Kezdőlap / Nőszövetség

Nőszövetség

Meghívó a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XVIII. Konferenciájára

Szeretettel meghívjuk a Nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a Testvér-nőszövetségeket, a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XVIII. Konferenciájára, amelyet 2017. július 15-én a Nagyvárad – Újvárosi református templomban tartunk (Nagyvárad – Oradea, str. Jean Calvin utca 1 szám, Tel. 0259431684). A ...

Olvassa tovább »

Szeretetből készített tarisznyák

A Szatmári Református Egyházmegye nőszövetségei minden esztendőben szeretetből és szeretettel hímzett tarisznyákat készítenek és így búcsúznak a Szatmárnémeti Református Gimnázium végzőseitől. Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök köszöntötte Igével a megjelenteket: „Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem ...

Olvassa tovább »

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének Alapszabályzata

  Általános rendelkezések 1.§ Jézus Krisztus Anyaszentegyházának a Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe tartozó nőtagjai hitéletük ápolására és gyakorlására szövetségbe tömörülnek. 2.§ A szövetség szolgálata a teljes Szentírás  és hitvallásainak, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás tanítása szerint történik a gyülekezetben, ...

Olvassa tovább »

Anyák napi körlevél

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek „A szeretet soha el nem fogy” (1. Kor.13,8/a) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Édesanyák napján a református gyülekezetekben is megemlékeznek az anyai szeretetről, és hálát adnak azért az áldozatos törődésért, amit Isten a szülőkön át ...

Olvassa tovább »

Anyák napja a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségben

A Láncos templom Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetsége már megtartotta anyák napi ünnepségét. Ige és szép verscsokor hangzott el a felemelő alkalmon. Szerdán kora este a Kálvin János Református Imaházban Kaszaniczki Csongor beosztott lelkész hirdette az Igét Pál apostol Efézusbeliekhez Írt Levele ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi vezetőségi találkozó

Április 24-én 11 órától tartotta vezetőségi találkozóját a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége az Esperesi Hivatal tanácstermében. Tizenkét gyülekezet képviselői tanácskoztak: Apa, Batiz, Hirip, Pusztadaróc, Sárközújlak, Szatmár-Láncos, Szatmár-Németi, Szatmár-Kültelek, Szatmár-Szamosnegyed, Szatmár-Szigetlanka, Szatmárpálfalva, Szárazberek. Az egybegyűlteknek Király Lajos esperes hirdette Isten Igéjét ...

Olvassa tovább »

Meghívó Nőszövetségi Vezetőségi Találkozóra

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott,akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is .” (1 Kor.15,14) Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezeteink nőszövetségeinek vezetőit/4-5 személy/ a 2017 április 24-én, hétfőn 11 órától tartandó Tavaszi Nőszövetségi Vezetőségi Találkozóra a ...

Olvassa tovább »

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL NŐSZÖVETSÉGI PROGRAMJA

Kárpát-medencei Református Egység-fesztivál a Nagyváradi Várban, 2017. május 2o.  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének programja „Isten a mi oltalmunk és erősségünk.” (Zsoltár 46,2) 13.30 Kórusművek: A Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Ének-szakának   diákjai előadásában 14.00  –  Nőszövetségi konferencia megnyitója:     ...

Olvassa tovább »

Húsvét vigasztaló örömhíre a kórházban

A Szatmári Református Egyházmegye néhány lelkipásztora és nőszövetségi tagja a húsvét evangéliumát hirdette a betegeknek a Szatmár Megyei Korházban. Nagyhétbe lépve hétfőn 15 órától azt a reménységet vitték a beteg testvéreknek, mely a legnagyobb csodát tudja tenni, életeket tud megváltoztatni, ...

Olvassa tovább »

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség Arany Jánosról

Arany Jánosról tartottak előadást a Láncos templom gyülekezetében. Március 22-én, szerdán délután fél 5 órától a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség bibliaórája keretén belül Arany Jánosról hallhattak előadást a Láncos templomhoz tartozó nőtestvérek. Járosi Éva és Sándor Erzsébet tanárnők tolmácsolásában, valamint Korda ...

Olvassa tovább »

Huszonötödik Ökumenikus Világimanap, mustármagnyi hittel

Az Ökumenikus Világimanapot 1887 óta tartják az asszonyok világot átfogó imaláncolatban, melyhez kapcsolódnak évenként, csaknem kétszáz országban, március első péntekén. Országunkban huszonöt éve folyik az imádkozó informálódás és cselekvő bizonyságtétel. Idén Fülöp-szigetek asszonyai állították össze az aktuális témát. Szatmáron is ...

Olvassa tovább »

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség farsangja

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségben hagyománnyá vált a farsang, amely idén február 15-én, szerdán került rendezésre. Az együttlétet egy áhítattal kezdtük, amelyet Korda Zoltán lelkipásztor tartott Lukács Evangéliuma 9. részének 57-től 62-ig terjedő igeszakasz alapján prédikált, és a szívekre helyezte az ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – Ökumenikus Női Világimanap

Szeretettel meghívjuk a történelmi egyházak nőtagjait az Ökumenikus Női Világimanap jubileumi alkalmára (25. imanap), amelyet 2017. március 3-án, pénteken du. 5 órakor tartunk a Szatmárnémeti Szamos-negyedi református templomban (Bethlen Gábor tér 1 szám). Az idei programot a Fülöp – szigetek keresztyén asszonyai készítették el. Igét hirdet: Dr. ...

Olvassa tovább »

Veled kiteljesedve – Házasság hete – Program

2017 február  5-12 Szervezők: Római Katolikus Püspökség, Házas Hétvége mozgalom, plébániák, parókiák Mottó: Veled kiteljesedve Program Házas kalandtúra 4 indítás 2017 január 18-án Január 25- Szerda 20.00 – Hegedűs Endre Kossuth és Liszt díjas zongoraművész hangversenye Közreműködik: Hegedűs Katalin (tavaly ...

Olvassa tovább »