Ary Dávid búcsúbeszéde a Refitől

,,Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.” (Péld 19,21) Tisztelt egybegyűltek! Kedves vendégek, szülők, tanárok és ballagó diáktársaim! Ember tervez, Isten végez! Gyönyörűségesen gyötrelmes pillanatok ezek, hiszen senki nem gondolta, hogy az online oktatás, járvány és a szomszédban dúló háborús borzalmak után, az utolsó pár méteren nehezen látni a […]

Bővebben

Látáspánik

Hat évvel ezelőtt estem át egy szemműtéten, aminek köszönhetően megszabadultam a szemüvegtől. Hatalmas élmény volt megtapasztalni, hogy szemüveg nélkül is látok, ám erősen megijedtem a szemműtétem után, amikor az orvos arra kért, hogy csukjam be a szemem. Kissé vékony, ijedt hangon kérdeztem vissza: miért, nyitva van? Aztán megnyugtatott, hogy hamarosan visszanyerem a látásom, de ez […]

Bővebben

Újrakezdés – Zakariás módján

Életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy újra kell építkeznünk romjainkból. Újrakezdeni nehezebb, mint újat kezdeni, bár egyik sem könnyű. Leereszkedik a koporsó a mélybe, lapát karcolja a hideg betont, a temetést követően minden együttérző elmegy, egyedül maradok a szobámban és felteszem a nagy kérdést: és most hogyan tovább? Kijövők a közjegyzőtől vagy a törvényszék […]

Bővebben

Ananiások a SZIKE-táborban

“Volt Da­masz­kusz­ban egy ta­nít­vány, név sze­rint Aná­ni­ás. Az Úr meg­szó­lí­tot­ta őt lá­to­más­ban: “Aná­ni­ás!” Ő így vá­la­szolt: “Íme, itt va­gyok, Uram.” Az Úr pe­dig így szólt hoz­zá: “Kelj fel, menj el abba az ut­cá­ba, ame­lyet Egye­nes ut­cá­nak hív­nak, és ke­resd meg Jú­dás há­zá­ban Sault, akit Tar­zus­zi­nak ne­vez­nek: mert íme, imád­ko­zik, és lá­to­más­ban lát­ja, hogy egy Aná­ni­ás […]

Bővebben

Aktualitás – öröm – szeretet

Missziónk nem más mint az evangélium hirdetés: bátor tettel és szóval. Ezt pedig nem lehet másképpen, mint valós kérdések megválaszolásával, felszabadult örömmel és erős szeretettel. Aktualitás Szükség van az érthető, naprakész, időszerű evangéliumra. Fontos az aktualitás. A modernitás alatt nekünk ezt kell érteni. Nem tudunk hatni a világra, ha továbbra is a régmúlt napokon, a […]

Bővebben

Államelnöki beiktatás

Figyelve a híradást, hallgatva Novák Katalin Magyarország első női államelnöki beszédét, megszépült bennem népem és nemzetem jövendője, a világi nagyhatalmak csatározása ellenére, nem kell aggódnunk gyermekeink és unokáink sorsát illetően. Ott vagyunk, testileg távolabb, de lelkileg egészen közel az országhatárokon belül élő testvéreinkkel, együtt a gondolatokban, tervekben, nem kirekesztettségben, sokkal inkább megszólítottként, hogy gondja lesz […]

Bővebben

Újrahasznosítható hiedelmek bevetése

„…szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra.” (Róm 16,19) Néhány napja megelégelve nemzetünk baloldalának nevezett megszólalóinak értelmet és jóérzést sértő kijelentéseit, papírra vetettem néhány sort véleményszabadságom jogán és építő kritikám okán. Ugyanezzel a szabadsággal megköszöntem Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a kormányzati ciklus vége felé áldozatos munkáját, amelynek részesei is lehettünk. (Nemzetünkhöz méltó […]

Bővebben

A kommunizmus áldozatainak emléknapja – Vigasztaló pásztorüzenet 2022. február 25-én

„Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg!” (Jer 8,20)    Emlékező Testvéreim!    Az ószövetségi nép későn hozott bűnbánattal még remélte, hogy a babilóniaiak pusztító betörése elmarad. Viszont az istentagadás elnyomott minden józan szót a prófétai figyelmeztetéssel együtt. A sátán előbb elvette az értelmes gondolkodás képességét. Könnyű dolga volt, mert a nagy […]

Bővebben

A fogyasztás pszichológiája — az vagy, amit fogyasztasz (II.) – benne Dr. Király Lajos esperes hozzászólása

Forrás, előzmény és folytatás: frissujsag.ro A Szatmári Friss Újság Beszélgetések testről és lélekről sorozatának legutóbbi témája a fogyasztás pszichológiája volt. A szatmárnémeti Mézesházban megrendezett kerekasztal-beszélgetésen a témában jártas szakemberek és meghívottak mondták el véleményüket. (Folyatás a február 21-ei lapszámból) A beszélgetésen részt vettek: dr. Frigy Szabolcs iskolai tanácsadó, egyetemi oktató, dr. Szilágyi Andrea gyermekgyógyász szakorvos, […]

Bővebben