Kezdőlap / Prédikációk (oldal 3)

Prédikációk

Készítsétek az Úrnak útját!

“Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az õ ösvényeit: Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének ...

Olvassa tovább »

2013 október 31. Reformáció emlékünnepére

„Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az assiriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr a mi. Istenünk, hogy megsegéljen ...

Olvassa tovább »

A meggyógyult mellettük állt – ünnepi pásztorlevél

Csak aki nem akarja, az nem veszi észre, hogy egyházkerületünk jelenkori történetében is vannak gyógyulások. Betegeket segítettünk orvoshoz, békétlen közösségek feszültségét enyhítettük, pusztulóban lévő templomok megújítására törekedtünk. Meggyógyultak állnak mellettünk. Ugyanakkor a talpra állítottakkal együtt mi is tapasztalhatjuk, hogy Krisztus ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán – NÉGY ÁDVENT

Pasarét, 2007. december 2. (vasárnap)  Alapige:1Kor 1,4-9 Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán: MORGOLÓDÁS VAGY SZOLGÁLAT?

Forrás: refpasaret.hu Pasarét, 2005. január 20. (csütörtök) Alapige:ApCsel 6,1-7 Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a ...

Olvassa tovább »

A Szatmári Református Egyházmegye Pünkösdi Üzenete

“Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán: VAN SZÓSZÓLÓNK

Pasarét, 2009. május 21. (áldozócsütörtök) Cseri Kálmán VAN SZÓSZÓLÓNK Alapige:1Jn 2,1-2 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak ...

Olvassa tovább »

Mátyás választása

ApCsel 1,20-26 Jézus Krisztus, amikor megkezdte a földi szolgálatát 12 embert szólított meg, hogy kövesség Őt, és a követés ideje alatt tanulják meg tőle azt az életmódot, azt a viselkedési formát, azt a tudást, amelyben az Úr Isten kedvét leli. ...

Olvassa tovább »

Előttetek megy – Pásztorlevél 2012. húsvétján –

Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeteink hívő Népe! Kedves Nőszövetségek, Ifjúsági szervezetek, missziói- és diakóniai közösségek! Szeretett Munkatársaink! Olykor hasznos dolog tudatosan ellenőriznünk a megtett utat, valamint az elénk tárulkozó kilátást. A honnan-merre, a miként-hogyan, a kudarc-siker, a múlt és ...

Olvassa tovább »

Horváth Géza: JERUZSÁLEM FELÉ

PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK   Pasarét, 2011. április 17. (virágvasárnap) Horváth Géza Alapige:Lk 19,28 “Miután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé.” Imádkozzunk! Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a szép vasárnapot, amely elé odateszünk még egy szót: virágvasárnap. Köszönjük azt az első ...

Olvassa tovább »

Varga Szilárd: Mit használ…

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? ( Máté 16:26 ) Kedves barátaim! Talán még ti is emlékeztek a gyermekkorotokban elmondott mesékre, ahol a szegény ...

Olvassa tovább »

Mihály István: Én és az én házam

Mihály István: Én és az én házam A prédikáció elhangzott a 2012. február 11-én megtartott lelkészértekezleten, amely a lelkipásztor családjáról, házasságáról szólt: Üvegfalak között címmel.   Mihály István: Én és az én házam    

Olvassa tovább »

Az Úr megjelent nékünk

Alapige: Lukács 2,15-20 Ha pásztor lennél és kétezer évvel ezelőtt éltél volna, kedves ünneplő testvérem, vajon mit tennél, ha a megszólított vagy örömhírt kapott ember csoportjába tartoznál? Hogyan reagálnál a hallott üzenetre, mi lenne az első lépésed? Sokan azt válaszolnák, ...

Olvassa tovább »