Ígérjük vigyázni fogunk az Egyházra!

A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközségben szolgáló lelkipásztor házaspár nyugdíjba vonul. Bogya Kis Ferenc és Bogya Kis Mária lelkipásztorok 31 éve szolgálnak a Bethlen Gábor téri gyülekezetben. Az alábbiakban Tasi Renáta, Szamos-negyedi IKE elnök köszöntő levelét olvashatják, aki az egykori és jelenlegi IKE tagok nevében fogalmazta meg gondolatait. Kedves Tiszteletes asszony és Tiszteletes úr! Eljött a […]

Bővebben

Ellenségszeretet – Gondolkozz! Gondoskodj!

A Hegyi beszédben a mi Urunk Jézus Krisztus szól az ellenségszeretetről. (Mt 5,38-48) A keresztyén emberek közül sokan, akik már ismerik ezt a bibliai szakaszt, és azok is, akik először találkoznak ezekkel a gondolatokkal, azt mondják: ezt egyszerűen lehetetlen betartani. És akik akár csak egy kicsit is végrehajthatónak tartják, azok is úgy vélik, nagyon helyesen, […]

Bővebben

A szeretetről

Szeretet. Sokat beszélünk róla, vagy nem eleget? Igaz, nem beszélni, hanem tenni kell, de emlékeztetni, bátoritani rá egy olyan világban, ahol a szeretet egyre inkább meghidegül, szükséges. A Szeretet himnusza sokunk számára ismerős. (1Kor 13) Érdekes, hogy a Rómabeliekhez írott levélben, amikor a kegyelmi ajándékokról szól Pál, ahogy a korinthusi első levélben is teszi, rögtön […]

Bővebben

Közbenjáró Édesanyák Nemzetközi Szolgálata

Minden gyermeknek szüksége van imádkozó édesanyára, nagymamára. Mitől lesz valaki jó anya? Mi az a legtöbb, amit gyermekéért tehet? Imádkozik érte és elengedi. Nincs fölöttük tulajdonjoga, ők az Úrhoz tartoznak. Az elengedés, akár az óvodába, iskolába, akár a nagybetűs életbe sokszor szül krízishelyzeteket és könnyhullatással jár. Jeremiás siralmai könyvében olvasható: „Kelj föl, jajgass az éjszakában, […]

Bővebben

Ary Dávid búcsúbeszéde a Refitől

,,Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.” (Péld 19,21) Tisztelt egybegyűltek! Kedves vendégek, szülők, tanárok és ballagó diáktársaim! Ember tervez, Isten végez! Gyönyörűségesen gyötrelmes pillanatok ezek, hiszen senki nem gondolta, hogy az online oktatás, járvány és a szomszédban dúló háborús borzalmak után, az utolsó pár méteren nehezen látni a […]

Bővebben

Látáspánik

Hat évvel ezelőtt estem át egy szemműtéten, aminek köszönhetően megszabadultam a szemüvegtől. Hatalmas élmény volt megtapasztalni, hogy szemüveg nélkül is látok, ám erősen megijedtem a szemműtétem után, amikor az orvos arra kért, hogy csukjam be a szemem. Kissé vékony, ijedt hangon kérdeztem vissza: miért, nyitva van? Aztán megnyugtatott, hogy hamarosan visszanyerem a látásom, de ez […]

Bővebben

Újrakezdés – Zakariás módján

Életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy újra kell építkeznünk romjainkból. Újrakezdeni nehezebb, mint újat kezdeni, bár egyik sem könnyű. Leereszkedik a koporsó a mélybe, lapát karcolja a hideg betont, a temetést követően minden együttérző elmegy, egyedül maradok a szobámban és felteszem a nagy kérdést: és most hogyan tovább? Kijövők a közjegyzőtől vagy a törvényszék […]

Bővebben

Ananiások a SZIKE-táborban

“Volt Da­masz­kusz­ban egy ta­nít­vány, név sze­rint Aná­ni­ás. Az Úr meg­szó­lí­tot­ta őt lá­to­más­ban: “Aná­ni­ás!” Ő így vá­la­szolt: “Íme, itt va­gyok, Uram.” Az Úr pe­dig így szólt hoz­zá: “Kelj fel, menj el abba az ut­cá­ba, ame­lyet Egye­nes ut­cá­nak hív­nak, és ke­resd meg Jú­dás há­zá­ban Sault, akit Tar­zus­zi­nak ne­vez­nek: mert íme, imád­ko­zik, és lá­to­más­ban lát­ja, hogy egy Aná­ni­ás […]

Bővebben