Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. január 21.

“Mire az asszony azt mondta neki: Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne járjak ide meríteni!” (Jn 4,15) A víz tiszta, átlátszó és tisztít. Nem véletlen az, hogy ez a jegye a keresztségünknek, mert amiképpen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 20.

“Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: „Adj innom!”, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.” (János 4, 10)      A jól ismert történetet olvasva eszembe jut ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 18.

„Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.” (Jn 3,29) A fenti igében Keresztelő János szólal meg, s úgy gondolom helytálló a kijelentése: Az ember semmit sem vehet, semmit sem szerezhet, semmit sem érhet el, csakis ha ...

Olvassa tovább »

Áhítatoskönyv – Nyolcadik kötet

Megjelent a Velünk az Isten című áhítatoskönyv nyolcadik kötete. A refszatmar.eu honlapon 2018-ban szinte naponként megjelenő áhítatokból válogatott írásokat tarthatják kézben a kedves olvasók. „Az idő az egyik legnagyobb csaló – gyakran elfeledteti veled, hogy nem tőle függ életed, hiszen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 17.

“Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk és amit látunk, arról teszünk bizonyságot.” ( János 3: 11) Sokan azért nem járnak templomba, mert azt mondják, hogy nem értik, amit ott hirdetnek, vagy az Irást olvasva,  hasonlóak a szerecsenországi komornyikhoz, akinek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 16.

Téged is ismer „Amikor húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 15.

“És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.  És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.  Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 14.

“Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: Megtaláltuk a Messiást (amely azt jelenti: Krisztus)” (Jn 1,41) Egy csodálatos élmény, vagyis egy vágy beteljesedésével találkozunk a fenti igerészlet által. András, Simon testvére találkozik a Messiással. El is mondja ezt a testvérének, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 12.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1, 14) Milyen csodálatos gondolatot tartalmaz a mai Igénk. Egy fontos mozzanatot tár elénk a szentíró az Ige testé ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 11.

Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. (Jn. 1,9) Sokszor érzem, hogy bizonyos kérdésekben nincs válaszom, csak találgatok, tapogatózok,  nem látok tisztán, nem látom az alagút végén a fényt. Mintha csillagtalan éjszakán mély kútba néznék ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 10.

“Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága“ (János 1:4). János evangélista, annak érdekében, hogy rávilágítson a folytonosságra, a kezdetekig megy vissza, amikor Istennél volt az Ige és az Ige maga az Isten volt. Az Istenből ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 9.

Istenre mutató hit. „Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta Istent.” (3 Jn 1,12) Túl könnyen beskatulyázzuk egymást. Akit szeretünk, elfogadunk, azt jónak látjuk, sőt néha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 8.

“Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az Atyától. Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást. Ez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 7.

“De tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5,20) József Attila Két ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 6.

      „Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, örök életetek van.” (1János 5, 12-13)          János nagyon határozott, kategórikus kijelentést ...

Olvassa tovább »