Kezdőlap / Prédikációk

Prédikációk

Adventi túlélőcsomag

Nagy utazás az élet, s valamikor csúszik is a talaj. Lám meg is jött az első hó. Ha most döntenünk kellene arról, hogy mi az a dolog, amit a meglevő dolgain közül tovább vihetnénk magunkkal, mi lenne az? Egy valamit ...

Olvassa tovább »

Higyed István: Gondolatok újkenyér ünnepére

A magyar nyelv találékonysága, kifejezőereje közmondásokba, szólásmondásokba sűrítette a kenyérrel kapcsolatos tapasztalatait is. Néhány ilyen megállapítás szolgálja alábbiakban az igei üzenetet. “Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. Mert a ki vet ...

Olvassa tovább »

Anyák Napjára – Prédikáció

„És reggel felkelének, és minekutána imádkozának az Úr elõtt, visszatértek, és elmenének haza Rámába. És ismeré Elkána az õ feleségét, és az Úr megemlékezék róla. És történt idõ multával, hogy terhes lõn Anna, és szüle fiat és nevezé õt Sámuelnek, ...

Olvassa tovább »

Elek Arnold – Nagypénteki igehirdetés

“Akkor azért nékik adá õt, hogy megfeszíttessék. Átvevék azért Jézust és elvivék. És emelvén az õ keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak: A hol megfeszíték õt, és õ vele más kettõt, egyfelõl, és másfelõl, középen ...

Olvassa tovább »

Készítsétek az Úrnak útját!

“Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az õ ösvényeit: Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének ...

Olvassa tovább »

A meggyógyult mellettük állt – ünnepi pásztorlevél

Csak aki nem akarja, az nem veszi észre, hogy egyházkerületünk jelenkori történetében is vannak gyógyulások. Betegeket segítettünk orvoshoz, békétlen közösségek feszültségét enyhítettük, pusztulóban lévő templomok megújítására törekedtünk. Meggyógyultak állnak mellettünk. Ugyanakkor a talpra állítottakkal együtt mi is tapasztalhatjuk, hogy Krisztus ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán – NÉGY ÁDVENT

Pasarét, 2007. december 2. (vasárnap)  Alapige:1Kor 1,4-9 Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán: MORGOLÓDÁS VAGY SZOLGÁLAT?

Forrás: refpasaret.hu Pasarét, 2005. január 20. (csütörtök) Alapige:ApCsel 6,1-7 Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán: VAN SZÓSZÓLÓNK

Pasarét, 2009. május 21. (áldozócsütörtök) Cseri Kálmán VAN SZÓSZÓLÓNK Alapige:1Jn 2,1-2 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak ...

Olvassa tovább »

Mátyás választása

ApCsel 1,20-26 Jézus Krisztus, amikor megkezdte a földi szolgálatát 12 embert szólított meg, hogy kövesség Őt, és a követés ideje alatt tanulják meg tőle azt az életmódot, azt a viselkedési formát, azt a tudást, amelyben az Úr Isten kedvét leli. ...

Olvassa tovább »