Jótékonysági gospel-koncert lesz a Láncos templom árnyékában

A Shirchadasj & Band gospelkórus jótékonysági turnéjának utolsó előtti állomása lesz pénteken 19 órakor Szatmárnémeti. A holland együttes 30 éve jár rendszeresen a Kárpát-medencébe, néhány év kihagyás után ismét ellátogat ide új produkciójával, melynek címe „Hazahoztál“

Magyarországi és erdélyi koncertek mellett Felvidéken és Kárpátalján is fellép az együttes. A koncertek ingyenesek, azonban az előadáson a kárpátaljai rászorulók megsegítésére adományokat gyűjtenek, amelyekkel a Magyar Református Szeretetszolgálat folyamatos kárpátaljai segítségnyújtását támogatják.

Bert Leeuwis a Shirchadasj karnagya és produkciós vezetője elmondta „Hollandiában is figyelemmel kísértük az ukrán-orosz konfliktus alakulását. Nagyon örülünk annak, hogy jótékonysági turnénkkal támogathatjuk a térség rászorulóit, valamint egy koncerttel is megajándékozhatjuk őket Beregszászban.“

A Shirchadasj & band együttes Isten szeretetéről, az élet nehézségeiről és a problémák legjobb megoldási lehetőségéről énekel, mindezt hol komolyzenei, hol modern aláfestéssel. A minőségi fény- és hangtechnika elmaradhatatlan kelléke a csaknem kétórás koncertnek.

Azoknak is megéri eljönni a koncertre, akik változatos, könnyed zenei stílusra, elgondolkoztató szövegre és művészi előadásmódra vágynak egy egész estét betöltő koncerten, a közönségre igazi lelki felfrissülés vár.

2015. május 2. és 10. között a következő helyszíneken ad koncertet a Shirchadasj:

  • május 2. (szombat) 19 óra, Marcelháza (Művelődési Ház)
  • május 3. (vasárnap) 19 óra, Budapest (Káposztásmegyeri Református templom)
  • május 4. (hétfő) 18 óra, Rozsnyó (református templom)
  • május 5. (kedd) 19 óra, Kisvárda (focipálya)
  • május 6. (szerda) 18 óra, Beregszász (Művelődési Ház)
  • május 7. (csütörtök) 19 óra, Lónya (Művelődési Ház)
  • május 8. (péntek) 19 óra, Szatmárnémeti (Kálvin Ház)
  • május 9. (szombat) 18 óra, Cegléd (Szent Kereszt felmagasztalása templom)

Szatmárnémetiben jó idő esetén a Láncos templom melletti Kálvin János Gyülekezeti Ház udvara adnak helyet az eseménynek, ha esni fog az eső, akkor a koncert benn lesz az imaházban. Nagy szeretettel hívnak és várnak mindenkit a szervezők. Különleges élmény lesz!

Velünk az Isten! – 2015. május 5.

„Minden dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban;” (Kolossé 4,7)

Minden idők egyik legfőbb kérdése a keresztyénség számára: Van-e és lesz-e elegendő szolgálattevő az anyaszentegyházban? Amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk nem feltétlenül csak a teológiai képzéssel rendelkező lelkipásztorokra, nem is a presbiterekre vagy nőszövetségi tagokra gondolunk, hanem olyanokra, akik nevüket nem ismertetve, sőt az egyházban végzett szolgálatukat nem kürtölve végzik a maguk mindennapi szolgálatát halkan és csendesen. Mindig ezek azok a szolgálattevők, akik leghamarabb veszik észre, hogy egy-egy gyülekezeti tagnak az életében válság, gond és bajok vannak, és igyekeznek azokat minél hamarabb orvosolni. Ők azok, akik leghamarabb megtudják, hogy a szomszédban élő özvegy beteg, vagy a fiatal házaspár veszekedik, az ismerős asszony szenved zugivó férje magatartása miatt és azonnal igyekeznek orvosolni a helyzetet. A legtöbbször mindezekről jóval később értesül a lelkipászátor, talán csak akkor, amikor már az orvoslással nem győzködnek, vagy amikor réges rég elmúlt a vész.

