Kezdőlap / imahét 2018

imahét 2018

Vizit ci Ap ban

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Vizit ci s Bizotts ga szerd n Ap ba l togatott. A helyi gy lekezet imahet be is siker lt ez ltal becsatlakozni. Kiss Szabolcs apai lelk sz szerd n d lut n ...

Olvassa tovább »

Imah t a L ncos templomban

Imaheti alkalomsorozat vette kezdet t a Szatm rn meti L ncos templom gy lekezetben. Vas rnap az imahetet T k s Zolt n Csengeri lelkip sztor nyitotta meg, majd h tf n M sz ros Mih ly szamosdobi lek sz ...

Olvassa tovább »

Imah t Ombodon

Ombod reform tus templom ban sz nes, programokban gazdag imah tre k sz lnek: vend glelk szek szolg lataival, nemzeti nneppel s M sz ros J nos Elekkel.

Olvassa tovább »

Imah t Nagykolcson

M rcius 5-10 k z tt imahetet tartanak Nagykolcson. Minden este 19 rai kezdettel kezdik az istentisztelet, melyen a k vetkez vend glelk szek hirdetik Isten Ig j t, melyeket a gyermekek-ifjak szavalata, neke k vet majd: H tf : ...

Olvassa tovább »

Szal rdon j rtunk

Szal rd reform tus gy lekezet ben ezen a h ten tartj k az egyetemes imahetet. Hi ba keress k egyh zmegy nk t rk p n Szal rd k zs get, nem fogjuk megtal lni, m gis b ven ...

Olvassa tovább »

Imah t Erd d n

Vas rnap kezd dik az egyetemes imah t Erd d reform tus gy lekezet ben. Vas rnapt l szombatig 18 rakor, a z r vas rnapon pedig 9 rakor kezd dik az istentisztelet. Febru r 18- n vas rnap Hars ...

Olvassa tovább »

Pat h zai imah tr l

Megtartott k az egyetemes imahetet a Pat h zai Reform tus Egyh zk zs gben. Az elm lt h ten Balla rp d v mfalui-, Mih ly Lehel szamoskrass i-, Szil gyi Istv n dabolci-, Genda rp d-Szabolcs petty ni-, ...

Olvassa tovább »