Kezdőlap / Szerző archív: Ervin

Szerző archív: Ervin

Velünk az Isten – 2021. február 26.

    „Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai: hanem mikor megdicsőítteték Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mívelték ő vele.” (Jn. 12,16) Néha megesik velem, hogy egy-egy igeszakasz nem nyílik ki elsőre… ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 25.

“A papifejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék, mivelhogy a zsidók közül sokan őmiatta menének oda és hivének a Jézusban.” ( János 12. 10-11). Mielőtt Jézus bevonul Jeruzsálembe, megcselekszi a legnagyobb csodát: Feltámasztja a négynapos halottat, Lázárt, amiért még többen ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – XXIX. Ökumenikus Női Világimanap Szatmárnémetiben

„Biztos alapra építsünk !” (Máté 7,24-27)             Szeretettel meghívjuk a történelmi egyházak nőtagjait és minden érdeklődőt az Ökumenikus Női Világimanap alkalmára, amelyet 2021. március 5-én, pénteken du. 5 órakor tartunk a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református templomban (Bethlen Gábor tér 1). A találkozóra a Járványügyi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 24.

Keress nyugalmat Istennél! „Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik. Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival.” (János 11, 54) Lázár ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 23.

“Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így ...

Olvassa tovább »

A böjt lényege

„Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, ...

Olvassa tovább »

Gyakornoklelkész bemutatkozása és böjtfő Szigetlankán

Mérföldkőhöz érkezett a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség. Negyed évszázados fennállása során először szolgál gyakornoklelkész a gyülekezetben. Bár a kinevezés egy fél évre szól, mégis előreláthatóan ez nagy áldás- és többletként ígérkezik a gyülekezeti életben. Böjtfő vasárnapjának délelőttjén, úrvacsorai közösségben az igehirdetés ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 22.

“És kijött a halott, keze-lába pólyába csavarva és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: Vegyétek le róla, hadd menjen!” (Jn 11,44) Vannak kötelek, amelyek megfojtanak és vannak biztosági mentőövek is. Ami megfojt, nem szolgálhatja biztonságunkat. Ami akadályoz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 21.

“Monda azért Márta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.” (János 11, 21-22) Márta szemrehányást tett Jézusnak, amiért végzetesen elkésett. Lázár ...

Olvassa tovább »

Épül, bővül az óvoda Szamos-negyeden

A Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési programja keretében immáron a harmadik óvoda épül Szatmárnémetiben. Szatmár-Szamos-negyed református gyülekezetében eddig is működött az Árva Bethen Kata Óvoda, mint az egyházkerület első óvodája, de a bővítésnek köszönhetően már napközi program is működhet benne. Csütörtökön ...

Olvassa tovább »

Az eljövendőt keressük

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Olvasom a Zsidókhoz írt levél 13. részét, és elcsendesedésemben hálát adok Istennek a Magyarországi Református Egyházért, amikor a tisztújítások rendjén a Zsinat is megválasztotta elöljáróit a következő szolgálati időre. Istennek mondok köszönetet az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 19.

     “Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus erre azt kérdezte: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?” (Jn. 10,31-32) Igaz az a mondás: hogy tégy ezer jót ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 18.

“Körülvevék azért őt a zsidók és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván.” (Ján 10,24) Ünneplő zsidók, akik nyolc álló napon át emlékeznek arra az időszakra, amikor az Isten segítségével újra ...

Olvassa tovább »