Kezdőlap / Református hírek

Református hírek

Megjelent a 2018-as Református Kalendárium

Forrás: KRE A kalendárium, vagy más nevén a könyvnaptár közel háromszáz oldalon gazdag tartalommal várja az olvasóit. A naptár borítóján a tavaly megépült egyházkerületi székház látható. Az egyháztörténeti, irodalmi, kultúrtörténeti olvasmányok mellett fejtörők, viccek, receptek, mesék is helyet kaptak a kötetben. ...

Olvassa tovább »

Reformáció Mátészalka fényében…

A fény városában ismét felgyúltak a remény sugarai a megújulással összefüggésben 2017. október 27-én pénteken este. XXIX. alkalommal tartotta megemlékezését reformáció alkalmából a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület, a mátészalkai református gyülekezetek, illetve Mátészalka Város Önkormányzata. A Kálvin szobornál tartott koszorúzásnál ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – Közös ünneplés

„a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit” (Zsolt. 78,4) Tisztelt lelkipásztor és presbiter testvéreink, Isten iránt való hálaadással tekintünk vissza a reformáció kezdete óta eltelt 500 esztendőre, és hirdetjük, hogy továbbra is felvállaljuk a reformátorok örökségét. Isten nagyságos ...

Olvassa tovább »

FELHÍVÁS – Templomainkat romjaiból fölépíti

“Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan.” (Ámós 9, 11). Kedves Testvéreink! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület területén az elmúlt napok  viszontagságos időjárásának következtében nagyon súlyos károk  keletkeztek családi házak, gyülekezeti központok, templomok ...

Olvassa tovább »

Egyházkerületi Sportnap Ombodon

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Sportnapja a hagyományoknak megfelelően a Szatmári Református Egyházmegye területén kerül megrendezésre 2017. szeptember 7-én, csütörtökön. Idén az Ombodi Református Egyházközség lesz a házigazda. Előre láthatóan a következő sportágakban mérhetik össze erejüket és ügyességüket az ifjak: foci, ...

Olvassa tovább »

Csodálatos Csillagpont, szatmári szolgálattevőkkel

Bátran kijelenthető: a Magyar Református Egyház egyik legprofibb, legcélszerűbb, legáldottabb… rendezvénye a Csillagpont Ifjúsági Találkozó, melyet nyolcadik alkalommal szerveztek meg, s amelyen most először, szervezett formában, jelenvoltak a szatmáriak is. Lehet a fiatalok nyelvén beszélni, és ők pedig képesek erre, ...

Olvassa tovább »

Csillagpont – meghívó

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK ELNÖKSÉGE : 1440 Budapest, 70. Pf.: 5 e-mail: zsinat.elnokseg@reformatus.hu : 460 07 12, Fax: 460 07 15 1146 Budapest, Abonyi u. 21. Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr / Asszony! Az elmúlt időszakban számos fórumon és csatornán hívogattuk gyülekezeteink ...

Olvassa tovább »

Teológia-szociális munka szak a PKE-n

Forrás:  http://diakonia.partium.ro/hu/felveteli/szukseges-iratok  Alapképzés Beiratkozási iratok: beiratkozási kérelem – nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető; érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (a 8. pontban rögzítettek szerint). A 2013-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes ...

Olvassa tovább »

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából Büszkeségpont Emlékkapu avatás Mátészalkán

Példás együttműködésről tett ismét tanúbizonyságot – a keresztyén hit és a magyar nemzettudat megtartása és erősítése érdekében – a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és Mátészalka Város Önkormányzata. Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából Mátészalkán a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és ...

Olvassa tovább »

Károlyi Gáspár Konferencianap

Konferencianapot szervez a Nagykárolyi Református Egyházmegye és a Szatmár Megyei Múzeum. Forró László egyházkerületi főjegyző nyitó áhítata után három érdekes előadást is hallhatnak a jelenlevők.

Olvassa tovább »

Koreai presbiteriánusok Nagyváradon

Csűry István püspök hivatalában fogadta június 27-én a Koreai Presbiteriánus Egyház hivatalos küldöttségét, Chang Bae Byun főtitkárt, Jaeshik Shin teológiai professzort és Sangdo Choi-t, a Világmissziós Bizottság elnökét. Az ötvenmilliós Dél-Koreában mintegy húsz millióan vallják magukat kereszténynek, a református-presbiteriánus egyháztagok ...

Olvassa tovább »

Elfogadták a Második Helvét Hitvallás új magyar fordítását – Ünnepi Zsinat Debrecenben

A Második Helvét Hitvallás elfogadásának és egyháza megalakulásának 450., valamint a reformáció 500. évfordulóját ünnepelte az a református sereg, amely részt vett a rendkívüli zsinaton és az úrvacsorai közösségben, a kálvinista Rómában, Debrecenben. A Magyar Református Egyház ünnepi zsinatán, 2017. ...

Olvassa tovább »

Re:formálj! – a reformáció jegyében zajlik az idei Csillagpont

„Kapcsolatainkban, munkahelyünkön és környezetünkben ma is szükségünk van megújulásra” – hangsúlyozta Mező Misi a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó sajtótájékoztatóján. Július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg a Csillagpontot, mely a reformáció emlékévének legnagyobb református ifjúsági rendezvénye. Csütörtökön este a ...

Olvassa tovább »

Kezdjük látni Isten dicsőségét – Egyházkerületi Közgyűlés Nagyváradon

Kilenc egyházmegye, így a Szatmári is, képviseltette magát a Nagyváradon megtartott egyházkerületi közgyűlésen. Kánya Zsolt Attila egyházkerületi aljegyző biztató igehirdetést mondott múltunkra, jelenünkre és jövőnkre utalva a János Első Levele 3. részének első 3 verse alapján: „Lássátok, milyen nagy szeretetet ...

Olvassa tovább »