Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. szeptember 19.

“És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezék, ímé az Amálekiták betörének a déli vidékre és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel. És fogságba hurcolák az asszonyokat, akik benne valának, kicsinytől fogva nagyig; senkit sem öltek meg, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 18.

„Szólítá azért Ákhis Dávidot, és monda néki: Él az Úr, hogy te becsületes vagy, és kedves előttem mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél, e mai napig; ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 17.

,,Dávid azonban ezt gondolta: Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul Izráel egész területén, megmenekülök a kezéből.” (1 Sám 27,1) Félelmeink, bajaink sokszor elvonják a figyelmet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 16.

“És megkérdezé Saul az Urat, de az Úr nem felelt néki.…” 1Sám 28,6). Isten a megnémúló, sem kijelentést, sem parancsot, sem útmutatást nem adó Úr? Megvonja üzenetét? Hallgat az Isten? Neked nincs nyitott füled és nyitott szíved az üzenet befogadására vagy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 15.

“Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a hegy tetején, úgyhogy nagy volt a távolság köztük. Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnérnak, Nér fiának: Abnér, nem válaszolsz? Abnér így válaszolt: Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 14.

“Az ÚR óvjon engem attól, hogy kezemet az ÚR fölkentjére emeljem. Csak a feje mellett lévő dárdát és a vizeskorsót vedd el, és menjünk.” (1Sám 26,11) Nagyon szeretek focizni, nem mondom, hogy tudok is, de szeretek. Örülök, ha szép gólokat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 13.

“Erre Dávid azt mondta Abigailnak: Áldott legyen az ÚR, Izráel Istene, aki ma elém küldött téged! Áldott legyen a tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál abban, hogy gyilkosságba essem, és saját kezemmel szerezzek magamnak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 10.

“Hadd jöjjön ide hozzátok az én atyám és anyám, míg megtudom, hogy mit fog cselekedni velem az Isten.” (1Sám 22,3) Az emberi természetből következik, hogy az ember az üldözés idején behatóan foglalkozik sorsával és jövendőjével. Miért nem szívlelik? Mit követett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 9.

 „És fölkelt Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gát királyához. Ákisnak azt mondták a szolgái: Vajon nem ő-e Dávid, annak az országnak a királya? Vajon nem róla énekeltek-e így a körtáncban: „Megverte Saul a maga ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 8.

“Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett levő Nájótból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak: Mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? Ő azt felelte neki: Dehogy fogsz meghalni! Hiszen nem tesz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 7.

„Akkor Saul a dárdával a falhoz akarta szögezni Dávidot, de ő félrehajolt Saul elől, és a dárda a falba fúródott. Dávid pedig kifutott, és még azon az éjszakán elmenekült.” (1Sám 19,10) Mit kezdjünk a gonosz lélek felénk suhanó dárdáival? Elég ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 6.

“És Dávid minden útjában sikeresen forgolódott, mert az ÚR vele volt.” (1Sámuel 18,14) Olvasandó: 1Sámuel 18 Egyszerű elképzelésünk szerint a sikeres ember, minden körülmény között, bármilyen akadály ellenére is eléri kitűzött célját. Gyakran kiértékelünk, megítélünk személyeket külső megjelenésük, társadalmi beosztásuk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 5.

„… hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben.” (1Sám 17,46b) Az alábbi rész és történet egy mindenki által jól közismert történtet, amikor Dávid a parittyával győzelmet arat a nagy hírhedt filiszteus Góliát felett. Ebből a részből csupán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 3.

Kiskirályok „Akkor így szólt az ÚR Sámuelhez: Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel is felháborodott, és egész éjszaka az ÚRhoz kiáltott.” (1Sám 15,10-11) Az életünk kiskirályai vagyunk, hiszen szabad akarattal rendelkezünk a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 2.

“Azután ezt mondta Saul: Törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, virradatra fosszuk ki őket, és ne hagyjunk meg közülük senkit! Ők pedig ezt felelték: Tégy mindent úgy, ahogyan jónak látod! De a pap ezt mondta: Járuljunk előbb oda az ...

Olvassa tovább »