Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. szeptember 22.

„Mikor aztán nagy nyomorúságban volt, az ÚRhoz, az ő Istenéhez fohászkodott, és teljesen megalázta magát atyái Istene előtt. S ő, miután könyörgött hozzá, megkönyörült rajta, és meghallgatta könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Így tudta meg Manassé, hogy az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 21.

“Ezékiás minden dolgában igen eredményes volt.” 2 Krónikák 32:30 Rövidke félmondat hangzik ma felénk:” És minden dolgában eredményes volt Ezékiás.” Vajon miből adódott ez szerencse fogalmazzak másként -Kérdezheti az ember. Egyszerűen szerencsés volt vagy honnan adatott ez neki? Ebben a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 19.

“A kegyes Úr tisztítsa meg azt. Mindenkit, aki szívét elkészítette, hogy keresse az Istent...” (2 Krón 30,18-b-19-a) Ünnepre hívja Ezékiás a választott nép minden nemzetségét a szent városba, Jeruzsálembe. A pászka ünnepét, a szabadulásért való hálaadás alkalmát méltóképpen meg kell ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 18.

 „Most azért elvégeztem magamban, hogy szövetséget kötök az Úrral” (2Krón 29, 10) Állunk rendelkezésére! A kereskedelem és a szolgáltatások világában gyakran találkozhatunk ezzel a kifejezéssel. Azt sugallja ez a vásárlónak vagy az ügyfélnek, hogy forduljon bizalommal az adott vállalkozás szakembereihez, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 17.

„Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezedett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatyja, Dávid, amit helyesnek lát az Úr…” (2Krón 28,1) A világ nem a húszéveseké, még akkor sem, ha úgy gondolhatja egy fiatal király, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 16.

„… ő nem ment be az ÚR templomába.” (2Krón 27,2b) Otthon is tudok imádkozni. Isten mindenütt ott van. Nincs időm. Egy az Isten, nem?  Sok ott a képmutató. Egész héten dolgozom, tanulok, legalább vasárnap pihenjek. Inkább megyek a természetbe, ott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 14.

”Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. ” (2Krón 25,2) Olvasandó ige rész: 2 Krónikák 25 fejezete A mára kijelölt igeszakaszunkban egy újabb király trónra lépéséről olvasunk. Különleges ez a király egy szempontból, ahogy igénk első ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 13.

“Hét esztendős volt Joás, mikor uralkodni kezdett, és uralkodék Jeruzsálemben negyven esztendeig; … kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, Jójada papnak teljes életében. … Megvénhedék pedig Jójada, és megelégedvén életével, meghalt. Százharminc esztendős korában halt meg, és eltemették a Dávid ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 12.

“Éljen a király!” (2Krón 23,11) Régen ez a mondás járta: “Meghalt a király, éljen a király”. Egy-egy uralkodó eltemetése után hamarosan gondoskodni kellett az utódról, aki általában királyi családból származott, törés következett be az uarlkodó családban akkor, ha ez másként ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 11.

„Ahazjá negyvenkét esztendős volt, amikor királlyá lett, és egy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.  Gonoszul cselekedett az ÚR szemében.” (2Krón 22,2.4) A gyűlölet nem ismeri a szeretetet. Gyűlölettel senki sem építhet maradandót. A gonosz indulatoktól vezérelt ember nem alkot semmi szépet és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 10.

“Azután Jósáfát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána a fia, Jórám lett a király. Testvérei, Jósáfát fiai ezek voltak: Azarjá, Jehíél, Zekarjá, Azarjá, Míkáél és Sefatjá. Ezek mind Jósáfátnak, Júda királyának a fiai voltak. Apjuk sok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 9.

“Nem is kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az ÚR. Júda és Jeruzsálem! Ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az ÚR!” (2Krón 20,17) Pár évvel ezelőtt a ma ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 7.

„Kérdezd meg előbb az Úr igéjét!” (2Krón 18,4b) Olvasandó igerész: 2 Krónikák 18 fejezete Egy nagyon fontos dolog hangzik el a mai Igénkben: Megkérdezted-e az Urat? – fogalmazzak egy kicsit konkrétabban. E rövid kis gondolatban sok minden benne van. Egy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 6.

“… az Úr Jósafáttal volt, mivel az ő atyjának Dávidnak előbbi utain járt, és nem kért segítséget a bálványoktól, hanem az ő atyjának Istenét kereste, és az ő parancsolatiban járt, és nem Izráelnek cselekedetei szerint. Azért az Úr megerősítette a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 3.

“Kivonult ellenük az etióp Zerah egymilliós haderővel és háromszáz harci kocsival, és megérkezett Márésá alá. Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefatá-völgyben Márésánál. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz: Uram, neked nem nehéz megsegíteni az erőtlent a ...

Olvassa tovább »