Kezdőlap / Gondolatok

Gondolatok

A bűnvallás a lélek gyógyítása

Felnevelő gyülekezetem (Biharfélegyháza) istentiszteletéből hiányzott az általunk Erdélyből megismert bűnvalló imádság. Lelkipásztor édesapám ennek hiányát azzal oldotta, hogy a prófétai imádságot a bűnbánati zsoltárok, vagy egyéb bűnbánatjellegű igerész üzenetein keresztül fogalmazta meg. Így kerített lehetőséget az istentiszteletre megérkezőknek, hogy a ...

Olvassa tovább »

Egybeilleszkedve és összefogva

Pál apostol az egész gyülekezet szeretetben való épüléséről szól az efézusi levélben. Az egyház, mint a Krisztus teste kellő alapot és eligazítást nyert Istentől, hogy ez a nemes munka célba érkezzék. Ugyanakkor, a szeretetben építkező Krisztus-test nemcsak önmagára figyel, hanem ...

Olvassa tovább »

Zsúpfedeles önzés

Szeretettel ajánlom az önző világ kritikájaként, hogy mégse így legyen… Ma már csak kevesen emlékeznek azokra a szalma fedésű kicsi házakra, amelyek a falvak utcáin annyira elszaporodtak az elmúlt századokban, ha nem is a divat miatt, hanem a szegénység okán. ...

Olvassa tovább »

Vezess Jézusunk!

“Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4,17-18) Kedves Testvéreim Jézus Krisztusban! Gyakran tapasztaltuk már, ...

Olvassa tovább »

Egységünkre emlékeztetve

“ti magatok is …” 1Péter 2,5 A világ történelmében gyakran előfordult, hogy kilátástalanul nehéz helyzetbe sodródott az ember, a nemzet. Voltak idegen népek, amelyek kihasználva a gyengélkedést letámadták a kiválasztott népet, földjeiket birtokba véve az embereket fogságra vitték. Voltak katasztrófák, ...

Olvassa tovább »

A SZÜLŐK FELELŐSSÉGE – A konfirmáció elmarad, de a szülő nem maradhat ki a nevelésből!

Dávid és Salamon közös történeteiben megkapó a szülő és gyermek kapcsolatának bemutatása. Különösen emlékezetes Salamon templomépítő szándékának a bejelentése. Ugyanis apjának álmát valósítja meg, akinek már nincs lehetősége véghezvinni a szép tervet. Ez az álom úgy kezdődött, hogy Dávid cédrusfából ...

Olvassa tovább »

Reményteljes jövőt adok nektek

A “Trianon-törvény” szerzői a mi gyászunkra örömünnepet álmodnak. Ne felejtsék el, szégyenkezni fognak, “aki örül bajomnak!” (Zsolt.36,26) Mi pedig ne felejtsük el az alábbi vígasztaló üzeneteket! Reményteljes jövőt adok nektek „Ezt mondja a seregek Ura, Izráel Istene mindama foglyoknak, akiket Jeruzsálemből ...

Olvassa tovább »

Egységnapi előszó

Az élet születésekor így emlékezik meg a Biblia az örvendező Úrról: ”És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó”(1Móz.1,31). Éden lett a mindent biztosító tér, ahol nem volt teljesíthetetlen óhaj, ahol hiányzott a hiány. Isten mérhetetlen szeretetét, a jóságából származó ...

Olvassa tovább »

Önvizsgálatra késztet a kialakult helyzet

Kedves Testvéreim! „A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet…” (Péld.13,12) Várva vártuk, hogy világosan megfogalmazott törvény rendelkezzen járvány-ügyben. Ehelyett ahányan megszólaltak ,mindig mást mondtak. Nehezen lehet eldönteni, hogy milyen okai vannak az egymásnak ellentmondó nyilatkozatoknak. Ha lenne időnk és humorérzékünk ...

Olvassa tovább »

Meddig még a mély

A külváros egyik utcáján a belvárosba igyekeztem. A nyár kora délelőtti fényei kissé zavartak a forgalomban, no de inkább ilyenféle okok kellemetlenkedjenek, mint amilyenek egyébként máskor bosszantanak. Az autórádión éppen a híreket közvetítették. Az úton hirtelen egyetlen jármű sem közlekedett. ...

Olvassa tovább »

Már nem rabszolga, mert Krisztusé

“Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet: aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is -és az Úrban is- szeretett testvéred.” (Filemon 15-16) A mai ...

Olvassa tovább »

Békülj meg magaddal is

“Békétlen, félelmetes világban élünk. Mintha már a prófétai szó is kétséges lenne, mely szerint: „Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek.” (Ézs 57,21) Vajon hol keressük az okokat, hol vannak a megszabadítás eszközei? Az igehírdetések napról-napra hirdetik Istennek megigazító kegyelmét, valamint ...

Olvassa tovább »

Anyák napi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki,és kincseiket kitárván,ajándékokat adának néki:aranyat, tömjént és mirhát” (Mt. 2, 11)                                                                                        I. Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban A napkeleti bölcsekről szóló történet minden ...

Olvassa tovább »

Távcsőhasználat

Számoljuk a napokat hátra és előre. Elmondtuk véleményünket és elovastunk már minden nyílvánosságra került dokumentumot. Vigasztaló szavak simogatták a lelkünket, de bőséggel találkoztunk elbizonytalanító mondatokkal is. Valahogy az optimistább gondolatok túlzásnak, a pesszimisták aggodalom gerjesztőknek tűnnek. Érezzük, hogy nem annyira ...

Olvassa tovább »