Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2021. szeptember 21.

“Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Mivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál, és a szőlővessző, ha az erdő fái közé kerül? Fölhasználják-e a fáját, hogy valamit készítsenek belőle? Használják-e cöveknek, hogy mindenfélét akasszanak rá? Inkább tűzbe dobják, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 20.

„Ezért ezt mondd Izráel házának: „Azt mondja az én Uram, az ÚR: Térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól, és fordítsátok el arcotokat minden utálatosságotoktól!” (Ez 14,6) Mik a bálványok? Valószínűleg sokan arra gondolnak, hogy azok olyan kis kőszobrok, amelyeket régen az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 19.

„Halljátok meg az ÚR beszédét!” (Ez 13, 2b) Olvasandó: Ezékiel 13 Ebben az igeszakaszban Isten azzal a feladattal bízza meg Ezékiel prófétát, hogy ítéletet hirdessen a hamis próféták felett. Az igehirdető az Úr beszédét kell hirdesse az igehirdetőknek. Nehéz feladat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 18.

“Majd így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izráel földjéről: Telnek-múlnak a napok, de nem teljesült semmi a sok látomásból?! Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Véget vetek ennek a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 17.

„Azért prófétálj ellenük; prófétálj, embernek fia! És reám esett az Úr lelke, és monda nékem: Mondjad, így szól az Úr: Így szólottatok, Izráel háza! és a mi lelketekben készül, én tudom.” (Ez 11: 4-5) Ezékiel próféta ír arról, hogy hogyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 16.

,,Akkor elvonult az Úr dicsősége a templom küszöbétől…” Ez 10,18a Mi emberek rendszerint akkor döbbenünk rá a dolgok, emberek értékességére, amikor már elveszítettük őket. A mai igénk figyelmeztet bennünket, hogy van olyan, hogy: túl késő! Ez a hitigazság szembe megy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 14.

“Így szólt hozzám az Úr igéje: Te, emberfia, ezt mondja az én Uram, az Úr Izráel földjének: Vége van, jön a vég az ország négy oldalán! Most véged lesz! Rád zúdítom haragomat, elítéllek úgy, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden utálatos tettedért. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 13.

„Immár itt a vég rajtad! Rád bocsátom haragomat, útjaid szerint ítéllek meg, és meglakolsz minden utálatosságért.” (Ez 7,3) Elég ijesztő kép ez így tanévkezdéskor. El tudom képzelni, hogy valamelyik tanévnyitón, némely református iskola ünnepségén ilyen igei „biztatás” hangzott el. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 11.

”Embernek fia, fogj egy éles kardot, és használd úgy, mint a borbély a borotvát! Vágd le a hajadat és a szakálladat!” (Ez 5,1) Akik olvassák naponként a bibliaolvasó kalauz mindennapra kijelölt igéjét, azok azt tapasztalják, hogy folytatódnak az ostromlottak tapasztalatait ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 10.

„… Embernek fia! íme én eltöröm a kenyérnek botját Jeruzsálemben, és eszik kenyerüket mértékkel és rettegéssel, és vizüket mértékkel és ájulással isszák. Azért, hogy kenyér és víz nélkül szűkölködjenek, és elborzadjanak mindnyájan, és megrothadjanak az ő vétkükben.” (Ez 4,16-17) Ezékiel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 7.

“A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár-folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. A hónap ötödikén, Jójákín király fogságba vitelének ötödik évében, szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzí ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. szeptember 1.

“Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: „Azt mondja az ÚR, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam könnyhullatásodat. Íme, meggyógyítalak: harmadnapra fölmész az ÚR házába. Életedet tizenöt évvel.meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Asszíria ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. augusztus 31.

“Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az Úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az Úr előtt. És így imádkozott Ezékiás az Úr előtt: Uram, Izráel Istene, aki a kerúbokon trónolsz! Egyedül te vagy a föld ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. augusztus 30.

“Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR adott Mózesnek.” (2Kir 18,6) Ragaszkodni Istenhez, nem földhözragadtságot, (inkább éghezragadtságot) maradiságot, vagy kevesebb szabadságot jelent, hanem az egyetlen esélyt arra, hogy a legnagyobb viharban is meg tudunk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. augusztus 29.

„Húszesztendős volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem úgy cselekedett, mint Dávid, az ő atyja, ami tetszett volna az Úrnak, az ő Istenének.”  (2Kir 16,2) A királyok könyvét olvasva naponta a Biblia kalauz szerint azt ...

Olvassa tovább »