Kezdőlap / Reformáció 500

Reformáció 500

Nőszövetségeink is együtt ünnepelnek a reformáció 500. évében

Szeretettel hívják és várják lelkipásztor testvéreinket, nőtestvéreinket, diakóniai munkatársakat és szeretetszolgálatot végző református egyháztagokat a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségi Találkozójára a „Reformáció” jegyében. 2017 szeptember 2-án a Szatmárnémeti Láncos templomban Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök igei bevezetője és köszöntő szavak ...

Olvassa tovább »

Csodálatos Csillagpont, szatmári szolgálattevőkkel

Bátran kijelenthető: a Magyar Református Egyház egyik legprofibb, legcélszerűbb, legáldottabb… rendezvénye a Csillagpont Ifjúsági Találkozó, melyet nyolcadik alkalommal szerveztek meg, s amelyen most először, szervezett formában, jelenvoltak a szatmáriak is. Lehet a fiatalok nyelvén beszélni, és ők pedig képesek erre, ...

Olvassa tovább »

Emlékezés és Megújulás erdeje – Felhívás

Nagytiszteletű lelkipásztor úr, tisztelt presbitérium!  Ki ne ismerné Luther Márton híres mondását: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” Kálvin János pedig a következőt fogalmazza meg: ,,A teremtett világ – Isten dicsőségének színpada ...

Olvassa tovább »

Fotópályázat KÉPmutatás nélkül – REFO 500 – Szatmár

A Szatmári Református Egyházmegye a reformáció 500. évfordulója alkalmából, szeptember 1-én és 2-án, nagyszabású rendezvényre készül MEGÚJULÁS mottó alatt Szatmárnémetiben. Ennek egyik programja egy fotópályázat, amire ezután hívjuk fel a figyelmet. Harmadik alkalommal hirdeti meg digitális fotópályázatát az egyházmegye, melynek ...

Olvassa tovább »

A Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinatainak nyilatkozata

Forrás: reformatus.ro A Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinatainak nyilatkozata  Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk… A Seregek Ura velünk van! Zsolt 46,1-2.12 Mi, a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus ...

Olvassa tovább »

Szomszédjaink konferenciával és kiállítással emlékeztek

A Nagykárolyi Református Egyházmegye konferenciával és kiállítással emlékezett meg a reformáció ötszázadik évfordulóján. A rendkívül impozáns Károlyi kastély kivalló helyszínnek bizonyult testvéregyházmegyénk ünneplésére. Mindenekelőtt templommá változott a kastély beltere. Forró László egyházkerületi főjegyző hirdette az Igét: „Ti magatok is, mint ...

Olvassa tovább »

Károlyi Gáspár Konferencianap

Konferencianapot szervez a Nagykárolyi Református Egyházmegye és a Szatmár Megyei Múzeum. Forró László egyházkerületi főjegyző nyitó áhítata után három érdekes előadást is hallhatnak a jelenlevők.

Olvassa tovább »

Elfogadták a Második Helvét Hitvallás új magyar fordítását – Ünnepi Zsinat Debrecenben

A Második Helvét Hitvallás elfogadásának és egyháza megalakulásának 450., valamint a reformáció 500. évfordulóját ünnepelte az a református sereg, amely részt vett a rendkívüli zsinaton és az úrvacsorai közösségben, a kálvinista Rómában, Debrecenben. A Magyar Református Egyház ünnepi zsinatán, 2017. ...

Olvassa tovább »

Mindannyiunk reformációja az evangélikusoknál

A Szatmárnémeti Evangélikus- Lutheránus Egyházközség vendége volt, Illyés Sándor lelkipásztor meghívását elfogadva, egyházmegyénk dicsőítő csapata a Bízz Band.   A Mindannyiunk reformációja nevű rendezvényen, melyet a Reformáció Emlékbizottsága is támogatott, Mike Pál magyarkéci református lelkész hirdetett Igét. A helyi gyülekezet ...

Olvassa tovább »

Urunk visszaajándékozó szándékára válaszolva a Református Egységnapon

Élettel töltötte meg, s így őrizte Nagyvárad csodálatosan felújított várát a mintegy hatezer résztvevő a Református Egységfesztiválon, méltóképpen megünnepelve egyházkerületi szinten a reformáció ötszázadik évfordulóját is. Szatmáriak is szép számban jelentek meg a nagyszabású, felemelő alkalmon. A hónapokkal ezelőtt elkezdődő ...

Olvassa tovább »

Tudnivaló Váradról és a holnapi Egységnapról!

“Az Ő nyomdokait kövessétek” (1Péter 2,21) Szeretett Testvérek! A Református Egységnap közös ünnepségének helyszínén vagyunk imádkozó közösségben. A Királyhágómelléki Egyházkerület Nagyváradra, az ősi várba hívta vendégeit a világ minden részéről. A Részeken, azaz Partiumban, Bánságban, Máramarosban és Szilágyságban élnek a ...

Olvassa tovább »

Szombaton találkozzunk Nagyváradon!

A nagyváradi várba 10 órától várják a Református Egység Fesztivál a résztvevőit! A Reformáció Emlékévében, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lesz a házigazdája a Református Egységnapnak. Az egybeesés alkalmat ad arra, hogy egy nagyszabású ünnepi rendezvénnyel tudjuk felmutatni református hitünket és ...

Olvassa tovább »

Élhető reformáció – A nagyokról Szatmárgörbeden

A reformáció nagyjai címmel az elmúlt hónapokban előadássorozatot hallhatott Szatmárgörbed református népe. Eme színvonalas epizód záróakkordjaként kolozsvári dékán, esperes és történelemtanár is érkezett a gyülekezetbe, hogy lelki és szellemi feltöltekezésben részesítsen. Vasárnap délelőtt 11 órától Király Lajos a Szatmári Református ...

Olvassa tovább »