Archive for the Category » Református hírek «

Gyülekezetépítésről, gyülekezetszervezésről tanulhattak a lelkészek

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület idén is megszervezte a lelkész-továbbképzőt. Pálfi József Nagyvárad-réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora szervezésében igazán színvonalas, hasznos és gyakorlati előadásokat hallgathatott az a mintegy harminc lelkipásztor, aki jelentkezett a programokra.

2016. szeptember 19. és 21. között nem csupán előadásokat hallgathattak a lelkipásztorok, hanem saját tapasztalataikat hozva meg is beszélhették a gyülekezetépítés széles palettáján adódó témákat.

Első napon Dr. Szabó Lajos a gyülekezetszervezés, gyülekezetépítés evangélikus hangsúlypontjait hozta, Sebestyén Ottó a római katolikust, Ménesi Miklós a reformátust míg Steiner József a baptista hangsúlypontokat taglalta, de ökumenikus hangulatban telt az előadásokat követő fórumbeszélgetést, kiemelve a közös célt: Krisztushoz vonzani az embereket.

Dr. Bagdy Emőke a magyar klinikai pszichológia legjelentősebb alkotó személyisége a hit, remény, szeretet és megbocsátás pszichológiáját taglalta szakszerűen, érdekfeszítően. Rengeteg hasznos információt „töltöttek le” a szeretettel közölt előadásából a lelkészek.

Illés Dávid Budapestről érkezve a csoportmunka lehetőségeit tárta a hallgatóság elé. Az ifjúsági munkáról, annak lehetőségeiről, korlátairól, nehézségeiről Szontágh Szabolcs, Magyarországi Zsinati Hivatal ifjúsági irodavezetője és György András felvidéki református lelkész beszélt, nem elhallgatva a tapasztalatokból adódó sikereket és kudarcokat.

Dr. Békefy Lajos a keresztényüldözés rövid históriájáról beszélt, Jézustól napjainkig, a budapesti kínai református misszióról Xingkai nevű misszionárius szólt, Antal János tolmácsolásában.  

Rengeteget tanulhattak a három nap alatt a jelenlevő lelkipásztorok, ugyanakkor látókörük is tágult.

Felvidékiek Szatmáron

Testvér-egyházkerületi találkozóra került sor Szatmáron a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület között.

Még a 90-es években kezdődött el az építő kapcsolat a két egyházkerület között jött. Azóta egyik évben Felvidéken, másik évben Partiumban találkoznak az egyházkerületek képviselői. Idén Szatmárt látogatták meg a szlovákiai református magyar testvérek, s ezzel is mélyítették a kapcsolatot. A kisebbségi lét, a közös sors, gyakorlati kérdések, s megannyi közös téma került most is terítékre az amúgy jó hangulatú találkozón, melyet megtisztelt mindkét püspök: Fazekas László és Csűry István.

Pénteken érkeztek a felvidékiek Nagykárolyba, majd szombaton Sződemeteren, Adyfalván, Erdődön és Szatmárnémetiben is megtekintették a nevezetességeket, csak egy párat említve: a Károlyi Kastélyt, Ady Endre szülői házát, Kölcsey Ferenc szülőfaluját, az erdődi várat, a Láncos templomot… Vasárnap vendéglelkipásztorok szolgálnak az őket fogadó gyülekezetekben, majd közös ebéd után vesznek búcsút egymástól a viszontlátás reményében.

KRE – facebook-oldal

Elindult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület facebook-oldala. Az alábbi linkre kattintva lehet követni az oldalt: https://www.facebook.com/kiralyhagomellek/

Hallgassuk meg Csűry István püspök úr köszöntő beszédét!

reformacio.ma

Augusztus 22-én indult a Magyar Református Egyház jubileumi honlapja, a reformacio.ma.

indul a Kárpát-medence református egyházainak közös jubileumi honlapja, a reformacio.ma, mely a reformációi emlékévre készülve hírekkel, interjúkkal, riportokkal, Kárpát-medencei eseménynaptárral, történelmi időkerékkel, kvízekkel és interaktív térképpel várja a látogatókat.

reformacioMAA protestáns világ 2017-ben ünnepli a reformáció kezdetének 500 éves jubileumát, a Kárpát-medence reformátussága emellett saját hitvalló közössége megalakulásának 450. évfordulóját is. Magyar református közösségünk kialakulásában ugyanis az 1567-es debreceni zsinat tekinthető mérföldkőnek, melyen a svájci (helvét) irányzatot követő protestánsok elfogadták a Második Helvét Hitvallást és a Tiszántúlon létrehozták első egyházszervezetüket.

A Generális Konvent tanácskozásain többször is megerősítést nyert, hogy e kettős jubileumot a Kárpát-medence református egyházai közösen kívánják megünnepelni, valamint közösen kívánják felhívni egész társadalmunk figyelmét a reformáció máig ható, ma is élő lelkületére. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége megbízásából készítettünk egy honlaptervet, a weboldal tesztverzióját látva a Generális Konvent Elnöksége annak megvalósítását jóvá is hagyta.

A reformacio.ma honlap célja:

 • hogy naprakészen hírt adjon a jubileumi időszak történéseiről és bemutassa a reformáció ma is megnyilvánuló példáit,
 • hogy információval szolgáljon a református közösségek jubileumi programjairól: a gyülekezeti eseményekről éppúgy, mint a regionális találkozókról, valamint a központi református, ökumenikus és állami programokról
 • és nem utolsó sorban, hogy bemutassa az elmúlt fél évezred legfontosabb állomásait és helyszíneit, kiemelkedő alakjait és máig ható cselekedeteiket, szellemiségüket.

Ennek megfelelően a weboldalon öt szekció található, melyek között a számítógép egerét görgetve, a billentyűzet kurzorbillentyűit használva, az érintőképernyőn jobbra lapozva vagy a menüpontokra kattintva navigálhatunk:

 • az Aktuális cikkek között hírek, gondolatébresztő írások, képes-szöveges beszámolók találhatók. A cikkek ajánló dobozaira kattintva felugró ablakban böngészhetők a rovatok és tartalmak.
 • Jobbra haladva az Eseménynaptár eseményei között szűrhetünk időpont, helyszín és téma alapján. Egy-egy esemény részleteiért szintén az ajánlóra kell kattintani.
 • Továbbra is jobbra tartva az Időkerékhez érkezünk, melyet léptetve az elmúlt öt évszázad református szempontból jelentős eseményeit, személyiségeit ismerhetjük meg rövid cikkek formájában. Ezek feltöltése jelenleg is folyamatban van.
 • Megszerzett tudásunkat, jobbra görgetve vagy lapozva Kvízek kitöltésével tesztelhetjük is.
 • Végül egy interaktív Térképhez jutunk, melyen helységekre lebontva böngészhetők a történelmi helyszínek, a jubileumi programok, valamint az azokról készült beszámolók.

Üdvözlettel:

MRE Kommunikációs Szolgálat

Fülöp Sándor festőművész állandó kiállítása

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház együttműködésének köszönhetően 2016. július 7-én sor került Fülöp Sándor festőművész állandó kiállításának megnyitójára.

Fülöp Sándor egész élete során önzetlen szeretetből és lelkiismerettel alkotott, kihasználva a mindennapok során feltárulkozó valóságot, megörökítve annak felejthetetlen, soha vissza nem térő pillanatait. Szatmár volt a színtere festészete kibontakozásának. Még ha nem is tudatosodott benne, de talán ő volt az egyetlen, aki megérezte benne a festőiséggel átitatott kultúrát. Szívesen festette életének színterét, Mátészalka motívumait: a város utcáit, tereit, templomba menő asszonyokat, tájképeket.

Az erőfeszítéseknek hála lehetővé vált, hogy a lakosság szélesebb köre is betekintést nyerjen Fülöp Sándor festményein keresztül az ő alázatos és mértéktartó munkásságába. A kiállítás folyamatosan megtekinthető, melynek a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház ad otthont.

       Fülöp István

            a Reformátusok Szatmárért

Közhasznú Egyesület

            elnöke

Választási ütemterv

krekcimerEGYHÁZMEGYEI TISZTÚJÍTÁSOK 

·         júl.4.-júl.18. – jelölőcédulák kikézbesítése, presbiteri gyűlések megtartása.

·         júl.22. –  23. – jelölő közgyűlés

·         júl.23. – aug.7. – óvások

·         aug.8.-aug.17. – elbirálás

·         aug. 22-27.- választóközgyűlés

·         aug.27. – szept.11. – fellebbezések

·         szept.12. – szept. 21. – elbirálás

·         kiértesités

·         szept. 22- okt. 9. alakuló közgyűlés / eskütétel/

EGYHÁZKERÜLETI TISZTÚJÍTÁSOK

 • júl. 22. vagy 23- jelölőcédulák kikézbesítése,
 • július 24- aug. 22. presbiteri gyűlések megtartása
 • aug. 22-27.- jelölő közgyűlés
 • aug.28. – szept.3. – EVB általi összesítés
 • szept.3. – szept. 25. – közzététel
 • szept.25. – okt.10. – óvások
 • okt.10. – okt.20. –  óvások elbirálása
 • okt. 21. – választóközgyűlés
 • okt. 21. – nov.5. – fellebbezések
 • nov.6. – nov. 15. – elbirálás
 • dec. 9. – alakuló közgyűlés /eskütétel/

A Közgyűléseket minden egyházmegye a megadott időben tarthatja, emiatt nem fogadunk el fellebbezést.

További információk a megyei EVB tagoktól kérhetők, vagy akár tőlem is.

Kurta Szabolcs, EVB

Varga Attila az alkotmánybíróság új magyar tagja

_MG_9583Egyházkerületünk főgondnokát, Varga Attila alkotmányjogászt, volt RMDSZ-es parlamenti képviselőt választotta szerdán alkotmánybíróvá a képviselőház. Az alsóház 254-3-as szavazataránnyal választotta a taláros testület új tagjává a volt honatyát. Varga megválasztása után kijelentette: tudatában van a tisztséggel járó felelősségnek. 

Az új alkotmánybíró megválasztását követően a Krónikának elmondta: kissé meglepte, hogy milyen nagy arányban választották meg. Kifejtette, igyekszik megfelelni a nagyfokú bizalomnak, mint ahogy az őt jelölő RMDSZ bizalmának is. Jövendő alkotmánybírói krédójaként az alkotmányosság tiszteletben tartásának fontosságát nevezte meg.

„Lehet azt mondani, hogy egy alkotmány nem tökéletes, hiszen tökéletes alkotmány nincs. De ha már van egy alkotmány, akkor azt tiszteletben kell tartani – elsősorban a közhatalmat gyakorló intézményeknek, a parlamentnek, a kormánynak és az igazságszolgáltatásnak. Emellett fontos az alapvető emberi jogok érvényesítése is, hiszen az alkotmányosság mindig az állampolgár számára jelent védelmet” – hangsúlyozta.

Lapunk kérdésére elmondta: szükségesnek látja a jelenlegi alkotmány módosítását. „A legutóbbi, 2003-as alkotmánymódosítás óta a világ és Románia is sokat változott, és az alkotmányosságban is fölmerültek hiányosságok” – mutatott rá. Emlékeztetett: 2011-ben és 2013-ban is voltak próbálkozások az alkotmány módosítására, de előbbi, amelyet az akkori államfő kezdeményezett, elsikkadt, utóbbit pedig az alkotmánybíróság – talán kissé túl is lépve hatáskörét – „ízekre szedte”.

