Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2021. március 2.

“Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne…” (Ján 12,37) Jézus egész küldetése arról az akaratnak a teljesítéséről szólt, amelyet az Atya reábízott. Ő nem saját elképzelése szerint cselekedett, vállalta már születése pillanatától a szegénységet és megaláztatást, hogy később a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 1.

„Jézus pedig azt mondta nekik: Még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy.” (Jn 12,35) Olvasandó Jn.12.34-36 Miután megteremtette Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 26.

    „Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai: hanem mikor megdicsőítteték Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mívelték ő vele.” (Jn. 12,16) Néha megesik velem, hogy egy-egy igeszakasz nem nyílik ki elsőre… ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 25.

“A papifejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék, mivelhogy a zsidók közül sokan őmiatta menének oda és hivének a Jézusban.” ( János 12. 10-11). Mielőtt Jézus bevonul Jeruzsálembe, megcselekszi a legnagyobb csodát: Feltámasztja a négynapos halottat, Lázárt, amiért még többen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 24.

Keress nyugalmat Istennél! „Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik. Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival.” (János 11, 54) Lázár ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 23.

“Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 22.

“És kijött a halott, keze-lába pólyába csavarva és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: Vegyétek le róla, hadd menjen!” (Jn 11,44) Vannak kötelek, amelyek megfojtanak és vannak biztosági mentőövek is. Ami megfojt, nem szolgálhatja biztonságunkat. Ami akadályoz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 21.

“Monda azért Márta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.” (János 11, 21-22) Márta szemrehányást tett Jézusnak, amiért végzetesen elkésett. Lázár ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 19.

     “Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus erre azt kérdezte: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?” (Jn. 10,31-32) Igaz az a mondás: hogy tégy ezer jót ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 18.

“Körülvevék azért őt a zsidók és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván.” (Ján 10,24) Ünneplő zsidók, akik nyolc álló napon át emlékeznek arra az időszakra, amikor az Isten segítségével újra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 16.

“Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.  Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 15.

“Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik; bejár és kijár majd, és legelőt talál.” (Jn 10,9) Egy ajtó legalább három funkcióval bír két tér, két valóság között: feltár azaz megnyit előttünk valamit; összeköt, azaz kapcsolatot teremt; ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 14.

„Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját.” (János 10,4-5) Isten az igehirdetés szolgálatát, annak minden formájával ránk bízta. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 13.

„Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk?  Jézus ezt mondta nekik: Ha ...

Olvassa tovább »