Kezdőlap / Nőszövetség

Nőszövetség

Meghívó – Nőszövetségnek

„Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban!” (Ef.4,13) 2017-ben 500 éves a Református Egyház. Szeptember 2-án együtt ünnepel az Szatmári Református Egyházmegye. Ezen a napon párhuzamos konferenciák zajlanak majd:presbiteri, nőszövetségi, ifjúsági és gyermek-találkozók. A nőszövetségi konferencia megbeszélésére hívjuk egyházmegyénk nőszövetségi vezetőit, 2017 ...

Olvassa tovább »

Hívő, református asszonyok együttimádkozása Nagyváradon

Tizennyolcadik alkalommal tartották meg nőszövetségi konferenciájukat Királyhágómellék református asszonyai Nagyváradon, s habár idén már volt egy nagyszabású találkozó az ottani várban, ismét oly sokan gyűltek össze, hogy a szépen felújított Nagyvárad-újvárosi templomot sikerült csordultig megtölteni. Szombaton délelőtt 10 órakor, megszokott ...

Olvassa tovább »

Halmi asszonyok Debrecenben

A halmi nőszövetség egy olyan közösség, amelyik szereti az őt körülvevő világot megismerni és felfedezni. Ez a vágy, érett elhatározássá és akarattá, majd pedig tetté, amikor úgy döntöttek, hogy 2017. június 24-én ellátogatnak a „kálvinista Rómába” Debrecenbe. A reformáció 500. ...

Olvassa tovább »

Debrecenben járt nőszövetségünk

Cívisvárosban töltötte az elmúlt szombatot a Szatmári Református Egyházmegye néhány tagja. Részt vettek a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség XXIV. Konferenciáján és a Nagytemplomban a reformátusság 450. évfordulója alkalmából megszervezett istentiszteleten. Előbbin köszöntőt mondott Bogya Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnökünk, s ...

Olvassa tovább »

Meghívó a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XVIII. Konferenciájára

Szeretettel meghívjuk a Nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a Testvér-nőszövetségeket, a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XVIII. Konferenciájára, amelyet 2017. július 15-én a Nagyvárad – Újvárosi református templomban tartunk (Nagyvárad – Oradea, str. Jean Calvin utca 1 szám, Tel. 0259431684). A ...

Olvassa tovább »

Szeretetből készített tarisznyák

A Szatmári Református Egyházmegye nőszövetségei minden esztendőben szeretetből és szeretettel hímzett tarisznyákat készítenek és így búcsúznak a Szatmárnémeti Református Gimnázium végzőseitől. Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök köszöntötte Igével a megjelenteket: „Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem ...

Olvassa tovább »

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének Alapszabályzata

  Általános rendelkezések 1.§ Jézus Krisztus Anyaszentegyházának a Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe tartozó nőtagjai hitéletük ápolására és gyakorlására szövetségbe tömörülnek. 2.§ A szövetség szolgálata a teljes Szentírás  és hitvallásainak, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás tanítása szerint történik a gyülekezetben, ...

Olvassa tovább »

Anyák napi körlevél

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek „A szeretet soha el nem fogy” (1. Kor.13,8/a) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Édesanyák napján a református gyülekezetekben is megemlékeznek az anyai szeretetről, és hálát adnak azért az áldozatos törődésért, amit Isten a szülőkön át ...

Olvassa tovább »

Anyák napja a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségben

A Láncos templom Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetsége már megtartotta anyák napi ünnepségét. Ige és szép verscsokor hangzott el a felemelő alkalmon. Szerdán kora este a Kálvin János Református Imaházban Kaszaniczki Csongor beosztott lelkész hirdette az Igét Pál apostol Efézusbeliekhez Írt Levele ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi vezetőségi találkozó

Április 24-én 11 órától tartotta vezetőségi találkozóját a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége az Esperesi Hivatal tanácstermében. Tizenkét gyülekezet képviselői tanácskoztak: Apa, Batiz, Hirip, Pusztadaróc, Sárközújlak, Szatmár-Láncos, Szatmár-Németi, Szatmár-Kültelek, Szatmár-Szamosnegyed, Szatmár-Szigetlanka, Szatmárpálfalva, Szárazberek. Az egybegyűlteknek Király Lajos esperes hirdette Isten Igéjét ...

Olvassa tovább »

Meghívó Nőszövetségi Vezetőségi Találkozóra

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott,akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is .” (1 Kor.15,14) Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezeteink nőszövetségeinek vezetőit/4-5 személy/ a 2017 április 24-én, hétfőn 11 órától tartandó Tavaszi Nőszövetségi Vezetőségi Találkozóra a ...

Olvassa tovább »

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL NŐSZÖVETSÉGI PROGRAMJA

Kárpát-medencei Református Egység-fesztivál a Nagyváradi Várban, 2017. május 2o.  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének programja „Isten a mi oltalmunk és erősségünk.” (Zsoltár 46,2) 13.30 Kórusművek: A Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Ének-szakának   diákjai előadásában 14.00  –  Nőszövetségi konferencia megnyitója:     ...

Olvassa tovább »

Húsvét vigasztaló örömhíre a kórházban

A Szatmári Református Egyházmegye néhány lelkipásztora és nőszövetségi tagja a húsvét evangéliumát hirdette a betegeknek a Szatmár Megyei Korházban. Nagyhétbe lépve hétfőn 15 órától azt a reménységet vitték a beteg testvéreknek, mely a legnagyobb csodát tudja tenni, életeket tud megváltoztatni, ...

Olvassa tovább »