Imahét Ombodon

Az egyetemes imahetet január 25 és február 1 között szervezik meg Ombodon. Az istentiszteleti alkalmak 18 órától kezdődnek.

Igehirdető lelkipásztorok az imahéten: Tegnap, azaz vasárnap Jobb Domokos helyi lelkipásztor nyitott, ma, hétfőn Erdei Árva István szamoskóródi és dobrácsapáti lelkész szolgál. Kedden Király Lajos batizi, szerdán Kürti Tamás aranyosmeggyesi és szatmárgörbedi lelkipásztor prédikál. Csütörtökön Varga Botond Kisbábony és Túrterebes, pénteken Tolnai János Patóháza és Apa lelkésze szolgál. Szombaton Nagy Erika Sárközújlakról érkezik, vasárnap pedig Keresztúri Sándor Zsolt hiripi lelkipásztor zárja az alkalom sorozatot, melyre mindenki szeretettel várnak!

Épül a Láncos templom gyülekezeti terme (képriport)

A Németi gyülekezet imahetéről (képriport)

A világ teremtése és újjáteremtése között…

Forrás: szatmar.ro

El kell indulnunk Isten felé, hogy elérjük egymás kezét – mondta Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök az ökumenikus ima alkalmával, a Székesegyházban.

Már hagyomány, hogy januárban, az egyetemes imahéthez kapcsolódva Szatmárnémetiben is találkoznak a különböző felekezetek képviselői, hogy közösen álljanak ki, együtt imádkozzanak a békéért, a keresztények egységéért. Idén január 24-én, délután fél öttől kezdődött az ökumenikus imaóra, melyre a különböző felekezetű hívek is talán nagyobb számban eljöttek, mint az elmúlt években.

Az imaalkalom elején Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök köszöntött mindenkit, aki ellátogatott a Székesegyházba imádkozni az Úr Jézus szándékára, „ hogy az a megosztottság, ami a történelem folyamán a keresztények között létrejött, minél inkább a megbékélés és a testvéri szeretet egységébe torkolljon. Amit szétromboltunk, azt csak a Jóisten segítségével tudjuk ismét eggyé tenni. Adja meg Isten, hogy az igéből erőt merítve az egység útján tudjunk előrehaladni.” Schönberger Jenő ugyanakkor megköszönte a Sant’Egidio Közösségnek az ökumenikus imaórák sokéves szervezését, majd átadta a szót a római Sant’Egidio Közösség titkárának, Alberto Quattrucci-nak.

Ő röviden rámutatott, 78 országban vannak jelen a világon, és mindenhol a szegényekért dolgoznak, szolgálnak, valamint a békéért és az egységért tesznek meg minden tőlük telhetőt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ma újra felerősödetek a háborúk, az erőszak, és ezzel együtt az emberek szívében a reménytelenség is eluralkodik. A keresztények egysége viszont az a kincs, erő, amely békességhez, kiengesztelődéshez vezethet a világban.

A szatmári Sant’Egidio Közösség nevében Szilágyi Edit köszöntötte a különböző felekezetek képviselőit és kezdődött meg ezután az elmélkedések sora, először Nt. Szűcs Sándor baptista lelkipásztor gondolataival: „Valóban egységben az erő, jó, ha a jó cél érdekében összefogunk, s legfőképp az imádságban kell, hogy egyek legyünk. (…) Örülök, hogy egyházak együtt imádkozhatunk azért, hogy Isten áldja meg Szatmár lakosait, hogy tudjunk ellenállni a rossznak. Összefoghatunk ebben, és az összefogásban nagy erő, áldás van. Bátorítani egymást, imádkozni egymásért, ott lenni egymás mellett…”.

Nt. Kovács Sándor református esperes Ezékiel próféta könyvéből olvasott (Ez 37,1-14), majd kihangsúlyozta, Isten kezében van a hatalom, az erő, a megújulás, a feltámadás. „A próféta nagyon jól látja, hogy az Egyház léte Isten szívügye, s a száraz csontoknak, a mai világ közömbös emberének, a hitetlen ténfergőknek, neked és nekem, Ezekiel prófétához hasonlóan szólnunk kell, az Istennek igéjét prófétálni, hogy a csontok, a hitetlen lelkek, a közömbös emberek felébredjenek új életre. Csupán két dolgot kell bemutatnunk: milyen hatalmas a mi Istenünk, és milyen elveszett állapotban van az ember, Isten, Jézus Krisztus nélkül. Hát ezt tegyük együtt, összefogva. Ez a mi feladatunk, és nem is kevés, a testté lett igét, Jézus Krisztust hirdessük!”

Ft. Pallai Béla görögkatolikus parókus a szamariai asszony történetét olvasta fel, majd elmondta: „Minden egyes évben, amikor összegyűlünk ide, hogy a krisztushívők egységéért imádkozzunk, akkor nem azt akarjuk kifejezni, hogy ez csak egy hétig tart, hanem ez egy kezdete annak, hogy egész évben együtt élünk, együtt vagyunk Krisztussal. Krisztust követjük – hisz keresztények vagyunk -, és ugyanazzal a Krisztussal éljük az életünket, aki örök életet kínál nekünk, és azt kéri tőlünk, hogy egyek legyünk. És mi ezt meg is tesszük több-kevesebb sikerrel, elhozzuk ide, ami tehetségünktől függ – az imádságainkat, az énekeinket, képekben, vallásos szimbólumainkkal -, sokszínűségünk legjavát. Eljövünk egy helyre, hogy találkozzunk Krisztussal, aki már itt vár ránk, tudja, hogy kik vagyunk, és tudja, hogy mit akarunk. Hisz, amikor a szamariai asszony is kiment a kúthoz vizet meríteni, Jézus már ott volt…”

Ft. Dumitru Roman görögkatolikus esperes emlékeztetett, Isten közösségi lénynek teremtette az embert, mely szoros kapcsolatban van a teremtőjével. „Ismert, hogy a bűn beavatkozott ebbe a tervbe és Ádám, ahelyett, hogy egy egységes, az Istennel békében élő nép feje lett volna, egy gyűlölködéssel és féltékenységgel megosztott világ atyja lett. Ő maga elbújt a Teremtő szeme elől, a fiai pedig megölték egymást, azért mert Ádám a vétkével elveszítette az élet értelmét. Isten, végtelen jóságával, az időkön keresztül készítette a bűn által szétszóródott fiainak újraegyesülését. Jézus halála az élet forrásánál gyűjt minket össze, a Szentléleknél” – mondta Dumitru Roman.

Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök utolsóként szólt a jelenlevőkhöz: „Ebben az egy órában átimádkoztuk a múltat, a jelent, és engedtük magunkat elragadtatni a jövőbe. A világ teremtése és a világ újjáteremtése között élünk. Hála Istennek, hogy ebbe a világba elküldte egyszülött Fiát is, azért, hogy megtanítson bennünket vágyni az újra és tanulni a régiből. Mindannyian közelebb kerülünk Istenhez, ha így tekintünk az ő művére, arra a világra, amit Ő szeretetéből alkotott, és mi elrontottunk. Arra, amit Ő szeretettel megváltott egyszülött Fia által, és mi minduntalan próbálunk elszakítani tőle, de egyszer új föld lesz és új ég, megszűnik, ami eddig volt, valami új lesz, és ott valóban Isten velünk lesz. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál közelebb kerül embertársaihoz is. Mi valamennyien Isten szavát engedtük magunkon keresztül hangozni. Most viszont meg kell indulnunk nekünk is ennek a szónak a nyomán Isten felé, hogy elérjük egymás kezét. (…) Ha valaki el tud indulni az egység felé, és legalább kérni Istentől az egység ajándékát, az megtalálja a saját lelke békéjét, és ő maga is békehírnök lesz a környezete számára.”

Az elmélkedések után a Sant’Egidio Közösséggel imádkoztak, három nyelven mondták el a Miatyánkot, majd az egység és a béke jelét adták egymásnak egy őszinte kézfogásban.

Az ökumenikus imaalkalom Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök áldásával, és közös énekkel ért véget.

Fodor Lajos: Áttörés

Beszűkül életed, mint a madáré,

melytől  a levegőég távol kerül,

lefelé nézel, a föld felé,

messzire délibáb játszik álmot,

körbefogja a te világod.

 

Áttörni ezt a páncélt,

kijutni a zsenge füvű rétre,

patakcsörgedezés közelébe,

madárcsicsergés örömébe,

mének játszó kiscsikói közé,

közülük az egyik te légy,

menni holdsugaras csillagfényben,

ahol találkozik a föld és a végtelen,

és majd megérkezni oda,

mely minden vándornak

édes otthona,

ez az igazi áttörés.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. január 26.

„Az én időm még nem érkezett el…” Jn 7,1-13

Folyamatában olvasva a János evangéliumát, az embert egy nyomasztó érzés keríti hatalmába: hányan elhagyják Jézust, mennyien nem értik, és fordulnak ellene! Az előző részben a jóllakott sereg hagyja ott, itt meg a júdeai zsidók lelkében él ott az ölési vágy. És még a Jézushoz közel állók, testvérei sem hisznek Neki, küldenék, menjen az ünnepre, mutassa meg magát a világnak, kezdjen már valamit magával!

És ekkor hangzik az isteni kijelentés: az én időm még nem érkezett el. Jézus nem fél, hisz majd felmegy az ünnepre, de nem ez az őszi, nem a lombsátor ünnepe az ő ideje, amikor az emberért meg kell halnia. Az az idő még nem érkezett el. Az Atya még nem tette nyilvánvalóvá. És ebbe az embernek nincs beleszólása!

Mit üzen ez mára? Először arra figyeljünk: ünnep és gyilkolási ösztön, mély vágy jelenik meg egymás mellett. Ne csóváljuk a fejünket, minden ünnepünk ebben a hangulatban telil el ma is! Tele vagyunk feszültséggel, és ha nem robban az ünnepen az idegrendszerünk, visszük magunkkal a feszültséget a hétköznapokba! Nem csak egymásra, Jézusra is haragszunk ilyenkor!

