Kötődéseket erősítő konfirmáció Szamos-negyeden

Május 12-én, 28 fiatal tett bizonyságot hitéről a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközségben, amely a Szatmári Református Egyházmegye legnagyobb gyülekezete. A 17 fiú és 11 lány nagy izgalmak és szülők örömteli tekintete között kapta meg a felhatalmazást az úrvacsora vételére – tudtuk meg Maior Ildikó lelkipásztortól A konfirmációt két évnyi hitbeli fejlődés és tudással való bővülés […]

Bővebben

Krisztus tanítványaként élni és szolgálni – konfirmáció Józsefházán

Május 12-én, a délelőtti istentisztelet keretében egy lány – Ács Evelyn, és két fiú – Ács Márk-Dániel és Tüzes Dávid-István adta bizonyságát a Krisztus tudományában való jártasságának és tett vallást hitéről a Józsefházai Református Egyházközségben – tájékoztatott Mátyási Gerda-Georgina lelkipásztor. Az igehirdető a Mózes ötödik könyve 11. részének 16-20, valamint 26-28 versei alapján tolmácsolta Isten […]

Bővebben

Harcold meg a hit nemes harcát – konfirmáció Túrterebesen

Több gyülekezetben a pünkösdöt megelőző vasárnap a konfirmáció alkalma. E hagyományt tovább éltetve, 2024. május 12-én, vasárnap délelőtt 1 leány – Orbán Orsolya – tett bizonyságot szép hitvallással sok tanú előtt a Túrterebesi Református Egyházközségben – tudtuk meg Varga Tamás Sándor lelkipásztortól. A vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele 6. részének […]

Bővebben

Nevetek fel van írva a mennyben – konfirmálás Szárazberken

Május 12-én, vasárnap délelőtt 3 ifjú – 2 leány, Doviciac Petra, Szilágyi Szilvia és egy fiú Bücs Balázs – tett bizonyságot hitéről és a Jézus Krisztus tudományában való jártasságáról, a Szárazberki Református Templomban – tudtuk meg Elek Arnold Zoltán lelkipásztoról. Az ünnepi istentiszteleten a Lukács evangéliuma 10. részének 20. verse alapján – Annak örüljetek, hogy […]

Bővebben

Használd a hit pajzsát – konfirmáció Patóházán

A Patóházi Református Egyházközségben, négy fiatal – 1 leány és 3 fiú – tett bizonyságot hitéről a konfirmáció alkalmával a gyülekezetben. Az ünnepi istentiszteleten Törő Attila lelkipásztor hirdette Isten megtartó igéjét. Az ifjak, szép bizonysággal tettek vallást hitükről és hűségükről a gyülekezet színe előtt. A konfirmáció megerősítést jelent. Isten maga az, aki megerősíti őket az […]

Bővebben

Tartsd meg, áldd meg szent hitükben – konfirmáció Sárközújlakon

A Sárközújlaki Református Egyházközségben, 2024. május 12-én, vasárnap délelőtt, ünnepi istentiszteleten tett fogadalmat öt fiatal – 1 leány és 4 fiú – a gyülekezet színe előtt. A Krisztusi úton egy fontos mérföldkőhöz érkeztek, szép bizonyságtételük örömet fakasztott a gyülekezet szívében – mondta Nagy Erika lelkipásztor. Az ünnepi istentiszteleten a János első levele, 3. részének, 2-3. […]

Bővebben

Első alfa generációs konfirmáció Szigetlankán

Húsz, húsz. Húsz éve nem konfirmált ennyi ifjú Szigetlankán. 9 lány és11 fiú azaz húsz ifjú tett bizonyságot Krisztus tudományában való jártasságáról a Deák téri református templomban. “Vezess Jézusunk, s véled indulunk!” – énekelték bevonuláskor a dicséretet a konfirmandusok vasárnap délelőtt tele templomban. Rácz Ervin lelkipásztor megköszönte a szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, hogy elvezették az ifjakat […]

Bővebben

Ki a győztes? Aki Jézussal járt s benne hitt! – konfirmáció Szatmárhegyen

Vasárnap délelőtt az ünnepi istentiszteleten, 7 fiatal – 4 leány és 3 fiú – tett fogadalmat Jézus Krisztusba vetett hitéről és a Református anyaszentegyházhoz való hűségéről a Szatmárhegyi Református Egyházközségben – tájékoztatta lapunkat Kovács József lelkipásztor. Az ünnepi istentiszteleten a helybéli lelkipásztor a Jelenések könyve 2. részének 7. verse – A győzedelmesnek enni adok az […]

Bővebben

Légy Krisztusnak jó katonája – konfirmáció Halmiban

2024. május 12-én, vasárnap öt ifjú – három lány és két fiú – tett bizonyságot hitéről a Halmi Református Egyházközségben, és fogadták meg, hogy beállnak a Krisztus katonáinak sorába – tudtuk meg Szilágyi Róbert István beszolgáló lelkipásztoról. Két éven keresztül jártak konfirmációi előkészítőre, ahol nemcsak összeszoktak és jó csapattá váltak, hanem megismerték a Halmi Református […]

Bővebben

Kövesd a Jézust! – konfirmáció Szamos-negyeden

A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközségben, 33 ifjú tett vallást szent hitéről és fogadott hűséget Református Anyaszentegyházunknak a Bethlen Gábor téri református templomban. A vasárnap délelőtti istentiszteleten 20 leány és 13 fiú tett fogadalomtételt. A konfirmációi istentisztelet kezdetén a templom előtti térről vonultak be az ifjak Bogya-Kis Mária, Bogya-Kis Ferenc és Varga Tamás Sándor lelkipásztorok vezetésével. […]

Bővebben