Ennek kapcsán megjegyezte: az alkotmánybíróságnak nincs alkotmányos jogköre „irányítani” a módosítás menetét, ugyanakkor a kész szövegről véleményt mondhat. „Kétféle álláspont létezik: hogy az alkotmánybíróság aktívabban lépjen fel, a másik szerint viszont az alkotmány szövegéhez kell ragaszkodnia. Álláspontom szerint az alapvető emberi jogok terén aktívan, kreatívan kell föllépnie, az államszervezet kérdéseit illetően azonban a szöveghez ragaszkodva” – fejtette ki Varga.

Az új alkotmánybíró a Krónikának azt is kifejtette, a taláros testület egyetlen magyar tagjaként annyiban tudja majd képviselni a sajátos magyar érdekeket, amennyiben a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető emberi jogok védelméről van szó. „Utóbbiaknak a kisebbségi jogok is részét képezik” – emlékeztetett. „Amennyiben jogállami elveket kell képviselni nem jogállami fellépéssel szemben, demokratikusakat a nem demokratikusakkal és az alapvető emberi jogokat védőket az alapvető emberi jogokkal szemben állókkal szemben, akkor egyértelműen a romániai magyar közösség érdekeit is képviselem” – ecsetelte lapunknak Varga Attila.

Mint arról beszámoltunk, mivel idén júliusban lejár Puskás Bálint, a taláros testület RMDSZ által jelölt tagjának a mandátuma, az alkotmánybíróság nemrég azzal a kéréssel fordult a bírát a testületbe delegáló szenátushoz, hogy kezdje el az utód kijelölésének folyamatát. Puskáson kívül idén még két alkotmánybíró mandátuma jár le: a taláros testület elnöke, Augustin Zegrean és Tudorel Toader egyaránt távozik a testületből. Előbbit az államfő, utóbbit a képviselőház delegálta a testületbe.

Az 53 éves, Szatmárnémetiben született Varga Attila alkotmányjogász 1990-től 2012-ig tevékenykedett parlamenti képviselőként az RMDSZ színeiben, jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főgondnoka. Puskás Bálint 2007. június 13-án lett a taláros testület tagja. A kilenctagú alkotmánybíróság tagjait az államfő, a szenátus és a képviselőház nevezi ki kilenc évre, mindegyikük három-három bíróról dönthet. A testület összetétele háromévente újul meg, egyszerre három új tagot neveznek ki. Puskás előtt 1998 és 2007 között Kozsokár Gábor volt az alkotmánybíróság magyar tagja.

Forrás: Krónika 

Tanácskozott a Harangszó Újság szerkesztőbizottsága

A Harangszó Gyülekezeti Lap szerkesztőbizottsága gyűlt össze hétfőn délelőtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új Székházában. Igazi csapatmunka ez már évek óta.

Visky István felelősszerkesztő és Wagner Erik sajtóügyi előadó tanácsos vezetetésével tanácskoztak a tagok. Jelen volt még Tőtős Beáta, Petrikó Ildikó, Ghitea-Szabó József Levente, Tokár Sándor és Rácz Ervin. Beszéltek az újság internetes felületéről, a terjesztésről, a kalendárium új arculatáról és természetesen arról is, hogy mit tehetnek hozzá közösen a Reformáció Emlékévéhez.

A székházban egyébként teljes gőzzel folyik a munka, a jót könnyű megszokni. – hangzott az ott dolgozók véleménye.

Református Egység Napjának nyilatkozata

A Magyar Református Egyház tagjai, akik 2016. május 22-én Isten nevében Kolozsváron gyűltek egybe a Kárpát-medence 65 egyházmegyéjéből, a következő Nyilatkozatot tették embertársaik és Isten előtt a Farkas utcai templomban:

FarkasUtcaA Magyar Református Egyház Isten iránti hálával és örvendező szívvel vallja meg, hogy Isten örök végzésének és különös szeretetének tulajdonítja azt, hogy annyi súlyos próba, vész, szenvedés és kísértés között is fenntartotta a Magyar Református Egyházat, s tagjainak erőt adott, hogy kijelentését tudakozzák, és akaratát híven szolgálják. Az apostollal együtt valljuk: „Istennek nemzetsége vagyunk” (ApCsel 19,27).

