Október 6-ra emlékeztek Halmiban

Ez esztendőben is megemlékeztek a tizenhárom aradi vértanúról a halmi református templomban. Az ünnepi megemlékezésen, a Sámuel második könyve első fejezetének 27. verséből szólt az IGE: „Oh, hogy elhulltak a hősök! És elvesztek a hadi szerszámok!

Elek Arnold lelkipásztor kiemelte, hogy manapság is rendkívül fontos, hogy az ünneplő és emlékező ember, mennyire tudja életének, népének, közösségi sorsának alakulását, az Isten Igéjének fényében, szemlélni. A dávidi „íj dal” ma sokak számára talán egy másik dalt csal elő a szív mélységéből, az aradi 13-at sirató éneket.

„Jaj de búsan süt az őszi nap sugára,

Az aradi vártömlöcznek ablakára.

Szánja azt a tizenhárom, magyar vitézt,

Ki a magyar szabadságért a halálra kész!

Gilboa és Arad hősei mindnyájunk életének hőseivé lettek. Életükért, harcukért és halálukért nem volt kár, mert a Krisztus fénylő keresztje ott a Golgotán elvilágít, el egészen Aradig, minden gyászolóig és emlékezőig, hogy vigasztaljon, s reménységgel bíztasson minden időben.

Az igehirdetést követően az iskolás gyermekek, Pap Erika magyartanárnő vezetésével, színvonalas és lelket melengető műsorral ajándékozták meg a gyülekezetet. Az istentisztelet végeztével a templomkertben levő emlékműnél koszorúkat helyeztek el, a hősök előtt tisztelegve. A helyi RMDSZ, a Római Katolikus Egyház, és a Református Egyház részéről kerültek fel a kegyelet virágai. A koszorúzást követően, a temetőben álló kopjafához is kilátogattak, s ott is koszorúzással adóztak a hősök emlékének. Köszöntő beszédet mondott Kereskényi Gábor parlamenti képviselő. Az iskolás gyermekek énekszóval, virággal, s gyertyagyújtással emlékeztek. A Himnusz eléneklése után, szeretetvendégségre várták az emlékező és ünneplő testvéreket. Köszönetet mondtak a szervezésért a község vezetőinek. Köszönet a fotoriporteri munkáért Marozsán Antónia IKE tagnak.

Halmi                                                                                     Elek Arnold Zoltán

2015. október 4                                                                                 lelkipásztor

Velünk az Isten! – 2015. október 5.

„Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.”

1Kor 4,1

Olvasásra: 1Kor 4,1-13

Keresztyén önazonosságunk, identitásunk újabb építőkövei azok, amikről Pál beszél: szolgák és sáfárok vagyunk. Általában ezt csak a lelkészekre értjük és értelmezzük, papokra, szerzetesekre, Isten kiválasztott és elhívott szolgáira. Azonban ez nem egy olyan kiváltság, amit le lehetne foglalni, ki lehetne sajátítani. Ez minden keresztyén, hívő ember sajátja – legalábbis annak kellene lennie!

És mit jelent ez? Mit jelent a szolgaság? Alázatot kíván. Alázatot Isten és az ember iránt. A mai világban nagyon nehéz. Azt mondani, hogy nem én, hanem Te vagy te. Hogy Isten vagy az ember, a melletted, lehet épp ellened élő ember az, aki előtt szolgává teszed magad. Nehéz ezt az apostoli, páli személyiséget felöltözni!

A másik a sáfárság. Az Isten ügyével – jó értelemben vett – üzletelés. Hogy forgasd a beléd oltott igét, add át másnak is, házalj vele. Azt mondja Pál, a sáfároktól azt várják el, elsősorban, hogy becsületesek legyenek. De divat ez ma? Elvárás ez ma? Elvárod magadtól? Ha a világ nem is, vagy csak álszent módon, számodra, magaddal szemben egyértelmű követelmény ez? Mert annak kell lennie!

Varga Botond,

Kisbábony

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Szatmári HarangSzó Rádió – 203. adás

Harangszó Rádió203. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Bátorításul

Idősebbek vallják, addig élünk, amíg vannak terveink, ha előző este tudjuk, mi lesz a következő napi feladat. Régi családi kép: este, a vacsoránál a családfő kiosztotta a másnapi teendőket, az iskolai feladatok mellett a gyermekek is munkát kaptak, végezték a porta körüli teendőket, sőt a mezőn is segédkeztek, akár a kapálásban, akár a betakarításban.

Mindenki ereje szerint egyenlő mértékben dolgozott, hogy egyenlő mértékben részesüljön munkája gyümölcséből.  Hol van már a tavalyi hó? Elolvadt az idővel, a megváltozott körülmények közepette mintha elkényelmesedtek volna gyermekeink, érveket is tudnak sorolni: sokat kell tanulni naponta, (persze a számítógép mellett is ülnek), az iskolán kívüli foglalkozások is időt igényelnek, szépen eltöltik az istenadta napot.

Az egyéni tervek nagyok és szépek, sokszor meghaladják képességeinket, sokszor „álmodik a nyomor”- ahogy mondta Ady, ámde, ha elgondolkozunk fiataljaink helyzetén, nem rózsás az életük. Végezhetnek egyetemet, sorba kell állniuk, több munkaadó ajtaján kell kopogtatniuk, hogy itthon munkát találjanak. (Igaz, azt mondják, csak az az ember nem talál munkahelyet magának, aki nem akar dolgozni). Hallva azokat a barátokat, akik külföldön dolgoznak, joggal irigykednek rájuk, hogy ők annyit keresnek egy hónap leforgása alatt, mint az itthon maradottak három-négy hónapi munkával keresnének. Mennének továbbra is sokan szerencsét próbálni, ha nem kötné ide őket egy fikarcnyi honszeretet, családhoz való ragaszkodás, ha nem ismernék fel a lehetőséget, hogy idehaza is meg lehet azért élni, álmodni is lehet anyanyelven, terveket is lehet szőni, ha nem is merészeket, kisebbeket, melyeket becsületes helytállással azért csak el lehet érni. Szerényebben, de becsülettel kitartva is lehet reménykedni. Hadd illesse dicséret azokat a fiatalokat, akik szívében még ég a láng, nem engedik, hogy kioltsa a nagyravágyás, az egyből mindent megkapni akarás szellője. Lehet még ma csak pislákoló mécses, holnap gyertyaláng, majd fárosz, amelynek fényébe már nem lehet belenézni.

Világoljatok, másoknak is fényt adva, szőjetek terveket az istenadta lehetőségek közepette!

Fodor Lajos

Kategória: jegyzet  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. október 4.

„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.” 1Kor 3, 1

Olvasásra: 1Kor 3, 1-10

Két ellentét húzódik végig az igén: testi-lelki és kiskorú-nagykorú. Két ellentét, mely szorosan összekapcsolódik egymással: ha a hitben kiskorúak vagyunk, akkor testiek vagyunk; ha a hitben nagykorúak vagyunk, akkor lelkiek vagyunk.

Mit jelent hitben kiskorúnak, testinek lenni? Azt, hogy hallottuk Isten igéjét, megéreztük az Ő szeretetét, hallottunk váltságművéről, de a hétköznapok gyakran elfeledtetik velünk. A kiskorúság azt jelenti, hogy megelégszünk Isten szeretetével. Isten szeretetének a megtapasztalása jó, szép, lélekmelengető, elegendő is számunkra, nekünk nem kell több, ez elégséges lesz ahhoz, hogy üdvözüljünk. Közben teljes mértékben a világ szerint élünk, azt tesszük, amit a világ megkíván tőlünk. Néha napján kinyitjuk Bibliánkat, néha imádkozunk, elmegyünk templomba, és azt hisszük minden rendben van, Istennel szemben le is tudtuk minden kötelességünket. De ez nem így van, Pál apostol figyelmezteti a korinthusi gyülekezetet, és minket is, fel kell nőni, nagykorúvá kell lenni a hitben.

Mit jelent hitben nagykorúnak, lelki embernek lenni? Azt, hogy tudom nekem feladatom van ebben a világban. Mégpedig olyan feladatom, amit Isten rám bízott. És ezt a feladatomat nem felejtem el betölteni. Nagykorúnak lenni a hitben azt jelenti, hogy minél jobban meg akarom ismerni Isten akaratát, növekedni akarok a hitben. És mikor megismerem Isten igazságát, azt nem akarom magamnak megtartani, hanem tovább akarom adni másoknak is. Tanítványokká tudunk válni, de olyan tanítványokká, akik másokat is tanítanak.

Akarunk mi nagykorúkká válni a hitben? Vagy ma még kényelmesebb kiskorúnak lenni?

Kala Noémi,

Szatmár-Láncos

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Címvédés a református lelkészek focikupáján

Kilencedik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei Református Lelkipásztorok Focibajnokságát. A félévente megrendezett esemény házigazdája szombaton a Szatmári Református Egyházmegye, a sportesemény helyszíne Pusztadaróc község sportcsarnoka volt.

Szombaton déli 12 órakor érkezett meg a nyolc megméretkezésre váró csapat, akiket a házigazda egyházmegye és a község nevében Király Lajos főjegyző valamint Găman Mihály polgármester köszöntője fogadott. Ezt követően jöhettek az izgalmasabbnál izgalmasabb meccsek.

Az A jelű csoportban a határ mindkét oldalán elhelyezkedő szatmári egyházmegyék csapatai mellett Kolozsvár és Nyírség lelkészei kaptak helyet. A házigazdák remekül kezdték a tornát, két győzelemmel és egy döntetlennel végeztek a csoport élén, maguk mögött tudva a tiszántúli szatmáriakat, akik a második helyen jutottak tovább. A B csoportot Bihar csapata nyerte meg remek játékkal, de a csoport második helyét megszerző szilágyságiak sem panaszkodhattak teljesítményükre. Kárpátalja és Debrecen csapatai ugyan szintén jól játszottak, de ebből a csoportból is csak két csapat juthatott tovább.

Az első elődöntőn a házigazda kiràlyhágómelléki szatmáriaknál érződött, hogy mindent beleadtak a csoportmeccsek folyamán, és nem tudtak mit kezdeni a zilahiak beíveléseivel, egy gólos meccsen maradtak alul. A másik elődöntőn a címvédő magyarországi szatmáriak 2-1-re győzték le a bihariakat. A csalódott csapatok csatáját Bihar nyerte meg 4-2-re, a döntőben pedig szoros meccsen ugyan, de sikerült megvédeni a címet, így Szatmáron a szatmáriak, de mégsem a házigazdák nyertek. A torna legjobb játékosa Papp Csaba (Bihar) lett, gólkirály Kereszti Szilárd (Szatmár T), a legjobb kapus pedig Szabó Béla (Szatmár T). Külön dicséretet érdemel Szűcs Nikolász bíró, aki a meccseket korát meghazudtoló határozottsággal és kitartással vezette le.

A szervezők: Ilonczai Zsombor, Versényi István, Kovács Mátyás és Rácz Ervin a meccsek után a jól megérdemelt vacsora elfogyasztására hívták meg a csapatokat az Ivett nevű vendéglőbe, ahol Kovács Sándor esperes adtak át a díjakat, és ahol újabb alkalom erősítette meg a tudatot: egy vérből valók vagyunk.

Eredmények

A csoport

Szatmár T – Kolozsvár 1-1

Szatmár K – Nyírség 2-1

Szatmár T – Nyírség 3-1

Kolozsvár – Szatmár K 1-2

Szatmár T – Szatmár K 1-2

Kolozsvár – Nyírség 4-2

1. Szatmár Királyhágómellék 4-2 7p.
2. Szatmár Tiszántúl 4-2 5
3. Kolozsvár 6-5 4
4. Nyírség 4-9 0

 

B csoport

Debrecen – Zilah 0-1

Bihar – Kárpátalja 2-0

Debrecen – Kárpátalja 1-1

Zilah – Bihar 1-1

Debrecen – Bihar 2-3

Zilah – Kárpátalja 2-2

1. Bihar 6-3 7p.
2. Zilah 4-3 5
3. Kárpátalja 3-5 2
4. Debrecen 3-5 1

Elődöntők

Szatmár K – Zilah 0-1

Bihar – Szatmár T 1-2

Kisdöntő

Szatmár K – Bihar 2-4

Döntő

Szatmár T – Zilah 1-0

Folytonosság II.

Fűszálakon harmatcsepp csillan,

mintha siratnák a nyarat,

akarnak tovább élni,

újabb nyarakat remélni,

ám deresedni kezdenek a reggelek,

későbben ébred a kikelet,

a Nap bágyadtabban simogat,

már Őszi nászára hívogat,

lassan a hideg harmat

dermedt csendet teremt idelenn,

de az Isten odafenn,

újabb tavaszt, nyarat tervez:

újra csillanhat a harmatcsepp,

álmukból ébredő fűszálakon.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. október 3.

„Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket;hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.” (1Kor 2,12-14.)

Mi, azaz a Krisztusban elhívottak, Isten gyermekei, azok pedig a világ gyermekei. A Szentírásban végig ott van ez a fajta kettősség, azaz a jónak és rossznak szétválasztása. Igaz – hamis, istenfélő – istentelen, Krisztushoz tartozó – világias, világosság fiai – sötétség fiai. A kétfajta emberkép különböző gondolkodásmódot is feltételez. Ez azt jelenti, hogy ugyanarról a dologról másképpen vélekednek, ugyanazt az igazságot más szemszögből vizsgálják. Földi, világi, materiális, szempontból, vagy éppen a hit szempontjából.
Az Úr Isten jelenlétét, munkálkodását ebben a világban nehezen veszi észre a pusztán földhöz ragadt gondolkodás, porba hulló tekintetű, sokszor mindent megkérdőjelező ember. Azonban hit által megláthatjuk Isten hatalmát és gondviselő szeretetét. Bölcsességről, megismerésről szól a mai Ige. Azonban nem a világ szerinti bölcsességről és bölcselkedésről (tudomány és filozófia), hanem az Isten bölcsességéről. Isten Lelke az, Aki munkálja a megértést az ember szívében. Az érzéki, azaz a pusztán öt érzékszerveire támaszkodó empirikus ember nem képes eljutni az Istenről hirdetett dolgok mélyebb felismerésére, azonban az, aki szívét megnyitja, megérezheti Szentlélek munkáját.
A mai Ige végül még egy szempontra is kitér, mégpedig a viszonyulás kérdésére. Mivel eleve adott a világias és hit általi gondolkodásmód közötti különbség, illetve az a megközelítési mód, ahogyan a bennünket körülvevő világról gondolkodunk, ezért elkerülhetetlenül adódik az a feszültség is, amely jellemzi a világ egyházzal szembeni magatartását. Megvetés, lenézés, gyűlölködés. De ezzel minden hívő embernek számítania kell, mert Jézus maga mondta: „Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” (Jn 15,20.)

Kürti Tamás,

Szatmárgörbed

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Folytonosság

Voltál vagy és leszel,

akkor is ha elfeledkezel,

akik vannak és lesznek,

tovább élnek benned.

 

Rád kacag a jövendő,

a szebb és boldogabb idő,

akkor  majd szemléled fentről

azokat, kik utánad jönnek,

csak mosolyogsz, ha félnek,

üzened együtt az Istennel:

„Én terólad el nem feledkezem”.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. október 2.

“Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.”

1 Kor. 2,2

Nem pusztán arról ír Pál, hogy tud Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről, nem is csak arról, hogy egyedül Ő róla tud, ha nem arról ír, hogy másról mint Jézus, hallani sem akar, beszélni sem fog…

Sokan „végzik” el, határozzák el előre, tökélik el korábban, hogy mivel foglalkozzanak, vagy mivel ne. Pál azt nem határozza el, hogy másról is tudni akar a gyülekezetben mint Krisztus, és ehhez tartja is magát. Tudatosan nem foglalkozok mással, még csak nemet sem mond rá, nehogy ez Krisztus rovására menjen.

Sokszor foglalkozik az „egyház” olyan dolgokkal amikkel nem kellene, politika, gazdaság, hagyományok, etc(stb)… máskor meg kimondja, hogy vannak dolgok amivel nem akar foglalkozni, mert nem dolga, sőt ellenzi: mint politika, gazdaság, hagyományok, etc.

Pál helyet se enged másnak Jézuson kívül, még csak olyan szinten sem, hogy nem az egyház dolga a politika, vagy a hagyományőrzés, mert ha bele megy egy ilyen vitába, nem csak időt, de erőt is veszteget, értékes időt és erőt melyben, mellyel Isten Fiát lehetne dicsőíteni, magasztalni, rossz szóvalnépszerűsíteni.

Én inkább úgy beszélnék Jézusról, mint aki feltámadt a halálból, hogy az evangélium, tényleg örömhír legyen, de Pálnak s a hallgatóknak is az a fontos, amit Krisztus a halál vállalásával tett meg az emberiségért, hogy megfizetett helyettünk…

Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare