Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. április 4.

„Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket!” (Lk 21,8) Jézus a nagy megpróbáltatások idejéről, szól ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 1.

“Odament hozzá néhány szadduceus is, akik tagadják, hogy van feltámadás, és megkérdezték tőle:…  És többé semmit sem mertek kérdezni tőle.” (Lk. 20,27.40) Olvasandó: Lk.20,27-40        A Bibliaolvasó Kalauz mára kijelölt tanításaként egy húsvét közeli eseményt beszél el Lukács evangélista, amit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 31.

„Ezután szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust egy kérdéssel tőrbe csalják, és átadhassák a hatóságnak és a helytartói hatalomnak. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 29.

„…ő a népet tanítá a templomban, és az evangéliumot hirdeté…” (Lk 20, 1a)         Jézus a jeruzsálemi templomban van, ahol tanít és örömhírt mond a népnek. Nekünk mindig szükségünk van a tanulásra. Pedig sokan gondolják azt, hogy elvégeztem az iskolát, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 28.

„Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 27.

“És mikor közeledett, (Jézus) látván a várost, sírt azon.” (Lk 19,41) Jézus közeledett Jeruzsálem felé és siratta. Siratta, mert a város nem ismerte fel a lehetőséget, nem ismerte fel Isten fiát és nem tért meg. Annak idején Ninivébe csak Jónást küldi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 26.

“Az Úrnak szüksége van reá.” (Lukács 19,34) Ezekben a napokban, a krizís halállal fenyegető rohamos terjedésének idejében megsokasodtak az imádságok, az óvatossaág mellett az Isten segítségül hívása előtérbe került. A bajban, a megpróbáltatás idején szüksége van az embernek Istenre, elég ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 25.

 „Azt mondta: Egy nemes ember messze földre indult, hogy királyságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Előszólította azért tíz szolgáját, adott nekik tíz minát, és azt mondta: Kereskedjetek vele, amíg megjövök! Alattvalói pedig gyűlölték őt. Követséget küldtek utána, és ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 24.

“Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 22.

„Péter ekkor azt mondta: Íme, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged! Ő pedig azt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy senki nincs, aki elhagyta házát vagy szüleit vagy testvéreit vagy feleségét vagy gyermekeit az Isten országáért, és ne kapna sokszorta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 21.

„És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?  Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.  A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 20.

“Két ember ment fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.” (Lk 18,10) Nem szeretném viccesre venni, de ezt a magas labdát le kell, hogy üssem. Vészterhes időket élünk „világjárvány” van s ha így megy tovább s ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 19.

“Hát az Isten nem áll- e bosszút az ő választottaiért ?.…”(Lukács 18: 7) Hála  Istennek, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy mi azt gondoljuk vagy elképzeljük. Csődöt mond az emberi logika, amikor Isten rendelésével találkozunk. Isten dolgait nem megérteni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 17.

“Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 16.

“Az apostolok azt mondták az Úrnak: Növeld a hitünket!” (Lk 17,5) Több keresztyén embertől hallottam, láttam olyan megnyilvánulást a napokban, amelyben kicsit megfeddi a kételkedőket hitük kicsinysége miatt. Nem akarom én ezeket most megítélni, biztos vagyok abban, hogy legtöbbjük szeretettel ...

Olvassa tovább »