Velünk az Isten – 2024. május 15.

„De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded Jezábelnek, annak az asszonynak, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és félrevezesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból egyenek.” – (Jel 2, 20) Hiába oldunk meg egy problémát, ha a kiváltó okkal nem foglalkozunk. Amíg a baj gyökerét meghagyjuk, addig a gondok mindig visszatérnek. Például […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. május 13.

“Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” (Jel 2,10b) Mi magyarok ezt az Igét már nem is annyira a szmirnai gyülekezethez kötjük, hanem inkább Debrecenhez és Nyilas Misihez. Nincs is ebben semmi kivetnivaló. A mi történetünkké válik mégjobban. Csak váljon azzá! Ez az Ige egy olyan biztató mondat, amely arculatot, sajátosságot, irányultságot akar mutatni. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. május 12.

„Tudok cselekedeteidről, […] de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.” – (Jel 2,2-4) Társadalmi, egyéni, közösségi, üzleti, de még gyülekezeti szinten is fontossá lett számunkra a látszat. Cicomázzuk külsőnket, életünket, történeteinket és sokszor még a hitünket is. Szebbeknek, okosabbaknak, sikeresebbeknek, hívőbbeknek és alázatosabbaknak akarunk látszani, mert így találunk elismerésre […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. május 11.

„Írd meg tehát amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után…” – (Jel 1,19) János apostol, a mennyei Jelenésekről szóló könyvében látomásban utasítást kapott arra, hogy mindent írjon le amit lát! János tehát lejegyeztet olyat amit már láthatott, ami éppen jelen van és amit még a jövőben fog átélni, megélni. Istennek ez a […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. május 10.

,,Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. május 9.

,,Nincs annál nagyobb örömem, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűségesen jársz el mindenben, amit a testvérekért és az idegenekért teszel, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha Istenhez méltóan indítod őket útjukra.” – (3Jn 1,4-6) Mi hozta vagy hozza a legnagyobb örömet a szívedbe? […]

Bővebben