Áramoljon és lüktessen bennünk az evangélium! – beiktatták Királyhágómellék nyolcadik püspökét

Beiktatták szolgálatába Bogdán János Szabolcs püspököt. A világ beteg, de van gyógyszere, mégpedig az evangélium – biztatott az új egyházfő.  December 9-én, pénteken 10 órától püspökbeiktatásra és egyházkerületi közgyűlésre gyűltek össze egyházi és világi elöljárók a krasznai református templomban. Az ünnepi istentiszteleten bevonuláskor a krasznai gyülekezet kórusa, az istentisztelet további részében a Szilágysomlyói Református Egyházmegye […]

Bővebben

Összeült az Esperesek Kollégiuma

Az királyhágómelléki egyházikerületi választásokat követően első alkalommal gyűlt össze az Esperesek Kollégiuma. Csűry István püspök ezen a fórumon átadta a stafétát utódjának Bogdán Szabolcs Jánosnak. Kedden délelőtt 11 órától a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházában gyűltek össze az esperesek és az egyházkerület vezetői. Csűry István leköszönő püspök ez alkalommal sem tért el jó szokásától, a Napi […]

Bővebben

Megjelent a 2023-as református falinaptár

A naptáron a szatmárnémeti szamosnegyedi református templom látható. A keretet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kilenc egyházmegyéjének címerei díszítik. Kapható a lelkészi hivatalokban. Keresse gyülekezetében, rendelje meg lelkipásztoránál! A falinaptár 10 lejes áron kapható. Megvásárlásával egyházkerületi jószolgálati intézményeinket támogatja!

Bővebben

Bogdán Szabolcs János Királyhágómellék történetének nyolcadik püspöke

Szoros eredmények alakultak ki a püspökválasztó közgyűlésen, amit a Nagyvárad-újvárosi református templomban tartottak. Csűry István püspök nyugalomba vonul ez év végén, közel másfél évtizedes püspöki szolgálatát követően Bogdán Szabolcs János veszi át a stafétát. Pénteken délelőtt a Nagybányai Református Egyházmegye egyhangúlag újraválasztott esperese hirdette az Igét: „Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve […]

Bővebben

Imádság az Egyházkerületért

„Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.” (ApCsel 4,31)             Kedves Szolgatársaim! Az imádság szerves része a hívő ember életének. Pál apostol, amikor a thesszalonikai gyülekezetnek ezt írja: „Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thessz 5,17), arra bíztat, hogy Krisztus követőjeként mindig élő kapcsolatunk legyen az Úrral. A hétköznapok […]

Bővebben

Ámokfutó idők

2022. október 19-én, 18 órai kezdettel, a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében felolvasó színházi előadásra kerül sor. Koncz Gábor Kossuth-díjas és Gregor Bernadett Jászai Mari-díjas színművészek, Fazekas István lelkipásztor, Jókai-díjas író Ámokfutó idők című történelmi drámáját adják elő. A színdarab a Hortobágyra internáltak sorsán keresztül vizsgálja Trianon és a kommunista diktatúra összefüggéseit. Üdvözlettel Forró László főjegyző

Bővebben

A nagy és jó Isten akarta az emberi gyülekezetek létrejöttét – 12. Szatmár határok nélkül

Tizenkettedik alkalommal tartották meg a Szatmár határok nélkül nevű rendezvényt. Kilencedik alkalommal volt gazdája az eseménynek Nagyecsed monumentális temploma. Négy busszal és kiskocsikkal is érkeztek hívek határon innen úgy, hogy szinte megtöltötte az egykori ecsedi vár romjain épülő templomot a határon átívelő közösség. Szombaton 11 órától Bogya Kis Annamária és Bogya Kis Áron házigazda lelkipásztorok, […]

Bővebben

Egyházkerületi jelölések 2022, a beérkezett nyilatkozatok tükrében

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/  Tisztség és név Lakhely Jelölések száma Püspök Bogdán Szabolcs Kraszna 123 Forró László Hegyközkovácsi 95 Pálfi József dr. Nagyvárad 8 Főgondnok Matuz Zsolt Szatmárnémeti 129 Bara Lajos Zilah 114 Erdei Ferenc Nagyvárad 2 Lelkészi főjegyző Rákosi Jenő Székelyhíd 108 Dénes István Lukács Nagyvárad 84 Vinzéné Pálfi Judit Nagyvárad 8 Presbiteri főjegyző Bertalan Lajos […]

Bővebben

Magiszteri vizsgát tett végzősök átadása egyházi szogálatra Kolozsváron

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben kibocsátó istentiszteleten kértek áldást 23 ifjú lelkipásztor életére és szolgálatára. Kolumbán Vilmos rektor 2022. június 26-án délelőtt, az ünnepi istentiszteleten bejelentette: a 2021/2022-es tanév júniusi vizsgaidőszakában 15 Erdélyi Református Egyházkerülethez, 8 Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó ifjú zárta le teológiai tanulmányait és tett magiszteri záróvizsgát. Ezek között két szatmári ifjú is […]

Bővebben

A 2022-es egyházmegyei és egyházkerületi választások ütemterve

EGYHÁZMEGYEI TISZTÚJÍTÁSOK –           júl.4 – júl.18. – jelölőcédulák kikézbesítése, presbiteri gyűlések megtartása. –           júl.21 – 23. – jelölő közgyűlés –           júl.24 – aug.7. – óvások –           aug.8 – aug.17. – elbírálás –           aug. 22 – 27. – választóközgyűlés –           aug.28 – szept.11. – fellebbezések –           szept.12 – 21. – elbírálás, kiértesítés –           szept. 22 – […]

Bővebben