Velünk az Isten – 2023. június 1.

“…és azt kérdezték tőle: Milyen hatalommal cselekszed ezeket? Ki adott neked felhatalmazást arra, hogy ezeket cselekedd? Jézus így válaszolt: Én is kérdek egy dolgot tőletek, és feleljetek meg nekem, akkor megmondom nektek, hogy milyen felhatalmazással cselekszem ezeket.” (Mk.11, 28-29) Mk.11,27-33 Miután Jézus Virágvasárnap királyként vonul be Jeruzsálembe és megtisztítja a templomot óriási ellenszenvet vált ki […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 30.

„Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt.  Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 29.

„És meglátva messziről egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál valamit rajta, de odaérve levélen kívül mást nem talált rajta, mert még nem volt itt a fügeérés ideje.” (Mk 11,13) A keresztyének gyümölcstermésének nincs megszabott ideje. „A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” (Gal 5,22) Ez vagy van, vagy nincs. Nincs […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 27.

,,De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok.” – (Márk 10,42-43) Mi az az emberi viszonyulás, ami már gyerekkorban is jelen van? Mesékben, közös játékokban, barátok […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 26.

„Péter ezt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus így szólt: Bizony mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 25.

,,Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok pedig megdorgálták azokat, akik ezt tették. Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 23.

,,És onnét kimenvén, Jézus és tanítványai Galileán mentek át; és Jézus nem akarta, hogy bárki megtudja.” – (Márk 9,30) Fenn a hegyen Mózessel és Illéssel nem volt semmi…! Magasság, jó levegő, jó kilátás. Jézus fényes fehér ruhában csillog-villog, még a Teremtő maga is megszólal… s amit mond a Lélek Jézuson való megnyugvását jelzi. Jó volna […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 22.

“Amikor a tanítványok a közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, és írástudókat is, akik vitatkoztak velük.” (Mk 9,14) Olyan jó volna a megdicsőülés hegyén maradni! Ott nincsenek gondok, ott olyan békés minden. Péter meg is fogalmazza: építsünk házat! Maradnék. Olyan jó volna a templom csendjében és békéjében maradni és nem egy olyan világban élni az […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 19.

,,(Azt mondta a vak) Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután (Jézus) kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látott messze és világosan mindent.” – (Márk 8,24b-25) Két dolog jutot eszembe miközben olvastam a „sétálós fákat”. Az egyik egy vicc a nőről, aki szexel fűvel, fával, csak engem néz bokornak. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 18.

,,Ekkor egymás között tanakodván, mondának: Nincs kenyerünk” – (Márk 8,16) A tanítványok néhány órája lehettek részesei a nagy csodának: Kezükben megsokasodott a kenyér, nemcsak elegendő lett ötezer embernek, meg is maradt belőle tizenkét kosárnyi, mégis a hajón arról panaszkodnak, hogy nincs mit enni, kenyér híjával vannak. Amennyiben a Jézushoz legközelebb levők ennyire feledékenyek, mit várjunk […]

Bővebben