Velünk az Isten – 2020. január 18.

“Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket.“ (Jel 18,4) Az idő olykor közel, olykor távolnak tűnik, az események egybefonódva vannak. Ezt ...

Olvassa tovább »

Népzenei előadás a Refiben

Magyar népi hangszereket, azok történetét ismerhették meg péntek délután a diákok és érdeklődők a Szatmárnémeti Református Gimnázium dísztermében, illetve délelőtt Avasújvárosban és Sárközújlakon. A bemutató során tájegységekre bontva is megszólaltak a népi dallamok, majd a különböző hangszerek sajátos szerepét ismertették ...

Olvassa tovább »

Vasárnap kezdődik az imahét Németiben

A megszokott módon, annak hivatalos hetében, január 19 és 26 között tartja imahetét a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség. Az alkalomsorozat igei mottója: „… nem mindennapi kedvességet tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) A vasárnapi imaheti istentiszteletek délelőtt 10 órakor kezdődnek, a köztük levőek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 16.

“Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.” (Jel. 16,7) Hitünk szerint Jézus vissza fog jönni, ahogy az Apostoli Hitvallásban is valljuk: “onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.” Mikor következik ez be, nem tudjuk, hogyan lesz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 15.

 „Mózesnek, Isten szolgájának énekét énekelték és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te tetteid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, nemzetek Királya!” (Jel 15, 3) Istent nem azért magasztaljuk, mert ő ezáltal lesz nagyobb vagy ettől teljesedik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 14.

 “És láttam: íme, egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az Emberfiához hasonló: a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: Ereszd neki a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 13.

„És hangot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem: Írd meg: boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket.” (Jel 14,13) Ezekben a napokban alkalmam volt ...

Olvassa tovább »

Mozgalmas, tervező vasárnap Erdődön

Tartalmas vasárnapon vannak túl az Erdődi Református Egyházközség templomban megjelent tagjai. Egyrészt látogatást tett gyülekezetben a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke, Illés Jenő, másrészt élesdi vendégek érkeztek a gyülekezetbe. Vasárnap a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteleten a presbiteri tisztségről ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 12.

“Azután láttam egy másik fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy beszélt, mint a sárkány.” (Jel. 13, 11)      A második fenevad külső kinézete egyáltalán nem visszataszító, sőt szinte a megtévesztésig hasonlít a Bárányra, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 11.

“Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére.”(Jel 13,10b) Olvasandó igerész: Jelenések 13,1-10 Az események tovább bonyolódnak, ahogy folyamatosan tanulmányozzuk a Jelenések könyvét, egyik veszedelem érkezik a másik után. A mai nyelven igy is mondhatjuk, hogy forr a világ. S ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 10.

„Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél a Jézus Krisztus bizonyságtétele van.” (Jel 12,17) Olyan világban élünk ahol a tolerancia a legalapvetőbb érték. De ne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 9.

“E világnak országai a mi Urunkéi, és az ő Krisztuséi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.” (Jel 11, 15) A hetedik angyal trombitálásával  tudatosít: minden az Istené és Krisztusé. Ha lehetnek is kincseink, ha létezik kisebb hatalmasság, minden az Isten ajándéka. Mi ...

Olvassa tovább »