Imádság az Egyházkerületért

„Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.” (ApCsel 4,31)             Kedves Szolgatársaim! Az imádság szerves része a hívő ember életének. Pál apostol, amikor a thesszalonikai gyülekezetnek ezt írja: „Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thessz 5,17), arra bíztat, hogy Krisztus követőjeként mindig élő kapcsolatunk legyen az Úrral. A hétköznapok […]

Bővebben

Az aradi tizenhármakra és Gonzeczky Jánosra emlékeztek Szatmárnémetiben

Emlékezni és indentitásukat erősíteni gyűltek össze szatmáriak és vendégek október 6-án délután a Zárda templom előtt valamint, hogy elhelyezzék az emlékezés és a tisztelet koszorúit Gonzeczky János római katolikus tábori lelkész emléktáblája alá. Ilyés Csaba római katolikus plébános és Szilágyi István Róbert református lelkipásztor mondott imát. Szőcs Péter konferálásával Hegedüs Csilla államtitkár szólt az emlékezésre gyűlt hallgatósághoz, […]

Bővebben

Jöjjön el a Te országod!

Mindenható Uram! Hiszem a Te egyetlen oszthatatlan országodnak része anyaországunk, amelynek tagja lehetek sok testvéremmel magam is. Hiszem, hogy az én imádságomat is meghallgatod nemzetünk közösségéért, amely vétkeivel, de sokkal több erényével kegyelmi ajándékodból boldogabb időket remél. Ebben a hitben álltunk meg a mai napon honatyáinkkal az országházban az eskütételük alkalmával. Legyenek szavatartóak, legyenek áldozatkészek, […]

Bővebben

A háborúban az ünnep is odavész

Krisztus! Kereszted alatt a könnyeim arcomat mossák. A világteremtésétől fogva kiemelt ember máig nem tudja megérteni bűneinek mélységét, sem a Te kegyelmed magasságát. Ma a háborúban testvérengzők nagypéntekén értük imádkozunk. Kereszted alatt velük állnánk, még ha a mi megemlékezésünk már meg is történt, de így mélyül el bennünk a fájdalmas igazság, hogy nekünk örök nagypéntekkel […]

Bővebben

A háborúban testvérengzők garázdálkodnak

Mindenható Istenünk! Te jobban tudod, miért kell a hadviselő feleknek továbbra is vívniuk az élet-halál küzdelmét. Te tudod, hogy miért kell nekünk az érintettekért tehetetlenül aggodalmaskodnunk, és imádkoznunk azokért, akik nem engedik nemzetünket a vérontás részeseivé lenni. Te tudod, miként lesz kimenetele a testvérengzésnek, és mi lesz az erőpróbáknak a következménye. Nagyon mélyre zuhant az […]

Bővebben

Háborúban az igazság elpusztul

Igazság Istene, mindenség Ura! Félelmünk növekszik, amikor a háború résztvevői között elveszni látjuk az igazságot. Soha nem fogjuk megtudni, mennyire ártatlan az ártatlannak látszó, és mennyire gazember az ártatlanra támadó. Félelmetes az, amikor a félrevezetés mocsarába jószándékú szomszédokat kényszergetnek hamis okokkal és világégést előkészítő szándékkal. Szívünk teljes szeretetével vagyunk minden menekülni kényszerülő mellett, és minden […]

Bővebben

Háborúban Veled szenvedünk

Békesség Fejedelme! Örömmel hívnánk magunkhoz ma is, és fogadnánk Téged a közelgő virágvasárnap titokzatos várakozásának csodaváró lelkületével, ha nem keserítene el bennünket a sok sebből vérző békétlenkedő világ állapota. A sátán félrevezető hazugsága nemcsak első szüleinket szakította el a Te mindenekről gondoskodó földi javaidtól, hanem bennünket is kiszakítana Megváltónk karjaiból. Virágvasárnapunk elveszíti a Te érkezésednek […]

Bővebben

Háborúban felerősödő vádak

Krisztusom! A mindenhatót tisztelem Benned, Aki igaz bírám leszel. Aki nemcsak kimondott szavaimat hallod, hanem a lelkembe visszaszorított gondolataimat is érted. Tudom, hogy kegyelmet kaptam Tőled minden elhamarkodott mondatomért, tettemért és vágyamért. Te nemcsak megbocsájtottál, hanem kijelölted előttem a hozzám méltó utat, amin járásomat is igazítod. Ezért bátorkodom Eléd vinni belső szorongásaimat, amelyek többnyire némán […]

Bővebben

Háborús szorongásban

Gondviselőnk! Megvalljuk Előtted, hogy erőnk elfogyóban van. Éjjel, nappal rettegünk, hol a zajtól, hol a csendtől félünk. Hisszük, hogy Te ott vagy mindenek felett. Bűneink miatt aggodalmasan várakozunk tele bizonytalansággal, hogy meddig bűnhődünk szánalmas vétkünk miatt, meddig engeded az erőszakot szétfolyni az emberek között. Bárcsak a Te kezedet éreznénk ránk nehezedni, mert akkor mégis meglenne […]

Bővebben

Háborúban ismerem meg

Istenem! A hazugság félrevezetésének útjain csetlünk-botlunk, már önbizalmunkat is veszni látjuk, amikor szemérmetlenül hazudnak szemünkbe a nagynak mondott hatalmak. Mennyire megszégyenítő, ha tekintélyek veszítik el a szavahihetőség méltóságát. Nem maradhat el ilyenkor a magunk vétkeinknek beismerése, mert tudnunk kell a kisebb ferdítésekből terebélyesedik ki az igazság torzításának óriás műve. Minden szinten ismételjük ősszüleink bűneit, és […]

Bővebben