Advent Szamosdarán

Együtt kezdték el az adventi időszakot a szamosdaraiak. Római katolikusok és reformátusok közös programokkal színesítik az ünnepvárást.

Vasárnap délután 17 órától mindkét templom előtt egy egy méteres átmérőjű adventi koszorút helyeztek el, és meggyújtották az első gyertyát. Molnár Eduárd római katolikus plébános a református templom előtt köszöntötte az egybegyűlteket, Versényi István református lelkész pedig a római katolikus templom előtt olvasta Isten Igéjét: „De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van;… A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!” (Ézs 9,1-2)

Az ifisek énekkel és négy szavalattal gazdagították az alkalmat mind a két templom előtt, s mind a két helyszínen szépen összegyűlt a falu közössége.

Versényi István lelkipásztor honlapunknak elmondta, hogy nem ez az egyetlen ökumenikus alkalom, hiszen december 20-án közös ünnepváró alkalmat fognak szervezni a kultúrotthonban, ahol kézműves foglakozás és adventi hangulat lesz. Mindenkit szeretettel várnak oda is!

A Király előtt

kiralyNem  akarok koronát,

nem vágyom az uralkodást,

sem az előttem hódolást.

 

Engedem, az igazi király,

ama betlehemi gyermek,

kinek nyomán

földi királyok

kezdtek el félni,

uralkodjék felettem.

 

Tudom, a töviskoronás király,

fent a Golgotán

értem is kimondta utolsó szavát.

 

Hagyom , a mennyei király,

ama bárány

hadd ítélje majd az életem.

Fodor Lajos

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. december 1.

 “Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az õt szeretõknek. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentõl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetõ, õ maga pedig senkit sem kísért.” (Jakab 1,12-13)

Olvasandó Jakab 1, 9-18

 

A KÍSÉRTÉS – Pallas Nagy Lexikona szerint: az erkölcsi életben minden, ami az embert erkölcstelenségre akarja késztetni. A kísértés szüli az alkalmat. A kísértés bűnre való csábítás.

Ez azonban nem Istentől, hanem a Sátántól van és saját szívünk gonoszságából ered. Elaltatja, elkábítja az embert, ideig-óráig tartó gyönyörűséget okoz. Lerombolhatja a barátságokat, felbontja a családi kötelékeket, meghiúsítja az ígéretes jövőt, lerombolja az emberi önbecsülést , elválaszt Istentől-embertől, testi-lelki halálba vezet.

KISÉR_KISÉRTÉS szónak félelmetes képzése és jelentése van: kísér, velünk jár, nem tágít mellőlünk. Azok vannak kitéve különösen a kísértésnek, akik Istennel személyes kapcsolatban vannak, mint az első emberpár is volt, akiket Istentől való elszakadásra, Istenben való kételkedésre, hatalmának tagadására csábított. Azok az emberek vannak különösen kitéve a kísértésnek, kik Jézus Krisztusban újra kapcsolatba kerültek Megváltó, Megszentelő Istenükkel.

A keresztyén ember, a Krisztussal kapcsolatban levő ember életével vele jár a kísértés. A Biblia bizonyítja a Kísértő, a Gonosz mindenkit megkísért, Jézust is, és Jézuson kívül bármilyen hithősök voltak is, mindenki megbotlott vagy elesett. Luther Márton mondta: „Kísértések vesznek körül minket elöl és hátul, és nem tudunk megszabadulni azoktól.”

A kísértésnek az a veszélye, hogy hagyjuk magunkat Istentől elszakítani, sőt Őt hibáztatjuk. Pedig Ő minden jónak adója, meg akar tartani bennünket, ezért az életét adta értünk! A Sátán visszatérő kísértése nem az, hogy nincs Isten, hanem, hogy ne higgyetek Benne! Ti lehettek az Isten! Nincs szükségetek másra! Nem igaz Karácsony, nincs értelme az Adventnek! Életünk veszélyeztetett Élet, de küzd értünk az, Aki legyőzte a Gonoszt és imádkozik érettünk:”nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól !” (Jn.17,15)

Nemcsak kísértéseink vannak, hanem ígéreteink is: Isten nem kímél meg a fájdalmaktól, nem szabadit meg az élet terheitől, nem parancsolja el tőlünk a halált, de mindezekben velünk van, erőt, segítséget ad. Amikor nekünk távoznunk kell, Ő nem távozik el tőlünk!

Ebben az Adventben, amikor különösen többet foglalkozunk Krisztus ígéreteivel még inkább nőnek majd a kísértéseink, hogy elkövessük az Adventtel és Karácsonnyal járó ,jól bejáratott, visszatérő bűneinket, Isten és ember ellen,éppen az ellen , Aki értünk, miattunk akar visszajönni. De  Ő megtanított minket imádkozni, naponta kérjük Őt: Ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól !

„Akármit halásszon az ördög utánad,

Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad,

Mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad,

Ha Krisztusban bízol, higgyed, az sem árthat.” (Szkhárosi Horvát András.)

Ámen.

                                                  Nagy Erika

Sárközújlak

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Összefogással a rászorulókért

disznovagasIsmét példaértékű együttműködésről tett tanúbizonyságot a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és Papos Község Önkormányzata. 

2015. november 27-én immár 4. alkalommal került sor a már-már hagyománnyá váló jótékonysági disznóvágásra. Az áldozatos munkának köszönhetően 70-80 nehéz sorsú paposi családnak sikerült mosolyt csalni az arcára, és ünnepivé varázsolni számukra a hétköznapok szürkeségét. A rendhagyó ökumenikus istentiszteletet szolgálatával gazdagította Heidelsperger István római katolikus kerületi esperes, Beregi István görögkatolikus tisztelendő, Koós Lóránt Zsolt és Koós Csaba Levente református lelkészek. Az esemény rangját tovább emelte, hogy jelenlétével megtisztelte azt Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Stefka István, a PestiSrácok.hu lapigazgatója, akik ünnepi beszédeikkel  köszöntötték az összegyűlteket.      

      Fülöp István                                                                                     Illés Béla

       egyesületi elnök                                                                                 polgármester

Velünk az Isten! – 2015. november 30.

“Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentõl, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje  hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.” (Jakab 1, 5-6)

Elöször is úgy gondolom, hogy hálaadás kell legyen a szívünkben, mert még tart e kegyelmi idő s az Urnak van szava, és szól hozzánk tanít s vezet minket az Ö ösvényén. A mai alkalommal egy különleges Ige áll előttünk Jakab Apostol leveléből, figyeljünk csak, mit mond az Ige: „ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje”

Hogy állunk mi a bölcsességgel? Sokszor Testvéreim azt gondoljuk, hogy mennyire mindent tudunk, de rá kell jöjjünk arra, hogy közel se állunk azon igazsághoz, hogy teljes tudással rendelkeznénk. A hetekben, napokban rá kellet jönnöm arra, hogy az Ur bölcsessége nélkül bizony nem tudok helyesen dönteni. Az ifjúsági szolgálatban sokszor vannak gondok nehézségek, hogy vajon mi lenne a helyes döntés, hogyan vezessünk helyesen, hogy adjunk az ifjak kérdéseire gyorsan kielégítő választ, hogyan mondjuk meg nekik, hogy az az út nem jó amerre tartanak.

És bizony ilyen döntés helyzetben az emberi okoskodások nem használnak egyedül csak az Ur bölcsességét kérve lehet és kell meghozni a helyes döntést.

S az igénk, hogy fogalmaz?- ha nincs, bölcsességed kérj, kérd az Urtól és megadja. Itt is megállhatunk egy pillanatra. Az ember szokott kérni, de hogyan? – úgy hogy de most add meg azt Uram. A kérésünk legyen teljes szívből, s hitből, s az megadatik nekünk. Kérni kell s megadatik, de hittel nem kételkedve. Kedves Testvéreim, ha csak egy mustármagnyi hitünk lenne, mennyi mindenre képesek lennék. Adja az Isten, hogy helyes tudjunk kérni és kérjük az Ur bölcsességét, s akkor hisszük, hogy az Ö bölcsessége által helyesen fogunk tudni eljárni a különböző élethelyzetekben, mert Ö ott van. Adja az Isten, hogy így legyen. És ne kételkedjünk, mert akkor hasonlatosak leszünk a tenger habjaihoz, amelyet a szél ide s tova sodor.  Higgyünk rendületlenül és bízzunk az Urban és kérjünk tiszta szívvel és hittel és megadatik. Így legyen.

 Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Élesd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Isten megkeres

pasztorSzeretnék pásztor lenni,

angyali éneket hallani,

amely azt hirdeti:

„Dicsőség Istennek,

békesség az embernek”.

Elmennék én is Betlehembe,

hoznám hódolatát szívemnek,

előtte a jászolbölcsőnek.

 

Tudom,  ama szent esten

engem is megkeres az Isten.

Fodor Lajos

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Adventi vágyak és remények

advent12015 adventje talán a szokásosnál is komorabb, nyomasztóbb időszakban érkezik meg az életünkbe. Hosszan sorolhatnánk a hétköznapjainkat, egészségünket, munkánkat, biztonságunkat fenyegető gondokat.

Hétköznapjaiban minden ember érzi a növekvő bizonytalanságot: megmarad-e a munkahelyünk, miből oldjuk meg a karácsonyi ajándékvásárlást, meg tudjuk-e adni gyerekünknek azt, ami a legfontosabb, mi lesz az egészségünkkel, mi lesz a biztonságunkkal? A kérdések csak úgy szaporodnak, de kevés az erőnk, nem vagyunk elég bölcsek, hogy megválaszoljuk azokat. Talán ebben a különösen kiélezett gazdasági és politikai helyzetben még nagyobb erőt ad, még jobban biztat az a hit, amit advent ígér. Ebben a nagy zűrzavarban el kellene gondolkodni azon, hogy a lelkünk megtisztulása nélkül hiába vágyunk a szépre, a jóra és a szeretetre.

