Kezdőlap / vizitáció

vizitáció

Vizitáció Patóházán

Patóházára látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Tegnap Tolnai János lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes által vezetett csapatot. Szilágyi István Róbert számvevő előre megvizsgálta és rendben találta az egyházközség anyagi ügyeit, Győrbíró Sándor pedig az egyházközségről szóló katekétikai ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Ombodon

Ombodon járt legutóbb a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Jobb Domokos helyi lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa, aki egyben egyházmegyei tanácsos is, fogadta a bizottságot. Király Lajos esperes, Nagy Erika missziói-, Győrbíró Sándor katekétikai- és Rácz Ervin ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Nagykolcson

Szamos-mentére érkezett, pontosabban Nagykolcsra a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Apjok Artur lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes vezette bizottságot szerdán 15 órakor, majd sor került az egyházközség hivatali és lelki életének megvizsgálására. Elhangztak az ilyenkor szokásos Hogy vagy és ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Józsefházán

Elmúlt héten, szerdán, Józsefházán járt egyházmegyénk vizitációs bizottsága. Kiss Szabolcs beszolgáló lelkész fogadta a Király Lajos esperes által vezetett csapatot, majd a megszokott vizsgálódások, beszélgetések után az istentiszteleten Győrbíró Sándor kiskolcsi lelkipásztor, katékétikai előadó hirdette Isten Igéjét.

Olvassa tovább »

Vizitáció és imaheti betekintő Kisbábonyban

Zajlik az imahét a Kisbábonyi Református Egyházközségben. Szerdán a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága is részese volt az alkalomsorozatnak. Szerdán a kisbábonyi gyülekezetbe érkezett a Király Lajos esperes és vizitációs csapata. Nagy Erika missziói előadó, Győrbíró Sándor katekétikai előadó, Szilágyi ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Mikolában

A 2018-as év egyházlátogatását Mikolában tartotta a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. A gyülekezet szeretettel és szolgálattal várta a lelkipásztorokat és a főgondnokot. Higyed István mikolai lelkész szerdán 15 órakor várta a bizottsági tagokat. 17 órakor a temető ravatalozójában tartották ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Kakszentmártonban

Kakszentmárton református gyülekezetébe látogatott egyházmegyénk vizitációs bizottsága. Kürti Tamás beszolgáló lelkész fogadta a Király Lajos vezette bizottságot. Szerdán koraeste 18 órakor Nagy Erika missziói előadó hirdette az Igét Máté evangéliuma 20. részének első 4 verse alapján: “Mert hasonló a mennyek ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Halmiban

A Halmi Református Egyházközséget látogatta meg szerdán az egyházmegye vizitációs bizottsága. Délután 15 órakor Elek Arnold lelkipásztor, valamit az egyházközség gondnokai várták a bizottságot, akik örömmel tapasztalták az elmúlt évek lelki és fizikai fejlődését. A presbitergyűlést követően 18 órakor istentiszteletre ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Dobrácsapátiban

Dobrácsapátiba látogatott hétfőn délután a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Erdei Árva István beszolgáló lelkész és a helyi presbitérium fogadta a vendégeket. Az egyházlátogatók örömmel látták azt, hogy a kicsiny gyülekezet élni akarásának rengeteg látható jele van. A vadonatúj gyülekezeti ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Hiripen

Hirip Református Egyházközségét látogatta meg a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Király Lajos esperest ez alkalommal Nagy Erika missziói-, Győrbíró Sándor katekérikai-, Rácz Ervin ifjúsági előadó és Szilágyi István Róbert számvevő kísérte el. Keresztúri Sándor Zsolt házigazda lelkész és a ...

Olvassa tovább »

Vizit ci Ap ban

[*~ alt *]

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Vizit ci s Bizotts ga szerd n Ap ba l togatott. A helyi gy lekezet imahet be is siker lt ez ltal becsatlakozni. Kiss Szabolcs apai lelk sz szerd n d lut n ...

Olvassa tovább »

Vizit ci Adorj nban

[*~ alt *]

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Vizit ci s Bizotts ga megkezdte munk j t. Az egyh zl togat st Kir ly Lajos esperes vezet s vel Adorj nban kezdt k. Beseny di Attila helybeli lelk sz szerd n ...

Olvassa tovább »