A Református Egység Napján összegyűlt tagok, a távollévőkkel együtt, bizonyságot teszünk arról, hogy e világban való életünket úgy tekintjük, mint Isten földi egyházának építésére és szolgálatára rendelt időt, Isten szolgálatára szabott őrhelyet. Bizonyságot teszünk, hogy valamennyi keresztyén ember, mint őrálló, Istennek tartozó felelősséggel és hűséggel őrködik a maga helyén – a családban, a gyülekezetben, a mindennapi szolgálatban –, és mindenkor készen áll, hogy meghallja az Úr szavát: inteni a hitetlent, hogy megtérjen gonosz útjáról, biztatni a hívőt, hogy félelem és aggodalom nélkül haladjon az Úr útján (Ez 3,17–19).

Hálával jelentjük ki, hogy Isten nagyságos akaratának és irgalma ajándékaként a jövő évben 500 éves protestantizmus és a 450 éves Magyar Református Egyház tagjai lehetünk; ugyanakkor engedelmes szívvel és örömmel valljuk és vállaljuk mindazokat a feladatokat és szolgálatokat, amelyek ebben a nagy és szent közösségben reánk várnak. Tevékeny tagjai kívánunk lenni a belmissziós szövetségeknek, a szeretetszövetségeknek és mindazoknak az egyházi szolgálatoknak, amelyek Isten magyar anyanyelvű egyházát hívattak építeni, embertársaink előmenetelét és Isten dicsőségét szolgálják.

Nyilvánosan megvalljuk, hogy mint a református egyház Európa közép-keleti tájékán élő magyar része, a Krisztus királyi dicsőségét tükrözve, az ő keresztjét hittel és a győzelem reménységével hordozva, mindig készen állunk az egy anyanyelvet beszélő nemzet szolgálatára, és közel félévezredes hagyományai szerint abban soha el nem fáradunk.

A Magyar Református Egyház Kolozsváron megjelent tagjai és mindazok, akik velünk együtt magyarul esküsznek az Örökkévalóra, kijelentjük, hogy Isten Igéje által építeni kívánjuk a keresztyén egységet, oltalmazni a társadalmi békességet, megvédeni Európában és a világban a keresztyén értékeket. Kijelentjük és a Szentírás alapján hittel valljuk, hogy a teremtett és megváltott élet Istené, az ember neki tartozik azzal, hogy testét, lelkét tisztán őrizze meg. Valamennyi kortársunkkal szolidaritást vállalva hirdetjük Isten kegyelmét, a megtérés evangéliumát és az újrakezdés lehetőségét, amelyet mind egyéni, mind közösségi életünk erkölcsi megújulása egyetlen lehetőségének tekintünk.

Kijelentjük, hogy szilárdan hiszünk Istenben, aki az ő református egyházát dicsőségének, győzelmének és megváltó tettének színhelyévé tette, így az ő református magyar népét is; és azt a seregét soha el nem hagyja. Hiszünk abban, hogy a keresztyén Európa és a magyar nemzet jövendője az Isten kezében van, s ebben a kézben jó helyen van. Nem félünk, és nem kételkedünk, ellenben hiszünk és bízunk abban, hogy az az Isten, aki annyi vészes helyzetből szabadított ki, szép és boldog jövendőt ad a keresztyénségnek, az európai embernek és magyar református egyházunknak. Addig is így imádkozunk a zsoltáríróval: „Hozd vissza Uram, a mi foglyainkat…” (Zsolt 126,4).

A Magyar Református Egyház 2016. május 22-én összegyűlt képviselői ezt az ünnepélyes nyilatkozatot, az ebben foglalt hitvallást, ígéretet és bizonyságtételt magukénak vallják és egyhangúan kijelentik, hogy azt elfogadják.


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare