Velünk az Isten! – 2014. november 21.

Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr,… sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és jogot és igazságot szerez e földön. Azokban a napokban megszabadul a Júda, ő és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd őt: Az Úr a mi igazságunk.

Jer. 33,14-16

Mindig szerettem Izrael történelmét, és nem csak a régmúlt idők történéseit, de az újkori történelmet is.

Mikor Jeremiáson keresztül beszélt az Örökkévaló, Júda országa, s a Jeruzsálemben lakók szorult helyzetben voltak az ellenség, Babilon miatt. Akkor üzeni Isten: Nem feledkezek meg rólatok, megszabadultok s nem csak békében, de bátorságosan élhettek. Azóta ostromoltak és uralkodtak ott, görögök, egyiptomiak, rómaiak, bizánciak, arabok, törökök, britek, palesztinok és most megint Izraeli fennhatóság Jeruzsálem és környéke. Lám csak lám 2600 év távlatából Isten szava igaznak bizonyul.

Pedig Isten, Jézus Krisztusról beszél itt is, aki nem történelmi helyzeteket akar megoldani, hanem az egész ÉLETET. Ezért adta Egyszülött Fiát Isten, hogy szabadítson a bűntől, a nyomorúságtól, az előítélettől s mindentől, ami megköthet, fogva tarthat, legyen az bármi. Sajnos a mai Izraelben sokan nem ismerik el a Karácsonykor megszületett Jézust Dávid sarjának, Megváltójuknak, de Isten kegyelme és áldásai ettől függetlenül működnek. Tovább megyek nem csak Jeruzsálem környékén, az egész világon működik Isten kegyelme és szeretete. A te életedben is. Ennek lehet örülni, sőt kell!

Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: A vers fogságában

Az ihletet várom,

a magasztos pillanatot,

amikor verset írhatok.

 

A gondolat önmagától érkezik,

a többi írás közben születik,

engedem, vezessen a Múzsa,

aki a rímet is adja.

 

Nem köt szabály,

sem semmi más,

egyedül az értelem,

ez a lételem,

mely nélkül élettelenné

lesznek a szavak.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2014.november 20.

“És megtisztítom őket minden bűneiktől, melyekkel vétkeztek ellenem…” Jer. 33,8/a Olvasandó szakasz: Jeremiás 33,1-13

Gyakran elgondolkozok azon, hogy Isten miért úgy bocsát meg, ahogy teszi? Szörnyű bűnöket tud az ember a szívéből előhozni, és sajnos az nem marad meg a gondolat szintjén, hanem valóságban ki is teljesedik. Elfordulunk Istentől, megtagadjuk Őt, káromoljuk az Ő szent nevét, ígérünk fűt fát, hogy ilyenek meg olyanok leszünk, ha a bajban megsegít, aztán ezekről meg megfeledkezünk… próbára tesz, de nem feledkezik meg rólunk, hanem megbocsát. Júda és Izrael is valahogy így tett és így járt. A babiloni fogság egyáltalán nem lehetett könnyű a számukra, de látva és hallva Isten azt, hogy ez a nép ott kezd megváltozni, most másodjára ígéri, hogy haza fogja őket onnan vezetni. És nem is akár hogy teszi ezt meg. Ezt olvassunk, hogy MINDEN bűnüket megbocsátom. Elfelejtem azokat, melyek ellenem irányultak, sőt – és itt jön Isten különleges megbocsátása – meg is ajándékozom őket, az öröm, a vigasság szavával. S amire azt mondják, hogy puszta és kietlen, az élővé válik. Megérdemli-e ezt Júda és Izrael? Nem! De Isten így bocsát meg.

Eszembe jut egy újszövetségi történet: Jézus azt mondja Péternek, hogy háromszor fogsz megtagadni engem. Péter ellenkezik, de mégis Krisztusnak lett igaza. Jézus mégsem taszította el magától feltámadása napján Péter, hanem már előtte kijelentette, hogy nagy tervei vannak vele. Megbocsátott Isten népének is, Péternek is, és amennyiben látja rajtunk, hogy mi is fájó szívvel bánkódunk bűneink miatt, minket is kegyelemben részesít: megajándékoz Fiával és örök életet ad. Ámen

Kovács Mátyás Péter, Sándorhomok

Isten megbocsátó kegyelméhez társul a megajándékozás.

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Ajtó

Lehet díszes és ékes,

üveges vagy matt,

zár nélkül csak kacat.

 

A kulcs a te

kezedben van,

ezzel bárki előtt

zárhatod

és nyithatod.

 

A feltámadott

termopános,

háromzáras

ajtódat is áttöri.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Szatmári HarangSzó Rádió – 158. adás

Harangszó Rádió158. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

„Pál Feri- és Csomós Józsi-jelenség” – Humor a szószéken

Két ember, akiben az a közös, hogy a humort előszeretettel használják prédikációikban és előadásaikban.

Az egyik egy pap és mentálhigiénés szakember, akinek alig lehet kapni jegyet az előadásaira. Akármennyire is katolikus az illető, szerintem örülnünk kellene annak, hogy akkor, amikor szomorúan tapasztaljuk a templomok kiüresedését és az emberek érdektelenségét lelki témában, van valaki, aki népszerűvé teszi ezt. Showman és lelki ember. Több előadásán voltam már. Mondhatom megragadott és érdekes módon, bizton mondhatom: Isten jelenlétét is éreztem minden szavában.

A másik egy református lelkész, ifjúsági munkás, ráadásul református püspök fia. Több előadásra hívják, ő sem ódzkodik a Stand Up stílustól, sőt akárhányszor hallottam, mindig megnevettetett, de mégis olyan mélység volt a mondanivalójában, hogy nagyon elgondolkodtatott és csak áment tudtam mondani, szinte minden mondatára.

Persze mindkét fickó, mármint Pál Ferenc és Ifj. Csomós József, legtöbbször kiüti a biztosítékot. Mások felháborodnak, felszisszennek, hogy: na azért ez már sok! Ennek nincs helye komoly közegben, pláne templomban. Én nem szeretnék ezeknek az embereknek fogadatlan prókátora lenni, de komolyan nem értem mi a bajuk egyeseknek a humorral? Magam is gyakran használom, mert látom, hogy az emberek így figyelnek, és ráéreznek a lényegre is.

No, de miért is félünk a humortól, az örömtől, esetleg a bohóckodástól? Nem lehet Krisztus keresztjére, szenvedéseire humorral tekinteni! – jöhet a válasz. Én erre csak annyit mondanék: Feltámadt! Él! Értem szenvedett ott a kereszten, és olyan nagy öröm van bennem, hogy nem itt ér véget a történet, hanem a nyitott sir felemeli a tekintetemet és nem engedi lefagyni arcomról a mosolyt. Úgy érzem, istentiszteleteink legtöbbször nagyszombaton rekedtek. Nem akarom én a „vidám vasárnap” jelenséget terjeszteni, de a ló másik oldalára se essünk, azaz az 1935-ben keletkezett dal, az öngyilkosok himnusza, a „szomorú vasárnap” se legyen már stílusunk! Persze vannak állapotok, élethelyzetek, amelyek nagypéntek és húsvétvasárnap között hullámoznak, de azért mégiscsak az utóbbi a cél.

A „kedvencem” az, amikor olyan emberek, aki alapjába véve humorosak, nemhogy félnek bevinni ezt a templomba, de még ellenzik is azt, a szent és a profán különválasztásának eszméjére hivatkozva… Most magunkat csapjuk be, vagy az Úr Istent akarjuk?!

R. E.

Pál Ferenc

ifj. Csomós József

Kategória: Gondolatok  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Reménység

Nemcsak játszom

a  gondolattal,

hiszem,

egyszer megérkezel.

 

És jöttél felém,

a csillagfényben,

azon  a csendes  éjen,

kopogtál szobám ajtaján,

s odakint a Hold ragyogásában,

az égen átsuhantál.

 

Azóta csak utánad nézek,

s érzem, mind közelebb

kerülök hozzád.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

M E G H Í V Ó – XXV. Érmindszenti zarándoklat

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület  és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Nagykároly és Tasnád RMDSZ- szervezeteivel, Adyfalva Református Gyülekezetével, valamint a Szatmár Megyei Múzeummal és Nyíregyháza  Jósa András Múzeumával karöltve 2014 november 22-én huszonötödik alkalommal rendezi meg  az Érmindszenti zarándoklat nevet viselő  hagyományos Kárpát-medencei Ady-megemlékezését.

A XXV. Érmindszenti zarándoklat keretében 2014 november 22-én, szombaton az Ady Endre szülőfaluja református templomában  – kelet-európai idő szerint  !  – délelőtt 10 00 órakor kezdődő  ökumenikus istentiszteletet  követően 11 00 órától a költő szülőháza udvarán koszorúzással egybekötött főhajtással tisztelgünk Ady Endre emléke előtt.

A november 12 – én megrendezésre kerülő XXV. Érmindszenti zarándoklat programjára minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

A  rendezvény  részletes programja a következő:

2014. november 22., szombat

Érmindszent  –  Adyfalva

10 00 - 10 50 óra között (kelet-európai idő szerint)

Ökumenikus istentisztelet a református templomban

Üdvözlő beszédet mond:

Gál Sándor, lelkipásztor

Igét hirdet :

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke (Nagyvárad)

Hársafalvi Ottó, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye általános  püspöki helynöke (Szatmárnémeti)

11 00 órától (kelet-európai idő szerint)

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

–  a költő szülőháza udvarán  –

Köszöntőt mond:

Marius Andrei Roca, Érkávás község polgármestere

Riedl Rudolf, a Szatmár Megyei Tanács alelnöke

A megújult Ady-szülőházat és –kúriát bemutatja::

Szőcs Péter, a Szatmár Megyei Múzeum  igazgatóhelyettese

Bene János, a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója

Ünnepi beszédet tart:

Ács Margit író, a  Magyar Művészeti Akadémia vezetőségi tagja (Budapest)

Vári Fábián László, József Attila díjas költő (Beregszász)

Ady Endre szüleit idézi:

Szabó Zsolt, kolozsvári irodalomtörténész

Szavalnak és énekelnek:

Szatmár és  Szilágy  megyei, valamint debreceni  versmondó fiatalok

Budai Szabina, Tankóczi Szintia (Pettyén); Gózner Ingrid, Mészáros Tímea (Tasnád);

Kirei Imola Kinga (Lompért) ; Csiki  Szabolcs (Szilágysomlyó);

Gyulai Anikó, Váradi Hunor Dénes (Zilah); Jenei Ákos, Susánszki Hanna (Debrecen)

Fellépnek:

Halmy György rendezésében

Legerszki Krisztina színésznő és  Sárközi Dávid hegedűművész

a budapesti Medve Színpad színművészei

Tárogatón játszik:

Zágoni Mihály szatmári tárogatóművész

A  koszorúzást levezeti:

Bendel József, mérnök (Tasnád)

Díszőrséget állnak a szilágysomlyói 16-os számú Báthory István cserkészcsapat tagjai

A szervezést  irányította és a  műsort vezeti:

Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke

XXV. Érmindszenti zarándoklat az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek és  a Szatmárnémeti Kölcsey Körnek a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Szatmár Megyei Központ

2014-es programjában szereplő rendezvénye

Társszervezők:

Adyfalvi Református Gyülekezet, Nagykároly és Tasnád RMDSZ-szervezete,  Szatmár Megyei Múzeum,

Nyíregyháza Jósa András Múzeuma

A rendezvény  támogatói:

Szatmár Megyei Tanács

Magyar Írószövetség

A szervezésben részt vett:

Gál Sándor, Szilágyi Enikő (Adyfalva), Kovács Jenő (Nagykároly),

Bendel József,  Katona Péter, Kiskasza Balázs, Ruff Zsófia, Véron András,(Tasnád)

Nagy Orbán (Szatmárnémeti)

Comemorarea Ady  este înclus în programul anual al

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Patronat de:

Consiliul Judeţean Satu Mare

Uniunea Scriitorilor Maghiar

Organizator principal:

Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania

Bővebb felvilágosítás:

tel/fax : 40 261 712808 ; mobil : 40 77 104 2700 ; e-mail  címek: muzsnay.arpad@rdslink.ro ;  muzsnay@datec.ro ;

Kategória: Ökumené  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2014. november 18.

„Majd így imádkoztam az Úrhoz…” Jer 32,16

Olvasandó Jer 32,1-25

Az emberek között az egyik legcsodálatosabb kommunikációs eszközlehetőség a beszéd, a képalkotásnak, gondolkodásnak és kifejezési módnak csodálatos lehetősége. Kutatók szerint kialakulása hosszú fejlődés eredménye. Az ember szívesen emlékszik vissza szülei, barátai, egy-egy igehirdetés életet változtató szavaira és mondataira.

A fönti Ige Jeremiás próféta imádságából, beszédéből való, aki tanácsért könyörög Teremtőjéhez. Ugyanis az imádság nem más, mint beszélgetés Istennel. Szinte tapintatlan kérdés az, hogy napjainkban, amikor egyre kevesebbet beszélgetünk barátokkal és családtagokkal, mennyi időnk jut társalogni Istennel.

Kommunikációkutató emberek szerint társadalmunkat az jellemzi, hogy az élet „felszínén”, az „egyszerű szavak szintjén” látszólag minden rendben van, a mélységekben viszont soha nem tapasztalt irigység, gyűlölet és harag van jelen. Szavainkkal, beszédünkkel követjük el a legtöbb agressziót és bántást egymás ellen, gondoljunk csak arra, amikor valakit támadnak, gorombán beszélnek vele, durván leszidják vagy megszégyenítik, megalázó helyzetbe hozzák.

Jézusunk a szavakkal való élésnek másfajta példáját adja elénk, amikor imádságban Atyjához fordul, tőle kér erőt, segítséget és – adott esetben – bátorságot. Jó lenne, ha kérdéseink, gondjaink és aggodalmaskodásaink közepette, – Jeremiás példáját követve -, nem arra használnánk a beszédet, hogy támadjunk és ítéljünk, hanem arra, hogy Istennel beszélgessünk, és Tőle kérjünk tanácsot.

Ámen!

Király Lajos,

Batiz

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare