Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. január 29.

„Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki.” (Lukács 1, 45) Napjainkban nem szívesen vállalnak áldozatot az emberek. A könnyű, fáradtságmentes és egyszerű módszerek korát éljük. Sokan akarnak intelligensek lenni tanulás nélkül, sikeresek lenni erőfeszítés nélkül, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 28.

„Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 26.

“Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétai beszédeit hallja: Ha valaki ezekhez hozzátesz, azt Isten e könyvben megírt csapásokkal sújtja;és ha valaki elvesz e prófétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 25.

“És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.” (Jel 22,7) Az idő közel ezért is hangzik a mai Igénkbe, hogy íme, hamar eljövök. Lassan csendesen a Jelenések könyvének tanulmányázásának a végéhez érkezünk. A  22 fejezet 7. verse ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 24.

“Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt; és a tenger nem volt többé. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 23.

“Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel 21,7) El lehet játszani a szavakkal: látó, látás, láttatás, melyekhez az éles szem, vagy a belülről való  észlelés társul. Lehet folytatni: halló, meghalló, hallható-jó fül, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 21.

“És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében.  Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, és megkötözte ezer esztendőre,  levetette az alvilágba, bezárta, és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 20.

“Ruhájára és derekára oda volt írva a neve: királyok Királya és uraknak Ura.” (Jel 19,16) Ki a király? – szokták mondani kissé döjfösen, fiatalos nyelvezettel némelyek akkor, amikor sikerül valami és felülnek a maguk által összeeszkábált trónra. Hát a király ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 19.

Halleluja – Dicsérd Istent „És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké! Mert igazak és igazságosak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 18.

“Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket.“ (Jel 18,4) Az idő olykor közel, olykor távolnak tűnik, az események egybefonódva vannak. Ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 17.

„És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 16.

“Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.” (Jel. 16,7) Hitünk szerint Jézus vissza fog jönni, ahogy az Apostoli Hitvallásban is valljuk: “onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.” Mikor következik ez be, nem tudjuk, hogyan lesz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 15.

 „Mózesnek, Isten szolgájának énekét énekelték és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te tetteid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, nemzetek Királya!” (Jel 15, 3) Istent nem azért magasztaljuk, mert ő ezáltal lesz nagyobb vagy ettől teljesedik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 14.

 “És láttam: íme, egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az Emberfiához hasonló: a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: Ereszd neki a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 13.

„És hangot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem: Írd meg: boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket.” (Jel 14,13) Ezekben a napokban alkalmam volt ...

Olvassa tovább »