Kezdőlap / Prédikációk (oldal 2)

Prédikációk

Előttetek megy – Pásztorlevél 2012. húsvétján –

Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeteink hívő Népe! Kedves Nőszövetségek, Ifjúsági szervezetek, missziói- és diakóniai közösségek! Szeretett Munkatársaink! Olykor hasznos dolog tudatosan ellenőriznünk a megtett utat, valamint az elénk tárulkozó kilátást. A honnan-merre, a miként-hogyan, a kudarc-siker, a múlt és ...

Olvassa tovább »

Horváth Géza: JERUZSÁLEM FELÉ

PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK   Pasarét, 2011. április 17. (virágvasárnap) Horváth Géza Alapige:Lk 19,28 “Miután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé.” Imádkozzunk! Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a szép vasárnapot, amely elé odateszünk még egy szót: virágvasárnap. Köszönjük azt az első ...

Olvassa tovább »

Varga Szilárd: Mit használ…

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? ( Máté 16:26 ) Kedves barátaim! Talán még ti is emlékeztek a gyermekkorotokban elmondott mesékre, ahol a szegény ...

Olvassa tovább »

Mihály István: Én és az én házam

Mihály István: Én és az én házam A prédikáció elhangzott a 2012. február 11-én megtartott lelkészértekezleten, amely a lelkipásztor családjáról, házasságáról szólt: Üvegfalak között címmel.   Mihály István: Én és az én házam    

Olvassa tovább »

Az Úr megjelent nékünk

Alapige: Lukács 2,15-20 Ha pásztor lennél és kétezer évvel ezelőtt éltél volna, kedves ünneplő testvérem, vajon mit tennél, ha a megszólított vagy örömhírt kapott ember csoportjába tartoznál? Hogyan reagálnál a hallott üzenetre, mi lenne az első lépésed? Sokan azt válaszolnák, ...

Olvassa tovább »

Áldott ünnepet minden kedves olvasónak

Mt 1,18-25, Titus 2,11 Végre az adventi várakozásból megérkeztünk! Itt vagyunk Isten házába Jézus jászolbölcsője előtt. Hogy az ünneplésünk áldott legyen, tegyük fel magunknak és utána nagyon őszintén próbáljunk is meg válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon hogyan érkeztünk el ...

Olvassa tovább »

Menekülés Jézushoz

Forrás: Harangszó „Mi módon menekülünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?” (Zsidók 2:3) I. Karácsony szent ünnepére készülünk. Gondjaink megszaporodnak. Az előrelátók ilyenkor listát készítenek, amelyen előbbre veszik a fontosabbakat. Adventi sürgés-forgásunkban az Úr arra figyelmeztet, hogy belebukunk, ...

Olvassa tovább »

Vigasztaló igehirdetés a temetőben

Forrás: www.sandorhomok.refszatmar.eu Alapige: 1Thessz 4,13-18 Az októberi hónap református szemszögből nagyon fontos, hiszen október 31-én a reformáció kezdetét ünnepeljük. De ennek a hónapnak az utolsó napjai, nemcsak a református, hanem minden keresztyén embernek szívét meghatja. Kimegyünk a temetőkbe, szeretteink sírját ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán: Életünk ősze

Alapige:Jn 14,1-6 “Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok lakóhely van; ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem, ismét eljövök, és ...

Olvassa tovább »

Adventi útkészítés

Forrás: Harangszó Advent a megérkezésnek, ám a hagyományos értelmezés szerint, a várakozásnak és a felkészülésnek ideje is. Eljött „az idők teljességében” Krisztus, a megígért Megváltó, hogy megkeresse az útvesztőibe rekedt embert, hogy hazavigye elveszített otthonába, Istenhez, az atyai házba. Ezt ...

Olvassa tovább »