Velünk az Isten – 2019. május 25.

„Abban az időben azt mondta nekem az ÚR: Faragj magadnak két, az előbbiekhez hasonló kőtáblát, jöjj föl hozzám a hegyre, és csinálj faládát is. Fölírom rájuk az előző táblák igéit, amelyeket összetörtél, és tedd azokat a ládába. Készítettem tehát egy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 24.

“És leborultam az Úr előtt negyven napon és negyven éjjel; mert azt mondotta az Úr, hogy elveszt titeket. Akkor imádkozám az Úrhoz, és mondék: Uram, Isten! ne rontsd meg a te népedet, és a te örökségedet, akit a te nagyságoddal ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Lázáriban

Építkező és közösségépítő gyülekezetben tett látogatást a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Szerdán délután indult el Király Lajos esperes és csapata. Előző napokban Szilágyi István Róbert számvevő elvégezte feladatát a gyülekezetben. Délután 17 órától a presbitergyűlésen Nagy Erika missziói előadó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 23.

“Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened.” (5 Mózes 8,5) Gyermekkorban nem szerettük, ha megszólítanak, állandóan csak apánk, anyánk “parancsát” teljesíteni tehernek bizonyult. Igaza ...

Olvassa tovább »

FELHÍVÁS – Éljünk a választás jogával!

„Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.” (Jób17,8) Mi, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Vezető Tanácsa elkötelezzük magunkat a Magyarország Kormánya által is képviselt nemzetépítő és keresztyén világnézet mellett, amelyet a Nemzetek Európájában ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 22.

Azért szeret, mert szeret. „Nem azért szeret az ÚR, és nem azért választott ki titeket, mintha minden népnél többen volnátok, hiszen minden népnél kevesebben vagytok, hanem azért hozott ki titeket az ÚR hatalmas kézzel, és azért szabadított meg a szolgaság ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 21.

“Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.” (5 Mózes 6,6) Igénk mai tanítása jobbára a tízparancsolat egy-egy tételéből indul ki, annak tanulságait fejtegeti, főként az Isten iránt tartozó kötelességek vonatkozásában. Mindazt, amit Isten elmond az ő népének, ...

Olvassa tovább »

Vágyakról a teológus-szolgatársakkal Kolozsváron – Vizitáció a teológián

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet falai között nosztalgiázott Király Lajos szatmári esperes és Rácz Ervin egyházmegyei ifjúsági előadó. A kincsesvárosban való látogatás persze nemcsak a múlt felidézéséről szólt az egykor ott végzettek számára. Azért mentek, hogy azokat a teológusokat látogassák ...

Olvassa tovább »

Egységnapi találkozások Debrecenben

  Az egységes Magyar Református Egyház ünnepi zsinattal és számos programmal várta mindazokat, akik az Egységnapra érkeztek Debrecenbe. Szatmárnémetiből és környékéről többszáz közösségre vágyó református vett részt a különleges és nagy tömeget, közösséget, gyülekezetet vonzó eseményen. Több mint tizezer emberben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 19.

         “Mindig azon az úton járjatok, amelyet az ÚR, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek” (5 Mózes 5, 33)            Ha nem is hangzik el ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 17.

 „Semmit se tegyetek az igéhez, … se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait… Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő” (5Móz 4,2 és 24) Isten igéje kell legyen a ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Szamosdobon

Szamosdob református gyülekezetébe látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Szerdán délután Mészáros Mihály helyi lelkipásztor fogadta a bizottság tagjait. 17 órától a parókián presbitergyűlésre került sor, ahol építő beszélgetés folyt a gyülekezetről. 18 órától a templomban Rácz Ervin egyházmegyei ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 16.

“Ne féljetek tőlök, mert az Úr, a ti Istentek hadakozik ti érettetek” ( 5 Mózes 3,22) Isten nem akar senkit hiú ábrándokba kergetni, csak annyit ígér mindenkinek, amennyit be is teljesít. Ezért kell hinnünk azoknak az ígéreteknek, amelyeket elmond akár ...

Olvassa tovább »