Közel egy évtizede a PMN-en

sarkoyMajdnem 10 éve vesz rész a sárközújlaki református nőszövetség hagyományőrzés címén a Partiumi Magyar Napokon, az Aranykapu Kulturális Egyesület meghívására.

A küldetésüknek megfelelően helyben is készítenek hagyományos süteményeket, bemutatják annak fortélyait, illetve előző napokban már készültek erre. 16-an voltak benne az idei csapatban. Isten áldása legyen életükön, köszönjük az adományokat, és azt a közel 20 órás munkát és időt amit a hagyományőrzésre áldoztak! – biztatta őket Nagy Erika sárközújlaki lelkipásztor.

Velünk az Isten – 2016. augusztus 29.

„… maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt” Lk 24,13-27

Nem csak a két emmausi tanítványról szól, úgy érzem, ez a rövid verstöredék, de rólunk. A mindenkori emberről.

Végignézve életünket, utunkat, sokszor felfedezzük, mentünk az úton, lehorgasztott fejjel, búsultunk, egyedül éreztük magunkat, közben Jézus ott ment mellettünk.

Lehet ez az út sokféle. Lehet a gyász útja, a magány útja, a kiábrándultság útja – tudjuk, egyik sem áll távol a két tanítványtól. Vagy lehet a siker útja, a boldogságé, az önmegvalósításé, amelyen éppoly egyedül érezzük, egyedül(állónak) látjuk magunkat, mint a másikon. És most mindegy, mi, de elhomályosítja a tekintetünket. A lényeg, hogy homályos. Nem látunk rendesen.

És ez az örömhír ezen a mai napon, hogy mindegy mit hozott a reggel, vagy a tegnap, de Jézus veled megy az úton. Akkor is, ha szomorkodsz, akkor is, ha örülsz, ott van. Tudnod kell, mert a szemed nem lesz mindig elhomályosulva, eljön majd a tisztulás pillanata, amikor lehull a fátyol, és tudod, ki ül az asztalodnál. Bízz hát, hogy most is ott megy veled az úton!

Varga Botond,

Kisbábony -> Szalárd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Szatmári HarangSzó Rádió – 250. adás

Harangszó Rádió250. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Velünk az Isten – 2016. augusztus 27.

„És szombaton nyugovának a parancsolat szerint.”

 Alapige: Lukács 23, 57

 Olvasandó: Lukács 23, 50 – 57

Nagyon sok ember életében tetten érhető egyfajta ambivalencia, amely a hétköznapok és a hétvége vonatkozásában nagyon is nyilvánvalóvá / láthatóvá válik. Van egy hétköznapi, egy hétfőtől péntekig tartó rohanó, ügyintéző, munkával teljes időintervallum, ahol, valljuk meg őszintén  – tisztelet a kivételnek, kevés, nagyon kevés vagy egyáltalán semmi idő nem jut Istenre, a belső lelki elcsendesedésre. Aztán eljön a hétvége, a jól megérdemelt szombat, majd a vasárnap, amikor, ha éppen van rá, idő, kedv, s fel tudunk ébredni 10 – 11 óráig, akkor irány a templom, hogy a „tiszti” se haragudjon meg. Jó fej, kedves figura, azt az egy, másfél órát  igazán ki lehet bírni.

Aztán kezdődik minden előről. Az életünk  – hiszem – sokkal több mint automatizmus, klisék, és sztereotípiák sokasága. Az ember lelkének, igazi tartalmat, földi életének lelki tartást és erőt az ad, ha pontosan tudja, hitével érzi Istenre mindig számíthat. Hajnalban amikor elindul a mindennapok csatáit megvívni, délben, s este, amikor gyermekét és hitvesét öleli magához, szombaton a takarítást bevégezve, s vasárnap reggel, az istentosztelet pillanatáig, a vasárnapi ebéd mellett, alatt, után… stb.

Az életünk több mint egy jól sikerült party, elszalasztott nyaralás, bosszantó környezet. Ma is sokan pihennek,”a parancsolat” szerint és  hiszik halottnak Jézust, s alusszák el húsvét hajnalát – a feltámadottal, az Élet Fejedelmével való csodálatos találkozást. Ez a mai Ige nagyon komolyan int és figyelmeztet mindenkit. Nehogy késő legyen! Nehogy a nyugalom, a „Pató Páli” magatartás az életünkbe, az örök életünkbe kerüljön. Jézus nem halott! Sokan szeretnék annak hinni, de nem az. Húsvét hajnalán szembe jön a kertben. Szembe jön veled és velem, s keres valahányszor csak átléped az Ő hajlékának küszöbét, imádságos szívvel előtte térdelsz, s akkor neveden szólít, te pedig válaszolsz, s mondod: Rabbóni!

                                                                                                                     Ámen!

 Elek Arnold

Halmi

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. augusztus 26.

“És meghomályosodék a Nap.” (Lukács 23: 45)

A természet igazodik Jézus Krisztus életének nagy eseményeihez.
Születésekor együtt állott két bolygó, napkeleten feltűnt a betlehemi csillag, amely a bölcseket a jászolbölcsőhöz vezette. Az ég is jelezte, hogy a testté lett Igében ” a világosság a sötétségben fénylik” (János 1:5). Ahol Ő később megjelent, kelt az élet, világosság gyúlt az agyakban és a szívekben, kivezette a fénybe a sötétségben élőket.
Halálakor a Nap meghomályosodott, három órán át “sötétség lőn az egész tartományban” (44. vers) Lehetne magyarázni tudományosan, hogy mi is történt Jézus halála napján, tekintsünk el most ettől, inkább azt lássuk, mit jelent  az elveszített vagy a még el nem fogadott Krisztus,  és mit jelent azoknak, akik csak a keresztig vagy a halálig látnak hitükkel.
Sírtak a szent asszonyok látva Mesterük szenvedését. Mária siratta fiát. A sötétség leple takarta be lelküket, “meghomályosodott” szívükben a remény. Pillanatnyilag a gyász lehúzó erejének kötelékében éltek.
Jézus feltámadásának napján ez a sötétség megszűnt, a gyász és a fájdalom örömmé magasztosult. A meghalt reménység kivirágzott, a hit megerősödött és el kezdték mondani az örömhírt: “Láttuk az Urat”. Újból kiderült az ég, a feltámadott fényében fürdethették meg lelküket.
Te is még “homályosan látsz”-ahogy vallja Pál, de elkövetkezik a “színről színve való látás” ideje (I.Kor. 13:13), amikor mennyei fényben látod meg a te Uradat, ez fény téged is beragyog.
Kereszt alá bukott a Nap,
a fájdalom eltakart,
 Sötétségből támad világosságod,
beragyogja az egész világot. Ámen!
Fodor Lajos
Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. augusztus 25.

Lk. 23,39-43

„A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is! Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!”  (Lk.23,39-40)

Ez a hely nem a kánai menyegző, nem a tanítványi közösség baráti köre, vagy a jeruzsálemi királyi bevonulás. Ez a hely a Golgota, a megfeszíttetés helye.

Az emberi élet sokszor sodródik e két véglet között. Az egyik a jó hangulatú ünnepi együttlétek, amikor olyan családi események történnek környezetünkben, ahol mindenki boldog, mosolyog, szerfelett örvend. A másik a fájdalom perce, a tragikus események, betegség, halál, ami elkerülhetetlen életünkben és alkalomról alkalomra megérinti az emberi életet.

Református hitünk nagy kérdése, hogy az ilyen pillanatokban milyen hittel rendelkezünk?

Jézus Krisztus oldalán két gonosztevőt is megfeszítenek. Az egyik szidalmazza Jézust, a másik bele helyezi minden bizalmát.

Biztos láttunk már olyat, hogy a legerősebb hit is megtört, elgyengült a halállal való szembenézés alkalmával, amikor a fájdalomban levő kérdőre vonta Krisztust, miért nem voltál ott, miért nem segítettél, te Isten fia vagy?

És láthattunk már olyan hitismeretet is, amelyet sem mélység, sem magasság nem tudott megrendíteni.

Milyen a te hited testvérem? Erős sziklára épül vagy homokra, rendületlen vagy megrendíthető, biztos ismeret vagy bizonytalan lelki gyakorlat?

„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?” (Mk.13,35)

 Így neveld hited a mai napon is, hogy az bátor, kitartó és sziklaszilárd legyen életed utjain. Ámen.

Kiss József,

Szatmárpálfalva

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Király az esperes, Puskás a főgondnok

A Szatmári Református Egyházmegyében választói közgyűlést tartottak, melyben kiderült, kik alkotják az elkövetkező hat évben az egyházmegye vezetőségét. A közgyűlési tagok szavazatai alapján Király Lajos batizi lelkész lesz az esperes, Dr. Puskás Csaba a főgondnok és Kiss József a főjegyző.

A Láncos templomban megtartott közgyűlésen Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó hirdetett Igét, biztatva a közgyűlés tagjait, hogy Isten tud dolgozni a tanítványaival: ha Ő épít, akármilyenek különbözőek vagyunk, épülni fogunk.

Kovács Sándor esperes és Csűry Miklós főgondnok köszöntése után Szatmári Elemér EVB-tag ismertette a választás menetét: három fordulóban történt a választás: először az esperes és főgondnok megválasztására került sor, másod ízben a többi tisztségekre, végezetül az egyházmegyei tanácsra.

Így az első fordulóban kiderült: Király Lajos batizi lelkész 56, Ilonczai Zsombor szárazberki lelkész 19, Simon Attila szatmárudvari lelkész pedig 5 szavazatot kapott az esperesi tisztségre. Dr. Puskás Csaba 59, Tatár Miklós pedig 21 szavazatot kapott a főgondnoki tisztségre. Ez év őszétől Király Lajos tehát a Szatmári Református Egyházmegye esperese, Puskás Csaba pedig a főgondnoka.

Második fordulóban az is kiderült, hogy Kiss József szatmárpálfalvai lelkész lett az főjegyző, azaz esperes helyettese 51 szavazattal, Kovács Mátyás 27 szavazatot kapott erre a tisztségre. Nagy Erika marad misszió előadó, Versényi István aljegyző, Szilágyi István Róbert számvevő, Győrbíró Sándor katekétikai előadó, Rácz Ervin ifjúsági előadó, Kürti Tamás levéltáros, Higyed Gyöngyi zenei előadó, Boga Ferenc presbiteri főjegyző, Póti Dániel presbiteri aljegyző, műszaki előadó pedig Matuz Zsolt.

A harmadik fordulóban megválasztották egy egyházmegyei tanácsot is, majd a közgyűlés egyházkerületi jelölő közgyűléssé alakult át. Püspöki tisztségre legtöbb jelölést Csűry István jelenlegi püspök kapta, főgondnoki tisztségre Bara Lajosnak, főjegyzői tisztségre pedig Forró Lászlónak szavaztak a legtöbben bizalmat. A részletes eredményt az egyházmegyék összesítése, illetve a nyilatkozatok beküldése után közöljük.

Az egyházmegye új vezetősége szeptember végén veszi át az irányítást, amikor is fogadalmat tesznek arra, hogy tisztségükben Krisztust követve fognak szolgálni. Isten segítse őket ebben! S habár Király lett az esperes, Krisztus marad Király! Ahogy pedig a fiatalok mondanák: Király esperese lesz az egyházmegyének.

Részletes eredmény

TISZTSÉG NÉV
Esperes Király Lajos
Főgondnok Dr. Puskás Csaba
Lelkészi főjegyző Kiss József
Presbiteri főjegyző Boga Ferenc
Lelkészi aljegyző Versényi István
Presbiteri aljegyző Póti Dániel
Számvevő Szilágyi István Róbert
Katekétikai előadó Győrbíró Sándor
Missziói előadó Nagy Erika
Ifjúsági előadó Rácz Ervin
Zenei előadó Higyed Gyöngyi
Levéltáros Kürti Tamás
Jogtanácsos Giczei Tünde
Műszaki előadó Matuz Zsolt
Egyházmegyei tanács (lelkészi tagok) Keresztúri Sándor Zsolt, Jobb Domokos, Higyed István, Varga Szilárd, Simond Attila
Egyházmegyei tanács (presbiteri tagok) Dr Vass Zoltán, Bűcs Attila, Póti Csaba, Tatár Miklós, Gyapai Sándor,
Fegyelmi bizottság (lelkészi tagok) Újra kellett jelölni
Fegyelmi bizottság (presbiteri tagok) Újra kellett jelölni
Egyházkerületi közgyűlés (lelkészek) Máthé Róbert, Keresztúri Sándor Zsolt, Képiró Gyula, Korda Zoltán, Rácz Ervin, Bogya Kis Ferenc
Egyházkerületi közgyűlés (presbiteri tagok) Csűry Miklós, Bűcs Attila, Tatár Miklós, Kiss József, Halász Béla, Gyapai Sándor
EVB tagok (lelkészek) Szatmári Elemér
EVB tagok (presbiterek) Tatár Miklós
EVB póttagok Varga Szilárd

