Kövesd a Jézust! – konfirmáció Szamos-negyeden

A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközségben, 33 ifjú tett vallást szent hitéről és fogadott hűséget Református Anyaszentegyházunknak a Bethlen Gábor téri református templomban. A vasárnap délelőtti istentiszteleten 20 leány és 13 fiú tett fogadalomtételt. A konfirmációi istentisztelet kezdetén a templom előtti térről vonultak be az ifjak Bogya-Kis Mária, Bogya-Kis Ferenc és Varga Tamás Sándor lelkipásztorok vezetésével. […]

Bővebben

Hitbéli staféta átadása – konfirmáció Kültelken

2023. május 21.-én 16 ifjú tett tanúbizonyságot hitéről és Krisztushoz tartozásáról a Kültelki Református Templomban. 9 leány és 7 fiú tett vallást szent hitéről és nyerte el a felhatalmazást a úrvacsora vételére. Szatmár Kültelek Református Gyülekezete önálló lelkipásztori szolgálattal bíró történetében az idei konfirmáció mérföldkő. A harmincadik alkalom amikor a nemzedékek sorában a bibliás ősök […]

Bővebben

Mi az, ami megmarad? – konfirmáció Halmiban

„Most azért megmarad, a hit, remény, szeretet e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet” – (1Kor 13,13) Mi az, ami megmarad? Tette fel a kérdést Elek Arnold Zoltán halmi lelkipásztor, a konfirmandusoknak. A kátéórák hangulata, az áporodott illatú „kisterem”, a beszélgetések, az együtt töltött minőségi idő! Ez marad meg! Az érzés, hogy milyen volt […]

Bővebben

A bizalom és szeretet útján – konfirmáció Apán

Kétéves konfirmációi felkészítő időszak után, 2023. május 21.-én hét ifjú állt meg Isten előtt bizonyságot tenni hitéről az apai református templomban. Kölcsey Dalma, Magó Rebeka, Szabó Kristóf, Vajda Benjámin, Tóth Krisztofer, Varga Barbara és Varga Johanna számára mérföldkőnek számított az ünnepnap, hiszen a szülők, keresztszülők kereszteléskor tett fogadalmát magukra vállalva, azzal a kéréssel indulnak tovább, […]

Bővebben

Történelmi pillanat – konfirmáció Túrterebes–Szőlőhegyen

Zsúfolásig telt 2023. május 21-én vasárnap, a Túrterebes – Szőlőhegyi református templom. Az ünneplők történelmi pillanatnak lehettek szem és fültanúi, hiszen a tavalyi év júniusában felszentelt új református templomban még nem volt konfirmáció. Három fiatal, Buglyos Barbara Anita és Kovács Jenifer a Túrterebes – Szőlőhegyi gyülekezet tagja, valamint Néma Krisztián a Túrterebesi gyülekezet tagja tettek bizonyságot […]

Bővebben

Nézzünk fel Jézusra – konfirmáció Patóházán

Isten iránti hálával tett bizonyságot hitéről két fiatal a Patóházai Református Gyülekezetben 2023. május 21.-én! Kajtár Szabolcs István és Kajtár Tamás Márk megfogadták, hogy Krisztus Urunk hűséges tanítványai lesznek, a Református Anyaszentegyházunknak pedig áldozatkész tagjaivá válnak. Ezen ünnepi alkalommal jogot nyertek az Úrvacsora vételére is. Az Ünnepi istentiszteleten az ige a Zsidókhoz írt levél 12. […]

Bővebben

Öt útravaló öt konfirmandusnak – konfirmáció Mikolában

Május 21-én öt ifjú tett bizonyságot hitéről a konfirmáció alkalmával, Mikola Református Templomában.  Csáki Emma, Csáki Ádám Károly, Dobos Dávid, Kállai Dorottya és Németi Tamás Mátyás tett fogadalmat, hogy egyházának és Urának hűséges tagja és követője lesz. Az öt konfirmandus, öt útravalót kapott, amit magukkal vihetnek életutukon: Öt seb. Az Ő sebeivel gyógyulánk meg. (Ézsaiás […]

Bővebben

Legyen hitük rendületlen – konfirmáció Ombodon

Istennek legyen hála, az utóbbi időszakokhoz képest, idén egy viszonylag népes csapat készült Ombodon a május 21-i konfirmációi istentiszteletre. 2020-ban három legény (3), 2021-ben három legény s egy leány (4), 2022 három leány (3), idén pedig három legény és három leány (6) tett a hitéről vallást. Az növendékek nevei betűrend szerint: Fazekas Réka, Gula Dávid-Miklós, […]

Bővebben

Okos istentisztelet – konfirmáció Szigetlankán

Amolyan vadócnak tűnő, de életrevaló csapat konfirmált Szigetlankán, hat lány és tíz fiú bátran tett bizonyságot hitéről tele templomban. Vasárnap reggel a Deák Ferenc téri parkból vonultak be az ifjak, énekelve: „Vezess Jézusunk, véled indulunk…” Rácz Ervin lelkipásztor köszöntötte a híveket és a Rómabeliekhez írott levél magyarázatáról szóló igehirdetés-sorozat 34. részéhez érkezett, mely személyre szabottan […]

Bővebben

Növeld hitünket! – konfirmáció Erdődön

Édes Istenünk! Sokszor tényleg feladjuk a keresést, mert nem ott, nem akkor, és nem úgy találunk rá a sokszor emlegetett mennyei otthonra. Köszönjük, hogy ma is útbaigazítasz bennünket, és arra segítesz minket, hogy hitünk legyen az iránytűnk, a Bibliánk pedig a térképünk. Hála Neked az uticélért, a nekünk készített országodért! Ámen! – ezzel az imádsággal […]

Bővebben