Fotópályázat – ADVENT

A Szatmári Református Egyházmegye negyedik alkalommal hirdeti meg digitális fotópályázatát, melynek címe: Advent, mottója: „De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem!” (Mik 7,7) Olyan képeket várnak, melyben az ünnep hangulata, a reménység, a várakozás ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 4.

Mennyi az elég? „De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és ...

Olvassa tovább »

Adventi SZIKE lesz Batizon

Advent második vasárnapja délutánján Batiz református templomába várnak mindenkit egy fiatalos ünnepváró istentiszteletre. Vasárnap délután 18 órakor Batizon ifjúsági istentiszteletet tartanak, ahol Jobb Domokos ombodi lelkipásztor igehirdetése után Prikryl Edina a Csillagpont Ifjúsági Találkozó koordinátora tanulságos és élettapasztalattal teli bizonyságtételét ...

Olvassa tovább »

Adventi túlélőcsomag

Nagy utazás az élet, s valamikor csúszik is a talaj. Lám meg is jött az első hó. Ha most döntenünk kellene arról, hogy mi az a dolog, amit a meglevő dolgain közül tovább vihetnénk magunkkal, mi lenne az? Egy valamit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 3.

“Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait; A idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.” (1Tim 5,1-2) Timótheusnak a lelki munka végzése közben úgy kell tekintenie a gyülekezetre, mint egy ...

Olvassa tovább »

Önvizsgálatra indító nőszövetségi imanap Szamos-negyeden

A Kárpát-medencei Nőszövetségi Imanap idén önvizsgálatra hívott: Hol tartanak az életfunkciók? Mennyire vagyunk fürgék, reakcióképesek? Képesek vagyunk-e együtt örülni az örülőkkel és együtt sírni a sírókkal? Illesztgetjük-e folyamatosan egymáshoz tagjainkat, vagy húzódozunk egymástól? Összehangoljuk-e megszólalásunkat, vagy torkunkra forrnak az imák? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 2.

„… képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált.” (1Tim 4,2) Pál apostol az ifjú Timóteusnak egy olyan embercsoportról, mondhatjuk generációról beszél, melynek az érzelmi fejlődése, intelligenciája a legalja, érzéketlenné válnak, mert megölték lelkiismeretüket, vagy ki sem hagyták bontakozni. És ...

Olvassa tovább »

Felgyúltak advent belső fényei a Crossyounity koncertjén

Pénteken pompázó ünnepi színekbe öltözött Szatmárnémeti városa, szombaton pedig advent belső fényei is meggyúltak a Dinu Lipatti Filharmóniában, mely teljesen megtelt a Crossyounity koncertsorozatának Szatmárnémeti állomásán, felszabadult örömöt hozva a közönségnek. Rácz Ervin szervező, lelkipásztor a kilenc éves refszatmar.eu és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 1.

„Mert nyilvánvalóan nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, megigazult lélekben, látták az angyalok, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” (1 Tim.3,16) Olvasandó 1 Tim. 3 A Bibliában aligha találunk még egy olyan helyet, amely olyan ...

Olvassa tovább »

AKADÁLYMENTESÍTÉS SZATMÁRHEGYEN

A Szentírás számos helyen tesz különbséget a csonka, fogyatékos és az ép, egész fogalma között. Addig, amíg a mózesi törvény szerint Jahve számára nem lehetett semmilyen hiányos (állat)áldozatot bemutatni, addig az Újszövetségben az Úr Jézus Krisztus egyetlen és tökéletes önáldozatának ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 28.

“A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet” ( 1.Tim.1,5) A levelet az idősebb apostol írja a fiatal tanítványnak, őt bízza meg, hogy Efézusban vigyázza fel a híveket, mert tévtanítók vezetik félre a híveket. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 27.

„Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2 Thessz 3, 10) Az első keresztyén gyülekezetekben a tagok gondoskodtak egymásról minden tekintetben. Ezt a jóindulatot néhányan kihasználták a munkakerülésre és a lustaságukat azzal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 26.

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hog terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is….” (2 Thessz. 3,1) A keresztyén élet döntő meghatározója az evangélium terjesztése, amit feladatként kaptak az apostolok Jézustól (Máté evangéliuma 24:14) és kaptuk mi elhivatásunk ...

Olvassa tovább »