Kezdőlap / imádságok

imádságok

Házastársak imádsága

Uram te voltál, ki összekulcsoltad kezünk és szívünk, Első bizonytalan lépéseinknél is te voltál mellettünk. Te csiszoltad egymásba gondalatainkat, érzéseinket, Te segítetted elérni álmainkat és szép reményeinket. Mivel e világon Te ismersz minket a legjobban, Te hallod amikor a szívünk ...

Olvassa tovább »

Óesztendei imádság

Örökkévaló Istenem, szerető mennyei édes Atyám, Köszönöm, hogy ez esztenő utolsó napját felhoztad reám, És az esztendő legmagasabb bércére eljutva Hálaadással tekinthetek az eddig megtett útra. Köszönöm, hogy Te nemcsak kiméred életem napjait, Hanem erős karod minden napon bizonnyal megsegít. ...

Olvassa tovább »

Közbenjáró imádság beteg testvéreinkért

Ó drága Messiásunk, Te áldott orvosunk, Most egy beteg testvérünkért imádkozunk. Emlékszel még az egyik csodás gyógyításodra Amikor mások kerestek egy barátot hordozva? Egykor beteget hoztak eléd a tetőt megbontva S te meggyógyítottad őt társai nagy hitét látva. Az ő ...

Olvassa tovább »

Imádság egy beteg gyermekért

Felséges Istenünk, drága áldott Orvosunk Kérünk hallgasd meg a mi imádságunk. Te vagy az kinek minden hatalmában áll, Hisz a te szavadra még a béna is talpra áll. Érintésedre megszűnik minden átok, S a vak is így kiálthat, Uram újra ...

Olvassa tovább »

Isten templomába készülve (Vasárnapi hálaadás)

Csodálatos reggelt értem kegyelmedből Istenem, Tudom, hogy ez új napot is csak neked köszönhetem. Köszönöm az elmúlt hétnek minden kedves ajándékát, A mosolyokat, szép szavakat s annak minden pillanatát. Köszönöm a próbákat is midőn hitemet acéloztad, Köszönöm a segítséget, mivel ...

Olvassa tovább »

Imádság a szülőkért

Ó sorsokat formáló, gondviselő jó Istenem, Kérlek, hogy hallgasd meg ismét a könyörgésem, És őrizd meg nekem az én drága szüleimet, Akik életet adtak, és felneveltek engemet. Őrizd meg mindig az én drága édesanyám, Ki keblén hordozott és vigyázott reám, ...

Olvassa tovább »

Imádság a magyar nemzetért

Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, Erre kérlek Uram téged alázatos könyörgéssel. Add, hogy e nép melyet a sorstenger habjai dobáltak, Ne tudja soha mi a hontalanság, a könny és a bánat! Gyűjtsd össze népem a te kegyelmes ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi imádság

Pünkösd ünnepén Uram ismét eléd állok, s mint egykor a tanítványok, a csodára várok hogy ígéreted szerint elküldd a Vigasztalót, Ki feledteti a rosszat és segít meglátni a jót. E kaotikus világban midőn minden recseg, ropog, Uram Istenem én csak ...

Olvassa tovább »

Bűnbánó imádság

Uram Isten, ma bűnbánó szívvel színed elé állok, S a te kegyelmedben bízva hozzád fohászkodok. Te tudod, hogy én bűnben fogantattam és születtem, És azt is, hogy az eltelt évek során jobbá nem lettem. Sőt nap nap után vétek ellened ...

Olvassa tovább »

Áldozócsütörtöki imádság

Úr Jézus ki felséggel s dicsőséggel mentél az égbe, Reményteli szívvel tekintünk utánad a messzeségbe, Úgy ahogy egykor a te tanítványaid is tették,  Mikor az Olajfák hegyén tekintetük az égre függesztették. Tudom, hogy azt ígérted, mindig velünk leszel, És azt ...

Olvassa tovább »

Szerda reggeli imádság

Uram te ki gondot viselsz az égi madárra, Figyelj most kérlek gyermeked szavára, Kegyelmedből megérhettem ez új napot, S én örömteli szívvel ma neked hálát adok. Noha nem vagyok méltó a te szeretetedre Mégis gazdagon árasztod az én életembe. Csak ...

Olvassa tovább »

Istenben bízó imádság

Szerető és gondviselő mennyei szent Istenem, Köszönöm, hogy mindeddig te voltál mellettem, Köszönöm, hogy te vezettél amióta megszülettem, Köszönöm, hogy benned bízva soha meg nem szégyenültem. Add Uram, hogy ahogy eddig, úgy ezután is bízzak benned, Fogjam kezed bizalommal, s ...

Olvassa tovább »

Imádság a magyar nemzetért

Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, Erre kérlek Uram téged alázatos könyörgéssel. Add, hogy e nép melyet a sorstenger habjai dobáltak, Ne tudja soha mi a hontalanság, a könny és a bánat! Gyűjtsd össze népem a te kegyelmes ...

Olvassa tovább »

Csendes imádság

Uram, szólnék de érzem nincs ereje szavamnak, Kegyelmet kérnék, de én nem adnék magamnak Szeretetet kérnék, hogy igazán tudjak szeretni, Erőt, hogy minden gondom el tudjam feledni. Már megnyitom számat, de szó nem jön ki belőle, Hogy kezem összefogjam, ahhoz ...

Olvassa tovább »

Szerda esti imádság

Uram, lassan – lassan véget ér a mai nap De nem telhet el anélkül, hogy Téged ne áldjalak. Köszönöm a mai napnak békességét, Minden áldásodat s a nap fényességét. Köszönöm a mosolygós arcokat, Köszönöm a meg nem vívott harcokat. Nem ...

Olvassa tovább »