Újrakezdés – Zakariás módján

Életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy újra kell építkeznünk romjainkból. Újrakezdeni nehezebb, mint újat kezdeni, bár egyik sem könnyű. Leereszkedik a koporsó a mélybe, lapát karcolja a hideg betont, a temetést követően minden együttérző elmegy, egyedül maradok a szobámban és felteszem a nagy kérdést: és most hogyan tovább? Kijövők a közjegyzőtől vagy a törvényszék […]

Bővebben

Ananiások a SZIKE-táborban

“Volt Da­masz­kusz­ban egy ta­nít­vány, név sze­rint Aná­ni­ás. Az Úr meg­szó­lí­tot­ta őt lá­to­más­ban: “Aná­ni­ás!” Ő így vá­la­szolt: “Íme, itt va­gyok, Uram.” Az Úr pe­dig így szólt hoz­zá: “Kelj fel, menj el abba az ut­cá­ba, ame­lyet Egye­nes ut­cá­nak hív­nak, és ke­resd meg Jú­dás há­zá­ban Sault, akit Tar­zus­zi­nak ne­vez­nek: mert íme, imád­ko­zik, és lá­to­más­ban lát­ja, hogy egy Aná­ni­ás […]

Bővebben

Aktualitás – öröm – szeretet

Missziónk nem más mint az evangélium hirdetés: bátor tettel és szóval. Ezt pedig nem lehet másképpen, mint valós kérdések megválaszolásával, felszabadult örömmel és erős szeretettel. Aktualitás Szükség van az érthető, naprakész, időszerű evangéliumra. Fontos az aktualitás. A modernitás alatt nekünk ezt kell érteni. Nem tudunk hatni a világra, ha továbbra is a régmúlt napokon, a […]

Bővebben

Államelnöki beiktatás

Figyelve a híradást, hallgatva Novák Katalin Magyarország első női államelnöki beszédét, megszépült bennem népem és nemzetem jövendője, a világi nagyhatalmak csatározása ellenére, nem kell aggódnunk gyermekeink és unokáink sorsát illetően. Ott vagyunk, testileg távolabb, de lelkileg egészen közel az országhatárokon belül élő testvéreinkkel, együtt a gondolatokban, tervekben, nem kirekesztettségben, sokkal inkább megszólítottként, hogy gondja lesz […]

Bővebben

Újrahasznosítható hiedelmek bevetése

„…szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra.” (Róm 16,19) Néhány napja megelégelve nemzetünk baloldalának nevezett megszólalóinak értelmet és jóérzést sértő kijelentéseit, papírra vetettem néhány sort véleményszabadságom jogán és építő kritikám okán. Ugyanezzel a szabadsággal megköszöntem Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a kormányzati ciklus vége felé áldozatos munkáját, amelynek részesei is lehettünk. (Nemzetünkhöz méltó […]

Bővebben

A kommunizmus áldozatainak emléknapja – Vigasztaló pásztorüzenet 2022. február 25-én

„Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg!” (Jer 8,20)    Emlékező Testvéreim!    Az ószövetségi nép későn hozott bűnbánattal még remélte, hogy a babilóniaiak pusztító betörése elmarad. Viszont az istentagadás elnyomott minden józan szót a prófétai figyelmeztetéssel együtt. A sátán előbb elvette az értelmes gondolkodás képességét. Könnyű dolga volt, mert a nagy […]

Bővebben

A fogyasztás pszichológiája — az vagy, amit fogyasztasz (II.) – benne Dr. Király Lajos esperes hozzászólása

Forrás, előzmény és folytatás: frissujsag.ro A Szatmári Friss Újság Beszélgetések testről és lélekről sorozatának legutóbbi témája a fogyasztás pszichológiája volt. A szatmárnémeti Mézesházban megrendezett kerekasztal-beszélgetésen a témában jártas szakemberek és meghívottak mondták el véleményüket. (Folyatás a február 21-ei lapszámból) A beszélgetésen részt vettek: dr. Frigy Szabolcs iskolai tanácsadó, egyetemi oktató, dr. Szilágyi Andrea gyermekgyógyász szakorvos, […]

Bővebben

Hova számolnak?!

Felhívás a 2022. évi népszámlálás tárgyában Kedves Testvéreim!    Népszámlálásra készül az ország. Bár már itt van a munka elkezdésének az ideje, de rengeteg függőben lebegő bizonytalanság érzékelhető. Az előkészületeket befolyásolják a szabályozók hiányosságai, az akarva-akaratlanul kijátszható kiskapuk elfogadása, a számítógépes adatgyűjtés hibalehetősége. Országunk nem érett még meg arra, hogy ilyen technikai szinten elfogadható teljesítményt nyújtson. […]

Bővebben

Nemzetünkhöz méltó értékrend

Magyarország 2022. április 3-i Országgyűlési Választások elé „…azt tette, amit én helyesnek látok.” (1Kir.14,8)    Kedves Testvéreim!    Magyarország választásra készül, amely hála a történelem Urának a kényszerű határokon kívül rekedteknek is szavazati jogot biztosít állampolgársága révén. Nemcsak jogot nyertünk, hanem kötelességet is, de mindkettőt áldásnak kell tekintenünk. Nemzetünk olyan család lett, amely nem nagyhatalmak által […]

Bővebben