“A megmaradás temploma” turisztikai attrakció

Sajtóközlemény

A megmaradás szimbóluma, Nagygéc: épül az egyedülálló kulturális attrakció

Csenger Város Önkormányzata több mint 562 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Nagygécen kialakítani kívánt „A Megmaradás Temploma” turisztikai attrakció létrehozására az Új Széchenyi Terv keretében. Az 1970 óta lakatlan határ menti település, Nagygéc, több, mint négy évtized elteltével újra bekapcsolódhat az ország vérkeringésébe. A szamosi árvíz után kitelepített falu XIII. századi temploma – a Megmaradás Temploma, országos és nemzetközi turisztikai attrakció lehet az Új Széchenyi Terv által támogatott pályázat fejlesztéseinek eredményeként.

Nagygéc egyedi története önmagában is több, mint figyelemreméltó. A magyar-román határ melletti falu neve elsőként 1280-ban tűnt fel, századokon át olyan nemesi családok birtokolták, lakták, mint a Csákyak, vagy a Haynau család. Nagygéc szerény lélekszáma ellenére is számos magyar történelmi esemény fontos szereplője, helyszíne volt. Az 1970-es árvízben azonban a falu csaknem teljesen elpusztult, lakosai nem költözhettek vissza. Küzdelmük azonban azóta is tart falujuk, a kis templom megmaradásáért.

Forján Zsolt, Csenger polgármestere szerint a “Megmaradás Temploma turisztikai attrakció” az Észak-alföldi régió és a Szatmári térség kulturális turisztikai kínálatában is egyedülálló. A projekt által megvalósuló kulturális attrakció a magyarság egész Kárpát-medencei történelmét átfogja, interaktív módon jeleníti meg és tanítja a magyar történelem nagy eseményeit, kihasználja a Szamos-mente természeti adottságait és épít a Kárpát-medence legnagyobb határon kívüli magyar közösségének közelségére.

A projekt megvalósítása során sor kerül az Árpád kori alapokon nyugvó templom teljes felújítására, amely büszkén hirdetheti az erős alapokon álló 1000 éves magyar állam sérthetetlenségét. A Nagygéci Emlékparkba ültetett őshonos Kárpát-medencei fák mellett a parkban a történelmi Magyarország és a mai Magyarország határvonalai is kirajzolódnak. A ligetben 200 emlékoszlopon a Kárpát-medencei települések üzennek majd az utókornak. A parkban a látogatók tabletek segítségével utazhatnak a magyar történelmi események, nevezetes helyszínek világába. A park kilátótornya a magyarság jövőjét és határtalanságát szimbolizálja, a kilátóból határok nélkül jelenik majd meg a látóhatár. A Megmaradás Háza – Magyarság Háza különleges építészeti megoldásokkal a születést és a halált jeleníti meg. Az újszülöttek a fénnyel érkeznek, nevük viszont virtuálisan is megjelenik a terem közepén álló asztalba épített számítógépen keresztül. A Látogatóközpont, a Schwarcz-porta ad majd helyet a Nagygéci nemesek termének, a Schwarcz család emléktermének. A 4D moziban a település életének bemutatásán keresztül a magyarság élete jelenik meg, az eseményeket a nézők különböző aspektusokból, csatában vágtató lovon ülve, árvízben, csónakban hánykolódva élhetik át. A Megmaradás Háza ad majd helyet az ajándékboltnak is. A “Megmaradás Temploma turisztikai attrakció” a hét magyar törzs bejövetelére is emlékeztet, a honfoglaló ősöknek az Őrtűz oszlop állít emléket.

A turisztikai kínálat bővítése és a szolgáltatási színvonal növekedése a környező turisztikai attrakciókkal együtt hozzájárulhat a térségben az idegenforgalom növeléséhez és a szezonalitás csökkenéséhez is.

Fodor Lajos: Vigasztalódás

Gyászodban

összezavarodik a lelked,

hallod a szót,

a vigasztalót,

az Igében,

a szent üzenetben

Isten téged szólít meg.

 

Nehéz elfogadni,

hitben ébredezni,

reménykedni,

a pillanatnyi

kilátástalanságban,

de végül

csak hiszel

a feltámadásban.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Vakációs bibliahét Nagykolcson

Az elmúlt héten került sor a vakációs bibliahét megszervezésére Nagykolcson. A 2014-es esztendő bibliaheti témája az a „Válaszút”, amely elé nap mint nap állit minket az Úr: kicsik és nagyok egyaránt el kell döntsék, hogy a jó vagy a rossz utat választják a különböző élethelyzetekben. A gyermekek, a hét programjában szereplő öt  ószövetségi történeten át láthatták milyen fontos a jó utat választani.

Az öt napra előírt foglalkozássorozat a KOEN Alapítvány által kidolgozott program szerint haladt: a napi bevezető történet után a gyermekek imádkoztak, énekeket tanultak és a témához kapcsolódó történetek alapján valamilyen feladattal kellett megbirkózniuk. Természetesen nem maradt el a játék, a kézműves-foglalkozás, ahogyan a napi finom meglepetés sem.

Vasárnap, a hálaadó istentisztelet keretén belül, a gyermekek bizonyságot tettek arról, hogy mi mindent tanultak meg az elmúlt héten: kérdésekre feleltek, elmondták a tanult aranymondásokat és énekeltek. A gitárkíséretet Kocsis Boglárka biztosította.

A rövid műsor után Apjok Artur, helyi lelkipásztor megköszönte a szülők támogatását valamint Radványi Margit, Szamoskrassón tanító pedagógusnak a héten nyújtott segítséget. Az istentisztelet után rövid szeretetvendégségre került sor, melyre szeretettel vártak mindenkit a gyermekek szülei.

A Vakációs Bibliahét jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak az evangéliummal. A történetek követendő jellemvonásokat állítottak a gyermekek elé: Noé, Gedeon, Ruth és Dávid bibliai példaképekké váltak a gyermekek számára. A heti foglalkozásokon résztvevők megtanulhatták, hogy mindannyiunknak egyedül, személyesen kell eldöntenünk, hogy milyen úton járunk, de ha nap mint nap olvassuk a Bibliát, könnyebb lesz a választás.


Velünk az Isten! – 2014. augusztus 19.

„Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon” (Zsid 3,13)

Olvasandó: Zsid 3, 7-19

A buzdítás ellentéte az elkeserítés és elcsüggesztés. Tudjuk, hogy már gyermekkorban fontos szerepe van a „jó időben” és helyesen mondott buzdításnak, ugyanis a gyermeket magabiztossá, önállóvá és öntudatossá formálja. Ezzel szemben, ha egy gyermeket állandóan korholnak, „nagy felkiáltójelekkel” róják fel hibáit, szorongóvá és bizonytalanná válhat.

A szentíró arra biztatja levelének címzettjeit, hogy Krisztusban és Krisztusért buzdítsák egymást a gyülekezeti tagok, azokat, akiket a pusztában vándorló Izraelhez hasonlóan – fenyegeti a hitetlenség (12a. és 19. v.), ami egyúttal engedetlenség is (18.v), és a kezdetben meglévő bizalom (14. v.) elvesztésében nyilvánul meg. Az egyes ember számára a veszély abban áll, ha nem növekszik, ezért szükség van egymás naponkénti testvéri szerető, intő buzdításra (13. v.)

Az emberi buzgóság pozitív jellemvonása, ha Istenen, illetve az Ő akaratán, az ő törvényén tájékozódik (1Kir 18,21kk). Nagy elismeréssel szól a Szentírás a missziós, a kegyelmi ajándékok elnyerésére irányuló, a másokat szerető, illetve javukon fáradozó buzgalomról (1Kor 13,4).

Ma neked szól a kérdés: elcsüggesztesz vagy buzdítasz másokat?  Mikor dicsérted és buzdítottad utoljára gyermekedet, hitvestársadat, munkatársadat és miért ne -önmagadat? Krisztus által minden lehetséges, őbenne rejlik buzdításunk ereje, hite és valósága.

Ámen!

Király Lajos,

Batiz

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Feltöltődés

Érzed, nincs töltésed,

lemerültél,

energiád fogytán.

Kapcsolódj rá

az égi hangra,

meglátod,

lesz erőd

a mindennapokra.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2014. augusztus 18.

“Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak.” (Zsid 3,3)

Jézus nagyobb, mint Mózes. A ház építője, tisztességre méltóbb, mint a ház. Eléggé veszélyes kijelentés volt ez akkor a szentírótól. Mózes csak eszköz, és a mindenség Ura minket is fel tud használni célja eléréséhez. Mi pedig sokszor annyira leragadunk az eszköznél, hogy az már bálványimádás.

Az ige semmit sem von le Mózes érdemeiből, aki hibáival együtt elvégzi az Istentől kapott feladatot, de ő csak kesztyű a Mester kezében, Jézus pedig a Mester. Olyan sokszor látom magunkon is, hogy fontosabbnak tartjuk az eszközt, mint a küldőt, a körülményeket, mint a lényeget, a formát, mint a tartalmat. Sokaknak fontosabb a templom, mint Isten, pedig Isten nélkül az sem több, mint egy múzeum. A házat az Építője szenteli templommá, jelenlétével.

Van amikor magunkat tartjuk előtérben és a mi munkánkat, mintha mi épitenénk a házat. Pedig tudjuk Salamontól, hogy: “Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.” (Zsolt 127). A Jézus szerinti élet nem foglalkozik azzal sem, hogy ki kapja az elismerést. Valójában az a jézusi, ha tudunk örülni mások jó szerencséjének. Ha a másikat előnyben részesítjük, magunkat pedig háttérbe szorítjuk. Amikor szolgálunk, nem szabad azzal foglalkoznunk, hogy megkapjuk-e érte az elismerést, hanem csak azzal, hogy Istené legyen a dicsőség. Neki jár minden dicséret és hála. A szolgálat célja nem az, hogy jó képet mutassunk magunkról, hanem hogy az emberek figyelmét Istenre irányítsuk. Ne becsüljük alá, de túlságosan sokra se tartsunk magunkat. A dicsőség, tisztesség és hálaadás egyedük Istené. Ámen!

Rácz Ervin,

Erdőd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Szatmári HarangSzó Rádió – 145. adás

Harangszó Rádió145. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Új szerepet kapnak Nagykároly vidékének üressé vált református templomai

Forrás: http://www.karolyirefegyhazmegye.ro/

Az év egyik legjelentősebb Szatmár megyei eseményére került sor augusztus 16-án.  A megye egyetlen középkori freskóját örző berei református templom és a csomaközi református műemlék templom felújítását ünnepelték. A szent hajlékokat a Középkori templomok útjának turisztikai célú attrakciófejlesztése elnevezésű Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázata révén tették rendbe 100 ezer euróból. Az ügy támogogatói a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Tiszántúli  Református Egyházkerület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Területfejlesztési ás Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. voltak. A kiemelkedő alkalmat megtisztelte jelenlétével – több neves személyiség között – Balog  Zoltán, a magyar kormány emberi erőforrások minisztere és Kelemen Hunor, a román kormány miniszterelnök-helyettese is.

Az ünnepségsorozat a berei templomban kezdődött Balog Zoltán igehirdetésével, aki a Zsid. 2:1-4 igeszakasz alapján prédikált. Az igehirdető Matthias Grünewald német festő isenheimi  oltárképéből  indult ki, amelyen Keresztelő János felemelt mutatóujja méreteiben aránytalanul nagy.  Karl  Barth teológus ezt azzal magyarázta, hogy az egyház feladata a rámutatás. A figyelem ráirányítása az Isten bárányára: Jézusra.  A katedrálisok és kis templomok tornyai mind felfele, Isten felé mutatnak. Mindannyiunk közös feladata, hogy ne egymásra mutogassunk, hanem a Szabadító felé emeljük tekintetünket. Sokszor talán mi magyarok úgy érezzük, hogy a történelem szélére sodródtunk. A partiumi régiónak a neve is magában hordozza, hogy csak egy rész. Ám a bibliai ige utal arra, hogy Isten szemében mindenki középen áll.  Ő a kezébe emel minket. Az igehirdető a szülöföldön maradásra budította a hallgatóságot: e települések lakóinak nem kell elmnenni, elég csupán a tempomukban meghallani Isten igéjét vagy othhonaikban kinyítni a Szentírást.  Majd mások zarándokolnak el ide. A templomok felújítása a két kormány közös együttműködésének volt köszönhető. Az ajándék azonban rámutat az ajándékozottra. Azaz, az ajándékul kapott megújult templomok az itt élők lelki életének ápolását szolgálják. Ez a legfontosabb.  Népünk sok  gonddal nézhet szembe, de ezek mindig arra késztetnek, hogy visszatekintsünk és megértsük ezeknek a egyéni vagy társadalmi megpróbáltatásoknak az üzenetét. Azt, hogy mennyire fontos a családunk, a gyülekezetünk, nemzetünk és anyanyelvünk – hangzott a prédikációban.

Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke ünnepi beszédében elmondta: műemlék templomainknak rendbetétele és megőrzése figyelmeztetnek arra, hogy Károli Gáspár szülőföldjén még vannak kapaszkodóink. Bizonyságai továbbá annak, hogy erősek vagyunk a részeken is. Olyan holnap felé nézünk, amelyről tudjuk, hogy abban az unokáinknak is lesz holnapja.  Ezért is különösen fontos, hogy tevékenykedjen az egyház, legyen magyar nyelvű oktatás és korház, ahol betegeinket ápolhatjuk.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyhatóság elnöke megvalotta: régi  álma valósult meg azáltal, hogy sikerült rendbe tenni templomokat a felső Tisza vidékén és itt.  Egy olyan programot kezdtek 2009-ben, amikor felkutatásra kerültek a templomok. Középkori jelenlétünk bizonyságait látjuk ezekben a szent hajlékokban. Örömét fejezte ki annak, hogy a református egyházak  felkarolták ezt a műemlék megmentő ügyet. Immár nemcsak Magyarországra, és a Partiumra, hanem Kárpátaljára is kitekintettek egyházi jellegű turisztikai útvonalak feltárása céljából, és ott is szeretnének  munkálkodni. Elégedettséggel nyugtázta, hogy a műemlék templomok nem kevés kiadással járó költségeit finanszírozni tudták a HURO –s pályázatból. A jövőben pedig nem szeretnének lemondani egyetlen külhoni magyarról és magyar épületről sem.

Csóka Dezső, berei lelkipásztor a 36. zsoltár szavaival köszöntötte az ünneplőket. Az anyaországiak 2004-es csúfos népszavazása után, kifejezetten örül annak, hogy ma már édes anyaországként tekinthetünk Magyarországra. Örömét fejezte ki továbbá azért is, hogy a sok renoválásra váró templom közül rájuk esett a választás.  Megtisztelve érezte magát a vendégek jelenléte miatt, és örült annak is, hogy Csomaköz testvértelepülésének, Kunhegyesnek a küldöttsége is velük együtt ünnepel.

Emődy Tamás, a KREK műszaki előadója beismerte: a kis gyülekezetekben ritkák a kiemelkedő ünnepi események, mivel nincs ki  finanszírozza őket. A Középkori templomok útjának turisztikai célú attrakciófejlesztése elnevezésű pályázat céja: népszerűsíteni a középkori egyházi örökséget. Olyan templomokhoz nyúltak, amelyek kicsik, sőt közülük csak egynek van gyülekezete. A berei templomban taláható a híres Krisztus színeváltozása freskórészlet, mely egész Európában ritkának számit.

Nt. Nagy Sándor,  a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese elmondta: esperessé választása után az volt a kívánsága, hogy a kicsi egyházközségeket  is tudják segíteni. Örömét fejezte ki, mivel  beteljesült ez a vágya.  Utalt arra, hogy bár többen fogalmazzák meg azt, hogy mi itt Isten háta mögött élünk. Ám ő ezt cseppet sem veszi hátránynak, mivel aki Isten mögött van, az az Urat követi, aki előtte halad. Oda megyünk, ahová Ő megy, ahová Ő vezet minket – fogalmazott az esperes. Együtt nagy eredményeket lehet elérni. Különös szerepe van ebben a templomoknak, mivel itt megszünik a különbözőség. Itt nem az a fontos, hogy ki milyen elveket vall vagy milyen a bőrszíne. A szeretet jegyében mindenki közös célért imádkozik, és a közös munkának megvan a gyümölcse.  A csomaközi templom falai között elmondta, hogy annakidején az őseink azért fáradtak, hogy nekünk templomunk és jövőnk legyen. Elemi kötelességünk nekünk is megvédeni és karbantartani azokat a templomainkat is, melyek mára üressé váltak, vagy csak néhány hívük van. Úgy álljunk ma meg ennek a templomnak a falai között, hogy bízzunk a jövőben. Már most lássuk magunk előtt a jövő nemzedéket, akik hálásak lesznek nekünk  épitett örökségünk megőrzéséért. Legyen erőnk mindenkor Krisztusért és egymásért tenni! – hangsúlyozta az egyházi elöljáró.

Kelemen Hunor  miniszterelnök-helyettes szűk hazánk, Erdély értékeinek megőrzésére buzdított.  Hansúlyozta: saját kezünkbe kell vegyük sorsunkat, mert senki helyettünk nem fog cselekedni. Rámutatott arra, hogy azoknak a templomainknak is, melyek elvesztették eredeti funkciójukat, tartalmat kell adni. Ez fog történni immár a csomaközi református templommal is, amely a jövőben helytörténeti és egyházi kiállításoknak ad majd helyet.

Velünk az Isten! – 2014. augusztus 17.

„Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.”

Zsid. 2, 14-15

Elolvasni: Zsid. 2, 5-18

A mai Ige, egy mindnyájunk számára aktuális témáról szól, mégpedig a haláltól való félelemről. Nincs a világon még egy olyan valami, ami az emberiség teljességét mindenféle faji, nyelvi, népbeli különbség ellenére annyira összetartozóvá tenné, mint a haláltól való félelem. A gazdagnak és a szegénynek, az Isten-hívőnek és az Istent tagadónak az élete gyertyája egyformán leég egyszer. Igaza volt annak a bölcs atyánkfiának, aki így fogalmazott ezzel kapcsolatban: minden ránk esteledő éjszaka, figyelmeztetés életünk közelgő estéjére. Erre figyelmeztet minden betegség, minden öreg, ráncos arc, és, még ha nem is akarunk rágondolni, bizony úgy van, ahogy az Ige mondja: a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok vagyunk.

Rabságunkról való, sokszor tudat alatti meggyőződésünket bizonyítja az a sok-sok menekülési terv, amellyel az ember szeretné elkerülni a halállal való találkozást. Újabb és újabb gyógyszerek jelennek meg, melyekkel késleltetjük a halál eljövetelét. Ma már egyre divatosabb a lélekvándorlás hitébe menekülni, mintha a lefolyt homokórát visszafordítaná egy titokzatos kéz. Sorolhatnám még azokat a dolgokat, amikbe az ember belekapaszkodik akkor, amikor az elmúlásról hall, de azok csak a vergődő ember hiábavaló próbálkozásai, hisz a halál félelmének rabságából ezekkel nem tud kiszabadulni.

Mi hát a megoldás? Az örök rabságnak, az állandóan emésztő félelemnek az elhordozása egy életen keresztül? Az Ige arról beszél, hogy van szabadulás a halál rabságából, de nem a mi módszereink, hanem Jézus Krisztus által, aki saját halálával és feltámadásával kiszabadított rabságunkból. Mi méltán vagyunk rabok, hisz a bűn zsoldja a halál. Jézusban azonban nem volt bűn, ezért halála által nem a saját bűneiért fizetett, hanem a mienkért. Egy örömhírt szeretnék átadni neked kedves testvérem: Jézus halála és feltámadása óta, már nem a halálé az utolsó szó, hanem Jézus Krisztusé, aki azt mondja: ne félj, mert neveden ismerlek téged, enyém vagy! Aki Krisztusban hisz, az a testi halál ellenére is reménykedhet az örök életben, hisz a halál után ugyanaz a Jézus vár majd a túlsó oldalon, akit az innenső oldalon elfogadtál, megszerettél. Jézus feltámadása nemcsak olyan csoda, ami Ővele történt meg egyszer valamikor régen, hisz a benne hívőt olyan emberré formálja át, akiben a halál erőit legyőzte az Élet, ezért neked is részed lehet benne, ha hiszel Krisztusban. Rettegés helyett tehát örvendezzünk, vigadjunk, hisz Krisztus lett a vigaszunk! Ámen.

Nagy Róbert,

Apa

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2014. augusztus 16.

“Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Mert ha az angyaloktól hirdetett  beszéd erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését : Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk  ily nagy idvességgel ? amelyet , miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra. Velök együtt bizonyságot tévén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az Ő akarata szerint.” (Zsid.2, 1-4)

- I -

Szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk. Az első rész  arról tett  bizonyságot, hogy Isten az Ő angyalait szelekké teszi és az Ő szolgáit tűz lángjává, azonban az Ő fia, Krisztus az angyaloknál annyival kiválóbb lévén  az Ő dicsőségének visszatükröződése, az Ő valóságának képmása. A második rész azt is elmondja, ha az angyaloktól való beszéd erős volt, aminek az erősségét Isten tekintélye védte, akkor Krisztus hirdetett  igéjére mennyivel inkább figyelnünk kell, mert az ilyen nagy idvességgel nem törődők nem menekedhetnek meg.

- II -

Hogy valaha el ne sodortassunk . A használt kifejezések: figyelni , sodortatni a hajózásban megszokott képet villantják fel előttünk . A kép jelentése a következő: Az Isten beszédére, Jézus Krisztus igéjére nem figyelő ember olyan, mint a hajó, mely a kikötő helyett a pusztulásba rohan. Az élet tele van veszéllyel. Nemcsak külső, de belső veszély is fenyeget bennünket. Amennyiben ezt nem vesszük komolyan, úgy a kikötő biztonsága ( Isten szeretet közössége) helyett  a zátony, életünk megfeneklése lesz az osztályrészünk.

- III -

Van kiút. Jó tudni, hogy a veszélyek közepette élő ember számára is van segítség Jézus Krisztus által. Ő mellénk áll, igéje révén segít, erősít.  Kapaszkodjunk Isten Krisztusban megmutatott dicsőségébe, tekintsünk és hallgassunk az idvesség egyetlen Urára és akkor  elveszettnek hitt helyzetünkben is megtapasztalhatjuk kegyelmének gazdagságát, szeretetének megmentő erejét.   Ámen!

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare