Kezdőlap / Gondolatok

Gondolatok

Tudtad? – Ünnepi gondolatok

Tudtad? A feltámadás után Jézus elégtételt vett azokon, akik a halálát okozták. Megjelent Pilátusnak, aki gyötrő lelkiismeret furdalással felismerte, hogy hiába mosta kezeit. Megjelent Kajafásnak, akit a látvány lidércként kísértett, amíg el nem vesztette ép elméjét. Megjelent a pofozkodóknak, akik ...

Olvassa tovább »

ÉBRESZTŐ EURÓPA, ÉBRESZTŐ, MAGYARORSZÁG!

TISZTELT HÖLGYEM, URAM! KEDVES ERDÉLYI, KIRÁLYHÁGÓ-MELLÉKI, FELVIDÉKI, DÉLVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI, HORVÁTORSZÁGI, SZLOVÉNIAI, BURGENLANDI ÉS NYUGAT-EURÓPAI, TENGERENTÚLI MAGYAR TESTVÉREIM! Ezzel a nagyheti drámát és Megváltó Urunk emberré emelő szenvedéstörténetét, majd győzelmes üdvözítéstörténetét felidéző elmélkedő sorokkal kívánok Kedves Mindnyájuknak Isten Lelkétől áldott, Feltámadott ...

Olvassa tovább »

„REFORMÁTUS CSERESZNYEVIRÁG” – KÍNA MÁR MA A KERESZTYÉNSÉG EGYIK VILÁGELSŐ FELLEGVÁRA (1. rész)

A SINOKÁLVINIZMUS ÉS SINOKERESZTYÉNSÉG FELVIRÁGZÁSA KÍNÁBAN A 21. SZÁZADBAN Semmiféle képzavar nincs abban, amit leírtam, hanem inkább a történelem minden képzeletet felülmúló fordulatát adja vissza ez a fogalmazás: „református cseresznyevirágzás” – “világelső fellegvár”. A cseresznyevirág Kínának is esztétikai szimbóluma, mint ...

Olvassa tovább »

BILLY GRAHAM HAZATÉRT

A MIENK IS VOLT, A MIENK IS MARAD, A MAGYAR KERESZTYÉNSÉGÉ, AKI A LETŰNT RENDSZERBEN HOZZÁNK IS ELHOZTA AZ IGAZSÁGOT ÉS A SZABADSÁG EVANGÉLIUMÁT – KÖSZÖNJÜK, HOGY ISMERHETTÜK ŐT.  Ha egyszer azt hallod majd, Billy Graham meghalt, ne hidd el! ...

Olvassa tovább »

A 2018-as év és hónapjainak bibliai igéi

Forrás: stud-theol.blogspot.ro Az év igéje „És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6) A hónapok igéi Január  „A hetedik nap ...

Olvassa tovább »

Higyed István – Kép a jövőből

„… Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg” (Galata 3,1) A reformáció festőjének is nevezett id. Lucas Cranachnak van egy festménye, amely Wittenberg egyik legrégebbi épületében a nagytemplomban látható. A képre ráillik az alapige. A gyülekezet ...

Olvassa tovább »

Virágnak virága, világnak világa

Gyalogos ember lévén sokféle emberrel van alkalmam találkozni az utcán. Elég, ha az arcokra nézek, és máris hajlamos vagyok átvenni a szembejövők hangulatát. Egyik blazírt szemekkel bámul előre, látszik, hogy gondolatban már előrébb tart, és nem a fényes jövő tündöklik ...

Olvassa tovább »

NÉHÁNY KÜLÖNBSÉG LUTHER ÉS KÁLVIN KÖZÖTT A PROTESTÁNS HIT KÉT „BAJNOKA” EVANGÉLIUMI KERESZTYÉN OLVASATBAN

Az Európai Evangéliumi Aliansz, az EEA, együttműködve az Evangéliumi Világalianszszal és a spanyol Protestante Digital.com-mal, elektronikus weblapjukon, az Evangelical Focusban sok érdekes cikk között találhatja az érdeklődő azt, ami 10 különbséget szed ujjhegyre, ami a két nagy reformációs irány, Wittenberg ...

Olvassa tovább »

A ZSIDÓ ÉS A PROTESTÁNS NEVELÉS/OKTATÁS CSÚCSTELJESÍTMÉNYEINEK MÓDSZERTANI HÁTTERÉRŐL

Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, miért éppen a zsidóság és a keresztyénség adta a történelem során a legtöbb művelt emberfőt, illetve széles néprétegekre miért ők terjesztették ki az oktatás/nevelés folyamatát a leghosszabb időre? (Forrás: pewforum.org; textlog.de; wbg-darmstadt.de; heartlanguage.org) Szemleíró: Dr. Békefy ...

Olvassa tovább »

2017 bibliai Igéi

Az év igéje Így szól az Úr: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ezék 36,26) A hónap igéje Január „A te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,5) Február „Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: ...

Olvassa tovább »