Kezdőlap / vers

vers

Házastársak imádsága

Uram te voltál, ki összekulcsoltad kezünk és szívünk, Első bizonytalan lépéseinknél is te voltál mellettünk. Te csiszoltad egymásba gondalatainkat, érzéseinket, Te segítetted elérni álmainkat és szép reményeinket. Mivel e világon Te ismersz minket a legjobban, Te hallod amikor a szívünk ...

Olvassa tovább »

Óesztendei imádság

Örökkévaló Istenem, szerető mennyei édes Atyám, Köszönöm, hogy ez esztenő utolsó napját felhoztad reám, És az esztendő legmagasabb bércére eljutva Hálaadással tekinthetek az eddig megtett útra. Köszönöm, hogy Te nemcsak kiméred életem napjait, Hanem erős karod minden napon bizonnyal megsegít. ...

Olvassa tovább »

Közbenjáró imádság beteg testvéreinkért

Ó drága Messiásunk, Te áldott orvosunk, Most egy beteg testvérünkért imádkozunk. Emlékszel még az egyik csodás gyógyításodra Amikor mások kerestek egy barátot hordozva? Egykor beteget hoztak eléd a tetőt megbontva S te meggyógyítottad őt társai nagy hitét látva. Az ő ...

Olvassa tovább »

Imádság egy beteg gyermekért

Felséges Istenünk, drága áldott Orvosunk Kérünk hallgasd meg a mi imádságunk. Te vagy az kinek minden hatalmában áll, Hisz a te szavadra még a béna is talpra áll. Érintésedre megszűnik minden átok, S a vak is így kiálthat, Uram újra ...

Olvassa tovább »

Isten templomába készülve (Vasárnapi hálaadás)

Csodálatos reggelt értem kegyelmedből Istenem, Tudom, hogy ez új napot is csak neked köszönhetem. Köszönöm az elmúlt hétnek minden kedves ajándékát, A mosolyokat, szép szavakat s annak minden pillanatát. Köszönöm a próbákat is midőn hitemet acéloztad, Köszönöm a segítséget, mivel ...

Olvassa tovább »

Imádság a szülőkért

Ó sorsokat formáló, gondviselő jó Istenem, Kérlek, hogy hallgasd meg ismét a könyörgésem, És őrizd meg nekem az én drága szüleimet, Akik életet adtak, és felneveltek engemet. Őrizd meg mindig az én drága édesanyám, Ki keblén hordozott és vigyázott reám, ...

Olvassa tovább »

Lesz még

Vedlenek a fák, gyümölcstől az ág szabadul, pőrére vetkőzőn a kinti világ szenderül.     Kikelet lesz még, új nyár is eszmél a kéreg alatt, alant a mélyben, a gyökérben új élet támad, -az Isten örömére. Fodor Lajos

Olvassa tovább »

Mégis

Fejem őszbe hajló, fényem, mint a holdvilágé, valamikor voltam valakié, s lettem mindenkié, majd a tiéd is  leszek, amikor  nem leszek, élek veled, leszek csak az emlékekben, vagy már azokban sem, mert csalóka is  az emlékezet, már nem is mondják: ...

Olvassa tovább »

Imádság a magyar nemzetért

Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, Erre kérlek Uram téged alázatos könyörgéssel. Add, hogy e nép melyet a sorstenger habjai dobáltak, Ne tudja soha mi a hontalanság, a könny és a bánat! Gyűjtsd össze népem a te kegyelmes ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi imádság

Pünkösd ünnepén Uram ismét eléd állok, s mint egykor a tanítványok, a csodára várok hogy ígéreted szerint elküldd a Vigasztalót, Ki feledteti a rosszat és segít meglátni a jót. E kaotikus világban midőn minden recseg, ropog, Uram Istenem én csak ...

Olvassa tovább »

Bűnbánó imádság

Uram Isten, ma bűnbánó szívvel színed elé állok, S a te kegyelmedben bízva hozzád fohászkodok. Te tudod, hogy én bűnben fogantattam és születtem, És azt is, hogy az eltelt évek során jobbá nem lettem. Sőt nap nap után vétek ellened ...

Olvassa tovább »

Áldozócsütörtöki imádság

Úr Jézus ki felséggel s dicsőséggel mentél az égbe, Reményteli szívvel tekintünk utánad a messzeségbe, Úgy ahogy egykor a te tanítványaid is tették,  Mikor az Olajfák hegyén tekintetük az égre függesztették. Tudom, hogy azt ígérted, mindig velünk leszel, És azt ...

Olvassa tovább »