Kezdőlap / vers

vers

Lesz még

Vedlenek a fák, gyümölcstől az ág szabadul, pőrére vetkőzőn a kinti világ szenderül.     Kikelet lesz még, új nyár is eszmél a kéreg alatt, alant a mélyben, a gyökérben új élet támad, -az Isten örömére. Fodor Lajos

Olvassa tovább »

Mégis

Fejem őszbe hajló, fényem, mint a holdvilágé, valamikor voltam valakié, s lettem mindenkié, majd a tiéd is  leszek, amikor  nem leszek, élek veled, leszek csak az emlékekben, vagy már azokban sem, mert csalóka is  az emlékezet, már nem is mondják: ...

Olvassa tovább »

Imádság a magyar nemzetért

Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, Erre kérlek Uram téged alázatos könyörgéssel. Add, hogy e nép melyet a sorstenger habjai dobáltak, Ne tudja soha mi a hontalanság, a könny és a bánat! Gyűjtsd össze népem a te kegyelmes ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi imádság

Pünkösd ünnepén Uram ismét eléd állok, s mint egykor a tanítványok, a csodára várok hogy ígéreted szerint elküldd a Vigasztalót, Ki feledteti a rosszat és segít meglátni a jót. E kaotikus világban midőn minden recseg, ropog, Uram Istenem én csak ...

Olvassa tovább »

Bűnbánó imádság

Uram Isten, ma bűnbánó szívvel színed elé állok, S a te kegyelmedben bízva hozzád fohászkodok. Te tudod, hogy én bűnben fogantattam és születtem, És azt is, hogy az eltelt évek során jobbá nem lettem. Sőt nap nap után vétek ellened ...

Olvassa tovább »

Áldozócsütörtöki imádság

Úr Jézus ki felséggel s dicsőséggel mentél az égbe, Reményteli szívvel tekintünk utánad a messzeségbe, Úgy ahogy egykor a te tanítványaid is tették,  Mikor az Olajfák hegyén tekintetük az égre függesztették. Tudom, hogy azt ígérted, mindig velünk leszel, És azt ...

Olvassa tovább »

Szerda reggeli imádság

Uram te ki gondot viselsz az égi madárra, Figyelj most kérlek gyermeked szavára, Kegyelmedből megérhettem ez új napot, S én örömteli szívvel ma neked hálát adok. Noha nem vagyok méltó a te szeretetedre Mégis gazdagon árasztod az én életembe. Csak ...

Olvassa tovább »

Istenben bízó imádság

Szerető és gondviselő mennyei szent Istenem, Köszönöm, hogy mindeddig te voltál mellettem, Köszönöm, hogy te vezettél amióta megszülettem, Köszönöm, hogy benned bízva soha meg nem szégyenültem. Add Uram, hogy ahogy eddig, úgy ezután is bízzak benned, Fogjam kezed bizalommal, s ...

Olvassa tovább »

Imádság a magyar nemzetért

Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, Erre kérlek Uram téged alázatos könyörgéssel. Add, hogy e nép melyet a sorstenger habjai dobáltak, Ne tudja soha mi a hontalanság, a könny és a bánat! Gyűjtsd össze népem a te kegyelmes ...

Olvassa tovább »

Csendes imádság

Uram, szólnék de érzem nincs ereje szavamnak, Kegyelmet kérnék, de én nem adnék magamnak Szeretetet kérnék, hogy igazán tudjak szeretni, Erőt, hogy minden gondom el tudjam feledni. Már megnyitom számat, de szó nem jön ki belőle, Hogy kezem összefogjam, ahhoz ...

Olvassa tovább »

Szerda esti imádság

Uram, lassan – lassan véget ér a mai nap De nem telhet el anélkül, hogy Téged ne áldjalak. Köszönöm a mai napnak békességét, Minden áldásodat s a nap fényességét. Köszönöm a mosolygós arcokat, Köszönöm a meg nem vívott harcokat. Nem ...

Olvassa tovább »

Imádság betegség idején

Kegyelmes Istenem, szerető mennyei édes Atyám, Kérlek, hogy szentségedből tekints le most reám És vigasztalj meg engem a te Szentlelkeddel, Hogy rólam a betegségben sem feledkezel el. Az én szívem olyan akár a viharvert tenger, Hullámzik, tajtékot vet de csendesedni ...

Olvassa tovább »

Imádság az édesanyákért

Felséges Istenem, a mai áldott napon Az én szerető anyámért imádkozom, Áldd meg őt és őrizd meg nekem, Azt kinek köszönhetem az életem. Áldd meg kezeit, melyekkel bölcsőm ringatta, Áldd meg drága szemét, mellyel álmaim vigyázta, Áldd meg lábait, melyekkel ...

Olvassa tovább »

Imádság a kis családért

Ó drága Uram, te testet öltött végtelen szeretet, Kérlek hallgasd meg az én buzgó esedezésemet, Eddig csak magamért fohászkodtam Istenem, De most azokért fogok, akik fontosak nekem. Kérlek Uram őrizd meg nekem az én drága hitvesem De őrizd meg kérlek ...

Olvassa tovább »

Egyedül csak az Isten

Szavak rímes poklán át kivirágzik az ég, ilyenkor együtt ölelkezik mélység és magosság. Nincsen lent és fent sincsen, egyedül csak az Isten, s előre egy út viszen: az emberi méltóság. Fodor Lajos

Olvassa tovább »