Velünk az Isten – 2018. április 20.

“Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék,mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.” (2Kor 10,17-18) Dicsekedni gyerekes dolog, de tulajdonképpen igazából többnyire felnőttek művelik, mikor „xx” hengeres „yy” köbcentis csilli-villi verdáikból kikönyökölve dübörögnek a sugárúton, mikor ...

Olvassa tovább »

Diakóniai jelentés a 2017-es esztendőről

A Szatmári Református Egyházmegye elmúlt esztendejét a tenni akarás és a lelki megújulásra való tudatos odafigyelés jellemezte. Ennek jegyében sikerült előmozdítani a már régen óhajtott és megvalósításra váró diakónia ügyét. Noha még nincs intézményesítve és még gyermekcipőben halad, de mégis ...

Olvassa tovább »

Dogmatika másként a lelkésztovábbképzőn

Kozák Péter református lelkész érkezett Budapestről, a Károli Gáspár Református Egyetemről, hogy előadást tartson a Szatmár és környéki lelkipásztoroknak a soron következő lelkésztovábbképzőn. Kedden és szerdán a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség gyülekezeti házában Keresztúri Sándor Zsolt hiripi lelkipásztor szervezésében és Sipos ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 19.

“Mert noha test szerint élünk, de nem test szerint vitézkedünk” ( 2Kor 10, 3). Pál leveleiben szívesen használ az élet különböző területeiről ismert kifejezéseket. a sport világából, amikor futásról vagy öklözésről beszél, de a harciasság területéről , a belső és ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Csengerbagoson

Nagyon kedves fogadtatásban volt része az esperesi vizitációs bizottságnak a kicsiny, de annál lelkesebb csengerbagosi gyülekezetben. Mészáros Mihály beszolgáló lelkipásztor fogadta Király Lajos esperes és csapatát: Kiss József főjegyzőt, Puskás Csaba gondnok urat, Nagy Erika missziói előadót, Győrbíró Sándor katekétikai ...

Olvassa tovább »

Missziói jelentés a 2017-es évről

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn 13,34-35)  „A lélek pásztorának az a tevékenysége, amely kitör abból ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 16.

“Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.  Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,8-9) Nem lehet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 14.

„… tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket.” (2Kor 7,1b) A Szentírás tanúsága szerint a keresztyén ember, tehát az az ember, akit Mennyei Atyánk, fiával való közösségre hívott el, idegen ebben a ...

Olvassa tovább »

Itt az alkalmas idő – Egyházmegyei közgyűlés

Megtartotta éves közgyűlését a Szatmári Református Egyházmegye, amelyen a reformáció emlékévére való visszatekintés mellett aktuális, jövőt érintő kérdésekről is tárgyalt a 81 jelenlevő lelkipásztor, gondnok, valamint presbiter. A Láncos templomban Vinczéné Pállfi Judit a Királyháhómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosa ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 13.

„Akinek pedig ti megbocsátotok valamit, én is…” (2Kor 2,10a)  Két ige jut eszembe annak kapcsán amit Pál a Korintusiaknak ír, s mind a kettő Jézustól való idézet. Az egyik a Miatyánkból „…bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ...

Olvassa tovább »

Villámcsődület a Magyar Költészet Napja alkalmából

A Magyar Költészet Napja alkalmából flashmobot tartottak a LiterArt Egyesület szervezésében Szatmárnémeti Újközpontjában. Többszáz diák részvételével mondták el Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani című versét: A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, akarsz-e mindig, mindig játszani, akarsz-e együtt a sötétbe menni, gyerekszívvel fontosnak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. április 11.

Akarsz megújulni? „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden” (2 Kor 5,17) Az újdonság bűvöletében él a világ. Új autóra, telefonra, televízióra, mosógépre, ruhára, házra és még sok másra vágyik az ember, ...

Olvassa tovább »

Esperesi jelentés a 2017-es esztendőről

Csütörtökön 10 órakor tartják meg a Szatmári Református Egyházmegye éves közgyűlését. A lelkészek 2017-es esztendőről szóló jelentése alapján az alábbiakban mindenki átolvashatja az esperesi jelentést. Az összeállítást Kürti Tamás egyházmegyei levéltáros végezte el. Köszönjük!

Olvassa tovább »

A betegségek lelki okokra vezethetők vissza – Előadás-sorozat Pettyénben

Forrás: frissujsag.ro Fleisz Kinga pszichológus vasárnap a Pettyéni Református Egyházközség gyülekezeti termében folytatta előadás-sorozatát. Ez alkalommal a betegség elfogadása és annak kezelése volt a téma. Genda Szabolcs helyi református lelkipásztor Lukács evangéliumának a 17. fejezetét választotta igehirdetése alapjául, amelyben az ...

Olvassa tovább »