Velünk az Isten – 2019. március 24.

“Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” (János 14, 1)     A tanítványoknak minden okuk megvolt a nyugtalankodásra, hisz pár perccel korábban hangzott el: “Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy közületek elárul engem”. Aztán arról beszél nekik, hogy ...

Olvassa tovább »

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Kereskényi Sándor

Nemrég hitéről tett bizonyságot, most Szatmárnémeti város lehet büszke rá. A magyar ügyet évtizedek óta tevékenyen szolgáló Kereskényi Sándor muzeológust és irodalomtörténészt a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Áder János köztársasági elnök. A díjat a város egyik legkülönlegesebb helyiségében, a ...

Olvassa tovább »

Imahét kezdődik Kiskolcson

Vasárnap kezdődik az imahét Kiskolcson, tudtuk meg Győrbíró Sándor lelkipásztortól. Igét hirdetnek: Vasárnap – március 24. de.11 óra Máthé Lóránd Árpád – Dobra (Károlyi Egyházmegye) Hétfő – március 25. du.19 óra Alföldi Lakatos Tibor – Felsőbánya (Nagybányai Egyházmegye) Kedd – ...

Olvassa tovább »

Biztos bizonyosság a nőszövetségi találkozóval egybekötött Lankadatlanulon

Rengeteg program gazdagítja a Szatmári Református Egyházmegye különböző csoportjait, így az egyházmegye nőszövetségeit is. A kedv mégsem lankad, szívesen találkoznak Istennel és egymással a tagok. Így történt ez csütörtökön 18 órától a Lankadatlanulon is, azaz Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaóráján, ...

Olvassa tovább »

Szeles Emese: Legyőzve a szürkeséget

A hajnal első sugarai megpihennek arcomon, miközben a megszokott úton ballagok, a megszokott hangulatban, a fáradtságtól kicsit mámorosan, mégsem rosszkedvűen. Sokan járnak az utcán, a kedvetlenség szinte tapintható. Világom figyelem, s próbálok megfejteni ezernyi sorsot, az egyhangú arcok láttán, pár ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 22.

“Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn.13,34-35) Kicsit még mindig mérgesen olvasom a fenti sorokat, de az ...

Olvassa tovább »

Ötödik presbiterképzés Koltón

Ötödik alkalommal is megtartották a presbiteri továbbképzést szomszéd egyházmegyénknek, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. ,,Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 21.

“Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az ? Felele Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom...” (János 13, 25-26) Emberileg nem kellemes dolog együtt lenni azzal, akiről tudom, hogy nem szeret engem, valamiért a pokolra ...

Olvassa tovább »

Interaktív imaalkalom refiseknek

A Szatmárnémeti Református Gimnázium gyülekezete imaalkalmakkat tartott úgy, hogy Varga Szilárd Csaba iskolalelkész meghívására, az utóbbi hetekben vendéglelkipásztorok szolgáltak szerdánként a Láncos templomban.   Szerdán délelőtt 10 órától Illyés Sándor szatmárnémeti evangélikus-lutheránus lelkipásztor hirdette az Igét fiatalosan, interaktívan, hatásosan, Zákeus ...

Olvassa tovább »

Bartos Erzsébet: Az én Istenem

Te honnan ismered Istent? Egy szülőszobából, a vajúdóból? Egy összetört autó roncsai közül? Vagy épp saját romjaid közepette vetted észre? Vagy csak úgy, egyszer meglepett a szabad ég alatt? Vagy épp kértél valamit és megadta? Vagy épp kértél valamit, és ...

Olvassa tovább »

Hiteles szavaink – Betekintés Erdőd imahetébe

Ezen a héten tartják Erdőd református templomában az egyetemes imahetet. Ökumenikus közösségben együtt imádkoznak a keresztyének egységéért, Kaszaniczki Csongor házigazda lelkipásztor szervezésével.   Vasárnap Harsányi László erdődi római katolikus esperes nyitotta meg az alkalomsorozatot tele templomban. Esperes úr az igazságról ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 19.

“…felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én ...

Olvassa tovább »

Március 15. Patóházán

Közzel 70 ember gyűlt össze vasárnap Patóháza református templomában emlékezni a hősökre. Tolnai János helyi lelkipásztor a 25. zsoltárból alapján hirdette az Igét, amely arra buzdított, hogy emlékezzünk elődeinkre, de ami még fontosabb Isten nagy cselekedeteire hívta fel a figyelmet. ...

Olvassa tovább »