Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. június 24.

„Rólad pedig azt hallottuk… Tedd hát azt, amit mondunk neked!” (21.23) Kedves testvéreim! Manapság olyan világban élünk, amelyben az információ átadása szinte már már megállíthatatlan. Hiszen ott van a televízió, a rádió, de ott van az internet, közösségi oldalak, ahonnan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 23.

“.…én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért” (ApCsel 21,13b) Vannak alkalmak, amikor mások jobban tudják, mint mi, akik a figyelmeztetnek bennünket. Agabus próféta előre látja Pál apostol sorsát, azt mondja, hogy Jeruzsálemben meg fogják kötözni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 22.

„Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28) Vigyázz magadra! – engedik el a szülők a gyermekek kezét akkor, amikor elmennek, mondjuk egy kirándulásra. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 19.

„A zavargás megszűntével Pál magához hívta a tanítványokat, bátorította őket, majd elbúcsúzott tőlük, és elindult, hogy Macedóniába menjen.” (ApCsel 20,1) Milyen jó is lenne zavargásmentesen élni. Az ördög, mint szétdobáló, szedi az áldozatait, ebben a tekintetben, közösségtől függetlenül. Szedi szét ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 18.

“Abban az időben pedig nem kis háborúság támadt az Úr útja miatt.” (Ap.Csel. 19, 23)      Miközben Pál apostol missziós útja során hirdeti az igét sokféle emberi reagálással találkozik. Mindenhol vannak, akik befogadják az igét, de olyanok is, akik nem. Az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 17.

„Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által” (Ap Csel 19,11) Az igevers, amelyet kiválasztottam a mára kijelölt igeszakaszunkból igen sokat mondó. E vers kapcsán eszembe jutott egy szép dicséretünk az énekeskönyvünkből, melynek címe: Az Úr csodásan működik. Valahogy így képzelem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 16.

„Vajjon kaptatok-e Szent Lelket, minekután hivők lettetek? Azok pedig így szóltak: Sőt azt sem hallottuk, hogy ha van Szent Lélek. Ekkopr ezt kéárdezte Pál: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. Pál pedig így szólt: János megtérésnek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 14.

„Efézusba jutva azonban elvált tőlük, bement a zsinagógába, és vitatkozott a zsidókkal. Amikor pedig azok kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és azt mondta: Ha Isten úgy akarja, ismét visszajövök hozzátok. És ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 13.

“Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok…” (ApCsel. 18, 9-10) Isten Szentlelke Pál apostolt Athénból nyugatra, Korinthusba vezeti, Akhája fővárosába. Ez a varos abban az időben az erkölcstelenségről volt híres. Ilyen helyen kell evangéliumiot hirdetni? Ilyen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 9.

“De mikor kezességet nyertek Jáson és a többiek részéről, elbocsáták őket” ( Ap.csel. 17:9) Pál és Silás szinte már megszokta, hogy világi hatóság elé citálják. Hozzá tartozott az Ige hirdetéséhez a vád, hogy lázítanak, állam ellenesek, olyan dolgot akarnak, amely beleütközik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 8.

„Frígiát és Galácia tartományát járták be, mert a Szentlélek visszatartotta őket, hogy az igét Ázsiában hirdessék, így Mízia felé menve, Bitíniába próbáltak jutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Akkor Mízián át lementek Tróászba. Azon az éjjelen látomás jelent meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 5.

„Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy látta jónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, azt ne vegyék maguk mellé.” (ApCsel 15,37-38) Vannak konfliktusok még az egyházban ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 4.

 „Mert tetszett a Szentléleknek és nekünk…” (Ap.Csel. 15, 28a) Mindig ez a sorrend: a  Szentlélek és én. A hívő ember életében mindig így van, sohase fordítva. „Istennek kell inkább engedelmeskedni, hogynem az embereknek”- fogalmazta meg korábban Péter. Ha az egyház ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 3.

„Ekkor az egész gyűlés elcsendesedett, és meghallgatták Barnabást és Pált, amint elbeszélték, mennyi jelet és csodát tett Isten általuk a pogányok között. Miután elhallgattak, Jakab szólalt fel: Testvéreim, férfiak, hallgassatok meg engem!” (ApCsel 15, 12-13) Az Igei tudósítás alapján szemlélhetjük, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 2.

„Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én ...

Olvassa tovább »