Ilyen szolgálattevő volt az az asszony, akinek neve talán már réges rég feledésbe merült, de hitből fakadó cselekedetei mindörökké megmarad abban a közösségben, ahol élt. Mindenkor nyitott szemmel járt-kelt a faluban és ahol tudott segített: özvegyeket kísért el az orvosi rendelőbe, a patikába, kisgyerekekre vigyázott, templomot takarított, imádkozott…. Tette mindezt önzetlenül, szívből jövően és nagyon-nagyon hiányzik mindenki számára, hiszen három éve elköltözött az élők sorából. De példa maradt sokak számára, és az ilyen szolgálat az Isten szemében hiszem, hogy az egyik legszebb.  Pál apostol köré így csoportosultak azok a szolgálatban segíteni készek, akik minden időben mellette voltak és végezték azt, amit Isten reájuk bízott. A mai igeszakasz is erre buzdítson mindenkit: Istent és embertársainkat szolgálni nem feltétlenül csak rangi minőséggel lehetséges, lehet és kell egyszerűen, hétköznapian az Ő dicsőségéért, fényessége ragyogtatásáért. Ámen

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Az ökumené protokolláris kereteinek átlépése Batizon

Vasárnap délután az édesanyákért adtak hálát a batizi római katolikus templomban a református és római katolikus hívek.

A közel háromszáz fős gyülekezetet Piszárik Imelda hitoktató köszöntötte, aki Kuki Zsolt zongorakíséretet biztosító zenevezérrel együtt készítette fel a gyermekeket. Ezután Király Lajos lelkipásztor rövid áhítatot tartott, majd a gyermekek versekkel és énekekkel adtak hálát Istennek és mondtak köszönetet az édesanyáknak. A közel másfél órás ünnepi műsort a református presbiterek és a római katolikus tanácsosok közös éneklése zárta. Végül Dr. Schupler Tibor plébános mondott köszönetet azoknak, akik jelen voltak az ünnepi műsoron, majd szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket.

Legközelebb a két egyházközség tagjai júniusban találkoznak a református templomban, ahol – gyermeknap alkalmából -, Istennek adnak hálát, majd a gyermekeknek a szabadban játékokkal, valamennyi résztvevőnek pedig tortával kedveskednek a szervezők.

Velünk az Isten! – 2015. május 4.

„Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok.” (Kol 4)

Az állhatatos imádság „nagymesterei”, és ezt nem csak azért mondom, mert tegnap ünnepeltük őket, az édesanyák. A gyermekük betegágya mellett, és nem csak, ilyen kitartóan imádkozó anyukát látunk, és hiszem, hogy ezek a könyörgések nem haszontalanok, sőt! Egyszer egy fiatalembert megkérdeztek: Hogyan bírod ezt a nehéz munkát, sok kísértés és baj közepette? A válasz így hangzott: Úgy, hogy tudom, édesanyám imádkozik értem.

A Krisztus titkáért fogoly Pál apostol a szolgálatának imahátteret biztosit. Megrendülve tapasztaltam ezt a jelenséget egyszer egy nagyobb keresztyén összejövetelen. Az igehirdető-előadó köszöntő szavaiban megemlítette, hogy üdvözli azokat is, akik imádkoznak érte. Gondoltam, hogy ez egy általános köszöntés, de amikor fotósként kerestem a színpad körül a megfelelő pózokat, észrevettem, hogy a háttérben valóban ott van egy közösség, aki az előadóért imádkozik. Hát így könnyű mormogtam, de ugyanakkor meg is hatott a dolog. Több olyan gyülekezetről is hallottam, ahol az istentisztelet közben a presbiterek visszavonulnak, imádkozva az igehirdetés hatásáért, hogy Isten nyissa meg a hallgatók előtt az ige ajtaját.

Ha lehet kérni valamit egy áhítatban, akkor ezt most itt megteszem. Szombat este, vagy vasárnap reggel mielőtt elindulsz istentiszteletre, kérlek imádkozz az igehirdetésért, hogy nyissa meg előbb a lelkipásztor előtt Isten az ige ajtaját, aztán tudja ő is mutatni a nyitott ajtót. Imádkozz az egyházban levő minden missziói területért! Ne hidd, hogy könyörgésed haszontalan! Szüksége van rá az ige munkásainak. Ámen!

Rácz Ervin,

Erdőd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Gyülekezeti nap Szamoskóródon

Szamoskóródon nemcsak a falak épülnek és szépülnek, hanem ami annál is fontosabb, a gyülekezet is egyre élőbb. Ennek bizonyítéka, hogy május első vasárnapján mintegy hatvanan gyűltek össze a másodjára megtartott gyülekezeti napon.

A délelőtti istentiszteleten Erdei Árva István helyi lelkipásztor hirdette az Úr szavát, a bibliai Anna története alapján beszélve az édesanyák drága feladatáról, az imádságról. „Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! És imádkoztak ott az Úrhoz.” (1Sám 1,27-28) – mondta Anna, aki nem szűnik meg könyörögni a gyermekéért, annak megszületése után sem.

A templomi istentiszteletet követően az egybegyűltek átvonultak a gyülekezeti terembe, ahol Rácz Ervin sajtóreferens, erdődi lelkipásztor tartott előadást az egyház és média kapcsolatáról. A média eszköz, lehetőség a misszióra. Látszólag az egyház van a médiában akkor, amikor olvasunk, vagy hallunk róla, de jó tudnunk: az egyház nagyobbat képvisel. Éppen ezért tud kompromisszumkész lenni, lazán. A lényeg: az evangélium tisztán szóljon! Az egyház üzenete nem csak elmúlt korok hagyatéka, hanem ma is aktuális, érthető, élhető és időszerű. Tehát helye van az olykor hitelét vesztett, sohasem független médiában is. Az eklézsia pedig akkor veszíti el küldetését, amikor duzzogva nem akar világosság lenni, nem akar szólni, és élni a lehetőségekkel. Az egyháztörténeti és gyakorlati, megélt példák továbbadása után több hozzászólás is érkezett a Szatmári Református Egyházmegye sajtóreferenséhez, melyre örömmel és készséggel válaszolt.

A gyülekezeti terem udvarán tovább folytatódott az érdeklődő beszélgetés. A szabadban babgulyás és egyéb finomságok mellett tovább fokozódott a jó hangulat. A gyülekezet lelki-szellemi-testi feltöltődés után várhatja a hétköznapokat. Köszönet érte mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek benne!

Anyák napja Szamosdarán (képek)

A kitartó édesanyai ima – Anyák napja Erdődön

Erdőd református gyülekezetében a vasárnap délelőtti istentiszteleten adtak hálát az édesanyákért, nagymamákért, dédnagymamákért az ifjak és vallásórás gyermekek.

Rácz Ervin helyi református lelkipásztor a sorozatprédikációjában Mózes Második Könyve 17. részéhez jutott erre a napra. Ebben a részben a vándorló ősgyülekezet, Izrael népe szomjuk oltása után, csodátlan csodál csodáját átélve meg kellett vívja első harcát az amálekiek ellen. Mózes, Áron és Húr, a nép idősebbje a halom tetején imádkozott a fiatalok győzelméért. Erre a kitartó imára, mint egykor Mózes felemelt kezére, szüksége van a modern nemzedéknek is. Nem haszontalan időtöltés tehát az imádság, hanem éppenséggel a legfontosabb, amivel a szülő a gyermekét követni tudja bárhová. Mert önállósul az ifjú egy idő után, és ez így van rendben, de édesanyja kitartó és állhatatos imája mindenhova elkísérheti egy olyan világban is, ahol a fiatal nemzedék, még ha ez fáj is, külföldön keres jobb sorsot magának. Ez az ima határokat átívelő ima. Egyszer egy fiatalt megkérdeztek: Hogyan bírod ezt a nehéz munkát, sok kísértés és baj közepette? A válasz így hangzott: Úgy, hogy tudom, édesanyám imádkozik értem.

Az erdődi gyermekek verses-énekes műsorral készültek erre az alkalomra. Énekben imádkoztak azért, hogy Isten áldja meg édesanyjukat, versben továbbcsendült ez a könyörgés, érzelmeket kicsalogatva a jelenlevő szülők szemeiből, ajkairól. A végén hangsúlyozták azt, hogy van valaki, aki anyjuk méhétől fogva ismeri őket, Jézus, akinek lábainál maradhatnak, és tanulhatnak életet. Ezt követően egy szál virággal köszönték meg az anyukáknak és asszonytestvéreknek az áldozatos nevelést, Isten segítségét kérve arra, hogy kitartóan folytassák azt.

