DE

„Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt; És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad. És hozzájárulának ...

Olvassa tovább »

Jób (3.)

“Történt egy napon, hogy fiai és leányai elsőszülött bátyjuk házában ettek, és bort ittak. Akkor követ jött Jóbhoz, és ezt mondta: Az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. A sébaiak azonban rajtuk ütöttek, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig ...

Olvassa tovább »

Nem mehetsz, nem jöhetsz és nem szólhatsz

Lelkünkben zajló káros folyamatokat nemcsak felismernünk kell, hanem azokat az áldott orvos gondjaira kell bíznunk. Különösen felerősödött megpróbáló állapotunkban az általunk leküzdhetetlen akadályok ellenhatása. Kemény frusztrácóban, azaz tehetetetlen zaklatottságban sodródunk, azzal az érzéssel, hogy legszebb emberépítő álmunkban is vereséget szenvedünk. ...

Olvassa tovább »

Jób (2.)

“Történt egy napon, hogy eljöttek az istenfiak, hogy az ÚR színe elé járuljanak, és megjelent a Sátán is közöttük. Az ÚR azt kérdezte a Sátántól: Honnan jössz? A Sátán így felelt az ÚRnak: Körülkerültem és át- meg átjártam a földet. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 7.

“Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind! Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 6.

“Dermesztő félelem lesz úrrá az embereken annak várása miatt, amik e földre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek.” (Lk 21,26) Egy 13. században épült templom kapujára Japánban ez van felírva: „Ide azok lépjenek be, akiket az élet és halál kérdései ...

Olvassa tovább »

Jób (1.)

“Élt Úc földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő volt, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya született. Hétezer juh, háromezer teve és ötszáz iga ökör és ötszáz szamár volt a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 5.

 „Azt mondta: Egy nemes ember messze földre indult, hogy királyságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Előszólította azért tíz szolgáját, adott nekik tíz minát, és azt mondta: Kereskedjetek vele, amíg megjövök! Alattvalói pedig gyűlölték őt. Követséget küldtek utána, és ezt ...

Olvassa tovább »

Óh, Uram, segíts meg!

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Mt.21,1-11) máig érvényes kérdésekre hívja fel a figyelmünket. Ha az evangéliumok híradását hűségesen követjük, akkor vesszük észre, hogy ezek a részletek mennyire időszerűek, és mennyire óvnak bennünket attól, hogy ne csak a történetet jegyezzük meg, hanem a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 4.

„Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket!” (Lk 21,8) Jézus a nagy megpróbáltatások idejéről, szól ...

Olvassa tovább »

Harminc éve Mikolában, a világ közepén

Egyházmegyénkben minden gyülekezetben másképpen tervezték a ránk következő vasárnapot, virágvasárnapot: népes gyülekezettel, ünnepi virágos diszben, de Isten másképpen akarta. Mikolában is üres lesz a templom pedig ez alkalommal nemcsak emberekkel, hanem emlékekkel is megtelt volna: harminc évvel ezelőtt, április elején ...

Olvassa tovább »

Közösség Lélekben

„Ha van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok…” (Fil. 2,1-2) Pál apostol nem elégszik meg azzal, hogy Krisztus földi teste, azaz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 1.

“Odament hozzá néhány szadduceus is, akik tagadják, hogy van feltámadás, és megkérdezték tőle:…  És többé semmit sem mertek kérdezni tőle.” (Lk. 20,27.40) Olvasandó: Lk.20,27-40        A Bibliaolvasó Kalauz mára kijelölt tanításaként egy húsvét közeli eseményt beszél el Lukács evangélista, amit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 31.

„Ezután szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust egy kérdéssel tőrbe csalják, és átadhassák a hatóságnak és a helytartói hatalomnak. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, ...

Olvassa tovább »