Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. november 29.

„Tudod-e azt, hogy eleitől fogva, az embernek e földre helyezése óta az istentelenek vigassága rövid ideig tart, és az elvetemültek öröme egy röpke pillanat?” (Jób 20,4) Az idő relatív. Einstein óta ez tudományosan is bizonyított. A tudós a következő szemléletes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 28.

„… segítségért kiáltok, de nincs igazság. ……Mert tudom, hogy az én Megváltóm él” (Jób 19,7a, 25 a) Egy kétségbesett ember felkiáltása hangzik a  mai Igénk első részében, segélyért kiáltok de nincs igazság, vagy  más forditás szerint igy hangzik segitségért kiáltok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 27.

„…a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.  A világosság elsötétedik sátorában, szövétneke kialszik. Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg. Mert lábaival hálóba bonyolódik, és régi verem felett jár. Sarka tőrbe akad, és kelepce fogja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 24.

“Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott, és csak keleti széllel fújta fel magát? Érvelhet-e haszontalan beszéddel és semmit érő szavakkal? Te már az istenfélelmet is semmibe veszed, adós maradsz a hódolattal Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 21.

„Nevetséges lettem barátaim előtt, mert Istenhez kiáltoztam meghallgatásért.” (Jób 12,4a) Jób könyvét tanulmányozva a hétköznapokban már észrevettük, hogy nem egy egyszerű történettel állunk szembe. Jób éli családi életét, azonban egyszerre csak veszteségek láncolata indul el a család életében, Isten felhasználja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 20.

„Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is: és ne legyen, aki megszégyenítsen?! Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened! És jelentené meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 18.

A bölcs szívű és hatalmas erejű Isten ,,Bölcs szívű és hatalmas erejű: ki szegülhetne ellene úgy, hogy épségben maradna?”  Jób 9, 4 Fájdalmakban, félelmek között vagy betegséget hordozva az ember önmagára fókuszál. Miért éppen velem történik mindez? Kiálltok fel reményvesztetten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 17.

“Akkor megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: Meddig beszélsz ilyeneket, meddig lesz heves szél szádnak beszéde? Meghamisítja-e Isten a jogot, elferdíti-e a Mindenható az igazságot? Ha fiaid vétkeztek ellene, hibájukért fizetett meg nekik. De ha te Istent keresed, és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 16.

„Én sem tartóztatom meg számat; szólok lelkem fájdalmában, és panaszkodom szívem keserűségében.” (Jób 7,11) Jób panaszáradata lesújtó. Olvasni is nehéz, nemhogy belegondolni, mit élhet át, hát még átélni. Ömlik belőle a fájdalom, bensőjének csüggedt, keserű panaszát önti ki vakmerő bátorsággal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 15.

„A szerencsétlent barátjától részvét illeti, még ha elhagyja is a Mindenható félelmét.” (Jób 6,14) Olvasandó: Jób 6 Ki marad majd a barátom? Hol kopoghatok majd, ha fázom? – kérdezi Demjén Ferenc közismert énekében. A megpróbáltatás terhe alatt Jób hasonló kérdéssel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 14.

“Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.“ (Jób 5, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 13.

„És felele a témáni Elifáz, és monda: Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtőztetni magát a beszédben? Ímé sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted; A tántorgót a te beszédeid fentartották, és a reszkető térdeket megerősítetted; ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 12.

„Végül aztán megnyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját.” (Jób 3,1) Akkor is ki tudom mondani, hogy Isten jó, ha nehéz az élet?  Mi van ha Isten túllépi tűréshatárunkat? A Biblia látszik, hogy az élet könyve, hiszen a hősei ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 11.

Aktuális kérdés „Ha már a jót elfogadtuk Istentől, nem kell-e a rosszat is elfogadnunk?” (Jób 2, 10) Ez a kérdés ellentmond mindannak, amiért manapság a szabadelvű emberek harcolnak és tüntetnek. Még hogy elfogadni a rosszat Istentől? A rossz dolgokat nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 10.

“Élt Úc földjén egy Jób nevű ember. Feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya született. Hétezer juh, háromezer teve, ötszáz igás ökör és ötszáz szamár volt a jószága, és igen ...

Olvassa tovább »