Kevés pünkösd, sok áldással! – Pünkösd Halmiban

„Kevés pünkösdöt hoztál, kevés Szentlelket, Uram, mireánk” – fogalmazza meg szemrehányó gondolatait, Ady Endre, a magyar irodalom egyik legnagyobb költőóriása, de ez esztendőben Halmiban ez másként alakult – kezdte bevezető gondolataiban Elek Arnold Zoltán halmi lelkipásztor, pünkösdvasárnap. A presbitérium alázatos ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 2.

“Történt, hogy miután Ráhel megszülte Józsefet, Jákób azt mondta Lábánnak: Bocsáss el engem, hadd menjek haza a szülőföldemre! Add ki a feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked! Hadd menjek el, hiszen te tudod, hogy mennyit dolgoztam nálad! Lábán azt felelte ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 1.

“Amikor látta Ráhel, hogy nem szül Jákóbnak, irigykedni kezdett nővérére, és azt mondta Jákóbnak: Adj nekem gyermekeket, mert ha nem, belehalok!… És ezt mondta Lea: Megajándékozott az Isten engem jó ajándékkal. Most már velem lakik a férjem, mert hat fiút ...

Olvassa tovább »

Ballagás a Refiben – Kövesse online!

Tisztelt diákok, szülők, hozzátartozók, kedves barátaink, Békesség Istentől! Az idei év mindannyiunk számára tartogatott meglepetéseket, sajnos, ahogyan tapasztalhattuk, ezek nagy része jobbára negatív volt. Az elmúlt hónapok mindannyiunkat megpróbáltak, és holnap egy új próba elé kell állnunk. Sajnálatos módon az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 29.

„Áldj meg engem, engem is atyám, kiáltott fel Ézsaú és sírt. Azért Izsák az ő atyja, és monda: Íme kövér földön lesz lakásod, és részed lesz az ég harmatjából onnan felül; És fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod. De lészen, ...

Olvassa tovább »

Jób (13)

“Kiálts csak! Van-e, aki felelne neked? A szentek közül melyikhez fordulsz? Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig a buzgóság veszíti el. Láttam, hogy egy bolond gyökeret eresztett, de nagy hamar átkozott lett szép hajlékában. Távol van fiaitól ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 28.

“Rebeka pedig meghallá, amit Izsák az ő fiának Ézsaunak monda s amint elméne Ézsau a mezőre, hogy vadat vadásszon és hozzon, szóla Rebeka Jákóbnak az ő fiának mondván: Imé hallám, hogy atyád szóla bátyádnak Ézsaunak.…” (1Móz 27,5-6) Izsák, az idős ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 27.

 „És vetett Izsák azon a földön, és termett neki száz annyija abban az esztendőben, mert megáldotta őt az ÚR. És gyarapodott ez az ember, és egyre gazdagodott, míg végül igen tehetőssé lett.” (1Móz 26, 12-13)             Izsák és felesége Gerárba ...

Olvassa tovább »

Halld! – Ifjak szolgálata az IGEszigeten

Újabb szabadtéri istentiszteletre került sor a Deák téren, s habár az eső esett, mégis megfelelő körülmények között hangzott az Ige. A hatodik „karantén-videó” is bemutatásra került, melyben az ifjak tolmácsolták Mózes ötödik könyve 6. fejezetét. Közeledik a századik igehirdetés az ...

Olvassa tovább »

Bolyki Brothes: Futás (Füle Lajos versének feldolgozása)

Aktuális üzenet, futásunk előtt. Nagy örömmel és hálával emlékezünk arra a közel három évvel ezelőtti eseményre, melyen többezren összegyűltünk a reformáció 500. évfordulója alkalmából Szatmárnémeti főterén. A Bolyki Brothers akkor is elénekelte Füle Lajos Futás című versének feldolgozását, melynek örökérvényű ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 26.

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette. Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött ...

Olvassa tovább »