Szívemet hozzád emelem – Németh Zsolt Németiben

A Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében, a posztModern Távlatok Művelődési Műhely és a Szatmári Reformátusok Baráti Köre szervezésében Németh Zsolt a Magyar Országgyűlés külpolitikai bizottságának elnöke tartott előadást Magyarország külpolitikájának sarokköveiről, a román-magyar kapcsolatokról, a migrációs válságról, az Európai Unió ...

Olvassa tovább »

A nemzet érdekében – Exkonzuli látogatás az esperesiben

Zsigmond Barnabás Újpest alpolgármestere, volt csikszeredai konzul látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalába. A volt konzul csütörtökön délben érkezett az egyház képviselőivel tárgyalni. Nagy Szabolcs megyemenedzser és Kiss András a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum igazgatója kísérte el őt, valamint jelen volt ...

Olvassa tovább »

Biblikus képzést tartottak a diakóniáról

A Kálvin János Református Imaház adott otthont annak a diakóniai képzésnek, mely interaktív továbbképző formájában mélyítette el a szeretetszolgálat felőli ismereteket lelkészek, presbiterek, diakónusok és más érdeklődők számára. Csütörtökön délelőtt a Hulp Oost Európa nevű szervezet képviseletében Hollandiából érkeztek a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 24.

És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem ...

Olvassa tovább »

Betekintés Szatmárgörbed imahetébe

Mint ahogy már beszámoltunk erről, ezen a héten tartják az imahetet Szatmárgörbed református templomában. Kallós Lilla Debrecenből érkezve nyitotta meg az imahetet, majd őt követte, Szabó Sándor Szilágypérből, Darabont Tibor Ottomány és Gál Sándor Gencsről. Pénteken Farkas László Kolozsvár irisztelepi, ...

Olvassa tovább »

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség Arany Jánosról

Arany Jánosról tartottak előadást a Láncos templom gyülekezetében. Március 22-én, szerdán délután fél 5 órától a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség bibliaórája keretén belül Arany Jánosról hallhattak előadást a Láncos templomhoz tartozó nőtestvérek. Járosi Éva és Sándor Erzsébet tanárnők tolmácsolásában, valamint Korda ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 23.

„Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és ezt mondta neki: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa.” (Mk. 10,14) Imaheté volt az elmúlt héten a gyülekezetünkben. Fiaimat, mint máskor is, most is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 22.

Sónak lenni jó! „Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és legyetek békességben egymással” (Márk. 9, 50) A héten hallottam egy idős házaspárról, akik közösen vetettek véget az életüknek. Már sokat utaztak ...

Olvassa tovább »

Református médiások Mályiban

A Kárpát-medencei református média képviselőinek találkozójára került sor a Mályiban, pontosabban a Mályi tó mellett található Mécses Központban 2017. március 21-én és 22-én. A Kárpát-medencei Református Rádiótanács is összeült megbeszélni aktuális problémáit, majd délután Vessétek ki a hálót, vessétek be ...

Olvassa tovább »

Láncosi ifjak Nyíregyháza

A nyíregyházi nőegylet jóvoltából, Korda Zoltán közbenjárásának köszönhetően felejthetetlen kiránduláson vettek részt a Szatmár-Láncos ifjai, valamint a Bízz Band tagjai. Egy tartalmas napot tölthettek el, a nyíregyházi állatparkba, a város emblematikus épületeit látogatták meg: a református templomot, városházát, megyeházát… Kaszaniczki Csongor ...

Olvassa tovább »

A Láncos templomban énekelt Mészáros János Elek

A vasárnap délutáni istentiszteleten Mészáros János Elek volt a Szatmár-Láncos Református Egyházközség vendége. Kaszaniczki Csongor beosztott lelkipásztor a 98. zsoltár szavaival köszöntött: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat tett, szabadulást szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Tudtul adta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 21.

„Majd onnan eltávozva Galileán mentek át. De nem akarta, hogy valaki is tudjon róla, mert tanította tanítványait, és azt mondta nekik: Az Emberfia az emberek kezébe adatik, és megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Ám ők nem értették meg ezt ...

Olvassa tovább »

Minden magyar ünnepe Szamosdarán

„Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az Ő ünnepségén!” – mottó alatt március idusai megemlékezést tartottak Szamosdara református templomában. A vasárnapi istentiszteleten Versényi István református lelkipásztor prédikált, de az alkalom ökumenikus jelleget öltött. Jelen volt a község polgármestere és alpolgármestere ...

Olvassa tovább »