Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. január 20.

„…bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.” (Zsolt.52.10b) Dávid megmenekül. Hiába a gonosz fondorlata, hiába Doég besúgó apparátusa, hiába Saul király és csapatai, Dávid megmenekül. De történhetne másképp is, utol érhetnék, elfoghatnák, megkínozhatnák, megölhetnék, áldozatul eshetne Saul vérengzésének, de Dávid, megmenekül. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 18.

“Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!” (Zsoltárok 50,14) Isten várja, hogy életünket hálaáldozatul neki adjuk. Ez azonban lehetetlen Isten szeretetének ismerete nélkül. Minél mélyebben megértjük irántunk való szeretetét, annál inkább ragaszkodunk hozzá. Nem Istennek van szüksége erre, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 16.

„Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig; jobbod igazsággal teljes.” (Zsolt 48,10) Isten egyszerre kegyelmes és igazságos. És ez a megállapítás egyáltalán nem mond ellent önmagának, csupán teljesebb képet kapunk így ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 15.

“Isten az egész föld királya…Isten uralkodik a nemzetek fölött…” (Zsoltárok 47, 8a-9a) Az ókori népek szinte kivétel nélkül azt hitték, hogy isteneik személyes tulajdonukat képezik. Ez alatt azt kell érteni, hogy az adott istenség csak hozzájuk tartozik, hatásköre kizárólag arra a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 14.

“Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld is. Seregek URa velünk van, Jákób Istene a várunk!” (Zsolt. 46,11-12) Vagy egy évtizede a piacon egy magából kikelt asszony üvöltözve ijesztgette az őstermelő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 13.

“…művem a királynak szól”…( Zsolt. 45  2) Habár az ország ketté szakadt, de a királyság korszaka olyan időszak a választott nép életében, amikor a fejlődés, előre haladás nem marad el. Az Isten törvényét követő  kormányzás sikeres minden időben. Ez  a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 12.

„Ha elfelejtettük volna Istenünk nevét, és idegen istenhez emeltük volna föl kezünket, vajon nem vette volna észre ezt Isten? Mert ő jól ismeri a szív titkait.” Zsolt.44,21-22 Gyermek voltam még, amikor édesanyámtól azt kérdeztem meg, hogy Isten mindent lát? A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 11.

„Miért csüggedsz el, lelkem, miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, az én szabadítómnak és Istenemnek!” (Zsoltárok 43,5) A nyugtalanság nem a modern kor velejárója. Nem csupán a felfokozott tempó és az elégedetlenség hajtotta rohanás űzi depresszióba ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 10.

„Amint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utánad a lelkem, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Éjjel és nappal könnyhullatásom volt a kenyerem, mikor mindennap azt mondták nekem: Hol ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 9.

„Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre…” (Zsolt 41,2) Fagyos napokat élünk. Nem csak a kinti mínuszok azok, amikbe az ember beleborzong, de a belső fagy is szedi az áldozatait. Őket nem találják meg, mert a lelki hipotermia nem tapintható, mérhető ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 8.

„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.” (Zsolt 40, 2) Mikor bajba jut az ember mit szokott csinálni? Van, aki magába roskad és sír, nem lát kiutat. Van, aki próbál minden követ megmozdítani, hogy minél elébb megszabaduljon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 7.

„Halld meg, URam, könyörgésemet, figyelj kiáltásomra, könnyhullatásomra ne maradj néma.” Zsolt 39,13 a Egy ember türelmetlen panaszára lehetünk figyelmesek olvasva a mára kijelölt zsoltár igeszakaszból: „halld meg Uram könyörgésemet”… A zsoltáriró mind kéri, hogy figyeljen az Ur az Ö kiáltására ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 6.

„…szájamban nincsen ellenmondás. Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!” (38. Zsolt. 15 -16) Evangéliumot akarok hirdetni, erre rám sózzák a 38. zsoltárt, tele kesergéssel, nyavalygással. Nem kétlem, hogy az Istenbe bízó ember kerülhet hasonló helyzetbe, mint a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 5.

“…végy körül engem a szabadulás örömével! … Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkűek!” Zsolt. 7 és 11 versek Ha öröm venné körül a zsoltárost, biztosan nem azt kérne Istentől, mint ahogy mi sem azt kérjük ami ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. január 4.

„Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” Zsoltárok 37,5 Olvasandó: Zsoltárok 37 A 37. zsoltár első két (1-2) verse a gonoszokról, a háromtól hatig (3-6) terjedő rész az Isten előtti igaz emberekről szól. Továbbá az igazak és ...

Olvassa tovább »