Látáspánik

Hat évvel ezelőtt estem át egy szemműtéten, aminek köszönhetően megszabadultam a szemüvegtől. Hatalmas élmény volt megtapasztalni, hogy szemüveg nélkül is látok, ám erősen megijedtem a szemműtétem után, amikor az orvos arra kért, hogy csukjam be a szemem. Kissé vékony, ijedt hangon kérdeztem vissza: miért, nyitva van? Aztán megnyugtatott, hogy hamarosan visszanyerem a látásom, de ez […]

Bővebben

Az odafelvalókat keressétek

„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.” (Kolossé 3,1) Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A feltámadás ünnepén magasztaljuk Krisztust, mert legyőzte a halált és keresztáldozatával bűnbocsánatot és örök életet szerzett nekünk. Tekintsünk fel lélekben a mi Megváltónkra: elvette a szenvedés töviskoronáját, hogy megszabadítson, és […]

Bővebben

Húsvéti körlevél

a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” (Jn 17,9.15.20) Kedves Testvéreink! […]

Bővebben

A feltámadás reménysége

“Azért, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, amely biztos és erős horgonya lelkünknek, és beljebb hatol a kárpitnál.” (Zsid 6,18-19) A feltámadásba vetett hit nem hiszékenység, amit le lehet sajnálni, hanem valóság. Amibe bátran bele lehet kapaszkodni. Ez […]

Bővebben

A békesség, mint botránykő

„Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek.”– (Zsolt 120,6-7) A babiloni fogság utáni kor testileg, lelkileg megpróbált embere esélyt kap a megújulásra, és lehetőséget az anyaország újjáépítésére. Lélegzethez jut az ember, a teremtett világ sóvárgása enyhülni látszik. Ebben a viszonylagos nyugalmi állapotban elrettentő a tragikus […]

Bővebben

Hűtőmágnes

A hűtőmágnes kétélű dolog. Nem a fizikai állapotára gondolok, hanem inkább az üzenetértékére. Amikor gyönyörű helyeken, külföldön járunk, eszünkbe jutnak szeretteink, barátaink, akik nem lehetnek ott, ezért valami kis, könnyen hazahordható kedvességet nézünk neki. A hűtőmágnes kitűnő eszköz és egy jó gesztusnak tűnik. Igen ám, de biztos, hogy jogos elvárás, hogy barátunk egy olyan képet […]

Bővebben

8,28

Ha azt mondom 3,16, akkor legtöbben a bibliaolvasók közül arra gondolnak, hogy „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Max Lucado szerint ezért ezek a remény számai. Nem vitatkozom vele, de van egy másik számkombináció is, […]

Bővebben

Sóvárogva

Küldöttként, missziósként sokszor eszembe jutott az Ige: „…a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róma 8,19) Valóban így van ez? Szolgálatom elején már kérdésem volt, hogy vágyakoznak-e az emberek az istenfiak megjelenésére? Lendületesen elmondott prédikációimra a reakciók nem mindig figyelmes tekintetek, hanem bizony vannak blazírt, unott szemek, ásítás, órára tekintések türelmetlenül. A teremtett világ […]

Bővebben

Egyszer fenn… s aztán? – gondolatok az év elején

Lassan beindult az élet az új esztendőben is. Nyílnak az üzletek, indul a munka, a suli… A rövid ünnepi szünet után megy minden tovább a régi kerékvágásban, vagy elkezdődik valami új? Az esztendő új, vagy mi is hajlandóak vagyunk megújulni? Jólvan már! – még a hétköznapokon is ilyen kérdéseket szegez elénk az Élet? Igen! Főleg […]

Bővebben

„A következő napon…”

Határvonalnál állunk, az óév végén és egy új év kezdetén. Éjfélkor elindulunk 2023 startvonaláról! Mi van mögöttünk? Érdemes időt szánni a visszatekintésre. Persze, a múltat nem lehet újraélni, megváltoztatni, de annak tapasztalataiból, az átélt eseményekből sok tanulságot lehet levonni. Mi van előttünk? Nem tudjuk, de a jövőt (kinek amennyi adatik ezen a földön) át fogjuk […]

Bővebben