Az elfáradt, megfakult, bepiszkolódott lélek nem lesz magától tiszta. A szeretet ünnepére készülve talán az sem lehetetlen feladat, hogy valóban szeretettel készüljünk szeretetet adni és kapni. A képmutatást már túl jól ismerjük. Talán már magának a képmutatónak is fárasztó mindig azon erőlködni, hogy más arcot, jellemet mutasson, mint aki és ami valójában. Miért ne lehetnénk azok, akik vagyunk, hátha úgy könnyebb lenne a boldogságot, az igazi örömöt, a szeretetet megragadni? És még egy adventi gondolat fogalmazódik meg ezekben a napokban: ebben a nagyon is mulandó, fájdalommal és bizonytalansággal terhes világban a remény mégis kulcsot ad a romlatlan, maradandó és örök világ felé. „Megtisztulás, szeretet, örök élet” — ezekre a kincsekre vágyunk az idei advent idején is. Elpusztíthatatlan értékek ezek, amelyek nem csupán gyertyafényei, csillagszórói és díszei lehetnek ennek az ünnepnek, hanem megújuló életünk látható és láthatatlan részei. Mert mi lehetne szebb, mint ezeket az értékeket gyűjteni a karácsonyfa alá.

Elek György

Kategória: jegyzet  Szóljon hozzá

Szatmári HarangSzó Rádió – 211. adás

Harangszó Rádió211. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Mária álma

napocska„Jelzett újra a magzat,

vajon mit akarhat?

Kék lesz a szeme,

göndör a haja,

pici száját, ha félrehúzza,

nem tetszik valami bizonyára.

Mosolyában kacag a Nap,

szavában ébred majd a hajnal,

csillagfényes lesz az éjszakája.

 

Együtt megyünk majd

az Istent dicsérni,

együtt fogjuk majd

az embert szeretni…”

 

Arra ébredt Mária,

hogy fia már nem az ő fia.

Fodor Lajos

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 29.

„Igyekezzél hozzám jőni hamar.” (2 Tim. 4, 9)

Pál apostol éppen olyan hús-vér ember volt, mint mi. Nem játsza meg magát, nem mutatja a szépet, miközben szívében más van. A római börtönből írja ezeket a sorokat. Tele van ő is emberi vágyakkal és esendőségekkel. Miközben ecseteli börtönkörülményeit egy pillanatra bele láthatunk a szívébe. Magányosnak érzi magát.Igen, bármilyen furcsán is hangzik, a hívő ember is találkozhat ezzel az érzéssel. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az Úr jelenlétét ne tapasztalná.Szó sincs erről. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az embernek szüksége van az emberre, nem élhet nélküle, mert Isten ilyennek teremtette.

Ne szégyeld bevallani, ha néha te is magányosnak érzed magad. Isten jelen van az életedben, mégis folytogat, nyugtalanít ez az érzés. Keresd az emberek, kiváltképpen a hitben járók társaságát. Ezt tette Pál is: vágyott a Timóteussal való találkozásra.

Mi okozta Pálnál a magányosságot?

A levélből erre is fény derül. Korábbi barátai közül többen is elhagyták . Természetesen maradtak még mellette, de a tőle elpártolók miatt nagyon bánkódott. Ez teljesen érthető, hisz ezek között az emberek között olyan is volt, aki korábban közvetlen munkatársa volt az apostolnak (Démás). Ezek az emberek nagyon hiányoznak Pálnak.

Így méginkább érthető, miért fűti annyira Pált az ifjú testvérével való találkozás vágya. Arra kéri Timóteust, hogy igyekezzen minél hamarabb hozzá jönni. „Az emberi barátság az Isten gondviselő ajándéka az emberiségnek . Jézus jelenléte az életünkben nem helyettesítheti az emberi barátságot.”(John Stott).

Ezen a ponton értékelődik fel a keresztyén gyülekezet. Azért olyan fontos eljárni a közösségi alkalmakra, hogy soha ne érezd magad egyedül. Ennek ellenére, ha valaki mégis magányosnak érzi magát, vagy vele, vagy a közösséggel van baj. Ahol egy közösségben Isten szeretete uralkodik, ott senki nincs egyedül és nem magányos.

Ma adventbe léptünk. Ennek az időszaknak az Úrra való várakozás a jellemzője. Mi az Úr visszajövetelét várjuk. Miközben az Urat várjuk lehet, hogy valaki barátságát is szomjúhozzuk, vagy valaki éppen mireánk vár. Keressük egymás barátságát, legyünk közösségben egymással. Így az Úr jelenléte is erőteljesebben tapasztalható az életünkben. Ámen.

                                                                                                                             Szilágyi Balázs

                                                                                                                             Szatmár-Láncos

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare