Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. február 24.

“Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé és nagy sokaság követé őt…”(Márk 3,7). A “sokaság” betegekből, főleg lelki betegségben szenvedőkből tevődik össze. Úgy jönnek Jézushoz, mint ahhoz az áldott orvoshoz, akinek hatalma van minden betegség felett. Hallották másoktól, főleg azoktól, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 22.

“Ekkor a farizeusok azzal álltak elő: Nézd! Miért tesznek olyat szombaton, amit nem szabad?” (Márk 2, 24)  Olvasandó: Márk 2, 23-28 Hat napon át teremtette Isten az eget és a földet, de a hetedik napon megpihent, és megszentelte azt. Teremtésbeli ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 20.

„János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek azért, és így szóltak hozzá: Miért van az, hogy János és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus pedig így felelt: Böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 18.

„És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 17.

Jézus pedig monda: „- Menjünk máshova, a közeli városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Be is járta egész Galileát, és prédikált zsinagógáikban, és ördögöket űzött ki.” (Mk.1, 38-39) Olvasva e sorokat, eszembe jutott egy Pokolgép dal szövegrészlete: „mikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 15.

„Álmélkodtak tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Mk. 1, 22) Napi ige: Mk. 1, 21-28 Mi változott meg az évszázadok során, hogy ma már kevesen álmélkodnak Jézus tanításán? Miért nem csodálkozik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 14.

„És azonnal otthagyták a hálójukat, és követték őt.” (Mk 1,18) Olvasandó: Mk 1,16-20             Georg Simmel (1858-1918) szociológus, pszichológus kutatásaiban elsősorban a mikroszintű konfliktusok iránt érdeklődött. Megállapította, hogy a konfliktusok többnyire intenzívebbek egy szorosan összefonódó csoport között, mint olyan emberek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 12.

“Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban.És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a Lélek mint galamb leszáll reá. És szózat hangzott a mennyből: Te vagy az én ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 11.

„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Márk 1,8) „Készítsétek az Úr útját”, hallhatjuk a mai Igénket. Valami készül, valaki jön. Olyan jó érzés, hogy a napok lapos egyhangúságban is szól és hív bennünket az Ige. Nemcsak hív hanem felhív valamire. Készítsétek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 10.

“Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is,rengjen gyümölcse, mint a Libánon, viruljon a városnak népe, mint a földnek füve” (Zsolt. 72:16). A 72. zsoltár utolsó verse szerint “itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései”. Mit is kívánhatna végszóként ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 9.

„Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!”(Zsolt. 71,9) Keresztyén testvérem, a 71-ik zsoltárunk az idős ember imádságát foglalja magába, kiérezzük belőle azt a lelki fájdalmat, amit a test megöregedése vonz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 8.

“Istenem, siess szabadításomra, Uram, siess segítségemre!” (Zsoltárok 70,2) Rohanó világban élünk, mindenki siet. Úgy gondoljuk nincs időnk. Míg fiatalok vagyunk sok a dolgunk, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy boldogulni tudjunk. Ehhez pedig Isten segítségére van szükségünk. Amikor idősödő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 7.

„Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.” (Zsoltárok 69,31) Mai zsoltárunk kiemelt részében egy keserű panasz hangzik el, amelyben a zsoltárírónak fáj a gúny, a szégyen, amellyel illették. A lelkileg összetört ember képe bontakozik ki magunk előtt, akit összetört a gyalázat, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 6.

„Elfáradtam a kiáltozásban, kiszáradt a torkom, szemem elbágyadt, míg Istenemet vártam.” (Zsolt 69,4) Gyakran elfáradunk, megbetegszünk lelkileg, de vajon mi ennek a leggyakoribb oka? Három ilyen okot hadd említsek! Az egyik az, ha valaki nem tartozik sehova, nincs közössége, egyedül ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 3.

„Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem.” (Zsolt.66.20) Mikor az ember megtapasztalja, hogy imádsága nem szélbe kiáltott szó csupán, mert a Teremtő hozzáhajolt és kérését teljesítette mert életét megáldotta, akkor nem csupán Isten ...

Olvassa tovább »