Anyák nap jókívánság

Nagy Erika egyházmegyei- missziói előadó és nőszövetségi elnök, a mellékelt verssel, kíván minden asszonytestvérünknek áldott anyák napját!

Velünk az Isten! – 2015. május 3.

„És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.” (Kolossé 3,23)

Néhány igeverssel korábban Pál beszél az óemberről és az új emberről, az előbbit le kell vetkőzni, az utóbbit pedig fel kell öltözni. Az óember a krisztusnélküliséget, az új ember a Krisztus által nyert vadonatúj természetet jelenti. Ez utóbbi akkor lesz a mienk, amikor Jézus Krisztus belép az életünkbe. Az új ember megjelenése az életünkben azonban nem jelenti a régi énünk teljes eltűnését. Ezért mondja az apostol, hogy aki Krisztusban van, annak egyre inkább háttérbe kell szorítania óemberi cselekedeteit, azaz minden gonoszságot.

Az új ember cselekedetei egyre nagyobb erővel törnek utat maguknak a krisztusi ember életében. Nem elég csak deklarálni, hogy kicsoda az én Uram, annak le kell csapódnia, láthatóvá kell válnia a mindennapi életemben. Nem hiteles keresztyén ember az, akinek unos untalan  Jézus van az ajkán, de sem a szívében, sem a cselekedeteiben semmi vagy elenyészően kevés látszik meg belőle. És hol mérhető le a leginkább a Krisztus iránti hűségünk? Ott, ahol a legtöbbet tartózkodunk: a családban. Ez az a hely, ahol az ember levet mindenféle álarcot, ahol nem játszik szerepet, ahol csakis önmagát adja, legalábbis sokkal nagyobb mértékben, mint máshol. Ha meg akarod tudni, ki vagy valójában nem kell másokhoz fordulnod, mert lehet, hogy elfogultak lesznek veled szemben, elég, ha megvizsgálod otthoni, családon belüli forgolódásod, magatartásod és rögtön megtudod, ki vagy.

Pál apostol elsősorban a családon belül vizsgálja a krisztusi magatartás lehetőségeit. Felmutatja, miként kell ennek megvalósulnia a házastársak, férj és feleség, valamint a szülő és gyermek viszonyában. S mivel ma Anyák napja is van, minden édesanya szolgálata akkor igazán üdvös,  ha szintén mindenben az Úrra néz. Ha megfigyeljük ezeket a szabályokat, előírásokat, tanácsokat, vagy ha úgy tetszik, parancsokat –nevezhetjük őket bárhogyan-, akkor talán a fenti igevers mintegy összefoglalóját adja az egész szakasznak, amelyet közérthetőbben így mondanánk: Úgy viszonyulj mindig embertársadhoz, mintha Krisztus állna előtted! Egyszer megkérdeztek egy ápolőnőt, aki nagyon súlyos betegek között dolgozott, honnan van ereje mindehhez, és hogyan tud mindig mosolyogni, amikor minden pillanatban csak borzalmas dolgot lát. A válasz egyszerű és sokatmondó volt. Azt mondta, hogy ő minden szenvedő betegben Jézus Krisztust látja. Ő ad neki erőt nap, mint nap, Belőle táplálkozik! Ehhez valóban nagy alázatra és engedelmességre van szükség De itt elsősorban nem a másik fél iránti engedelmességről van szó, hanem minden kapcsolatban a hívő fél először mindig az Úrra figyel, azaz mindenekelőtt neki engedelmeskedik. Amikor Pál ezeket leírta a tágabb értelemben vett családhoz tartoztak a rabszolgák is. Az apostol nekik is az urok iránti engedelmességet ajánlja, de itt is az Úrra való tekintettel.

Úgy szólj vagy tegyél ma és ezután mindig bármit, mintha Jézussal tennéd. Ez ad igazán erőt a mindennapi kihívásokhoz, ez teszi boldoggá életed. Kipróbáltad-e már?

Szilágyi Balázs

Szatmár-Láncos

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Szatmári HarangSzó Rádió – 182. adás

Harangszó Rádió182. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare