Archive for the Category » Református hírek «

Előzetes a Harangszó második novemberi számából (22)

harang-nov2Őrizd meg a rád bízott kincseket :::  Teher ::: Életünk széppé változhat ::: Isten tart meg :::Szinkretizmus és globalizáció ::: Canterbury Anselmus :::  Családi “nemzetközi konfliktusok” ::: Vegyes családok, többnyelvű gyerekek ::: Középső gyerek szindróma :::  A fergeteg :::  Konfirmáció Magyarcsékén :::  Népesség és család kérdése a bánsági konferencián ::: Megkapta a muzulmán felekezet a bukaresti mecset építésére szánt telket::: Évforduló ::: Fricska

Együttgondolkodtak a hatékonyabb ifjúsági munkáról

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziósai, katekétikai előadói és ifjúsági munkásai gyűltek össze a nagyváradi püspökség tanácstermében, hogy megismerkedjenek az Exodus nevű ifjúsági munka lehetőségeivel.

Csütörtök délelőtt 10 órakor gyűltek össze mindazok, akik hatékonyabb munkát szeretnék elérni az ifjúság területén. Csűry István püspök rövid nyitóáhítatában azokról az elöljárókról szólt, akik az Ige és a tanítás szolgálatában szorgalmasak: „A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak” (1Tim 5,17) És itt nyilván nem csak a mai értelemben vett presbiterekről van szó.

Jim Browntól, az északír Exodus ifjúsági misszió vezetőjétől a tanítványképzésről hallottak az egybegyűltek. Az Exodus Alapítvány 1997 óta foglalkozik Erdélyben a fiatalokkal. Mike Pál magyarkéci lelkipásztor tolmácsolásában elhangzott, hogy Jézus missziói parancsának akarnak engedelmeskedni az exodusosok is: tegyetek tanítványokká minden népeket! Jézus követésének vannak állomásai, melyek jelzik a fejlődést, ami nem feltétlenül számszerűségben, hanem nagyszerűségben kell jelentkezzen. A tanítványozó ifjúsági munkában a fejlődést a mélyítés által kell elképzelni, amit először a felfedezésben, aztán a fegyelemben, a kifejezésben és a kiterjesztésben élhet meg a keresztyén fiatal. Brown az Exodus Europe misszió igazgatója több missziós csoportot hozott létre Romániában és Magyarországon, most a püspökségen osztotta meg a tanítvánnyá tétellel kapcsolatos tapasztalatait, gyakorlatait, melyre nyitottak voltak az őt hallgatók.

Szünet után Dénes Levente az ún. Step Out-Step In programot ismertette az ifjúsági munkásokkal. A projektkoordinátor elmondta, hogy céljuk a fiatalok megszólítása, Istenhez vezetése, egy életre szóló döntés meghozatalának elősegítése, hogy fejlődő, szolgáló, újabb tanítványokat képző tanítványokká válljanak.

A végén fórumbeszélgetés alakult ki, amit Dénes István egyházkerületi generális direktor és Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó-tanácsos koordinált. Jó volt erről a témáról együttgondolkodni, hiszen egyre kevesebb ifjút látunk a templomainkban. Legyen a megbeszélésnek hatékony cselekedet a gyümölcse!

A Szatmári Református Egyházmegyét Ilonczai Zsombor és Rácz Ervin képviselte, akik az egyházkerület nyitottságát és fejlődését tapasztalva lelkiek terén azt is észrevehették szatmáriként, hogy a nagyváradi egyházkerületi székház, amelynek alapjait előző évben tették le, már ékessége Nagyváradnak, s hamarosan átadásra kész állapotban lesz. Soli Deo Gloria.

VÁLASZ

Forrás: https://harangszoujsag.wordpress.com/

Tisztelettel

a Német Protestáns Egyházhoz tartozó,

húsz tartományi egyház püspöki karának

irorszag-kozgyulesTisztelt Szolgatársak!

Érdeklődéssel olvastuk A menekültek jelenlegi helyzetéről kiadott, 2015. szeptember 10-i közleményüket, melynek magyar fordítása október végén jutott el hozzánk. Engedjék meg, hogy kelet-európai református egyházrészünk nevében, közös elhivatottságunkra más szemszögből tekintve kiegészítsük az abban foglaltakat.

Aggodalomra ad okot, hogy európai egyházainknak egyáltalán nincs beleszólása a globális és/vagy kontinentális politikai folyamatokba, sőt látszólag meg sem értjük azokat.

Aggodalomra ad okot, hogy európai egyházaink tehetetlenül szemlélik, hogy napjainkban a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, a totalitárius rezsimek és a szélsőséges vallási ideológiák képviselői világszerte tűzzel-vassal irtják az evangélium tanításait, és Krisztus követőit.

Aggodalomra ad okot a kiújuló HIDEGHÁBORÚS VÁLSÁG a keleti és nyugati nagyhatalmak között.

Aggodalomra ad okot, hogy egyházaink az európai társadalmak mindennapjaira sem tudnak már kellő hatással lenni.

Aggodalomra ad okot, hogy egyházaink kényszeredetten igazodnak az éppen aktuális világi trendekhez, legtöbbször feltétel nélkül kapitulálnak a politikailag ellenőrzött média erény-diktatúrája, vélemény-terrorja és kirekesztő arroganciája előtt.

Aggodalomra ad okot, hogy Európa jó ideje LELKI VÁLSÁGGAL küzd, a reánk kényszerített sajátos keleti és nyugati lelki torzulások mentén: a keleti materialista ateizmus öröksége és a nyugati fogyasztói társadalmak szekularizációja a végletekig polarizálták és végzetesen legyengítették az öt évtizedig szétfejlődő közösségeinket.

Aggodalomra ad okot, hogy a nagyhatalmi paktumok értelmében bennünket tízmillió-szám fogva tartó vasfüggöny lebontása után – közös történelmünk és azonos kulturális örökségünk ellenére – nem sikerült elérni Európa keleti és nyugati társadalmainak integrációját az elmúlt 25 esztendőben.

Aggodalomra ad okot emellett, hogy az elmúlt évtizedekben a bevándorlók sokmilliós lélekszámú párhuzamos társadalmakat hoztak létre a nyugat-európai városokban.

Aggodalomra ad okot, hogy a több száz éve velünk élő, mintegy tízmilliós európai cigányságot sem sikerült integrálni. (Az, hogy egy ideje „romának” nevezzük őket, még nem jelenti azt, hogy a cigányság beilleszkedett volna az európai népek közösségébe.)

Aggodalomra ad okot, hogy a legújabb kori GAZDASÁGI VÁLSÁG gyakorlatilag agyonsújtotta az amúgy is kivéreztetett kelet-európai társadalmakat. Kelet-európai családok százezrei váltak nincstelenné azért, mert „méltó élettel” kecsegtették őket, és svájci frank hitelt vettek fel, de a valuta árfolyama egyik napról a másikra megduplázódott.

Mi magunk a Nyugat-Európát megcélzó gazdasági migráció másik végén vagyunk: tetterős és fiatal munkásembereink és értelmiségijeink rendre elhagyják közösségeinket. Ebben a kontextusban jegyezzük meg, hogy a hagyományosan soknemzetiségű és sokvallású Erdélynek fájdalmas csapást jelentett az évszázadok óta velünk élő szász és a sváb közösség százezreinek németországi „hazatelepítése”.

Kontinensünk jelenleg úgy tesz, mintha idén nyáron szembesült volna a legújabb krízishelyzettel, azaz a MIGRÁCIÓS VÁLSÁGGAL, holott Románia és Bulgária tulajdonképpen azért nem csatlakozhatott évek óta a Schengeni Övezethez, hogy a Görögországban és Törökországban lévő menekültek milliói ideig-óráig visszatarthatók legyenek. (A mindennapjainkat megkeserítő, általános korrupció jelensége elfogadható magyarázatnak tűnhetett arra nézve, hogy hazánk nem válhatott a Schengeni Övezet részesévé, csakhogy az Európai Unióhoz való csatlakozáskor az európai intézmények nem vették figyelembe ezzel kapcsolatos, több alkalommal megfogalmazott sérelmeinket és aggályainkat.)

