Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. április 26.

„Még beszéltek a néphez, amikor odaléptek hozzájuk a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, akik amiatt nehezteltek, hogy a népet tanítják, és hirdetik, hogy Jézusban van feltámadás a halálból. Ezért elfogták és őrizetbe vették őket másnapig, mert már este ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 23.

“Mindennap kitartóan, egy szívvel-lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben, Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,46 – ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 22.

„…Jézust feltámasztotta Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.” (ApCsel 2,32) Könnyű volt Péternek és a többi apostolnak. Számukra a tény, hogy Krisztus feltámadt nem volt kétséges. A mi számunkra a probléma ott kezdődik, hogy valóban feltámadt-e? „Hinném én, ha biztosan tudnám”, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 21.

“És lészen,hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik” ( ApCsel 2, 21). A pünkösdi csoda annyira megzavarta a jelenlévőket, hogy szükségessé vált a felvilágosítás, mindannak az értelmezése, ami valójában történt. Nem tudományos magyarázat következik, ahogy Isten csodálatos tetteit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 16.

“Az pedig így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt; íme, a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogy megmondta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 15.

„Amikor már esteledett, és mivel az a nap a szombat előtti előkészület napja volt, előállt arimátiai József, egy tiszteletben álló tanácstag, aki maga is várta az Isten országát, és bement bátran Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét. Pilátus pedig csodálkozott, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 14.

„Lássuk csak, eljön-é Illés, hogy levegye.” (Mk.15.36) A Nagypéntek a naptárban piros betüs ünnep, bár igazából vastag fekete betüs kéne hogy legyen, hisz sokan gyászba öltöznek, néhol meg fekete szószék takaró is van külön Nagypéntekre… Csak tudnám minek is gyászolnak, ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 13.

„Amikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgálóleánya. Meglátta a tűznél melegedő Pétert, ránézett, és így szólt: Te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta, és ezt mondta: Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 12.

„Pilátus pedig ismét megkérdezte tőle: Semmit se felelsz? Látod, mennyi vádat hoznak fel ellened? Jézus azonban többé semmit sem válaszolt, s ezen Pilátus fölöttébb csodálkozott.” (Márk 15, 4-5) Napi ige: Márk 15,1-19 Jézus hallgatása nagyon is beszédes. Földi munkássága során ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 9.

„Akkor elhagyván őt, mindnyájan elfutának.” Mk 14, 50 Olvasásra: Mk 14, 43-52 Olvasva a nagycsütörtöki történéseket, pontosabban Jézus elfogatásának az eseményét, az az érzése támad az embernek, mintha a történetben ő maga is jelen lenne, mint az egyik tanítvány. Olyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 7.

“…vévén Jézus a kenyeret,és hálákat adván megtöré, és adá nékik… és vévén a poharat, és hálákat adván adá nékik…” (Márk 14: 22-23). Kenyér és bor, az Úr szent vacsorájának jegyei. Mindkettő egyetlen év terméséből való, ritka hely ezen a földtekén, ahol ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 5.

“Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!” (Márk 13, 33) Márk tizenharmadik fejezete egy felszólítással zárul: Vigyázzatok!  Mire figyeljünk? Jézus második visszajövetelére, mert sem a napot sem az órát nem tudjuk.  Az időpont bizonytalansága virrasztásra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 4.

„Ti pedig vigyázzatok magatokra…” (Márk 13,9a) Olvasandó: Márk 13,1-20 Jézus a nagy megpróbáltatás idejéről beszél a tanítványoknak: háborúkról, álprófétákról, földrengésekről, éhínségekről, stb. A Mester  arra figyelmezteti őket, hogy miközben mindezeket érzékelik és látják, ne feledkezzenek meg önmagukról, és küldetésük céljáról: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 3.

„Mert azok mindnyájan a fölöslegükből adtak, ez pedig az ő szegénységéből beledobta mindazt, amije csak volt, az egész vagyonát.” (Mk 12,44) A szegény özvegy két fillére, amit a perselybe tesz igazán potom összeg ahhoz képest, amennyit az előtte, vagy utána ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 2.

        “Akkor odament hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik…” (Márk 12, 28a) “-Mi az igazság?”- teszi fel a kérdést Nero, a hírhedt római császár, Senecanak, aki tanítómestere volt, Kosztolányi Dezső: Nero, a véres ...

Olvassa tovább »