Örvendeztess meg, ó Advent!

„Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt!” (Zsolt 90,15) Ebben az évben lenne százéves dr. Lakat Károly híres magyar futballedző, aki 1981-ben a Tatabányai Bányász irányitójaként a Real Madrid elleni UEFA ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 27.

„…a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.  A világosság elsötétedik sátorában, szövétneke kialszik. Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg. Mert lábaival hálóba bonyolódik, és régi verem felett jár. Sarka tőrbe akad, és kelepce fogja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 24.

“Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott, és csak keleti széllel fújta fel magát? Érvelhet-e haszontalan beszéddel és semmit érő szavakkal? Te már az istenfélelmet is semmibe veszed, adós maradsz a hódolattal Isten ...

Olvassa tovább »

Aktív tíz év Szamoskóródon

Mint oly sok más közösségi alkalmat, úgy hivatalos esperesi vizitációt sem lehet tartani, de a lehetőségekhez mérten Király Lajos szatmári esperes mégis próbálja a kapcsolatot tartani szolgatársaival, akár telefonon keresztül bátorit, vagy éppen személyesen próbálja lelkesíteni főleg azokat, akik nagyobb ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 21.

„Nevetséges lettem barátaim előtt, mert Istenhez kiáltoztam meghallgatásért.” (Jób 12,4a) Jób könyvét tanulmányozva a hétköznapokban már észrevettük, hogy nem egy egyszerű történettel állunk szembe. Jób éli családi életét, azonban egyszerre csak veszteségek láncolata indul el a család életében, Isten felhasználja ...

Olvassa tovább »

Szatmárhegyiek Covid-Bibliája

Népünk, egyházunk nagy várakozással tekintett a 2020-as esztendő felé. Az Össztertozás Évében azt gondoltuk, hogy megemlékezéssel és nagyszerű tervekkel tudjuk meghaladni a trianoni szörnyűséges tettet, azt, hogy száz esztendeje szétszakítottságban élünk. – olvashatjuk a Szatmárhegyi Református Egyházközség Facebook-oldalán. Ehelyett csak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 20.

„Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is: és ne legyen, aki megszégyenítsen?! Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened! És jelentené meg ...

Olvassa tovább »

Istentiszteletek pandémia idején

Forrás: Friss Újság Rácz Ervin-Lajost, a Szatmár-Szigetlanka Református Egyházközség lelkipásztorát kérdeztük arról, hogy a közösség hogyan tudott alkalmazkodni az online térbe kényszerülő istentiszteletekhez. A koronavírus-járvány ideje alatt rendkívül fontos, hogy betartsunk minden járványügyi szabályt, azonban a lelkünk ápolásáról sem szabad ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 18.

A bölcs szívű és hatalmas erejű Isten ,,Bölcs szívű és hatalmas erejű: ki szegülhetne ellene úgy, hogy épségben maradna?”  Jób 9, 4 Fájdalmakban, félelmek között vagy betegséget hordozva az ember önmagára fókuszál. Miért éppen velem történik mindez? Kiálltok fel reményvesztetten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 17.

“Akkor megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: Meddig beszélsz ilyeneket, meddig lesz heves szél szádnak beszéde? Meghamisítja-e Isten a jogot, elferdíti-e a Mindenható az igazságot? Ha fiaid vétkeztek ellene, hibájukért fizetett meg nekik. De ha te Istent keresed, és ...

Olvassa tovább »