Velünk az Isten – 2021. február 25.

“A papifejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék, mivelhogy a zsidók közül sokan őmiatta menének oda és hivének a Jézusban.” ( János 12. 10-11). Mielőtt Jézus bevonul Jeruzsálembe, megcselekszi a legnagyobb csodát: Feltámasztja a négynapos halottat, Lázárt, amiért még többen ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – XXIX. Ökumenikus Női Világimanap Szatmárnémetiben

„Biztos alapra építsünk !” (Máté 7,24-27)             Szeretettel meghívjuk a történelmi egyházak nőtagjait és minden érdeklődőt az Ökumenikus Női Világimanap alkalmára, amelyet 2021. március 5-én, pénteken du. 5 órakor tartunk a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református templomban (Bethlen Gábor tér 1). A találkozóra a Járványügyi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 24.

Keress nyugalmat Istennél! „Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik. Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival.” (János 11, 54) Lázár ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 23.

“Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így ...

Olvassa tovább »

A böjt lényege

„Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, ...

Olvassa tovább »

Gyakornoklelkész bemutatkozása és böjtfő Szigetlankán

Mérföldkőhöz érkezett a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség. Negyed évszázados fennállása során először szolgál gyakornoklelkész a gyülekezetben. Bár a kinevezés egy fél évre szól, mégis előreláthatóan ez nagy áldás- és többletként ígérkezik a gyülekezeti életben. Böjtfő vasárnapjának délelőttjén, úrvacsorai közösségben az igehirdetés ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 22.

“És kijött a halott, keze-lába pólyába csavarva és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: Vegyétek le róla, hadd menjen!” (Jn 11,44) Vannak kötelek, amelyek megfojtanak és vannak biztosági mentőövek is. Ami megfojt, nem szolgálhatja biztonságunkat. Ami akadályoz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 21.

“Monda azért Márta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.” (János 11, 21-22) Márta szemrehányást tett Jézusnak, amiért végzetesen elkésett. Lázár ...

Olvassa tovább »

Épül, bővül az óvoda Szamos-negyeden

A Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési programja keretében immáron a harmadik óvoda épül Szatmárnémetiben. Szatmár-Szamos-negyed református gyülekezetében eddig is működött az Árva Bethen Kata Óvoda, mint az egyházkerület első óvodája, de a bővítésnek köszönhetően már napközi program is működhet benne. Csütörtökön ...

Olvassa tovább »

Az eljövendőt keressük

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Olvasom a Zsidókhoz írt levél 13. részét, és elcsendesedésemben hálát adok Istennek a Magyarországi Református Egyházért, amikor a tisztújítások rendjén a Zsinat is megválasztotta elöljáróit a következő szolgálati időre. Istennek mondok köszönetet az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 19.

     “Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus erre azt kérdezte: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?” (Jn. 10,31-32) Igaz az a mondás: hogy tégy ezer jót ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 18.

“Körülvevék azért őt a zsidók és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván.” (Ján 10,24) Ünneplő zsidók, akik nyolc álló napon át emlékeznek arra az időszakra, amikor az Isten segítségével újra ...

Olvassa tovább »

Az özvegy árbóc

Ezerszer is igent mondanék…, de most nemet kellett mondjak. Házasság hetében özvegy lettem. Van ebben valami sorsszerű. Fájdalmas, még kívülről nézve is, látom az engem körülvevő emberek arcán is, félelmetes. Mégis, valami megmagyarázhatatlan erőt is érzek, ami nem tőlem van. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 16.

“Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.  Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. ...

Olvassa tovább »