Kezdőlap / Egyházmegyei hírek

Egyházmegyei hírek

Óh, Uram, segíts meg!

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Mt.21,1-11) máig érvényes kérdésekre hívja fel a figyelmünket. Ha az evangéliumok híradását hűségesen követjük, akkor vesszük észre, hogy ezek a részletek mennyire időszerűek, és mennyire óvnak bennünket attól, hogy ne csak a történetet jegyezzük meg, hanem a ...

Olvassa tovább »

Harminc éve Mikolában, a világ közepén

Egyházmegyénkben minden gyülekezetben másképpen tervezték a ránk következő vasárnapot, virágvasárnapot: népes gyülekezettel, ünnepi virágos diszben, de Isten másképpen akarta. Mikolában is üres lesz a templom pedig ez alkalommal nemcsak emberekkel, hanem emlékekkel is megtelt volna: harminc évvel ezelőtt, április elején ...

Olvassa tovább »

Közösség Lélekben

„Ha van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok…” (Fil. 2,1-2) Pál apostol nem elégszik meg azzal, hogy Krisztus földi teste, azaz ...

Olvassa tovább »

Az Úr harcol értetek – Interjú Rácz Ervinnel

Forrás: szatmar.ro Nem megszokott időket élünk, fenekestül felforgatta legtöbbek életét a világszerte tomboló koronavírus-járvány. Lassan a leghétköznapibb megszokottabb, legszeretettebb és leghétköznapibb dolgainkról is le kell mondanunk, mára már a templomba való járás sem opció. A közös imádkozás egyre inkább kivitelezhetetlen, ...

Olvassa tovább »

Körlevél lelkipásztoroknak

Az elszomorítóan nagy emberáldozatot követelő világjárvány idején különösen fontos, hogy erőt merítsünk hitünkből. Ezért nyomatékosan felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy az állami intézkedések nem a szabad vallásgyakorlást tiltották be. A járvány megelőzése érdekében azonban rendkívül fontos, hogy lehetőleg minél kevesebb ember ...

Olvassa tovább »

LASSÍTANI KELLENE!

„Az Úr Isten sem tudná elsüllyeszteni…” Steward Collett neve bizonyára ismeretlenül cseng mindannyiunk számára. Ahhoz, hogy megtudjuk, kicsoda is volt ez az úriember, az időben kell képzeletben visszautaznunk. 1912. április 10-én déli 12.00 órakor az 50 000 lóerős és 46 ...

Olvassa tovább »

Elrejt sátra mélyén

„Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában és éneket zengek az Úrnak.” (Zsoltárok 27, 5-6) Kedves Testvérek! Talán sokan ...

Olvassa tovább »

Szünetelnek az alkalmak

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeteinek és Lelkipásztorainak. Tekintettel a világjárványra, a belügyminisztérium rendelkezését tiszteletben tartva, egyházkerületünkben is átmenetileg, a további intézkedésig szüneteltetjük a templomi istentiszteletek megtartását és minden gyülekezeti alkalmat (bibliaórákat, kátéórákat stb.) és összejövetelt. Felhívjuk a híveink figyelmét, hogy a ...

Olvassa tovább »

Ima a nemzetért – Március idusa Erdődön

Szólt az Ige Erdőd református templomában március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából. A kormány által megengedett mennyiség alatt voltak jelen a templomban, de lelkesedésük annál nagyobb volt. Vasárnap délelőtt 11 órától Kaszaniczki Csongor erdődi lelkipásztor hirdette az Igét János evangéliuma 15. ...

Olvassa tovább »

Online református istentiszteletek

Forrás: reformatus.ro A Királyhágómelléki Református Egyházkerület online közvetítései Biharszentjánosi Református Egyházközség  Istentisztelete vasárnap délelőtt 11 órától követhető a gyülekezet Facebook oldalán. Magyarkéci Református Egyházközség  Istentiszteletét a gyülekezet honlapján közvetítik vasárnap 11.00-kor. Zilah-Ligeti Református Egyházközség Istentiszteletét a gyülekezet Youtube csatornáján közvetítik 10 órától. Krasznai Református ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 13.

“Kapálni nem tudok; koldulni szégyellek!” Lk.16,3 A „hamis” sáfár szavai ezek, aki próbál jól, előrelátóan dönteni mikor a gazdája ki akarja rúgni. Kapálni nem tudok, … gyermekként nem hittem volna, hogy van olyan, aki nem tud kapálni, de aztán láttam ...

Olvassa tovább »

Imafelhívás a koronavírus kapcsán

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,27) A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége a koronavírus kapcsán imafelhívásra buzdítja a tagegyházak híveit: Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, Őt hívjuk segítségül. Imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért; felelős vezetőinkért, ...

Olvassa tovább »

Körlevél a koronavírus tárgyában (KRE)

„Felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.” (Ésa 58,8) A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeteinek Székhelyükön Szeretett Testvéreink! Mindnyájan aggodalommal figyeljük a hazánkban is jelentkező koronavírus-járványt. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, ...

Olvassa tovább »

Nőnapi szeretetkamatoztatás Szigetlankán

Hétről hétre, minden hétfőn lelkes nőszövetségi csapat gyűl össze a Szatmárnémeti-Református Egyházközség Emmaus Gyülekezeti Házában, nemcsak csigatészta készítés végett, hanem legfőképpen Istennel és egymással való közösségbe lépni. A Szigetlankai Református Egyházközség Károlyi Zsuzsanna Nőszövetségének tagjai hétfőn nőnapot tartottak, hálát adva ...

Olvassa tovább »

Imádkozz és dolgozz! – diakóniai továbbképzés az esperesi hivatalban

Az utóbbi években minden tavaszelején hollandok érkeznek a Szatmári Református Egyházmegye szervezésében, hogy előadásokat, továbbképzőt tartsanak a diakóniáról,  szeretetszolgálatról. Ez történt hétfőn is délelőtt 11 órai kezdettel az Esperesi Hivatal tanácstermében, ahol Nagy Erika egyhámegyei missziói előadó, Székely Bernadett és ...

Olvassa tovább »