Pető-módszer – ingyenes szűrővizsgálat

A központi idegrendszeri károsodással élő, mozgássérült gyermekek és felnőttek ingyenes szűrővizsgálaton, majd szakemberek vezetésével a későbbiekben fejlesztési programban vehetnek részt Szatmárnémetiben. A Pető-módszer alkalmazását a magyar kormány támogatja. Helyszín: Szatmár- Németi Egyházközség Imaterme – Wolfenbüttel utca 4. szám Időpont: 2024. március 12-27. Kapcsolat és előjegyzés: 0751/697/785 – Hudák Zoltán Ferencz 0768/030/560 – Kürti Boglárka

Bővebben

Szeretettel szolgálni

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét! (Gal 6,2) A Diakonia Keresztyén Alapítvány Szatmárnémeti Fiókszervezete 2023. október 27-én meglátogatta a Református Gimnázium alsó tagozatos diákjait, azért, hogy kicsit betekintést nyerjenek a gyerekek abba a fajta szeretetszolgálatba, amellyel alapítványunk foglalkozik. Diakonia – szeretetszolgálat – szeretettel szolgálni – ez a diakonia feladata, odafigyelni embertársainkra, meglátni […]

Bővebben

Az év legjobb diakóniai munkásait díjazták

Az év legjobb diakóniai munkásait díjazták november 18-án a XIX. Diakóniai Napokon Kolozsváron. Erdélyi Református Egyházkerületi honlapja, a reformatus.ro képekkel tudósit az eseményről. Kiss József lelkipásztor számolt be röviden az eseményen a Szatmári Diakóniai Keresztyén Alapítvány munkájáról. Hudák Zoltán vette át az áldozatkész munkát elismerő díjat, aki lapunknak elmondta, hogy hálás mindenkinek: elsősorban a Jó […]

Bővebben

Rászoruló időseken és időseknek is segít a szatmári Diakónia

Forrás: https://frissujsag.ro/ Nemes célt valósít meg a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szatmárnémeti Fiókszervezete: önkénteseivel és szakképzett alkalmazottakkal különféle szolgáltatásokat nyújt a beteg, idős emberek számára, annak érdekében, hogy javítson életminőségükön. A református szeretetszolgálat felhívásában arról tájékoztat, hogy közösségi szolgáltatásokat (orvoshoz és gyógyszertárba való kíséret, bevásárlás, látogatás, beszélgetés, takarítás), otthoni alapápolást (általános személyi higiénia, fürdetés, öltöztetés, ágyneműcsere, […]

Bővebben

Ünnepi Köszönőlevél

„Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: ”Békesség nektek!” (Lukács 24, 36) „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (János 14,27) Kedves Lelkipásztor és Gondnok Testvérem, Kedves Ünneplő Gyülekezeti Tagok! Szeretettel köszöntöm […]

Bővebben

A Református Világközösség vezetői Németiben

A Református Világközösség európai elnöke, Martina Wasserloos hirdetett Igét virágvasárnapon a Németi Református Egyházközség templomában. A vasárnap délelőtti istentiszteleten Kiss József lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző fogadta a küldöttséget. Martina Wasserloos Vinczéné Pálfi Judittal a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosával és Antal Jánossal, a Református Világközösség titkárával, egyházkerületi külügyi előadó tanácsossal érkezett Szatmárnémetibe. A házigazda lelkipásztor […]

Bővebben

Felpörgött a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szatmárnémeti Fiókszervezetének aktivitása

Alighogy megkapta a működéséhez szükséges dokumentumokat, magas hőfokon indult be a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szatmárnémeti Fiókszervezetének aktivitása. Az ukrán-orosz háború kitörése óta önkéntesek, lelkipásztorok és gyülekezetek segítőszándékát az újonnan alakuló alapítvány fogja össze, Kiss József lelkipásztor, valamint Székely Bernadett és Hudák Zoltán diakónusok munkája által.   Már a menekültáradat első hulláma idején a halmi és […]

Bővebben

Diakóniai szolgálat a Szatmári Református Egyházmegyében

A mai társadalomban az emberek szükségét érzik a valódi és önzetlen szeretetnek. Az Istentől jövő szeretet, amely felépíti és megerősíti az ember életét. A Szatmárnémeti Diakónia szolgálatának fő célja, hogy az Istentől jövő szeretetet megéreztesse az idősekkel, magányosokkal. Teszi ezt azzal, hogy meglátogatja őket, felkarolja ügyüket és ott nyújt segítséget, ahol kell. Jelenleg is folyamatban […]

Bővebben

HIVATALOS – Indulhat a diakónia Szatmáron

Megkapta a hivatalos jóváhagyást a diakónia működtetésére a Szatmári Református Egyházmegye. – tudtuk meg Kiss József szatmárpálfalvai lelkipásztortól, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzőjétől.   2016 októberében, a Szatmári Református Egyházmegye tanácsülésén érkezett a főjegyző azzal az igénnyel, kezdeményezéssel, hogy létre kell hozni az egyházmegyei szeretetszolgálatot. Ennek igazgatásával bízta meg a tanács Kiss Józsefet, aki lapunknak […]

Bővebben

Imádkozz és dolgozz! – diakóniai továbbképzés az esperesi hivatalban

Az utóbbi években minden tavaszelején hollandok érkeznek a Szatmári Református Egyházmegye szervezésében, hogy előadásokat, továbbképzőt tartsanak a diakóniáról,  szeretetszolgálatról. Ez történt hétfőn is délelőtt 11 órai kezdettel az Esperesi Hivatal tanácstermében, ahol Nagy Erika egyhámegyei missziói előadó, Székely Bernadett és Csürök Király Emese diakónusok szervezésében közel negyven lelkipásztor, presbiter, kántor, nőszövetségi- vagy gyülekezeti tag volt […]

Bővebben