A Kárpát-medencei Református Oktatási Alapba gyűjtöttek

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alapba, minden évben, a több mint 40 számon tartott református iskolában adománygyűjtést szerveznek.

Az előző évben több mint tizenkét millió forint gyűlt össze ily módon. Ezt az összeget a Generális Konvent megduplázta, s így támogatja az erre rászoruló református tanintézményeket.

A diákok idén is szervezték a gyűjtést, fejenként 3 lejt adtak a fent megnevezett alapba. A Szatmárnémeti Református Gimnázium 1429 lejt gyűjtött.

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

A kis refisek farsangja

A Szatmárnémeti Református Gimnázium legkisebb iskolásai is farsangi alkalmat szerveztek a díszteremben.

Pénteken délelőtt, nullától negyedik osztályig mindegyik gyermek, a tanítónők vezérletével különböző maskarákba öltözött. A tündérek, királylányok, mesehősök, focisták és egyebek kis versikékkel mutatatták be jelmezüket.

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

A Krisztus-hívők egységéért – Egyetemes imahét Batizon

BatizTemplom

Időpont Alap-igék Téma Igehirdető Honnan 
február 7,

Vasárnap

18.00

Ez 37,12-14

Zsolt 71,18b-23

Róm 8,15-21

Mt 28,1-10

Ne maradjon a kő a sírnál Dragos Tamás Sajószöged (HU), görög katolikus
8,

Hétfő

18.00

Ézs 61,1-4

Zsolt 133

Fil 2,1-5

Jn 15,9-12

Elhivatottan az öröm hirdetésére Nagy Róbert Magyar-csaholy (Nagykárolyi e.m.)
9.

Kedd

18.00

Jer 31,10-13

Zsolt 122

1Jn 4,16b-21

Jn 17,20-23

Tanúskodás a közösségről Kiss Szabolcs Apa
10.

Szerda

18.00

1Móz 17,1-8

Zsolt 145,8-12

Róm 10,14-15

Mt 13,3-9

A hivők szent papságának hivatása evangélium hirdetés Módi Attila Kraszna-mihályfalva (Nagykárolyi e.m.)
11.

Csütörtök

18.00

Ézs 56,6-8

Zsolt 24

ApCsel 2,37-42

Jn 13,34-35

Az apostolok közössége Bogya-Kis Mária Szatmár-Szamos-negyed
12.

Péntek

18.00

1Móz 37,5-8

Zsolt 126

Róm 12,9-13

Jn 21,25

Vagy egy álmod? Fekete Csaba Ipp, Szilágy-somlyói e.m.
13.

Szombat

18.00

Ézs 52,7-9

Zsolt 30

Kol 1,27-29

Lk 24,13-36

Együtt imádkozva Gáti Tibor Szatmár-Németi, segédlelki-pásztor

Velünk az Isten! – 2016. február 5.

“Közeledjetek hozzám, halljátok meg ezt! Kezdettől fogva nem titokban szóltam, amióta ez történik, itt vagyok! És most elküldött engem az én Uram, az ÚR, és lelkét adta.Így szól az ÚR, a te Megváltód, Izráel Szentje: Én vagyok az ÚR, a te Istened, aki hasznosra tanítalak, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger hullámai.” (Ésa.48,16-18)

Nem Istenhez kell közeledni, a hallgatóságnak, hanem a prófétához, bár az Istenhez való közeledés sem ártana…, sőt!Ézsaiás Isten Lelkével átitatva folyamatosan megtérésre hívja a népet, nem titkos társaságot szervez, mindenki hallhatja szavát. Azért kell közelebb jönni, hogy jobban hallják, hogy jobban értsék, s talán hogy látva az életét még inkább nyomatékot kapjon nem csak azért „papol” mert fizetést kap érte, hanem mert élő kapcsolata van Istennel, és nem teheti, hogy amit látott és hallott Tőle azt ne adja tovább.

Az Úr, aki a Megváltó, azt mondja „Én VAGYOK!”…,vagyok az Úr, vagyok az Isten. A Teremtő Isten, létező valóság nem agyszülemény, nem kitaláció, nem mítosz, nem mese, még ha sokan ezt is gondolják, mondják akkor sem.

Ma ez a Létező Isten úgy keres téged, mint tanító, jó tanácsokkal akar ellátni egész életedre, sőt vezetődként melléd szegődne, hogy soha el ne tévedj, el ne kallódj, el ne vessz. Annyi dolog van, amit nem értünk, nem tudunk, hogy kimondani sem lehet, annyi a lehetőség, hogy elcsússz, eless, hogy már-már lépni vagy állni sincs erőnk nem, hogy megküzdeni a problémákkal.

Az Ige elmondja, hogy vannak mulasztások, és ha korábban figyeltél volna, most nagy áldásod lenne, de nem szemrehányásként szól Isten szava, hanem lehetőségként. Kapaszkodj bele, ne szalaszd el, hogy legyen békéd, mint a folyók s igazságod, mint a tenger.

Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Az út választott engem – Nyugdíjba vonult Sipos Ákos

Sipos Ákos kakszentmártoni lelkipásztor nyugdíjba vonulása alkalmából pillantott vissza az elmúlt évtizedekre szolgatársai előtt. Olyan dolgokról is szólt, amiről hallgatósága nagy része már nem élt meg, az előző rendszer nehézségeiről, amelyeken keresztül átvezette őt az Isten.

Csütörtökön délelőtt tíz órától a lelkészek februári közigazgatási gyűlésén Sipos Ákos Pál apostol Filippibeliekhez irt levele 4. részének válogatott versei alapján hirdette Isten Igéjét: „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: örüljetek! A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban… Nem mintha a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, mindig mindenhez hozzászoktam, a jóllakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít.” Sok mindenen keresztül vezetett az igehirdető útja is, de bizton elmondhatja azt, hogy Isten adott erőt arra, hogy elvégezze a munkát.

Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám  7,12) – biztatta Isten Igéjével szolgatársát Kovács Sándor esperes. Máthé Róbert a szatmári lelkészértekezlet nevében búcsúzott, Nagy Erika missziói előadó pedig egy verssel kívánt áldást: „… legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed.” (Régei magyar áldás) A gyűlésen a lelkipásztor néhány családtagja is jelen volt. Fia, Sipos-Vizaknai Gergely alsógödi (Magyarország) lelkész is szólt szolgatársaihoz.

Sipos Ákos Menyőben született. Szüleit korán elvesztette. Nagybátyja, aki krasznai lelkész volt magához vette. Ott döntötte el, hogy teológiára megy. A kolozsvári évek után segédlelkész volt Aradon és Nagybányán, majd lelkipásztorként Túrterebesen, Patóházán és Kakszentmártonban szolgált. A gyűlésen humoros megjegyzéseivel vezette vissza a lelkésztársait az előző rendszer furcsaságaiba. A papi hivatással kapcsolatosan bátran vallja, hogy Jézus terhe könnyű és gyönyörűséges. Arra a kérdésre, hogy ha újból választaná-e ezt az utat, az válaszolja: „Nem én választottam az utat, Ő választott engem.”

Farsang a Refiben

A Szatmárnémeti Református Gimnázium középiskolás tanulói farsangi ünnepséget tartottak az iskola dísztermében.

Mintegy félszáz diák a legkülönbözőbb jelmezeket választotta, voltak filmbeli, mesebeli hősök, vicces és ijesztő alakok, de a legnagyobb szenzáció, mint minden évben, most is Papp Piroska tanárnő alakítása volt. A képek magukért beszélnek. A farsang osztályok közötti vetélkedővel ért véget.

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

Imahét Amacon

AmacAnnak tetteit hirdetjük, aki a sötétségből a világosságára hívott minket.
Vendéglelkészek hirdetik Isten hatalmas tetteit az amaci református gyülekezetben február 8. és 13. között imaheti istentiszteleteken.
Hétfőn, az imahét nyitó istentiszteletén Nagy Attila, magyargéresi református lelkipásztor szolgál. A hét további részében Tolnai János, patóházi, Sándor András, magyargoroszlai, Szilágyi Zoltán, szilágycsehi, Mike Pál, magyarkéci ill. Kondor Endre, biharvajdai lelkész szól Isten hatalmas tetteiről. Az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek.

Halacskák farsangja

A Szatmárnémeti Református Gimnáziumhoz tartozó Kinizsi óvodában ezen a héten szerdán, csütörtökön és pénteken is farsangi ünnepséget tartanak a különböző csoportok. Szerdán a középső csoport, a Halacskák csapata kezdett.

Délután 16 órától kezdték a farsangi ünnepségét. A két óvó néni Csáki Veres Hajnalka és Balogh Boglárka ügyesen felkészítette a kis gyerekcsapatot a műsor bemutatására. A gyermekek a pódiumon bátran, büszkén és boldogan mondták el versben, hogy kit alakítanak a jelmezük által, a szülők, nagyszülők és hozzátartozók pedig örömmel hallgatták őket. Az énekeket is együtt harsogták, csendültek a farsangi dalok.

A műsor után a szülők, hozzátartozó, óvónők, dadusok, gyerekek szeretetvendégségen vettek részt, ahol jó hangulatú beszélgetések alakultak ki.

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2016. február 3.

„Amint megmondtam, véghez is viszem, ahogy elterveztem, meg is cselekszem!” (Ézsaiás 46, 11)

Napi ige: Ézsaiás 46

Isten mindenkor véghezviszi az akaratát. Ugyan ki is állhatna az útjába? Így szól a próféta által a negyedik versben: „Én alkottalak, én hordozlak, én visellek el és én szabadítalak meg”.  Izráel népének emlékeznie kell a régi dolgokra, amelyekben kinyilvánult az Isten mindenek feletti hatalma. Ez az erő az évezredek múltával sem szűnt meg, nem fogyatkozott el. A mi életünkre nézve pedig éppen annyira érvényes, mint az egykori Izráelre.

Úgy tűnik mintha a világban azok a bizonyos gazdag és befolyásos kevesek határoznák meg a dolgok menetét, az emberek sikerét vagy bukását. Ők azok, akik befolyásolják a földi világ eseményeit. Mi viszont jól tudjuk, hogy a világ összes hatalma együttvéve is, eltörpül, szinte semminek látszik a mi Atyánk nagysága mellett. Ő volt az, aki az angyal által azt ígérte Jézus eljövetelekor, hogy „ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből” (Mt. 1,21). Ez a szabadítás meg is történt a Golgotán, pedig akadályozta a Sátán a kísértéseivel, a tanítványok a földhözragadt reményeikkel, a földi hatalom az elvakultságával és még saját emberi mivolta is. Az Ő szavai örökérvényűek: „Amint megmondtam, véghez is viszem, ahogy elterveztem, meg is cselekszem”.

Kedves testvérem, talán úgy érzed, hogy túl sokszor csalódtál már az emberi ígéretekben és emiatt nehezen hiszel azoknak. Az Isten ígéretei mindenkor megvalósulnak, „és az az ígéret, a melyet ő ígért nékünk: az örök élet.” (1 Jn.2,25). Ámen!

Erdei Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Imahét Egriben

IMG_9781Jövő héten tartják Egriben az ökumenikus imahetet. Hétfőtől vasárnapig, február 8-tól 14-ig várnak mindenkit az imaalkalmakra.

Hétfőtől szerdáig a református templomban fog igét hirdetni: Varga Szilárd józsefházi, Erdei Árva István szamoskóródi és dobrácsapáti, valamint Müller Dezső nyugalmazott lelkész. Csütörtökön a római katolikus templomban hirdet Igét Kovács Sándor református lelkész, pénteken a görög katolikus templomban szolgál Antku István római katolikus plébános, szombaton pedig a református templomban Kocsán István görög katolikus lelkész prédikál. Böjtfő vasárnapján délelőtt Fodor Lajos nyugalmazott lelkipásztor hirdeti az Úr szavát.

A hétköznapi istentiszteletek 18 órakor kezdődnek, a vasárnapi pedig 11 órakor. Szeretettel hív és vár mindenkit: Kovács Sándor lelkipásztor-esperes, Csáki Csaba főgondnok és Tegze Tibor gondnok.


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare