Mélységek és kiutak – Lelkészértekezlet Nagyváradon

Lelkipásztorok és lelkészfeleségek jelenlétében tartották meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövetség éves rendezvényét. Csűry István másfél évtizedes püspökségének utolsó lelkészértekezletén szólt szolgatársaihoz, összegezve az elmúlt éveket. Szerdán délelőtt a Nagyvárad-újvárosi református templomban püspök úr a Bibliaolvasó kalauz szerinti Ige alapján prédikált: „„…Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között…” […]

Bővebben

A zenéről, mint pasztorációs lehetőségről

Lelkésztovábbképzésen tanulhattak a lelkipásztorok a zenéről, mint pasztorációs lehetőségről a kazuáliáknál (keresztség, esküvő, temetés) és a konfirmációnál. Az eseménynek otthont adott a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Ház hétfőn, kedden és csütörtökön. Az előadást interaktív módon Dr. Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese tartotta. A témaválasztás indoka Dr. Király Lajos esperes korábbi tanulmányaihoz […]

Bővebben

I. Lelkészcsaládi Nap Németiben

A Szatmári Református Egyházmegye lelkészi közössége Lelkészcsaládi Napot tartott június 11-én, szombaton, 11.00 órától. A találkozónak a Szatmárnémeti-Németi református gyülekezete adott otthont, melynek házigazdája és támogatója Kiss József főjegyző volt. Kiss Szabolcs apai lelkipásztor, egyházmegyei lelkészértekezleti elnök szervezte az eseményt. Az együttlét közös énekléssel és áhítattal kezdődött, melyen Kiss Szabolcs lelkészértekezleti elnök hirdette Isten Igéjét […]

Bővebben

Vezetés, útmutatás, eligazítás – májusi közigazgatási gyűlés a szatmári egyházmegyében

Megtartotta májusi közigazgatási gyűlését a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége. Az alkalomnak a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Ház adott otthont. Csütörtökön délelőtt Kala Noémi nemrég megválasztott tamásváraljai lelkipásztornő hirdetett Igét a 123. zsoltár alapján: „Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy […]

Bővebben

Van irgalom – új lelkész mutatkozott be a szatmári egyházmegyében

Megtartotta ez év utolsó közigazgatási gyűlését a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége. A Láncos templom egyik kistermében csütörtökön délelőtt 10 órától Törő Attila Miklós patóházai református lelkipásztor hirdette Isten Igéjét szolgatársai előtt a Hóseás könyve 2. fejezetének első 3 verse alapján. Igehirdetésének három üzenetét ekképpen fogalmazta meg: Az ígéret győzedelmeskedik az ítéleten. Az Istennel helyre […]

Bővebben

A transzgenerációs sérelmek átbeszélése az áldásos együttélés alapja

A Szatmári Református Egyházmegye őszi lelkészértekezletén történelmi témájú előadást hallhattak a lelkipásztorok a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Imaházban. Csütörtökön délelőtt Ilonczai Zsombor hirdette az Igét a Bibliaolvasó kalauz szerinti napi Ige alapján. “A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár-folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni […]

Bővebben

Lelkésztovábbképzés 2021

A Romániai Református Egyházban működő lelkésztovábbképzés rendszere szerint minden lelkésznek ötévente legkevesebb 50 továbbképzési kreditpontot kell összegyűjtenie. Ebből megközelítőleg harmincat tanfolyamjellegű továbbképzésen, a kiegészítő részt egyházmegyei lelkészértekezleten való részvétellel vagy egyéni tudományos munkával lehet megszerezni. Kreditpontszerzésre olyan egyházmegyei lelkészértekezleteken van lehetőség, amit az Országos Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált előadások valamelyikének meghívásával szerveztek. Amennyiben valaki tudományos előadást tart, vagy szakfolyóiratban tanulmányt jelentet meg, azzal ugyancsak kreditpontokat szerezhet. Ezeknek jelentős […]

Bővebben

Új lelkészértekezleti elnöke van a szatmári egyházmegyének

A Szatmári Református Egyházmegye márciusi közigazgatási gyűlésén új egyházmegyei lelkészértekezleti elnököt választott a jelenlevő lelkipásztorok közössége. Csütörtökön délelőtt 10 órától a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Házban gyűltek össze a lelkipásztorok, ahol Rácz Ervin Szatmár-szigetlankai lelkipásztor, egyházmegyei ifjúsági előadó hirdette Isten Igéjét a Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igeszakasz alapján: „Közeledett a páska ünnepe, és […]

Bővebben

Körlevél lelkipásztoroknak

Az elszomorítóan nagy emberáldozatot követelő világjárvány idején különösen fontos, hogy erőt merítsünk hitünkből. Ezért nyomatékosan felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy az állami intézkedések nem a szabad vallásgyakorlást tiltották be. A járvány megelőzése érdekében azonban rendkívül fontos, hogy lehetőleg minél kevesebb ember érintkezzen egymással, tekintettel arra, hogy némelyek tudtukon kívül és következmények nélkül lehetnek vírushordozók, míg másoknak […]

Bővebben

Tabutémákat döntögető lelkészértekezlet – álomfejtés, antiszemitizmus

Megtartotta ez év utolsó lelkészértekezletét a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége, ráadásul rögtön két előadást is meghallgathattak a jelenlevők. Csütörtökön délelőtt az Esperesi Hivatal tanácstermében köszöntésként a 130. zsoltárt olvasta Máthé Róbert vetési lelkipásztor, egyházmegyei lelkészértekezleti elnök: „Uram, hallgasd meg szavamat! Figyeljen füled könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg […]

Bővebben