Főgondnokjelöltek bemutatkozása

KozosA Református Egyházat nemcsak lelkipásztorok, hanem úgynevezett világi személyek is vezetik. Ahogy a lelkészek mellett ott van a gyülekezeti gondnok, ugyanúgy az egyházmegyére lebontva, az esperes mellett is ott van egy főgondnok, aki voltaképpen az ő elnöktársa. A Szatmári Református Egyházmegyében két főgondnokot is jelöltek a gyülekezetek: Dr. Puskás Csaba 29, Tatár Miklós pedig 10 jelölést kapott. Holnap lesz a választói közgyűlés. Íme az ő bemutatkozásuk:

Dr. Puskás Csaba

PuskasDokiPuskás Csaba vagyok, 1964-ben születtem Szatmárnémetiben. 1982-ben érettségiztem az akkori 5-ös számú Ipari Líceumban és 1989-ben végeztem a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem általános orvosi karán. Két évet Szilágysomlyón gyakornokoskodtam, majd két évet Szilágykövesden általános orvosként dolgoztam. Ezalatt ismertem meg Zilahon a feleségemet, Saroltát és onnan hívtak Szatmárra dolgozni a szatmári kollégák a frissen megnyílt Caritas Orvosi Központba. Azóta is a Caritasnál dolgozom családorvosként. Három gyermekünk született.

Édesapám gyermekkorom óta a Láncos templom presbitere, édesanyám pedig értem hűségesen imádkozó asszony volt. Komoly vallásos nevelésben részesítettek, de édesanyám imái csak ötödéves egyetemi hallgató koromban hallgattattak meg, amikor személyes elköteleződésben vállaltam Krisztus követését.

A szatmárnémeti Új Remény Egyesület elnökeként támogatjuk a városunkban és környékünkön élő rászorulók és hátrányos helyzetű embereket anyagiakban és lelkiekben egyaránt. A Bonus Pastor Alapítvány önkéntes munkatársaként pedig szenvedélybetegek számára támogatói csoportot működtetünk már négy éve.

A Németi Református Egyházközség presbitereként ért a váratlan megkeresés, hogy vállaljam el az egyházmegyei főgondnoki tisztséget. Több érv szólt ellene és több mellette is. Több barátom véleményét kikértem és sokat harcolva végül a következő igevers billentette ki a mérleg nyelvét: “… ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői” (Zsoltár 127:1). Tehát nem emberi személyeken áll vagy bukik az egyház épülése, hanem az Úr akaratán. Kiválaszthat akár olyan alkalmatlanokat is, mint én: ha az Úr akarja, a ház épülni fog.

Szeretnék ebbe az akaratba beilleszkedni, és társuk lenni mindazoknak, akiknek szívügyük a református egyházunk gyarapodása és jövője. Új generációs presbiterek nevelésével, ifjúság bevonásával, diakóniai munkával, családközpontú bibliaórák tartásával stb. ez meg is valósítható.

Tatár Miklós

TatarMiklos„Örömmel teljesítem a Te törvényedet, amit szívembe helyeztél.” (Zsolt 40,8)

Az egyház, ha helyesen van szervezve, Krisztusnak a földi országa, és aki ezen egyház vezetésére van elhívva, az Isten országának sáfára. Hogy az egyház valósággal Istennek háza legyen, ahhoz nem elég csupán az igehirdetés és a sákramentumok helyes kiszolgáltatása, hanem szükség van a fegyelemre is. Az egyház vezetésében és szervezésében Isten törvényének kell érvényesülnie.

Tekintsünk anyaszentegyházunk tekintélyére! Hogyan lehetne megreformálni? Megújulásra és nem baráti csoportosulásra gondolok, hanem Krisztus hű követésére.

Tatár Miklós vagyok, Bogdándon születtem 1954. szeptember 27-én – itt jártam vallásórára, itt konfirmáltam, itt esküdtünk meg feleségemmel, itt kaptam az alapokat családomtól és nagy szeretettel emlékezem id. Pál Karoly és ifj. Pál Károly tiszteletesekre.

Az általános iskolát szülőfalumban végeztem, azután Nagyváradon folytattam a tanulást a Távközlesi iskolában, majd Szatmárnémetiben érettségiztem a 6-os számú ipari líceumban. Végzettségem elektromechanikus, 32 évet dolgoztam a Román Távközlésnél. Jelenleg nyugdíjas vagyok.

1990-ben választottak presbiternek a Szatmár Láncos templomban, mint új templom építő és gyülekezetszervező. 1993-ban megkezdődött az igazi munka az új templom építésével és a gyülekezet szervezése. 1996-ban megválasztottak a Szamosnegyedi gyülekezet gondnokává, majd 1999-ben főgondnokká. 2000-ben felszenteltük az újonnan épített templomot és hozzáfogtunk új parókiát építeni. 2002–ben nem vállaltam a főgondnokságot, azt gondoltam szüksége van az embernek egy kis pihenésre. Ebben az időszakban döbbentem rá, hogy Isten nem azért szólított meg, hogy pihengessünk … A pihenő időben még nagyobb feladatot adott: a Presbiteri Szövetség megszervezését.  Megválasztottak a Presbiteri Szövetség elnökének, amit úgy gondolom, tisztességgel végeztem két mandátumom át, amit tovább nem vállalhattam. 2005-ben újraválasztottak a Szamosnegyedi Református Egyház főgondnokává, amit a mai napon is végzek.

2010-ben megválasztottak a Kiralyhágómelléki Református Egyházkerület presbiteri aljegyzőjének.

Köszönöm a nem várt és nem kért jelöléseket, Isten gazdag áldását kérem életükre és gyülekezetük életére! ,,kicsi vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem, a te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló: oktass, hogy éljek!” (Zsolt 119, 141-144)

Velünk az Isten – 2016. augusztus 24.

„A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig gúnyosan megjegyezték: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja!” (Lk 23,35)

Olvasandó: Lk 23,32-38

Isten drága kegyelmével visszaélők, a kételkedők, a gúnyolódók ma sem jutnak közelebb Isten országához, még ha csodát is látnának. A sokaság, a katonák és főemberek hallhattak Jézus csodáiról, mégis kételkedők maradtak. Kételkedésük ezután gúnnyá és iróniává változik, mert Isten nem a saját elképzelésük szerint cselekszik, így lesznek az események szemlélői csupán.

Elképzelésük szerint, ha Isten beavatkozik a történelembe, akkor ezt hatalmi megnyilvánulás által teszi csak. A kicsinység, az alázat emberi tulajdonságok, és nem lehetnek Isten jelenlétének kísérői.

Ma milyen sokan mondják még mindig, ha Isten létezne nem engedné, hogy ez és ez történjen, hol vannak az Ő csodái, majd hiszem, ha látom. Mások Isten jelenlétének kísérő jeleit kutatva keresik csodáit, hogy megbizonyosodjanak, de nem adatik más jel, csak a Jónás jele. Pál szerint Isten nem erőmegnyilvánulások által üdvözíti a világot, hanem a kereszt sikertelensége és gyalázata által.

Kételkedésünk gúnnyá és iróniává válthat át, ha engedünk a kísértőnek, aki így szólt Jézushoz: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (Mt 4,6)

Jézus nem azért Üdvözítő, mert meghalt a kereszten, hanem éppen a kereszthalál által igazolja, hogy mindvégig engedelmes maradt az Atyához, és hősi módon átadta magát az Ő tervének, ahogyan szerette testvéreit is. A sokaságból az egyik gonosztevőnek megadatik, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is. A külső történeti eseményekben meglássa Isten üdvtervét. Vigyázzunk, hogy Isten drága kegyelmével ne éljünk vissza, és ha kételkednénk ne váljunk gúnyolódókká, Istent kísértőkké. Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare