Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2016. december 6.

„Ó, Urunk, Istenünk, mily felséges a neved az egész földön” (Zsolt 8,10) Olvasandó: Zsolt 8 Az ember rendeltetése az Ószövetség tanítása szerint az, hogy: éljen, szeressen, uralkodjon és dicsérje az Istent. Az Isten által teremtett és dicséretet zengő ember szólal meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 5.

 ”URam, jó reggel halld meg hangomat. Jó reggel eléd készülök, és várlak.” Zsoltárok 5,4 Vajon ma reggel imádkoztál? Vagy elcsendesedtél-e?- esetleg csak újra rohanás és az elintézni valókkal vagy elfoglalva? Mai Igénk azt mondja Uram, jó reggel halld meg hangomat. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 4.

   “Térj vissza, URam, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért.” (Zsoltárok 6,5) Nagyon komoly élethelyzetet tár elénk az Ige. A zsoltáros megrendítő segélykiáltást fogalmaz meg, mert elhagyta az Úr. A lényege ennek a segélykiáltásnak ez: “…mentsd meg az én lelkemet”. Talán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 3.

”URam, jó reggel halld meg hangomat. Jó reggel eléd készülök, és várlak.” (Zsoltárok 5,4) Vajon ma reggel imádkoztál? Vagy elcsendesedtél-e?- esetleg csak újra rohanás és az elintézni valókkal vagy elfoglalva? Mai Igénk azt mondja: “Uram, jó reggel halld meg hangomat. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 2.

„Ha haragudtok is, ne vétkezzetek; beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok!” (Zsolt. 4,5) Jó volna olyan világban élni, ahol semmi és senki sem bánt, ahol a boldogságodat nem árnyékolja be semmi, ahol nem szúr ki veled a vetélytárs, nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 1.

„Fennszóval kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Lefekszem és elalszom, majd fölébredek, mert az ÚR támogat engem.” (Zsolt 3,5-6) Olvasandó Zsolt.3 Nincs olyan emberi seb, fájdalom, ami a 150 zsoltárban ne volna megtalálható. Az emberek nem változnak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 30.

„Ha haragudtok is, ne vétkezzetek; beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok!” (Zsolt. 4,5) Jó volna olyan világban élni, ahol semmi és senki sem bánt, ahol a boldogságodat nem árnyékolja be semmi, ahol nem szúr ki veled a vetélytárs, nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 29.

„Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész.” (Zsolt. 1,5-6) Napi ige: Zsolt. 1 Kisebb ellenérzéssel olvashatjuk a mai napra kijelölt igét, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 27.

“Megváltom őket a Seol hatalmából! Megváltom őket a haláltól! Hol van a tövised, ó, halál? Hol a fullánkod, Seol?” (Hóseás 13, 14)   Olvasva a Hóseás könyvét szinte érthetetlenül állunk Isten népének  tömérdek gonoszsága előtt. Hogy lehet az, hogy egy nép, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 23.

“Ne örvendezz, Izráel, oly vígan, mint a népek, mert paráználkodásoddal elszakadtál Istenedtől.” (Hóseás 9,1a) Olvasandó: Hóseás 9 Izráel a sok figyelmeztetés ellenére sem tért vissza Urához. Hiába a bűnlajstrom, a nép még jobban vigad. Hűtlen életével így csak elmélyíti a szakadékot, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 22.

Káosz vagy merevség? „Megvetette Izrael a jót, ezért ellenség fogja üldözni” (Hós 8,3) Olvasandó: Hóseás 8 A fejezetben a bálványimádás veszedelméről és annak büntetéséről olvashatunk, melyhez a nem Isten szerinti kegyesség is társul: a felszínen egyre buzgóbban gyakorolják hitüket az áldozatbemutatással ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 20.

“Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!” Hós 6,1 Egy vallásos felbuzdulásnak a jele ez az ige: „Jertek, térjünk vissza az Úrhoz”. Hóseás próféta a nép szavát ismétli azért, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 18.

„Halljátok meg az ÚR beszédét, Izráel fiai, mert pere van az ÚRnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet és nincs istenismeret a földön.” (Hós 4,1)             A világ sajnos keveset javult, pedig az ÚJ szövetség megkötése minden lehetőséget ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 16.

“Bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek „Nincs kegyelem”-nek, és azt mondom „Nem népem”-nek: Az én népem vagy te. Ő pedig azt mondja: Én Istenem!” (Hóseás 2,22) „Nem kell olyan isten, aki mindent megbocsát / Nem kell olyan isten, aki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 15.

„Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem a feleségem, és én sem vagyok a férje. Tüntesse el bujaságát az arcáról és paráznaságát keblei közül. Különben meztelenre vetkőztetem őt és olyanná teszem, amilyen születése napján volt. A pusztához teszem hasonlóvá, olyanná változtatom, ...

Olvassa tovább »