Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. november 18.

“Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten.” (1Thesz 4,7) Teológus koromban szórványmisszióban gyakoroltuk a szolgálatot nyaranként, amit nagyon szerettem, mert legalább egy hétig mienk volt egy gyülekezet, és gyakorolhattunk. Egy-egy ilyen héten mindent tartottunk, amit csak lehetett: családlátogatás, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 17.

„Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amelylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 14.

“…ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól” (1Tessz. 2,14) Pál apostol korában keresztyénnek lenni kockázatot jelentett, különösen azokban a közösségekben, ahol több féle irányzat is megpróbált teret hódítani. Minden csoportosulás a maga igazát védte és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 13.

„Úgy szólunk, mint akik nem az emberek tetszését keressük, hanem az Istenét, aki megvizsgálja szívünket” (1Thesszalinoka 2, 4b) Nagyon sokat foglalkozik a ma embere a testével, talán túl sokat is. Egy jól kiválasztott ruhadarab egyedivé tesz, a megfelelő kencefice használatával ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 12.

“Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 11.

„Köszönt titeket…” (Kol 4,12) Ünnepélyekről, templomszentelésekről, hálaadó istentiszteletekről sokszor tudósitok, s olyankor leírom, ez és ez köszöntött. Felemelő, frappáns gondolatok hangzódnak el,, együtt örülnek az örülőkkel. A Kolosséiakhoz írott levél azonban nem egy tele templomban, nem is egy kényelmes pozícióban ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 8.

„Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet… Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,12 és 14) A fejezet 9. és 10. verse a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 7.

“És felöltöztétek amaz új embert, melynek megújulása által van Annak  ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt.” ( Kol.3:10) A fogadalmakat, ígéreteket emberileg nehéz beteljesíteni. Elhatározásaink vannak, de amikor el kell kezdeni valamit, mérlegelünk, mondjuk magunkban, mi ennek a haszna, hogyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 6.

„Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.” (Kol 3,2) A sikerek, az eredmények és a vagyongyűjtés világában gyakorta elfáradunk. Temérdek haszontalan koloncot hurcolunk magunkban, amelyek feszültséget teremtenek bennünk és néha meg is betegítenek. Szükségtelen célokat tűzünk ki és nyugtalankodunk, ha nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 5.

“Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők.” (Kol. 2,20) Élt valamikor egy ember, aki folyamatosan piszkosnak tartotta testét. Ezért naponta többször megmártózott abban a folyóban, amely ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 1.

„… mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében. Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán megismertétek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 31.

“Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok” (Jakab: 5,16) Elhidegülünk, elidegenedünk egymástól. Arra hivatkozunk, hogy lekötnek a munkahelyi feladatok, a napi teendőink felemésztik időnket, a családi kötelességek elsőbbrendűek.  Valaki rosszul lett az utcán, annyira lecsökkent a vércukorszintje, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 29.

„Most tehát, ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt! Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik és megemészti testeteket, mint a tűz.” (Jakab 5,1-3) A gazdagság önmagában véve nem bűn, és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 28.

“Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 26.

“Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Helyes magatartásával mutassa meg tetteit, bölcs szelídséggel.Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen.Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.Mert ahol irigység ...

Olvassa tovább »