Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. július 16.

„A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az ÚR szent tulajdona.” (3Móz 27,30) Minden Istené, de a tized az Úrnak félretett, elkülönített, önként odaszánt tulajdona. Az ún. egyházadó meg sem közelíti ennek a lényegét. Habár ez is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 14.

„Ha rendelkezéseim szerint éltek, parancsolataimat megtartjátok, és teljesítitek azokat, akkor esőt adok nektek a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét.” (3 Móz: 26:3,4)      Egy nagyon fontos gondolat és egyben felhívás hangzik a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 13.

„Ha a felebarátod elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát, hanem féld Istenedet, hogy megélhessen melletted atyádfia. A pénzedet ne add neki kamatra, és eleséget ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 10.

“Aki az Úr nevét káromolja, halállal lakoljon: irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség! Akár jövevény, akár közületek való, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét.” (3Mózes 24,16) Isten neve Izráel népe számára a legszentebbet jelentette és jelenti. Mózes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 9.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Beszélj a papokkal, Áron fiaival, és mondd meg nekik…,” (3 Móz. 21,1 a) Szól Isten! Az Úr szólt Mózeshez akkor s most veled! Kapcsolatot tart fenn folyamatosan és szakaszosan beszél hozzá, kommunikál veled. Mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 8.

       “Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert az nem lesz kedves neki tőletek.” (3Mózes 22, 20)    Áldozat és élet szorosan egymáshoz tartoznak. Áldozat nélkül nincs igazi élet. Az ószövetségi választott nép életében az áldozatbemutatás az istentisztelet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 7.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy tisztelettel bánjanak Izráel fiainak szent adományaival, amelyeket nekem szentelnek, hogy meg ne gyalázzák szent nevemet. Én vagyok az ÚR.” (3 Mózes 22:1,2) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 5.

“És legyetek nékem szentek, mert én az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.” ( 3.Mózes 20, 26). Aki Istenhez tartozik, az az ember megpróbál méltónak lenni Hozzá és az ő törvénye szerint élni, ez  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 4.

“Süketet ne szidalmazz, és vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az ÚR.” (3Móz 19,14) A parancsolatok sorában, melyeket ebben a részben olvasunk, ez szúrt szemet, s azon gondolkodtam, vajon van ilyen, aki meg tudná ezt tenni? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 1.

„Végezzen engesztelést a szentek szentjéért és a gyülekezet sátráért, és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért és az egész összegyülekezett népért is végezzen engesztelést. Örökkévaló rendelkezés legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izráel fiainak minden ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 28.

“És vigye fel a pap az égőáldozatot és az ételáldozatot az oltárra, így szerezzen néki engesztelést a pap, és tiszta lesz” (3. Mózes 14. 2O). Minden kornak megvolt és megvan a maga betegsége, amely szedte és szedi áldozatát ma is. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 26.

“Ha valamely ember testének bőrén daganat, vagy tarjagosság, vagy fehér folt támad, és az ő testének bőrén poklos fakadékká lehet: vigyétek el az ilyet Áronhoz, a paphoz, vagy egyvalamelyikhez az ő papfiai közül. És nézze meg a pap azt a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 25.

“A nyolcadik napon pedig metéljék körül a fiú férfitestének bőrét.”  (3 Móz 12,3) Isten Ábrahámmal kötött szövetségének a jele: a körülmetélés. Ez volt az a jel, ami megkülönböztette őket a hitetlenektől, a pogányoktól, a más népektől. Írjam így, Pál apostolnak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 24.

        “Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és ne tisztátalanítsátok meg magatokat …Mert én vagyok az ÚR, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy Istenetekké legyek. Legyetek tehát szentek, mert én szent vagyok.” (3Mózes 11, 44-45) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 22.

“Azután felemelé kezeit Áron a népre, és megáldá azt és leszálla, miután elvégezte a bűnért való áldozatot, az egészen égőáldozatot és a hálaáldozatot, és beméne Mózes és Áron a gyülekezetnek sátorába, azután kijövének és megáldák a népet, az Úrnak dicsősége ...

Olvassa tovább »