Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. július 12.

 “Amint közeledett a fáraó, Izráel fiai fölemelték a szemüket, és íme, az egyiptomiak a nyomukban voltak. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és az ÚRhoz kiáltottak Izráel fiai.Ezt mondták Mózesnek: Hát nincsenek Egyiptomban sírok, hogy ide, a pusztába hoztál minket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 11.

“Azután elindultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az ÚR pedig nappal felhőoszlopban ment előttük, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek.” (2Móz 13,20-21) Valahogy ez az idei év ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 10.

„Előhívta Mózes Izráel minden véneit és monda nekik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskát. És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 9.

“És legyen ez a nap néktek emlékezetül” (2Móz 12,14). Mindenkinek van  ún.”jeles” napja, akár születési, akár egy-egy nagyobb eseményhez kapcsolható nap-ezekre évente emlékezünk. A közösségeknek, népeknek, felekezeteknek, gyülekezeteknek is megvan az emlékezés napja, amely lehet pozitív és negatív egyaránt. Szívesebben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 8.

Vigyázz, mit teszel! „Így szólt Mózes: Ezt mondja az ÚR: „Éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött a fáraó elsőszülöttjétől fogva, aki a trónján ül, a szolgáló elsőszülöttjéig, aki malmot hajt, és a jószág minden első fajzása ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 7.

“Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Menj be a fáraóhoz, mert én tettem konokká a szívét, valamint udvari embereinek a szívét, hogy ezeket a jeleket véghezvigyem közöttük. Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal, és jeleimet is, amelyeket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 6.

“Időt is szabott az ÚR, és azt mondta: Holnap cselekszi az ÚR ezt a dolgot a földön.” (2Móz 9,5) Az ember az idővel kapcsolatosan két hibát szokott elkövetni: akkor, amikor azt mondja, van időm, és akkor, amikor kétségbeesetten szajkózza, nincs ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 5.

„De amint látta a fáraó, hogy baja könnyebbül, megkeményítette szívét, és nem hallgatott rájuk, amint megmondta az ÚR.” (2Mózes 8,15) Olvasandó: 2Mózes 7,26 – 8,28 Két hatalmas erő ütközése zajlik szemünk előtt az egyiptomi tízcsapásban. Egyik oldalt a fáraó, aki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 3.

„És szólt az Úr Mózesnek Egyiptom földén. Így szólt az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr: mondd el a Faraónak Egyiptom királyának mindazt, amit én szólok neked.” (2Móz 6,28-29) Mózes a Hóreb hegyén találkozik Istennel, aki egy égő csipkebokorból ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 1.

„Azután elment Mózes és Áron, és azt mondták a fáraónak: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: „Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szenteljenek nekem a pusztában.” A fáraó azt felelte: Kicsoda az az ÚR, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izráelt? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 30.

“Ekkor Mózes visszament Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá: Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még? Jetró így felelt Mózesnek: Menj el békével! Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midjánban: Menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 29.

“Mózes azt monda az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesszóló, azelőtt sem voltam az, és azóta sem vagyok, hogy beszéltél a szolgáddal. Nehézajkú és nehéznyelvű vagyok.” (2Móz 4,10) Isten elhívja Mózest, aki sejti, hogy piszok nehéz feladat vár rá, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 28.

„És meghalt József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék. Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak és igen-igen hatalmasokká lettek úgy, hogy megtelt velük az ország. Azonközben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte.” (2Móz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 27.

„Az ÚR pedig azt mondta: Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 26.

,,Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette.” (2Móz 2,2) A filmekben általában a főszereplők ragadnak meg bennünket, az aki a cselekmények középpontjában áll. A filmes szakma azonban nemcsak a főszereplőket jutalmazza Oscar ...

Olvassa tovább »