Kezdőlap / Szerző archív: Ervin

Szerző archív: Ervin

Rendhagyó Bocskai Nap Szárazberken

Forrás: frissujsag.ro „Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük” — a magyarok Mózeseként is emlegetett Bocskai István erdélyi fejedelem gondolatának jegyében ünnepeltek Szárazberken, rendhagyón és látványosan. Vasárnap tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Szárazberki Református Egyházközség és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 22.

 “Dávid ezzel a siratóénekkel siratta el Sault és fiát, Jónátánt, és meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is erre az íj-dalra, amely meg van írva a Jásár könyvében: Izráel ékessége elesett halmaidon! Jaj, hogy elhullottak a hősök! Ne mondjátok el ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 21.

“Dávid azt mondta neki: Vére szálljon a fejedre, mert saját szád vallott ellened, mikor azt mondtad: Én öltem meg az ÚR fölkentjét.” (2Sám 1,16) Hírvivő érkezik Dávidhoz, ráadásul azt hiszi, jó hírt oszt meg, pedig halálhírrel jön. Saul király meghal, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 20.

„Amikor meglátták az izráeli férfiak, akik a völgyön túl és a Jordánon túl laktak, hogy az izráeli férfiak megfutamodtak, és hogy Saul és fiai meghaltak, elhagyták a városokat, és elmenekültek. A filiszteusok pedig odajöttek, és letelepedtek azokban.” (1Sámuel 31,7) Olvasandó: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 19.

“És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezék, ímé az Amálekiták betörének a déli vidékre és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel. És fogságba hurcolák az asszonyokat, akik benne valának, kicsinytől fogva nagyig; senkit sem öltek meg, ...

Olvassa tovább »

Krízis Biblia – Covid Biblia – 2020

„De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” Zsid 10, 39  Ragadjunk meg minden lehetőséget annak érdekében, hogy a hitnek ismerői, megtartói és megélői legyünk!  Krízis Biblia – Covid Biblia – 2020 Svájcból ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 18.

„Szólítá azért Ákhis Dávidot, és monda néki: Él az Úr, hogy te becsületes vagy, és kedves előttem mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél, e mai napig; ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 17.

,,Dávid azonban ezt gondolta: Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul Izráel egész területén, megmenekülök a kezéből.” (1 Sám 27,1) Félelmeink, bajaink sokszor elvonják a figyelmet ...

Olvassa tovább »

Választási körlevél

A 2020. szeptember 27-én sorra kerülő önkormányzati választások, a helyi közösségek szempontjából nemcsak a következő négy esztendőt határozzák meg, hanem – hosszabb távon – az egész magyar nemzeti közösségünk jövőjét befolyásolják. Legtöbb településen úgy került szembe magyar a magyarral, református ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 16.

“És megkérdezé Saul az Urat, de az Úr nem felelt néki.…” 1Sám 28,6). Isten a megnémúló, sem kijelentést, sem parancsot, sem útmutatást nem adó Úr? Megvonja üzenetét? Hallgat az Isten? Neked nincs nyitott füled és nyitott szíved az üzenet befogadására vagy ...

Olvassa tovább »

KENYÉR – munka, Ige, közösség, megváltás

“In hoc signo vinces!” – E jelben győzni fogsz! Nagy Konstantin császár Maxentius ellen vívott harcában egy keresztet látott e felirattal. Legyőzte Maxentiust, majd megadta az Egyház szabadságát. Jártunkban-keltünkben a kereszten kívül más keresztyén szimbólumokat is felfedezhetünk. Az utóbbi hetekben, ...

Olvassa tovább »

Felszentelték megyénk legrégebbi ékességét

Vasárnap hálaadó istentisztelet keretében áldották meg felújítását követően Szatmár megye „öreg hölgyét”, Erdély legnagyobb s több mint nyolc és fél évszázados, Árpád-kori monostortemplomát Ákoson. – fogalmaz a Friss Újság napilap. Az ünnepségen egyházmegyénket Kiss József egyházmegyei főjegyző és Puskás Csaba ...

Olvassa tovább »

Pitypangos ovikezdés

Forrás: frissujsag.ro Hálával, reménységgel, felelősséggel az új tanévben — hangzott az útravaló vasárnap Szatmár-Kültelken, ahol hagyományaik szerint tanévnyitó istentiszteleten vettek részt az óvodások, iskolások, konfirmáló ifjak, szüleik és természetesen a pedagógusok. Nt. Higyed János lelkipásztor Mózes ötödik könyvéből olvasta fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 15.

“Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a hegy tetején, úgyhogy nagy volt a távolság köztük. Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnérnak, Nér fiának: Abnér, nem válaszolsz? Abnér így válaszolt: Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? ...

Olvassa tovább »