Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. szeptember 20.

“Ez az átok, amely kihat az egész föld színére…ez az istentelenség” (Zakariás 5: 3, 8). Látomások sorozata. Minden látomás jelkép: a  könyvbe mindig  írtak és írnak valamit, okulásul és tanúságul, a mérce, annak függvényében, hogy mit tesznek bele vagy mire ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 17.

„Újból fölemeltem tekintetemet, és íme, egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem: Hová mész? Azt mondta nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles, és milyen hosszú.” (Zak 2,1-2) Egyszer két testvér belopózott az édesanya szobájába, az egyik közülük mély levegőt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 15.

„Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrendülök cselekedeteidtől. Uram! Vidd végbe azt a mi éveinkben, tedd ismertté azt a mi éveinkben is! Haragodban is emlékezz irgalmasságodra!” (Habakuk 3,2) A próféta ajkát imádság hagyja el. Nem is akármilyen. Az imájában bár ott a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 14.

…felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.”(Hab. 2,2) „A prófétálást meg ne vessétek” (1Tessz. 5,20.) mondja és írja Pál, és  ez a lényeg, nem megvetni, mondani és írni is… A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 13.

“Avagy nem te vagy-e, Uram, öröktől fogva az én Istenem, Szentem?” ( Habakuk 1: 12) A próféta imádságban viszi népe bűnét az ő Istene elé, tudja, hogy az Úr kézzel fogható módon, (például a káldeusok szüntelen támadásán át) büntethet. Nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 10.

“Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt…” (Mikeás 7,1) A mezőgazdasági munka ma sem egyszerű, még akkor sem, ha a gazda a legmodernebb eszközökkel rendelkezik. A szőlő termesztése korán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 9.

      “De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza, az ősidők napjáig.” (Mikeás 5, 2)         Isten nem személyválogató, nem részrehajló, ezzel nem vádolható. Ha mégis ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 8.

„Azon a napon – így szól az Úr – összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam.” (Mikás 4,6) A mai igeszakaszunkban egy bátorítást hallhatunk. Egy napról egy bizonyos időintervallumról értekezik Igénk, amikor bizony az Úr összegyűjti az övéit. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 5.

“Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek; De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondá nékem az Úr: Menj el és prófétálj az én népemnek, az Izráelnek! Most azért halld meg az Úrnak beszédét!” (Ám.7,14-16) Izrael ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 2.

 „Íme, jönnek napok – ezt mondja az én Istenem, az ÚR –, amikor éhínséget bocsátok erre a földre. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az ÚR beszédének hallgatása utáni éhséget.” (Ámosz 8,11) Az Úr szava ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 1.

“Íme, jönnek napok – ezt mondja az én Istenem, az ÚR –, amikor éhínséget bocsátok erre a földre. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az ÚR beszédének hallgatása utáni éhséget. Tántorogni fognak tengertől tengerig és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 30.

“Akik örültök a hiábavaló dolognak, és akik ezt mondjátok: Nem a magunk erejével szereztünk-e magunknak szarvakat?” ( Ámos 6, 13) Az emberiség bűneiben odáig juthat, hogy megfordul ítélőképessége: a rosszat jónak látja, de azt már kevésbé, hogy mit kellene tennie ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 27.

“Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ám 3,3) Rendezni kell a kapcsolatokat! Jézus a Hegyi beszédben ezt mondja: „Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 26.

“…megvetették az ÚR törvényét, és nem tartották meg rendelkezéseit…” (Ámós 2, 4)      A fenti megállapítás a zsidókra vonatkozik. A próféta -Isten szavát tolmácsolva- kemény szavakkal ostorozza a népet, fejére mosva bűneiket. De a fejezetből kiderül, hogy Isten nemcsak a választott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 23.

“Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik”  ( Péld. 11: 5). Az ember nagyon  sokat tud már, eszével megpróbálja felfogni az ...

Olvassa tovább »