Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. február 24.

“Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert elkerülhetetlen, hogy botránkozások legyenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik!” (Máté 18,7) Kedves Testvéreim! Egy felszólítás hangzik el a mai Igénkben, hogy jaj a világnak a botránkozások miatt. Sok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 22.

“Mi miért nem tudtuk azt kiűzni:” ( Máté 17, 19) Vannak olyan helyzetek, amelyekben hiábavaló az akarat, vagy a jó szándék, tehetetlenek vagyunk. Ez történt a tanítványokkal is, amikor megpróbáltak segíteni egy édesapának, akinek fia kórságban szenvedett. Próbálták, de nem sikerült ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 21.

Ahol jó neked „Péter pedig megszólalt, és azt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.” (Mt. 17,4) Egy kimerítően gyötrelmes életszakasz után, esetleg valamilyen hitet próbáló ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 20.

“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall? Vajon milyen váltságot adhat az ember az ő lelkéért?” Máté 16:26 Mai Igénk hatalmas ellentéteket tár fel. Jézus a bekövetkezendő szenvedéseiről beszélt, Ő azért ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 19.

„Ő pedig megfordult, és azt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, botránkozásomra vagy nekem, mert nem Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberekéire.” (Mt 16,23) Péter apostol, röviddel azután, hogy dicséretet kap, gyönyörű bizonyságtételéért, megkapja a helyreigazítást is, mert hirtelen a Sátán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 18.

“Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait: Az Emberfiát kinek tartják az emberek?Ők pedig azt felelték: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.      És ti kinek tartotok engem? – kérdezte őket.Simon Péter pedig így ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 17.

 „Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik neki jel, csak a Jónás próféta jele. És otthagyva őket elment.” (Máté 16,4) Egy újabb különleges történettel találkozik a keresztyén olvasó. Jézus nem kertel és konkrétan kimondja a farizeusoknak és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 9.

„Hazájába érve a zsinagógában tanította őket, úgy, hogy megdöbbentek, és azt mondták: Honnan veszi ez az ember ezt a bölcsességet és ezeket az erőket? Hát nem ez az ácsmester fia? Nem Máriának hívják az ő anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 8.

“Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki. Megértettük, Uram.” (Máté 11,51) Családban vagy iskolában hangozhat el ez a kérdés: Megértettétek-e? A szülő vagy a tanító (tanár) meg akar győződni arról, hogy munkája eredménnyel járt-e. A gyermekek akár a családban, akár ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 5.

„Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratáskor majd azt mondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy elégessék, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe.” (Mt 13,30) Dobbal nem lehet verebet fogni. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 4.

         “Mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” (Máté 13, 12)       Első hallásra a józan ésszel ellenkezőnek látszik az, amit Jézus mond ebben az igében. Adni annak szoktunk, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 3.

„Íme, a magvető kiment vetni.” (Máté 13,3) Nagy Mesterünk mindig gondoskodik arról, hogy legyen vetőmag és az a jó földbe kerüljön, s igy sok és áldott gyümölcsöt teremjen az Úr dicsőségére. Az igének egy vetési módja van: szét kell szórni, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 2.

“Akkor az írástudók és farizeusok közül némelyek újból megszólaltak: Mester, jelt akarunk látni tőled! Jézus pedig így válaszolt: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik más jel neki, csak a Jónás próféta jele.” (Mt. 12,38-39) Jézus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 1.

“Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot. Még az is részesül bocsánatban, aki az Emberfia ellen szól, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nincs bocsánat sem ezen, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 29.

„Mondom nektek, hogy nagyobb van itt a templomnál.” (Mt 12,6) Nagyon szeretem templomainkat. Személy szerint egy-egy templomképen hosszú ideig is el tudok mélázni, csodálom őket. És valószínű sokan vannak így az olvasók közül: szeretettel emlékeznek arra a templomra, ahol megkeresztelték, ...

Olvassa tovább »