Az Úr Józseffel volt – beiktatták szolgálatába Németi lelkipásztorát

Beiktatták a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség lelkipásztorát, Kiss Józsefet. Bogdán Szabolcs János püspök hirdetett Igét, a beiktatást Dr. Király Lajos esperes végezte el, Igét hirdetett a beiktatott lelkész is. Vasárnap a délelőtti istentiszteleten a Németi református templomban Vajas Gréta orgonaművész szolgálatát követően a püspök Mózes elhívásának története alapján prédikált. (2Móz 3,1-12) A csipkebokor lehet minden keresztyén ember életében […]

Bővebben

Kibúcsúzott Vajda Szabolcs segédlelkipásztor

Elbúcsúzott a Szatmárnémeti Németi Református Egyházközségtől Vajda Szabolcs segédlelkipásztor, aki önálló lelkipásztori kinevezést kapott a Nagykárolyi Egyházmegyébe bekebelezett Iriny-Érdengeleg-Mezőterem Társegyházközségbe. Új kenyér ünnepén szolgált utoljára istentiszteleti keretek között a leköszönő segédlelkész, aki egy év után adja át helyét a következő segédlelkésznek. Az ünnepi igehirdetés textusa a János evangéliuma 6,47-56-ig terjedő szakasza volt, amely alapján arra […]

Bővebben