Velünk az Isten – 2023. január 31.

“De most hallgass rám, szolgám, Jákób, Izráel, akit kiválasztottam! Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít: Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrún, akit kiválasztottam! Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 29.

“Ne emlékezzetek a régiekről, ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról!” (Ézs 43,18) Nagyon szeretem a történelmet. 9 éven át egyháztörténeti vetélkedőt szerveztem, jó volt a régi dolgokból tanulni. Éppen ezért a fenti Ige kicsit olyan, hogy átugranám, de ehelyett inkább helyén kell értelmezni, és a helyén kell mondani, mert csak a helyén mondott Ige aranyalma ezüsttányéron […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 27.

,,Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézsaiás 40,8) Milyen örök dolgok vannak az életedbe? Van-e egyáltalán ilyen? Mi van a házadban, ami örökké tart? Egyszer minden véget ér, minden elfogy, megszűnik létezni. Múlik az idő. Sokszor elfogy. Gyakran elfogy a türelmünk is. Van, hogy még a szeretetünk is elfogy. Lehet […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 26.

Majd Ézsaiás ezt kérdezte: Mit láttak a házadban? Ezékiás így felelt: Mindent láttak, ami csak a házamban van, semmi sincs, amit meg ne mutattam volna nekik kincstáramban.Akkor azt mondta Ézsaiás Ezékiásnak: Halld a Seregek URának beszédét: „Íme, eljön majd a nap, amikor mindazt elviszik Babilónba, ami a házadban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig. Nem […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 25.

Betegségben „Ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kívontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet.” (Ésaiás 38,17) Könnyű Isten gyermekének lenni akkor, amikor minden rendben van az életembe, családomban. De mi történik akkor, amikor kapjuk a hírt, mint Ezékiás, halálos beteg vagy, életed mától gyökeresen megváltozik, megfogsz halni. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 24.

„ Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, majd bement az Úr házába. Azután elküldte Eljákímot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Azt mondták neki: Ezt üzeni Ezékiás: Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint mikor a gyermek az anyaméh szájáig jut, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 23.

“Ezeknek az országoknak az összes istene közül kicsoda az, aki meg tudta szabadítani országát az én kezemből? Hát az ÚR megszabadíthatja-e kezemből Jeruzsálemet?” (Ézs 36,20) A gúny, a keserű, epés megjegyzés az istentelen emberek sajátja, de sokszor mi is hajlamosak vagyunk megmondó emberekké válni, nem törődve azzal, hogy megbántjuk a másikat. Akkor, amikor beszólnak nekünk […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 19.

“Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik, és lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön” (Ézs 32,15-16) Nem rendelkezünk a jövendőnkkel, ahogy a múltunkat Isten igazgatta, így formálja az elkövetkező dolgokat is. A legjobb és legteljesebb reménységgel bízzunk abban, hogy a Mindenható a […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 17.

REJTŐZŐ SEBEK ,,Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. …az Úr bekötözi népe sérülését, és meggyógyítja a rajta ejtett sebet.” (Ézs. 30, 19; 26b) Mit éreznél, ha azt mondaná az orvosod, hogy egy nehezen gyógyítható betegséggel kell ezentúl együtt élned? Ott lehet első reakcióként a nagy kérdés, mennyi van még hátra? Az orvos azonban elmondja, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. január 16.

“Akik ezt mondják a látóknak: „Ne lássatok”, és a prófétáknak: „Ne prófétáljatok nekünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!” (Ézs 30,10) Óriási felelősség Igét hirdetni. A vasárnapi istentiszteletek utáni fél óra, amikor sikerül egy kicsit elcsendesedni, általában gyötrődés a számomra. Nagyon szeretek az igehirdetésre készülni, jó az Úrral beszélgetni, amikor elmondja nekem, hogy mit […]

Bővebben