Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2016. október 25.

„Az én szerelmesem enyém, és én az övé, a ki a liliomok közt legeltet. Míglen meghűsül a nap és az árnyékok elmúlnak: térj meg és légy hasonló, én szerelmesem, az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához a Béther hegyein.” (Énekek 2,16-17) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 24.

 „Csókoljon meg engem szája csókjaival!” (Énekek 1,2) Az Énekek énekét az egyháztörténelem évezredei alatt sokszor sokféleképpen olvasták, magyarázták. Volt, amikor kedvelt könyve volt úgy Izráelnek, mint a keresztyén egyháznak, máskor kivették volna a Kánonból. Magyarázták és tekintettek úgy rá, mint allegóriára, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 23.

„Azokban a napokban meglátogattam azokat a zsidókat, akik asdódi, ammóni és móábi asszonyokat vettek feleségül, és fiaik fele asdódi nyelven beszélt, és nem tudtak héberül, hanem csak valamelyik másik nép nyelvén. Ezért megszidtam és megátkoztam őket. Megvertem közülük néhányat, megtépáztam ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 22.

„ … és Jeruzsálemnek öröme, nagy messze hallatott” (Nehémiás 12, 43) Sohasem felejtem el, azt az igehirdetést, melyet Rácz Ervin mondott el, ötöd éves teológusként a Kolozsvári Farkas utcai templomban, egy bűnbánati istentiszteleten. Akkor a Filippi levél szavaival bíztatott az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 21.

„A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le, a nép többi része pedig sorsot vetett, hogy minden tíz emberből egyet Jeruzsálembe vigyenek, hogy a szent városban lakjon, a többi kilenc pedig a saját városában maradhat.A nép áldotta mindazokat a férfiakat, akik önként ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 20.

Nehemias 10 „és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát” (Neh. 10,39, b) Nehémiás könyve nem egy könnyű időszakban születik. Izráel fiai az útkeresés időszakát élik. A babiloni fogságot követően a perzsa uralom következett és a lelkiekben szétzilált nép ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 19.

„Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti Isteneteket öröktől fogva mindörökké! Legyen áldott dicsőséges neved, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél!” (Neh 9,5) Különbözőek vagyunk, eltérő világnézettel és különféle ideológiákkal. Másféle elképzelésünk van az életről, értékekről és hasznosnak vélt dolgokról.  Mégis ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 18.

„Ekkor Nehémiás, a király helytartója és Ezsdrás, az írástudó pap…így szóltak a néphez: Ez az Úrnak, a ti Isteneteknek szent napja, ne keseregjetek és ne sírjatok hát!” (Neh 8,9) Olvasandó: Neh 8             Az elmúlt fejezetekben megismerkedhettünk Nehémiással, azzal a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 17.

„Egész Izráel, tehát a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek meg a nép fiai és a léviták szolgái ennyien voltak a maguk városaiban.” (Neh 7,73) Annyi pap volt, hogy folyót lehetett volna velük rekeszteni. – mondhatná egy laikus egészen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 16.

“Fölindította azért Istenem a szívemet, hogy összegyűjtsem az elöljárókat, a főembereket és a népet, és számba vegyem őket. Megtaláltam azoknak a nemzetségkönyvét, akik elsőként jöttek el Babilóniából.” (Nehémiás 7,5) Nehémiás személye – akárcsak az Ezsdrásé- rokonszenvessé válik a bibliaolvasó ember ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 15.

Amikor megépült a várfal, beállíttattam az ajtókat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. Vezérré tettem Jeruzsálem fölött testvéremet, Hanánit és Hananját, a vár parancsnokát, mivel ő sokkal hűségesebb és istenfélőbb volt másoknál. (Nehémiás 7,1-2) Jeruzsálem falainak és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 14.

“Azért hát, oh Uram!  erősítsd meg az én kezeimet.” ( Nehémiás 6: 9-b). Miután tettel nem sikerül a kőfal építését megakadályozni, az ellenség megpróbál szóval gáncsot vetni a munkának. A vezetők több ízben üzennek Nehémiásnak, hogy találkozni szeretnének vele, de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 13.

 „Hiszen magam, testvéreim és szolgáim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük e tartozást! Ti is adjátok vissza nekik még ma mezőiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat! Sőt ezenfelül a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is engedjétek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 12.

„Mi pedig tovább építettük a falat úgy, hogy már félig elkészült az egész fal, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.” Nehémiás 4,6 Olvasandó: Nehémiás 4 Nehezen lehet végezni a munkát ott, ahol valakit folyton akadályoznak a dolga végzésében.  Amikor állandóan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. október 11.

„Eljásib, a főpap és testvérei, a papok nekiláttak, és fölépítették a Juh-kaput. Fölszentelték, és helyükre állították ajtószárnyait. A várfalat pedig a Hamméá-toronyig és tovább, Hananél tornyáig építették, majd fölszentelték azt is. Mellettük építettek a jerikóiak, ezek mellett pedig Zakkúr, Imri ...

Olvassa tovább »