Kezdőlap / Nincs kategorizálva

Nincs kategorizálva

Növekedett a lélekszám a szatmári egyházmegyében – Egyházmegyei Közgyűlés Szatmáron

Megtartotta évi közgyűlését a Szatmári Református Egyházmegye. A Szatmár-Láncos templomban mintegy nyolcvankét közgyűlési tag, lelkész, gondnok, presbiter vett részt az elmúlt esztendőre visszatekintő együttléten, melyen Király Lajos főjegyző prédikált, Csűry Miklós főgondnok és Kovács Sándor esperes pedig vezette a gyűlést. ...

Olvassa tovább »

Húsvéti körlevél – Generális Konvent

A Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „Teljes a diadal a halál fölött.” (1Kor 15,54) Szeretett magyar református Testvéreink! Pál apostol ujjongó megállapítása életformáló meggyőződésből fakad, és arra a változásra utal, amelyet a maga életében is megtapasztalt. A ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Nevünk

Csordultig tele a szívem Isten dicsérettel, mert az élet könyvébe írta be a nevem, ugyan érdemtelen lettem erre, de Ő akkor is feljegyezte gyarló nevem.   Megpróbálok ehhez méltó lenni, amiért engedett az életbe menni, vele majd odafenn örökké együtt ...

Olvassa tovább »

Istentisztelet a Magyar Nyelv Napján

A Szatmárnémeti Református Gimnázium szerda délelőtti istentiszteletén a diákok a magyar nyelv áldásaiért adták hálát Istennek. A prédikáció után a diákpresbitérium műsora hívta fel a figyelmet értékünkre. Ilonczai Zsombor iskolalelkész a Biblia közepéből, azaz a 118. zsoltár alapján hirdette az ...

Olvassa tovább »

A mindennapok istentiszteletének otthona – Letették az egyházkerület székházának alapkövét

Fennállásának kilencvennegyedik esztendejében úgy néz ki, hogy majd a Királyhágómelléki Református Egyházkerület is otthonra lelhet. Csűry István püspök prédikációja és több esperes áldástolmácsolása után letették az egyházkerületi székház alapkövét és elhelyezték az időkapszulát is az utókor számára. Farkas Zsolt egyházkerületi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014 július 3.

„Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten ígéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istentől szólunk az Isten előt a Krisztusban.” 2Kor.2,17 Mára kijelölt Igeszakasz: 2Kor. 2,5-17 Egy jó néhány olyan embert ismerek, akik mindenből hasznot szeretnének húzni. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. április 13.

“Majd felele a Témánból való Elifáz és monda: Vajon a bölcs felelhet-é ilyen szeles tudománnyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel?” (Jób 15,1-2) Egy lelkipásztor mesélte: Komoly alkohol problémáim miatt kórházba kerültem, ahol sok szolgatárs meglátogatott. Kaptam a szemrehányásokat: ha ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 25.

„Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták út, miután feltámadt.” Márk: 16, 14 Elolvasni: Márk, 16: 14 – 20 A mai Ige üzenetével kapcsolatban, eljátszottam azzal ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 augusztus 18.

“És mindjárt reggel tanácsot tartván…” Mk. 15,1/a Jézus Kajafás főpap udvarában volt, ott kihallgatták és mivel bűnösnek találták megkötözték és Pilátus elé vitték, hogy ő mondja ki felette a végső ítélő szót. A főpapok, a vének és az írástudók viselkedésére ...

Olvassa tovább »

2012. szeptember 13.

Ez. 43, 27 “…és én kegyelmesen fogadlak titeket, ezt mondja az Úr Isten.” Izráel népe megkapja az áldozati oltár elkészítésének lehetőségét, majd azt is leírja a szentíró, hogy milyen formában áldozzanak rajta Isten gyermekei. A szent hely, az oltár mindég ...

Olvassa tovább »