Ha a nyugat-európai közvélemény nem emelt szót az ellen, hogy EU-tagországunk – Románia – nem válhat a Schengen Övezet részévé, akkor reánk nézve sértő lehet az a követelés, hogy közel-keleti százezrek viszont bármiféle személyazonossági okirat nélkül léphessenek be államközösségünk – előlünk védendő – területére. Nonszensz az, hogy bármelyik európai repülőterünkön biztonsági kockázatot jelent egy fél liter ásványvíz, vagy 100 milliliternél több fogkrém, ugyanakkor ellenőrizetlenül kellene azonosítatlan identitású embertömegeket beengedni az európai zöldhatáron. És akkor még nem beszéltünk a közvetlen egészségügyi kockázatokról, vagy a terrorkockázat növekedéséről.

Nyugat-Európa társadalmai ráadásul a kifosztott gyarmat-országok, Németország pedig a II. világháború pusztítása miatt van huzamosabb ideje LELKIISMERETI VÁLSÁGBAN, mellyel gyakran az önfeladás ismert mechanizmusai révén néz szembe. Az is tény, hogy protestáns egyházi közösségünknek a multikulturalizmus és/vagy az ökumenizmus terén legfőképp önfeladás révén sikerült eredményeket elérnie.

A sarokszámok és statisztikák ismeretében kizárható, hogy spontán migrációs jelenségről volna szó. Hatalmas, már-már katonai léptékű logisztikai teljesítmény százezreket Európa határaira hozni. Aggodalomra ad okot, hogy az illetékes európai hatóságoknak beazonosítani sem sikerült, nemhogy felszámolni az „embertelen csempészbandákat” és „szervezett maffiákat”. A legális határátkelőhelyeket elkerülő, a zöld határon tolongó illegális migránsok azonnal gyanakvást keltenek régiónk keresztényeiben – „Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló” (János 10: 1).

Az elektronikus média tudósításai ráadásul torztükröt tartanak a nyugati polgárok elé: ha egybevetjük a nyugati tudósításokat azzal, amit Görögországban, Szerbiában, Magyarországon vagy Horvátországban látunk, olyan, mintha teljesen más helyszínekről származnának, úgyhogy joggal merül fel a manipulációs szándékú propaganda lehetősége. (Mi, itt kelet-Európában sajnos sok ilyet láttunk már.)

A statisztikák értelmében ráadásul különbséget kell tennünk „éhező háborús menekültek” és „gazdasági migránsok” között, főként, hogy az embertömeg negyede sem szíriai illetőségű. Kijelenthetjük, hogy Románia biztonságos ország, a háború pusztításai elől menekülőket a nemzetközi jog értelmében hajlandó is országunk befogadni. Hazánkat mégis nagy ívben elkerülik a migránsok, nemhogy letelepedni akarnának vidékünkön, merthogy nálunk keményen meg kell dolgozni a németországi segélyek töredékért. Ebben az értelemben viszont szerintünk nem elsősorban keresztény etikai felelősség kérdése a migránstömegek befogadása, hanem hatalmas horderejű – történelmi és egyháztörténeti jelentőségű – szociális és kulturális ügy, és ebben térségünk kiemelkedő református politikusával, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel értünk egyet.

Levelünkkel nem kívántunk akadékoskodók vagy sértők lenni, sőt éppen ellenkezőleg. Közleményük rendjén a konstruktív párbeszéd reményében nyíltan meg kívántuk osztani Önökkel kapcsolatos gondolatainkat.

Szeretettel és tisztelettel küldjük üdvözletünket, a békesség kötelékében:

2015. november 3.

Csűry István

püspök

Antal János

előadótanácsos

Szülőföldem

Fülöp Sándor festőművész “Szülőföldem” címmel rendezett emlékkiállítást a Debreceni Református Kollégium Dóczi Gimnáziumában, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület közreműködésével.

Tanácskozás lesz Nagykárolyban

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Lelkipásztori Karának!

A Partiumi Magyar Polgármestereknek, Megyei Alelnököknek

és Parlamenti Képviselőknek!

Székhelyükön

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében, ezúton ismét tanácskozásra hívjuk Partium magyar önkormányzati elöljáróit és parlamenti képviselőit.

Az előttünk álló 2016. esztendő az önkormányzati- és parlamenti választások éve. A lehető legteljesebb magyar képviselet elnyerésének elsődleges feltétele a politikai közbizalom helyreállítása.

 1. Nem lehet magyar egységről beszélni, ha a magyar pártok jelöltjei az „árokásásban” jeleskednek.
 2. A sok vitát kiváltó bukaresti/budapesti tájékozódás mellett, helyet kell kapjon az erdélyi magyarság felé való tájékozódás.
 3. Az autonómiatervezetek székelyföldi hangsúlyozása kiábrándulttá teszi a Partium magyarságát és tapintható éket ver sorainkba.
 4. Egyházkerületünk bűnös felelőtlenségnek tartja a nemzetszolgálat háttérbe szorítását és a pártérdekek elsőbbségre juttatását.

Közös dolgaink megbeszélésre a nagykároly-belvárosi gyülekezeti házban (Rákóczi u. 17 szám) kerül sor, 2015. október 8-án, 1o órai kezdettel.

„A békesség kötelékében”, maradunk tisztelettel és szeretettel!

Nagyvárad, 2015. szeptember 15.

Csűry István                                                  dr. Varga Attila

püspök                                                         főgondnok

Program:

 • Áhítat – Dénes István generális direktor
 • Köszöntő – Kovács Jenő polgármester (RMDSZ), dr. Varga Attila főgondnok (KRE)
 • Általános tájékoztató – Csűry István püspök (KRE), Kelemen Hunor szövetségi elnök (RMDSZ)

Napirenden szerepelnek (moderálják Forró László főjegyző és Szabó Ödön képviselő):

 • Magyar egység – a jelelölt-állítás kritériumai
 • Tájékozódás a választók felé – restitúció, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium épületének visszaszolgáltatása
 • Autonómia – református kórház
 • Nemzetszolgálat – az Egyház közéleti szerepvállalása

KÖRLEVÉL

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezetei részére

Nagytiszteletű Lelkipásztor testvérek!

Szeretett Gyülekezetek!

Európa válságos időket él, hiszen óriási menekülthullámmal és az ezzel együtt járó nehézségekkel kell szembenéznie. A háború átka elől menekülnek sokan, velük szemben nem maradhatunk közömbösek, azonban az is tény, hogy vannak, akik kihasználva mások nyomorúságát, megpróbálnak a szörnyűségekből hasznot húzni. Válságos időben pedig a nemzeteket vezető kormányok felelőssége is nagyobb. Magyar nemzetünk kormánya felelősségét érezve, a lelkiismeret és Európa törvényeinek megfelelve, próbál helyesen cselekedni. Sajnos, emiatt nemtelen támadások érik. Az Egyháznak ebben a helyzetben meg kell tennie azt, ami küldetéséből fakadóan is feladata, vagyis, hogy imádkozzon és imádságra buzdítson.

Erre a szolgálatra kérjük Egyházkerületünk minden tagját, Krisztus lelkülete szerint,imaláncot indítva a vasárnapi istentiszteletek alkalmával.

Imádkozzunk együtt nemzetünkért, nemzetünk kormányáért, a bölcs és felelős kormányzásért ebben a nehéz helyzetben, harcban. Imádkozzunk a józanság és ébredés lelkéért, hogy nemzetünk a keresztyénség megvallója legyen. Imádkozzunk azért, hogy népünk minden tagja a Kárpát-medencén belül és kívül ismerje meg azt a Krisztust, Aki békességet hozhat az erőszakos világba, szeretetettel töltheti meg a gyűlölettel teli szíveket. Imádkozzunk a keresztyén világért, Európa keresztyén gyökereinek a felvállalásáért, de legfőképpen azokért, akik az előállt helyzetet nem tétlen szemlélőként nézik, hanem keresztyéni küldetésüknek megfelelve a valódi rászorulókon segítenek, ugyanakkor felelősségük tudatában fáradhatatlanul teszik azt, amivel a Nemzet megbízta őket, védik Európa határait.

Nagyvárad,

2015. szeptember 29.

A békesség kötelékében,

Csűry István püspök                           Forró László főjegyző

Elkészült a 2016-os Református Falinaptár

Forrás: https://harangszoujsag.wordpress.com

A falinaptár keretén a Zilah-Ligeti Református Óvoda előterét díszítő Életfa c. mozaik részletei láthatóak. Középen a végvári református templom (1858).

Hamarosan kapható a lelkészi hivatalokban, ára 5 lej.

Búcsút vettek Isten közkatonájától (nemecsekétől), Petkes Györgytől

Utolsó útjára kisérték ma Petkes György 67 évet élt nyugalmazott lelkipásztort a Magyar utcai református temetőben. Családtagok, lelkészek, gyülekezeti tagok voltak jelen szép számban a temetésen.

A Szilágyszérben elinduló életút a kolozsvári teológiai évek után Szatmár-Láncosban folytatódott segédlelkészként, majd lelkipásztorként Szilágykövesden, Dobrácsapátiban, Hadadnádasdon és Kaplonyban. Nyugdíjas évei alatt örömmel szolgált az egyházmegye több gyülekezetében is, a vendéglátó gyülekezet tagjai nagyon szerették hallgatni igehirdetéseit és nem győzték csodálni humorát és közvetlenségét.

A temetésen Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdetett Igét: „Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ országában. Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással. Mert lesz idõ, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyûjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az õ fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak + nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az õ megjelenését. (2Tim 4,1-8)

Petkes György, aki soha nem kívánt lenni egy nagy gyülekezet palástos lelkésze, búcsúlevelében megfogalmazta: ő Isten közkatonája (nemecseke) akart lenni, családias, egyszerű hangulatban.

Kovács Sándor a Szatmári Református Egyházmegye esperese a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében is szólt és olvasta a 23. zsoltárt:  „Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm. Fûves legelõkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszszõd és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”

Ezután a jelenlevő palástos lelkészek igei köszöntése, vigasztalása következett, majd az utolsó út a boldog feltámadás reménysége alatt. Isten legyen mindannyiunk őriző pásztora!

MEGHIVÓ – KONFERENCIA – „ÁLDÁS, NÉPESSÉG! LETELEPEDÉS-ELVÁNDORLÁS A BÁNSÁGBAN”

Helyszín: Új Ezredév Református Központ, Temesvár, Malom u. (Spl. Morarilor) 1b

Szervezők: Juhász István Alapítvány Hollandiából, Új Ezredév Református Egyházközség, EMMI, a PKE Teológiai Tanszéke és Tőkés László EP-képviselő budapesti irodája

Program

Szeptember 24. Csütörtök

 • 09,00 – 09,50. Regisztráció
 • Moderátor: Nt. Dr. Hermán M. János egyháztörténész, Zwolle
 • 09,50-10,00. A konferencia megnyitása, vendégek üdvözlése
 • 10,00-10,20. Igei szolgálat, Nt. Fazakas Csaba, a Temesvári Egyházmegye esperese
 • 10.20-10,30. Urbán Emőke közgazdász (Christen Unie, Hollandia) és Urbán Ákos (Hollandiai Magyar Szövetség elnöke) köszöntik a konferenciát
 • 10,30-10,40. Művészi közreműködés
 • 10,40-11,00. Horváth Piroska (Ausztria) festményeinek kiállítását megnyitja Nt. Téglásyné Hermán Rebeka, Temesvár
 • 11,00-11,25. Kávészünet
 • Moderátor: Nt. Dr. Nemes Csaba lelkipásztor, Budapest
 • 11,25-12,10 Könyvbemutatók: Nt. Dr. Hermán M. János: Életvédelem-családvédelem. A hadadi és más konferenciák anyagának a kötete; Nt. Dr. Pálfi József tanszékvezető: „Kálvini vonások a magyarok lelki arcán”: A nagyváradi Kálvin-konferencia tanulmányainak kötete; Nt. Dr. Lévai Attila dékán, Selye János Egyetem, Komárom: Kettős kisebbségben.
 • 12,10-12,30: Dr. Bodó Barna politológus, professzor, Temesvár: Bánság és a demográfiai kérdés
 • 12,30-12,50: Nt. Gazdáné Mátyus Melinda lelkipásztor, Újmosnica: Vegyesházasságok egy bánsági református gyülekezetben
 • 12,50-13,10. Kérdések, hozzászólások
 • 13,10-14,30. Ebédszünet
 • Moderátor: Dr. Mihai Androne filozófus, professzor, Galac
 • 14,30-14,50. Dr. Gavreliuc Alin szociológus, professzor, Temesvár: Romaniile din Romania, cazul Banatului (Romániák Romániában, a Bánság esete)
 • 14,50-15,10. Bugarschi Stevan kutató, Temesvár: Bánsági szerbek
 • 15,10-15,30. . Exc. Martin Roos római katolikus püspök, Temesvár: Ökumené a Csanád-Temesvári Egyházmegyében egykor és ma. A dolgozatot felolvassa Drd. Claudiu Calin archivárius
 • 15,30-15.50. Kérdések, hozzászólások
 • 15,50-16,05. Kávészünet
 • Moderátor: Nt.Dr. Pálfi József lelkipásztor, PKE, Nagyvárad
 • 16,05-16,25. Nt. D.Dr. Juhász Tamás, ny. teológiai professzor, Kolozsvár: A keresztyén gyülekezet, mint család
 • 16,25-16,45. Nt. Vetési László , lelkész, szórványügyi előadó, Kolozsvár: Magyarság felmérési kísérletek teológusokkal a Bánságban
 • 16,45-17,00. Kérdések, hozzászólások—
 • 17,00-17,30. Kávé, teaszünet
 • 17,30.Esti áhítat, Nt. Megyasszai Bíró Attila lelkipásztor, Resicabánya
 • 17,30-17,50. Nt. Megyasszai Bíró Attila: Az újmoldovai szórvány magyarságért
 • 17,50-18,00. Kérdések, hozzászólások
 • 18,00-tól: Baráti esték, moderátor Gazda István
 • 18,00-18,10. Az Új Ezredév Kórus énekel, Szabó Gabriella karnagy vezetésével
 • 18,10-19,00. Dr. Soltész Miklós (KDNP) államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest – előadása
 • 19-től: Borkóstoló és kötetlen beszélgetés az előadóval

 

Szeptember 25, péntek

 • 09,00-10,00. Regisztráció, kávé
 • Moderátor: Gazda István
 • 10,00-10,20. Reggeli áhítat, Ft. Szilvágyi Zsolt plébános, Temesvár
 • 10,20-10,40. Szekernyés János helytörténész,Temesvár:A Bánság újra betelepítése a 18-19.században
 • 10,40-11,00. Dr. Erdei Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, Temesvár: A megtartó iskola
 • 11,00-11,20. Kérdések, hozzászólások
 • 11,20-11,40: Kávészünet
 • Moderátor:  Molnár Kálmán ny. esperes
 • 12,00-13,15. Dokumentumfilm:”Népesség Istentől!” Főmunkatárs Csép Sándor. Szakértő,tanácsadó : Vetési László. Rendező-operatőr : Xantus Gábor. Gyártó stúdió: Xantus Film, produkciós vezető Xantus Áron. Gyártás éve: 2007.
 • 13,15-15,00: Ebédszünet
 • Moderátor: Nt. D.Dr. Juhász Tamás, teológiai professzor, Kolozsvár
 • 15,00-15,20. Nt.Dr. Hermán M. János: Christian Salomon Duitsch temesvári születésű rabbi útja a hollandiai református szószékig
 • 15,20-15,40. Toró T. Tibor, alelnök EMNP: Politizálási lehetőségek a Bánságban
 • 15,40-16,00. Ft. D. Tőkés László püspök, EP-képviselő: „A szétszóródás előtt” (Ady)
 • 16,00-16,20. Kérdések, hozzászólások
 • 16,20-16,35. Teaszünet
 • Moderátorok: Nt. Gazda István, Nt. .Dr. Hermán M. János
 • 16,35-16,45. Az Új Ezredév Kórus énekel Szabó Gabriella karnagy vezetésével
 • 16,45-17,15. A konferencia kiértékelése
 • 17,15-17,40. Záró istentisztelet: Nt. Nagy Endre lelkipásztor, Galac
 • 17,40. Himnusz

Szeretettel várunk minden érdeklődőt konferenciánkra és a vele egybekötött Baráti esték rendezvényre. Részvételi szándékukat kérjük jelezzék az ujezredev@yahoo.com e-mail címen, vagy a 0356-467408 ill. a 0745-376018 telefonszámokon! Konferenciánkon az újmoldovai magyarság közművelődést és lelkigondozást szolgáló épületének a megvásárlására szervezünk gyűjtést!!!

Bibliaismereti vetélkedő

Nagytiszteletű Esperes Urak!

Nagytiszteletű Egyházmegyei Ifjúsági Előadók!

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérek!

Igen tisztelt Vallástanárok és Vallástanárnők!

Szeretettel hozzuk tudomásotokra, hogy az idén kilencedik alkalommal kerül megrendezésre az Érmelléki Egyházmegyében az Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő!

Hasonlóan az elmúlt évekhez, az idén is két szakaszban történik a megmérettetés.
Októberben minden egyházmegye szervezze meg a megyei szakaszt. Hogy milyen időpontban, és milyen tételsor alapján, az az egyes egyházmegyék saját döntése és szervezése.
Az egyházkerületi szakaszra November 14-én kerül sor, a helyszín Érszőllős.

A vetélkedő témája Lukács Evangéliuma.
A kerületi szakaszon idén is lesz kiegészítő anyag, újdonságképpen Lukács Evangéliumának bevezetéstanából, Ernst Aebi: Rövid bevezetés a Bibliába című könyve alapján. A pontos anyagot digitális formában hamarosan elküldjük.
A vetélkedő csapatok az előző évek mintájára mind a megyei, mind a kerületi szakaszon kérdésekre kell feleljenek, emellett igyekszünk egyéb, kreatív próbákkal is színesíteni a vetélkedőt.

Fontos tudnivalók:

– A vetélkedő csapatok 4 tagúak lehetnek, és a gyülekezetük ifjúsági közösségét képviselik.
– Abban a gyülekezetben, amelyikben nincsen aktív ifjúsági csoport, csak az adott gyülekezet tagjai közül állíthatnak össze csoportot.
– A csapatoknak nem lehet tagja az, akinek felsőfokú teológiai képzése van, vagy abban vesz részt. (pl. lelkész, teológus, vallástanár)
– A csapat tagjai konfirmált fiatalok lehetnek, vagy olyan 14. életévüket betöltött fiatalok, akik nem reformátusok, de a vetélkedőn képviselt református gyülekezet ifjúsági bibliaórás csoportjának aktív tagjai.
– A kerületi szakaszra minden egyházmegye csak egy csapatot küldhet, kivéve azt az egyházmegyét, melynek csapata a tavalyi vetélkedő első helyezettje, ők idén biztos résztvevők címvédőként, s mellettük még egy csapat kijuthat  az illető egyházmegyéből.
– A felkészülést az Újfordítású Biblia alapján kérjük!

Kérünk minden egyházmegyét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy képviseltetni tudja magát az egyházkerületi szakaszon!

Testvéri szeretettel,

Bán Alpár                                        Kánya Zsolt Attila
érmelléki ifjúsági előadó                   egyházkerületi ifjúsági előadó


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare