Imhol, az Úr szolgálóleánya – Nőszövetségi Konferencia Diósadon

A szilágysági Diósad adott otthont a soron következő Egyházkerületi Nőszövetségi Konferenciának. Mintegy 1400-an vettek részt szeptember 23-án a Diósadon megrendezett találkozón, ebből több mint háromszázan a szatmári egyházmegyéből érkeztek. Egyházkerületi nőszövetségi találkozóra került sor szeptember 23-án Diósadon. A rendezvényen, amelynek témája „Életünk és szolgálatunk a krisztusi örökség fényében”, mintegy 1400-an vettek részt. Az ünnepélyes zászlós […]

Bővebben

Reménytöltő állomás

Áldással indulni más. Áldással menni egy olyan lendület, amit senki mástól nem kapunk meg csak az Istentől. Pál ezt tudja, és tolmácsolja is az Isten áldását annak a gyülekezetnek, amelyet, mint közösséget együtt még soha nem látott. Személyeket ismer belőle, de együtt még nem látta őket, mégis áldva gondol rájuk: „A reménység Istene pedig töltsön […]

Bővebben

Akadémiai évnyitó a Protestáns Teológiai Intézetben

2023. szeptember 17-én elkezdődött az új akadémiai év a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A diáklétszám 24 új elsőéves teológus hallgatóval gyarapodott. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 8 hallgatójából – 1 lány és 7 fiú – három a Szatmári Református Egyházmegyéből származik: Antal Mátyás, Ary Dávid József és Böszörményi Egon. Előbbi kettő a Láncos-, utóbbi a Dabolci […]

Bővebben

Kívül-belül megszépült az amaci templom

Hálaadó istentiszteletet tartottak az amaci református templomban szeptember 17-én, vasárnap 13 órakor. A gyülekezet a felújított templomért adott hálát, melyet a Magyar Kormány, a Román Kormány Vallásügyi Államtitkársága, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület valamint a gyülekezet jelentős hozzájárulásával valósult meg. Vasárnap délurán a zsúfolásig megtelt templomban, Bogdán Szabolcs János püspök hirdette Isten igéjét. Az igehirdetés után […]

Bővebben

Ti vagytok a világ világossága – 13. Szatmár Határok Nélkül Nagyecseden

Tizenharmadik alkalommal rendeztek református találkozót Szatmár Határok Nélkül címmel szeptember 16-án. A rendezvény házigazdája ez alkalommal is Nagyecsed volt.   A partiumi szatmári egyházmegyéből négy nagybusszal és több kisautóval is érkeztek, húsz gyülekezetből. Szombaton 11 órától a nagyecsedi református nagytemplomban két püspök is hirdette az Igét. Fekete Károly debreceni püspök már megszokott vendége az alkalomnak, Bogdán Szabolcs János […]

Bővebben

Aki nekem szolgál, engem kövessen! – Presbiteri Konferencia Patóházán

Évente kétszer tartanak presbiteri konferenciát a Szatmári Református Egyházmegyében. Illés Jenő elnök lendületes szervezése tavasszal és ősszel is megajándékozza az egyházi elöljárókat egy-egy tanulságos eseménnyel. A koraőszi konferenciára Patóházán került sor. Szombaton délelőtt a patóházai református templomban Elek Arnold halmi lelkipásztor hirdetett Igét Mózes 5. könyve 32. fejezetének 9-től 14-ig terjedő versei alapján. Mózes nem […]

Bővebben

Példaadás – tanévnyitó a Refiben

Áldással indulva, a hagyományokhoz híven a 2023/24-es tanévet is a Láncos-templom falai között, ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a Református Gimnázium. Az igehirdetést ezúttal dr. Király Lajos esperestől hallhatták a jelenlévők, majd további ékes beszédek buzdították az új tanév előtt álló népes diáksereget. Dr. Király Lajos a megtelt Láncos templomban a példaadásról prédikált Jézus szavai alapján: […]

Bővebben

Hithősképző, vakációzáró, áldáskérő Szigetlankán

A hagyományok szerint ebben az évben is a vakáció utolsó hetében tartották a gyermekbibliahetet Szigetlankán. Hétfőtől péntekig, minden nap, ifjakkal együtt, mintegy félszázan vettek részt a gyermekbibliahéten. Kocsis Leila segédlelkész és Pop Titus teológiai hallgató tartotta az alkalmakat, melyben hitelességre, igazságosságra, türelemre, húségre, őszinteségre, buzdították a gyermekeket különböző bibliai hithősök példáján keresztül, akik bár alkalmatlanok […]

Bővebben

Megtartotta hittudományi tanácskozását a NyEMRLSz

„Emlékezzetek meg elöljáróitokról” címmel konferenciát tartott a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat augusztus 31. és szeptember 3. között. A piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban tartott rendezvényen tizenkét országból negyven személy vett részt. Az alábbiakban a hittudományi tanácskozás zárónyilatkozatát olvashatják, amelyet özv. Lázárné Zahn Dalma-Enikő református lelkész-elnök és Dr. v. Békássy N Albert világi  elnök tett […]

Bővebben