Másodszor, akik közel vannak, sokszor nem a legközelebbiek! Nem érezted még, hogy akivel csak úgy futólag találkozol, jobban megért, mint akivel évek-évtizedek óta ismeritek egymást? Ahogyan az igazi barát érték, az igazi tanítványtárs is az! De lássuk meg uganakkor azt is, Jézus mellett megváltozhatnak életek, és a testvérek közt itt megszólaló Jakab, hogyan válik oszlopává az őskeresztyén egyháznak!

Harmadszor – a krisztusi idő. Miért kell Neki az időt kivárnia? Hisz isteni hatalmánál fogva bármikor megválthatná az embert! De kell ez az idő, hogy türelemre intsen téged is, és megtanítson: azért várta ki az Atya által rendelt Időt, hogy neked legyen időd Hozzá fordulni!

Varga Botond,

Kisbábony

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: A sebhelyes kéz

Néha életed mélyre kerül,

Örvények vesznek körül,

Úgy érzed, elnyelnek a habok,

Mindig csak azt mondod:

„a bajok, a bajok nagyok”.

 

Közben megérint

egy láthatatlan kéz,

Lehet még nem tudod:

Krisztusé az a kéz,

Mely sebhelyes ugyan,

De érted lett olyan.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Kézenfogva – A ,,Táncra lábam” és a ,,Játék a zenével” pályázat rövid ismertetése

A 2014- 2015. tanévben lehetőségünk nyílt egy Óvodai-iskolai együttműködési program megvalósítására a“ Bethlen Gábor “  alap jóvoltából. A pályázat célja a magyar nyelven oktató óvónők és tanítónők közötti együttműködés ösztönzése, segítése.

A külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok munkája nagyban meghatározza a külhoni magyar felső tagozatos diákok közösségének számát, minőségét. A külhoni magyar szülők döntésében, hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő pedagógusoknak.

A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermekeinket anyanyelvi oktatási intézménybe írassuk.

A programokba szakmai megvalósítók – pedagógusok – révén bevont, részvételi célcsoport: a Református Gimnázium óvodásai, iskolásai és azok szülei.( Résztvevő pedagógusok: Bauer Orsolya, Elek Ramona, Máthé Gabriella, Mekker Melinda, Orosz Anikó, Pándi Beáta, Szilágyi Noémi, Veres Hajnalka, Volosin Szilvia)

Szeptembertől decemberig különböző fejlesztő tevékenységtípusokon vehettek részt a Református Gimnázium óvodásai, kisiskolásai, valamint pedagógusai. A „Táncra lábam”( projektvezető Szilágyi Noémi) és ,,Játék a zenével” ( projektvezető Volosin Szilvia) elnevezésű pályázatok során a gyerekek különböző néphagyományokkal, néptánc oktatással, kézműves foglalkozással ismerkedhettek meg.

Az őszi hónapokban betekinthettek a gyerekek a különböző régi , vidéki tevékenységekbe, a szüreti mulatságba, a kukoricahántásba. Minden egyes tevékenységünket kézműves foglalkozással zártunk le, fejlesztve ezzel a gyerekek kreativitását, kézügyességét, fantáziáját.

A természetből vett anyagok segítségével készítettünk különféle tárgyakat, játékeszközöket, bemutatva a régi idők játékait.

A tevékenységek végzése közben folyamatos volt a népdaléneklés, népi játékok játszása, hiszen a projekt egyik fő célja a zenei kultúra fejlesztése volt.

A táncoktatást a „ Tímár módszer „ alkalmazásával igyekeztünk átadni a gyermekeknek, amiben segítségünkre voltak szakemberek is.

A decemberi hónap nagyon változatos volt, ünnepi hangulatban telt. Itt járt a Mikulás, gyertyát öntöttünk, karácsonyfa díszeket készítettünk, részt vettünk a City Rádió Ünnepváró rendezvényén, valamint mézeskalácsot is készítettünk. Az elkészült mézeskalácsokat felajánlottuk a Máltai szeretetszolgálatnak, akik eladták és a pénzből a nagycsaládosokat segítették.

Nagyon tartalmas volt az együtt eltöltött idő úgy a szülők, nagyszülők, pedagógusok, leendő pedagógusok és a gyerekek körében is.Fontosnak tartjuk a népszokások felelevenítését s megőrzését már óvodás korban is. A gyermek érzelmi, értelmi világát, egész világképét ősi idők óta a népdalok, népi gyermekjátékok, népmesék, népi versikék és mondókák fejlesztik, gazdagítják, formálják.

Balog Boglárka

Orosz Anikó

Veres Hajnalka

Szatmári HarangSzó Rádió – 168. adás

Harangszó Rádió168. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Fodor Lajos: Vállalkozás és küldetés

Vállalkozhatsz akármire,

munkád nem kíséri áldás,

csak ha Neki maradsz hálás.

 

Elhívó és küldő Urad

megbíz, feladatot ad,

tetted dicsérje az Istent.

 

Magasztos munkádban

az a legszebb, a te Urad

nemcsak biztat, melléd áll,

így  lehetsz sikeres.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare