Velünk az Isten – 2020. július 9.

“És legyen ez a nap néktek emlékezetül” (2Móz 12,14). Mindenkinek van  ún.”jeles” napja, akár születési, akár egy-egy nagyobb eseményhez kapcsolható nap-ezekre évente emlékezünk. A közösségeknek, népeknek, felekezeteknek, gyülekezeteknek is megvan az emlékezés napja, amely lehet pozitív és negatív egyaránt. Szívesebben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 8.

Vigyázz, mit teszel! „Így szólt Mózes: Ezt mondja az ÚR: „Éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött a fáraó elsőszülöttjétől fogva, aki a trónján ül, a szolgáló elsőszülöttjéig, aki malmot hajt, és a jószág minden első fajzása ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 7.

“Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Menj be a fáraóhoz, mert én tettem konokká a szívét, valamint udvari embereinek a szívét, hogy ezeket a jeleket véghezvigyem közöttük. Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal, és jeleimet is, amelyeket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 6.

“Időt is szabott az ÚR, és azt mondta: Holnap cselekszi az ÚR ezt a dolgot a földön.” (2Móz 9,5) Az ember az idővel kapcsolatosan két hibát szokott elkövetni: akkor, amikor azt mondja, van időm, és akkor, amikor kétségbeesetten szajkózza, nincs ...

Olvassa tovább »

Gyermekbibliahét

Forrás: kiralyhagomellek.ro A Nyári Gyermekmissziós Programok munkaközössége az eltelt öt évben tartalmas anyagokat dolgozott ki a gyülekezeti gyermekmisszió számára. Gyülekezeteink számára letölthetővé tesszük most az öt év anyagát. 2015 – Életterem – hol Istennel élet terem – Kézikönyv  ∗   Munkafüzet   ∗  Mellékletek 2016 – Kosaramba ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 5.

„De amint látta a fáraó, hogy baja könnyebbül, megkeményítette szívét, és nem hallgatott rájuk, amint megmondta az ÚR.” (2Mózes 8,15) Olvasandó: 2Mózes 7,26 – 8,28 Két hatalmas erő ütközése zajlik szemünk előtt az egyiptomi tízcsapásban. Egyik oldalt a fáraó, aki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 3.

„És szólt az Úr Mózesnek Egyiptom földén. Így szólt az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr: mondd el a Faraónak Egyiptom királyának mindazt, amit én szólok neked.” (2Móz 6,28-29) Mózes a Hóreb hegyén találkozik Istennel, aki egy égő csipkebokorból ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 1.

„Azután elment Mózes és Áron, és azt mondták a fáraónak: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: „Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szenteljenek nekem a pusztában.” A fáraó azt felelte: Kicsoda az az ÚR, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izráelt? ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségei és lelkészfeleségei őszinte együttérzésüket és részvétüket fejezik ki Balla Gábor vámfalui, egykori nagykolcsi lelkipásztor és kedves családja felé, felesége Balla Andrea elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Szolgálatkész lelkészfeleségnek ismertük, aki örömmel és alázattal élte meg Józsué ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Mély fájdalommal és együttérzéssel, a feltámadott Jézus Krisztusban való hittel, őszinte részvétünket fejezzük ki Balla Gábor szolgatársunknak, felesége: Balla Andrea ellhunyta miatt érzett fájdalmában. A vámfalui és avasfelsőfalui gyülekezetek tiszteletesasszonya, földi életének 40. esztendejében átadta lelkét Teremtő Istenének. Isten adjon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 30.

“Ekkor Mózes visszament Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá: Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még? Jetró így felelt Mózesnek: Menj el békével! Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midjánban: Menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 29.

“Mózes azt monda az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesszóló, azelőtt sem voltam az, és azóta sem vagyok, hogy beszéltél a szolgáddal. Nehézajkú és nehéznyelvű vagyok.” (2Móz 4,10) Isten elhívja Mózest, aki sejti, hogy piszok nehéz feladat vár rá, ...

Olvassa tovább »