Tenni kell, mert csak akkor lesz élővé Isten egyháza! – Presbiteri Konferencia Szatmárgörbeden

A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének soron következő Tavaszi Konferenciájára a felújított szatmárgörbedi templomban került sor. Megtelt a templom presbiterekkel. Szombaton délelőtt 10 órára mintegy 150 elöljáró érkezett el, a házigazda gyülekezet presbiter, nőszövetségi és gyülekezeti tagjain kívül, hogy a Krisztusi közösség jegyében együtt legyenek. Isten Igéjét Kiss József, a Szatmár-Németi Református Egyházközség lelkipásztora, a […]

Bővebben

Meghívó – Presbiteri konferencia Szatmárgörbeden

Szeretettel és tisztelettel, hívnak és várnak minden lelkipásztort, főgondnok, gondnokot és presbitert a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének március 18-án, a Szatmárgörbedi Református Egyházközség templomában tartandó presbiteri konferenciára. A konferencia programia, 2023. március 18-án: 09:30 – 10:00 Regisztráció 10:00 – 10:30 Nyitó áhítat: – Nt. Kiss József, Szatmár-Németi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző 10:30 – 10:40 Köszöntés: […]

Bővebben

Az ige mérlegén és „palacsinta-probléma” – Ugocsai Presbitertalálkozó Kisbábonyban

„A presbiter, a lelkipásztor munkatársa, segítője, együtt hordozzák a munka terhét s példaképei a nyájnak.” – id. Fodor Lajos nyugalmazott lelkipásztor e gondolata képezte alapját annak a két évtizeddel ezelőtti elhatározásnak, hogy az akkor Ugocsában szolgáló lelkipásztorok és presbiterek megalakítsák az Ugocsai Presbiterszövetséget és évenként, ünnepélyes keretek között találkozzanak egymással. E találkozásnak, idén, a kisbábonyi […]

Bővebben

A presbiter és háza népe – Presbiteri konferencia Vetésen

Szeretetteljes hangulatban, épülő üzenetekkel gazdagodtak a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Konferenciáján jelenlevő elöljárók. Vetés református gyülekezete volt az odaadó házigazda. Szombaton délelőtt a vetési „ősi Sionra” várták az egyházmegye presbitereit a szervezők, ahol dr. Király Lajos esperes hirdette az Igét Lukács evangéliuma 7. fejezetének 37-től 43-ig terjedő versei alapján. Sokan Isten büntetésének tartják a betegséget […]

Bővebben

Presbiterképzés Tövisháton

Két és fél évvel ezelőtt, 2020 januárjában kezdődött el a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó Zilahi Egyházmegyében az a presbiterképzés sorozat, melynek záró alkalmát a járványügyi vészhelyzet miatti lezárás következtében már nem lehetett megtartani. A záró alkalomra ez év májusában kerülhetett sor Szilágyfőkeresztúron, ugyancsak a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanárai szolgálatával. Tolnai Miklós helyi lelkipásztor Lk. […]

Bővebben

Újraválasztott vezetőség a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségében

A Németi Református Egyházközség templomában tartották a Szatmári Református Egyházmegye soron következő presbiteri konferenciáját. Mintegy száznyolcvan presbiter vett részt az alkalmon, amely egyúttal tisztújító gyűlés is volt. Szombaton délelőtt 10 órától Kiss József házigazda lelkipásztor, az egyházmegye főjegyzője hirdetett Igét, biztatva a jelenlevőket, abbéli örömének hangot adva, hogy ilyen sokan elérkeztek az alkalomra, aminek oka: […]

Bővebben

Meghívó – Presbiteri konferencia és tisztújító közgyűlés lesz Németiben

Presbiteri konferenciára és az azt követő presbiteri tisztújító közgyűlésre hívnak szeretettel minden presbitert február 19-re a Szatmár-Németi Református Egyházközség templomába. A nyitó áhítatot a házigazda lelkipásztor, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője Kiss József tartja majd. Dr. Király Lajos esperes is köszönt. A presbiter, mint kapcsolattartó a lelkipásztor és a gyülekezet között címmel tart előadást Máthé […]

Bővebben

Szolgálat, zene – Presbiteri konferencia Erdődön

29. alkalommal tartottak presbiteri konferenciát a Szatmári Református Egyhámegyében. A helyszín a magyar reformáció bölcsője, Erdőd volt. Szombaton délelőtt 10 órától az erdődi református templomban gyűltek össze az elöljárók, ahol Kaszaniczki Csongor házigazda lelkipásztor köszöntött, hangsúlyozva a konferencia aktualitását, hisz éppen presbiterválasztás előtt kaphatnak bátoritást. Az Igét Szilágyi Balázs a Szatmár-Láncos Református Egyházközség lelkipásztora hirdette […]

Bővebben

Presbiteri konferencia lesz Erdődön

„És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük elöljárókká ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké” (2 Moz. 18,21) Ezen igei mottó alapján tartják meg a Szarmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének soron következő konferenciáját. 2021. szeptember 4-én 10 órától a nyitó áhítatot Szilágyi Balázs a Szatmár-Láncos […]

Bővebben

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége éves közgyűlésén

Március 7-én tartotta meg éves közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében, ahol Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke áhítatát követően átadták a Presbiteri Szolgálatért Díjat azon presbitereknek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Református Anyaszentegyházunk lelki és anyagi gyarapodásához. – tudtuk meg püspök úr közösségi oldaláról. Az igehirdető Isten üzenetét […]

Bővebben