Szatmári HarangSzó Rádió – 142. adás

Harangszó Rádió142. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Velünk az Isten! – 2014. július 27.

„Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam.” (Ef. 3, 1-3)

(Elolvasni: Efézus 3, 1 – 13)

A híradóban gyakran hallunk történeteket olyan bűnözőkről, akiknek szabadulásuk után az volt az első tettük, hogy újabb bűncselekményt követtek el. Egy ilyen embertől egyszer megkérdezték, hogy miért tett meg mindent annak érdekébe, hogy visszakerüljön a börtönbe. A válasz megdöbbentő volt: azért, mert ott jól érzem magam, biztonságban vagyok, gondoskodnak a megélhetésemhez szükséges dolgokról, amit kint senkitől sem kapok meg, hiszen családom kitagadott, a barátok elidegenedtek tőlem, az emberek tele vannak előítélettel velem szembe. Ott jobb!

Ahogy szokták mondani, minden hasonlat sántít, mégis, valahogy így tudnám kifejezni Pál szavainak értelmét, mikor arról beszél, hogy ő Krisztus foglya. Sokan talán félreértik: milyen Isten az, aki korlátozza követőinek a szabadságát, aki fogságba ejti azokat, akik szeretik Őt. Nos, Pál apostol is megtapasztalta, hogy Isten gondot visel a „fogvatartottjairól”. Addig van biztonságban, míg Krisztus foglya lehet, mert kikerülve a védelme alól, őrá is, mint mindnyájunkra vár az ordító oroszlán, azaz a Sátán, hogy elnyelje, vesztét okozza. Ma sokan nevezik a szabadosságot szabadságnak, csak az nincs senkiért. Még értem sem. Ma szabad paráználkodni, vadházasságban élni, szabad büntetés nélkül dohányozni és lerészegedni, csak ez nem szolgálja senkinek a javát. Ha nem Krisztus, akkor megannyi dolog tart fogva, amelyek mind ellenem és környezetem ellen vannak. Gondolkozz el testvérem mi az, ami téged fogva tart? Mit okozott neked és környezetednek? Nem lenne jobb Krisztus foglya lenni?

Hogyan lehetséges? „Gyilkosság” által! Káténk ezt úgy tanítja, hogy meg kell öldökölni az óembert, hogy megelevenedhessen az új, amelyik már a Krisztusé. Pál is ezt tette: gyilkolgatta, megtagadta a régi, bűnös énjét, mely mások életére tört, és hagyta, hogy Krisztus újjá formálja. Ez az új ember, már mások javát szolgálja, mert Krisztusi kijelentés, hogy, amit eggyel teszel az enyéim közül, velem teszed azt.

Pál, Krisztus foglyaként, azért él, hogy elvigye a titkot a pogányoknak, akik úgy érezték, és ezt a zsidók meg is erősítették bennük, hogy Isten őrájuk nem árassza ki kegyelmét és javait, mert pogányok. Milyen titokról beszél itt Pál? Tudnunk kell, hogy itt nem valami rejtélyes, megmagyarázhatatlan dologról van szó, hanem olyan titokról, amibe valakit beavatnak. Isten dolgai, tervei meghaladják az emberi értelmet, de Isten Lelke által felismerhetővé válnak mindenki számára, aki hívő szívvel kutatja azokat. A titok lényege, hogy TE is beletartozol a kegyelembe, érted is meghalt Jézus, de nemcsak érted, hanem azért is, akit talán lenézel, vagy megvetsz. Mint Krisztus foglya, ma érted írtam meg ezt az áhítatot, hogy énekünk szavával elmondjam az Isten titkát: „Halld meg bűnös ember, Jézus szeret” (418. dics.)! Ámen.

Nagy Róbert,

Apa

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Rájuk bizott kincs – Közel háromszáz táborozó Nagytarnán

Kategória: ifitábor  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Vihar

Jön égzengéssel,

lombot tépő széllel,

tornyosulnak a fellegek,

bőséges záport ígérnek.

Megnyílik az ég csatornája,

„Istenem, csak a jégveréstől

óvj meg!”- így imádkoznak

az emberek.

Csendesedik, sebesedik,

sebesedik, csendesedik,

fáknak kedve kerekedik,

ágaikkal muzsikálnak,

majd haláltáncot járnak.

 

Felhők mögül visszakacsint

a Nap lemenőben.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Sorsunk

Fájó sebet

hordozunk magunkban,

mert  nemzetünk darabokban

élni kénytelen,

mégsem lett képtelen

élni és megmaradni.

Sebzett szárnyú madárként

repdesett, míg

újra megtanulta  szelni

a levegőeget,,

de mire felépült,

lábát törték,

hogy ne tudjon járni.

Azóta gyógyult szárnyakkal

szállhatunk messzire,

landolásnál műlábat

tolnak alánk.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Útravaló

A szeretet hófehér palástja

borítson  bíborba, aranyba,

mennyasszonyi ruhát ölts magadra,

légy vőlegény, hívd táncba arádat,

járjátok el együtt a hűség táncát.

 

Simítsd ki szoknyád ráncát,

engedd szabadon lobogni hajad,

derekad ringjon a táncra.

 

Majd ha egyszer megkérdeznek,

hol tartotok a nagy kalandban,

tudjatok válaszolni egyetlen szóval:

a szeretetnél.

Ez elegendő lesz a további útra.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Kegyelmi idő

Érzed, előtted

beszűkül az élet,

el  szeretnéd mondani,

mindazt, ami volt,

csak azt tudod,

semmit sem tudsz

visszahozni

abból, ami elmúlt,

lezárult egy fejezet.

 

Szeretnél pontot tenni,

de helyette kérdőjelek jönnek,

velük születnek a kérdések,

s nem tudsz  válaszolni ezekre.

 

Kételyeid közepette

szegezd tekinteted

a kegyelmi időre

és a kérdések

feloldódnak benned.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2014. július 25.

“Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg) Efézus 2, 5

Állandóan az élet részesei lehetünk, nemcsak húsvét szent ünnepén kapjuk a feltámadott megelevenítő erejét és hatalmát, mindig. Ez az állandóság és ez a “mindig” tölti el reménységgel szívünket. Nemcsak ígéret immár, bekövetkezett valóság, hogy megelevenedett lélekkel dicsérhetjük a mi Istenünket, megváltó Urunkat, vihetjük másoknak is az örömhírt, hogy létezik lehetőség az újjászületésre.

Emlékezni kell és szabad: milyenek is voltunk (vagyunk) vétkeinkben?  Isten előtt halottak, mert csak a bűnnek éltünk (élünk) csupán és önmagunknak. Még dicsekedtünk (dicsekszünk ) is vele mások előtt, hogy mennyire sikeresek vagyunk az önmagunk erejében, nem törődve sem Istennel, sem Krisztussal, sem az embertárssal. Mindez megy egy bizonyos ideig, amíg nem történik valami meglepő, amelyet ráébredésnek nevezünk. Ráébred mindenki egyszer, hogy másképpen kell és másképpen is lehet, és elfogadja Krisztus megelevenítését. Jelei mutatkoznak az új életnek: szebben beszél, türelmesebb lesz, elindul benne a bocsánat mások felé, törekszik a jóra, elindul Isten hajléka felé, bekapcsolódik a gyülekezeti életbe…, és elmondja, elébb is megtehette volna. Lelkipásztora így vigasztalta: sohasem késő megtalálni Isten és elfogadni a feltámadott Urat, ugyanakkor megelevenedni vele együtt.

A feltámadott Krisztus mindenkinek lehetőséget teremtett az új életre. Ma te légy az az ember!
Nézz önmagadba,
milyen vagy,
vizsgáld meg a szíved.
Lásd az új életet,
melyet feltámadott Urad,
tenéked is megad.
Ámen!
Fodor Lajos,
Halmi
Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2014. július 24.

Ef. 1,15-23

„És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,” (Ef 1,18)

Sokszor kerül szívünk a fájdalmak martalékába. Vannak periódusaink, amikor egy tragédia, egy óriási fájdalom uralja pillanatainkat, s vannak kisebb gondok, amelyek napi rendszerességgel teszik kellemetlenné, nehézzé perceinket.

Mindegy, hogy mekkora a próbatétel, amelyikben szívünk tartózkodik, a vallomásaink egyformák és meggyőzőek tudnak lenni. Ha valakivel találkozunk, olyan meggyőzően tudjuk ecsetelni problémáinkat, bizonyságot tudunk tenni őszintén a tragédiáinkról, fájdalmainkról, ha kell szavainkkal, érzelmeinkkel nyomatékosítjuk azokat.

Pál apostol ugyan ezt teszi, bizonyságot tesz. Csakhogy ő nem a meghátrálás embere, nem arról beszél, hogy kicsúfolták, hogy megverték, megkövezték, nem a fájdalmak bizonyságtevője, hanem a Krisztusé. Olyan szépen, fokozatosan fejti ki igehirdetésében a Krisztusról szóló beszédét, amelyik őszinte, tiszta és hitre vezető.

Szívünkben így kéne mi is önvizsgálatot tartsunk, milyen bizonyságtevői vagyunk mi a Krisztusnak? Vagy csak a fájdalomnak és panasznak lehetünk bizonyságtevői, mert ezt kéri tőlünk pesszimista genetikai örökségűnk? A „dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;”(17 vers), mert jó meghallani az ő szavát, de még jobb bizonyságtevőjévé válni annak az Istennek, aki örömüzenetének terjesztésére rendelt el mindnyájunkat. Ilyen evangéliumhirdetők legyünk mi is a mai napon. Ámen!

Kiss József,

Szatmárpálfalva

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2014. július 22.

„Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek” 2Kor 13,11

Olvasandó: 2Kor 13

Pál búcsúzik a korinthusi gyülekezet tagjaitól. Utolsó szavaiban olyan „útmutatást” ad számukra, mely az élet lelki-testi harmóniájának, a Krisztushoz tartozás jeleinek gyümölcsét teremthetik meg bennük.

1. Legyetek jó egészségben! Napjainkban is gyakran használjuk ezt a köszönésformát, ugyanis nagyon drága kincs számunkra az egészség. Pál apostol jól ismeri a teremtéstörténetet, ahol arról olvashatunk, hogy Isten az embert „tökéletes szentségben és igazságban teremtette”, reá is azt mondta, hogy „”, a bűn azonban megrontotta ezt a harmóniát, az ember engedetlensége belekontárkodott és elrontotta azt. Mindezek ellenére Krisztusban új lehetőség adatott, hiszen „az ő sebeivel gyógyulunk naponta”. Kedves olvasó: adjon neked az Áldott Orvos egészséget, a betegségből gyógyulást, a kereszthordozásban imádkozó türelmet.

2. A szeretet Istene veletek lesz. Élesen ugyan nem elválasztható a testi és lelki (pszichoszomatikus) betegség, mégis a vers második részében olyan utasításokat kapunk az apostoltól, melynek megtartása lelki egészségünk „immunitását” segítik. Azt tanácsolja, hogy „épüljetek”, „vigasztalódjatok”, „egy értelemben legyetek”, „békességben éljetek”. Kevés itt a lehetőség arra, hogy egyenként ezeket a tanácsokat kibontsuk, de úgy érzem, hogy nem szorulnak különösebb magyarázatra.

Kedves testvérem! Kívánom, hogy jó egészségben légy szeretteiddel együtt, és Krisztusban épülj, vigasztalódj, egy értelemben és békességben légy másokkal. Ha ezt megéljük, egy nagyobb csodát is megtapasztalhatunk, mégpedig azt, hogy a „békesség Istene velünk” van.

Ámen!

Király Lajos,

Batiz

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare