Kezdőlap / Gondolatok

Gondolatok

A böjt lényege

„Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, ...

Olvassa tovább »

Az eljövendőt keressük

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Olvasom a Zsidókhoz írt levél 13. részét, és elcsendesedésemben hálát adok Istennek a Magyarországi Református Egyházért, amikor a tisztújítások rendjén a Zsinat is megválasztotta elöljáróit a következő szolgálati időre. Istennek mondok köszönetet az ...

Olvassa tovább »

Az özvegy árbóc

Ezerszer is igent mondanék…, de most nemet kellett mondjak. Házasság hetében özvegy lettem. Van ebben valami sorsszerű. Fájdalmas, még kívülről nézve is, látom az engem körülvevő emberek arcán is, félelmetes. Mégis, valami megmagyarázhatatlan erőt is érzek, ami nem tőlem van. ...

Olvassa tovább »

Szeress gyengédséggel!

„A testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (Róma 12, 10) A gyengédség nem gyengeség, sokkal inkább olyan erő, amely akkor is tud szeretni, simogatni, építeni, támaszt nyújtani, amikor minden érv a bántás, a rombolás, a harag ...

Olvassa tovább »

Gyógyítsd be sebeit (száz év gyötrelmében elevenedő remény)

„Ó, Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! Megharagudtál ránk, állíts helyre minket! Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be sebeit… Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid!” (Zsolt. 60,3-7) Szeretett Testvéreim! Száz év árvaságában hasonló a mi nemzetünk élő lelkiismeretének vallomása ...

Olvassa tovább »

Meggyógyítom

„Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.” (Jer.33,6) Szeretett testvéreim Krisztus Jézusban! Vannak tragikus korszakok, amikor Isten kegyelme és szeretete nélkül az ember tehetetlenné válik. Kiszolgáltatottságában csökken a helyzetismeret ...

Olvassa tovább »

Az év Igéje és a hónapok Igéi – 2021

Forrás: https://www.oeab.de/ Az év Igéje “Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36) Január “Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!” (Zsolt 4,7) Február “De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, ...

Olvassa tovább »

Kezébe adott mindent – Újévi gondolatok

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kegyes népe a 2021. esztendőben a következő vezérlő Ígét követheti teljes reménnyel: „Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.” (Ján.3,35) Keresztelő János Krisztus Jézusról szóló gyönyörű hitvallását követi az a kijelentés, amely a hit ...

Olvassa tovább »

Örvendeztess meg, ó Advent!

„Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt!” (Zsolt 90,15) Ebben az évben lenne százéves dr. Lakat Károly híres magyar futballedző, aki 1981-ben a Tatabányai Bányász irányitójaként a Real Madrid elleni UEFA ...

Olvassa tovább »

REzsi – REformáció

Itt a reformáció ünnepe. Jön a hideg. Hosszú és egyre hosszabb az éjszaka. Megvan ennek a maga szépsége, ha van meleg otthon, fűtött helyiség, ha van hol meghúzódni, felmelegedni. Idén, talán többet is voltunk otthonainkban, mint ahogy akartuk. Ennek voltak ...

Olvassa tovább »

Reformáció időszerűsítve

„…amikor vonultál a sivatagban, rengett a föld, csepegett az ég is…, bőven adtál esőt örökségedre, és fáradtat megerősítetted.” (Zsolt.68,8-10) Kedves Testvéreim! A zsoltáros a kiválasztottak pusztai vándorlásának eseményeit tárja elénk annyira élethűen, hogy inkább kívánkozunk a Sinai hegy árnyékába, Isten ...

Olvassa tovább »

Mégis vannak bátrak közöttünk

Bagdy Emőke tudós és bölcs gondolatait ünnepelem, mert mégis vannak bátrak közöttünk! Senkit sem bántva, mégis határozottan kijelentem, hogy a halál völgyét nemzetemnek fel kell cserélnie az élet ösvényére! Alábbi írásommal csatlakozom az Istent még mindig parancsolatai szerint követők sokadalmához. ...

Olvassa tovább »