Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. április 20.

“Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék,mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.” (2Kor 10,17-18) Dicsekedni gyerekes dolog, de tulajdonképpen igazából többnyire felnőttek művelik, mikor „xx” hengeres „yy” köbcentis csilli-villi verdáikból kikönyökölve dübörögnek a sugárúton, mikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 19.

“Mert noha test szerint élünk, de nem test szerint vitézkedünk” ( 2Kor 10, 3). Pál leveleiben szívesen használ az élet különböző területeiről ismert kifejezéseket. a sport világából, amikor futásról vagy öklözésről beszél, de a harciasság területéről , a belső és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 16.

“Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.  Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,8-9) Nem lehet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 14.

„… tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket.” (2Kor 7,1b) A Szentírás tanúsága szerint a keresztyén ember, tehát az az ember, akit Mennyei Atyánk, fiával való közösségre hívott el, idegen ebben a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 13.

„Akinek pedig ti megbocsátotok valamit, én is…” (2Kor 2,10a)  Két ige jut eszembe annak kapcsán amit Pál a Korintusiaknak ír, s mind a kettő Jézustól való idézet. Az egyik a Miatyánkból „…bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 11.

Akarsz megújulni? „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden” (2 Kor 5,17) Az újdonság bűvöletében él a világ. Új autóra, telefonra, televízióra, mosógépre, ruhára, házra és még sok másra vágyik az ember, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 10.

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” 2 Korintus 5:1 Egy biztos metafora – kijelentés hangzik el a mai napon hozzánk az igéből, ami bátorítás, buzdítás is egyben. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 9.

“Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:” (2Kor 4,7) Teológiai hallgatóként több olyan óránk volt, ami a gyakorlati lelkipásztori életre próbált felkészíteni, több-kevesebb sikerrel. Az esetleges sikertelenség az az én hibám, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 8.

” Mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig mint a ti szolgáitokat a Jézusért.”   (2Kor 4,5)     Ha a keresztyén élet lényegét egyetlen szóban akarjuk kifejezni, akkor az nem más, mint a szolgálat. Ez pedig természtesen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 7.

 “Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úrnak Lelke ott a szabadság.” (2Korintus 3,17) Az Úr pedig Lélek, hallhatjuk az igénkből! Mit jelent ez? Egy csodálatos bátorítást hallhatunk a mai Igénkből. Miért is?- azért mert, ahol az Úr ott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 6.

“Akinek pedig ti megbocsátotok valamit, én is…” (2Kor 2,10a) Két ige jut eszembe annak kapcsán amit Pál a Korintusiaknak ír, s mind a kettő Jézustól való idézet. Az egyik a Miatyánkból „…bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 5.

“…meg lévén győződve mindenitek  felől, hogy az én örömöm mindnyájatoké “ ( ” Kor. 2: 3-b). Sokszor vagyunk úgy, hogy inkább nem szólunk vagy nem megyünk el valakihez, nehogy megsértsük szavunkkal (igazság-kimondással), jelenlétünkkel az illetőt. Óvatoskodunk, úgy képzeljük, nem illik zavarni, hagyni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 1.

„Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt.” (Mt.28,6) Olvasandó: (Mt.28,1-10)        A feltámadás reggelére a Bibliaolvasó Kalauz Máté evangéliumának a Feltámadásról szóló leglényegesebb történetét jelöli meg ünnepi üzenetként. Életben maradásunk története ez a történet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 30.

“Hat órától pedig kilenc óráig sötétség lett az egész földön. Kilenc óra tájban Jézus hangosan így kiáltott fel: … „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”…Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.” (Mt. 27, 45-46, 50) Nagypéntek van, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 28.

„Mit gondoltok? Azok pedig így válaszoltak: Halálra méltó! Akkor szembeköpdösték, és arcul csapdosták, némelyek pedig botokkal verték, és azt mondták: Prófétáld meg nekünk, Krisztus, kicsoda az, aki üt téged!” (Máté 26, 66-68) A gonosz sohasem elégszik meg mások megítélésével, az ...

Olvassa tovább »