Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. december 9.

Azért prófétálj, embernek fia, és ezt mondd Gógnak: Így szól az én Uram, az ÚR: Abban az időben, amikor megtudod, hogy népem, Izráel biztonságban él, eljössz lakhelyedről, a messzi északról te és sok nép veled együtt, akik mind lovon vágtatnak; ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 8.

 „Így szól az én Uram, az ÚR: Íme, megnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izráel földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 5.

„Ahogyan a pásztor utánanéz nyájának , amikor ott áll elszéledt juhai között, úgy gondoskodom nyájamról, és kiszabadítom őket mindenhonnan, ahová szétszóródtak.” (Ez 34,12) Olvasandó: Ez, 34,11-31 A próféta korában számos társadalmi, vallási és etikai tényező hatására a gyülekezet közössége meg- és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 4.

„Embernek fia! Prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj, és mondd meg nekik, a pásztoroknak: „Így szól az én Uram, az ÚR: Jaj Izráel pásztorainak, akik önmagukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 3.

      “És eljönnek hozzád, ahogyan a nép szokott összejönni, és odaül eléd az én népem. Hallgatják beszédedet, de nem cselekszik, hanem mint szerelmes éneket veszik azt ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. Íme, te olyan vagy nekik, mint egy szerelmes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 2.

„Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról!” (Ezékiel 33,11b) Újra szól az Ige szava a próféta felé: Mostani alkalommal megtérésre hív. Felszólítja a népet, hogy forduljon felé és válassza az életet.  Az Úr nem gyönyörködik a pusztulásban, és nem ez a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 1.

“Mert így szól az én Uram, az ÚR: „A babilóni király fegyvere jön rád. Földre terítem sokaságodat a vitézek fegyverei által, akik népük között a legkegyetlenebbek. Elpusztítják Egyiptom kevélységét, és elvész minden sokasága. Elveszítem minden állatát a nagy vizek mellől, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 30.

“Mivelhogy magasra nevekedtél, és fölemelé tetejét a felhők közé, és szíve felfuvalkodott az ő magasságában, Azért adom őt a nemzetek urának kezébe…” (Ezékiel 31: 1O-11-a). Mindennek megvan a maga következménye. A bűnt ideiglenesen le lehet tagadni, de előbb-utóbb napvilágra kerül, mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 28.

“Enyém a Nílus, én magam alkottam.” (Ez. 29,3b) Micsoda öntelt kijelentés ez egy világnagyhatalom vezetőjétől! Pedig az örökké Istent ismerő ember tudja, hogy ez a világmindenség az Alkotó keze által teremtetett és minden az Ő birtokában van. József idejében volt lehetősége ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 27.

„Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak. És laknak azon bátorsággal, és házakat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 25.

 „A tizenegyedik esztendőben, a hónap első napján így szólt hozzám az ÚR szava:Embernek fia! Mivel Tírusz ezt mondta Jeruzsálemről: „Hahaha!”, összetört a népek kapuja, fölnyílt előttem! Én megtelek, ő pedig elpusztul!Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Íme, ellened ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 24.

“Aztán így szólt az Úr szava: Embernek fia! vesd tekintetedet Ammón fiaira, és prófétálj ellenük. És mondjad…” (Ez. 25.1-2)  Ammón fiai, után Móáb, Edóm és a Filiszteusok felé is elhangzik néhány ítélet és pusztulást hirdető prófécia. De ki is ezek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 23.

“Azon a napon megnyílik szád ott a megmenekült előtt, és szólasz és tovább nem maradsz  néma.” (Ezékiel 24: 27) Aki volt már a halál torkában, vagy közvetlenül mellette történt tragédia, csak az tud igazán hálás lenni, amiért őt megmentette az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 22.

Így készülünk az ünnepre? „Embernek fia! Írd föl magadnak e neves napot, éppen a mai napot. Babilón királya éppen ezen a napon jött Jeruzsálem ellen. Mondj példabeszédet a pártütők házáról! Ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: ...

Olvassa tovább »