Kezdőlap / Szerző archív: Ervin

Szerző archív: Ervin

Velünk az Isten – 2019. április 23.

„Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” János 20:30-31 A ...

Olvassa tovább »

Üres és telített ígéretek húsvétkor, Szigetlankán

Változatos, eseménydús, áldásos húsvéti alkalmak vannak a Szigetlankai Református Egyházközség tagjai. Teológusok, legátusok, nyugdíjas és helyi lelkipásztor igehirdetései mellett szolgált a kórus, a Lanka Duó és az ificsapat is. Nagyhéten a házigazda lelkipásztor prédikációi mellett Varga Tamás és Csatári Leila ...

Olvassa tovább »

Húsvét Kisbábonyban

Kisbábony református templomában, húsvét ünnepén, szép számban ünnepeltek a hívek. Gáti Tibor helyi lelkipásztor igehirdetésében arról beszélt, hogy mit jelent a feltámadás:  Krisztus feltámadása a lelki feltámadásunk, megtérésünk, Krisztus visszajövetelekor pedig a halottak feltámadása. Az első nélkül nincs a másik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 22.

“Jézus pedig így válaszolt: Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20,29) Boldogmondás ez: Isten nemcsak Tamást, hanem minket is a teljes boldogság felé akar vezetni. Jó-e az embernek kételkedni? Tegyük fel őszintén a kérdést! Nem ...

Olvassa tovább »

Húsvét Németiben

Húsvét ünnepén a Németi Református Egyházközségben Sipos Miklós tiszteletbeli esperes, lelkipásztor, Dohi Arnold segédlelkész és Nagy Dávid legátus hirdették Isten Igéjét. A Németi Református Egyházközség közösségi facebook-oldaláról megtudtuk, hogy a gyülekezet egy újabb taggal bővült, Márk nevű gyermeket kereszteltek. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 21.

“Mert még nem értették az Írást, hogy fel kell támadnia a halálból.” (János 20, 9)     A keleti keresztyének így köszöntik egymást húsvét ünnepén: Krisztus feltámadt! A válasz erre: Valóban feltámadt!. Milyen szép, az őskeresztyének idejéből származó köszöntés ez! Kár, ...

Olvassa tovább »

A Tanítványok nyertek a szamokrassói húsvéti-, bibliaismereti-, iskolaközi vetélkedőn

Húsvét előtti programmal folytatódott a tavaly elkezdett iskolaközi partnerkapcsolat a Szamoskrassói Bem József Általános Iskola és a Szatmárnémeti Református Gimnázium között, melyet tavaly egy közös egyháztörténeti vetélkedő pecsételt meg ez alkalommal pedig bibliaismereti vetélkedőn épülhettek közösen a résztvevők.   Csütörtökön ...

Olvassa tovább »

Senki sem marad otthon: újdonság a Szamosdarai Református Egyházközség húsvéti készülődésében

Forrás: szatmar.ro Versényi Istvánnal, a Szamosdarai Református Egyházközség lelkészével beszélgettünk a közelgő ünnepek alkalmával, aki elárulta, milyen újdonsággal szolgálnak a családok számára. A számos egyházkerületi program mellett, melyek a gyermekeknek és a fiataloknak szerveznek, ez alkalommal gondoltak nem csak a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 19.

“Elvégeztetett!” Jn. 19.30b „Elvégeztetett…” – Jézus utolsó szava a kereszten, aztán kileheli a lelkét, meghal… meghal az Isten Fia. De ez az „elvégeztetett” nem a film végen megjelenő felirat: The End, Fin, Fine, Konyec vagy Vége. Ez más… Egyszer olvastam ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 18.

“Kiméne azért Jézus töviskoronát és a bibor  köntöst viselve. És monda nékik Pilátus: Imhol az ember! ” (János 19:5) Az evangélisták Jézus életét belehelyezik a történelmi keretbe. Lukács evangélista Augusztus császár idejére teszi Jézus születését, a többi evangélium  Jézus halálát ...

Olvassa tovább »

Király Lajos esperes húsvéti üzenete

 „Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt.” (Mt 28,6) Napjainkban sokan hallunk a változás lehetőségéről. Amikor a világ legnagyobb csodája bekövetkezett, a közvetlen szemtanúk a katonák voltak, akik félholtan a városba siettek és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 17.

„Nálatok pedig az a szokás, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Erre mindnyájan kiáltoztak, és ismét azt mondták: Ne ezt, hanem Barabbást! Ez a Barabbás pedig rabló volt.” (János 18,39-40) Megszabadultunk. ...

Olvassa tovább »