Több nemzetszeretettel és keresztyén öntudattal!

“Már megint kardját élesíti a gonosz …” (Zsolt.7,13) …hazánk vérrel és lánggal minden oldalról elborítva. Kossuth Lajos Kiáltvány a néphez 1848. szeptember 23. Egy-egy megmérettetésnek nemcsak az átélt tapasztalatai lényegesek, hanem sokkal inkább azok az üzenetek, amelyek a jövendőben fognak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 29.

“Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot fölkenték Izráel királyává, fölvonultak a filiszteusok mind, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és levonult a sziklavárhoz. A filiszteusok megérkeztek, és ellepték a Refáím-völgyet. Akkor megkérdezte Dávid az URat: Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 28.

“Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, mert az Úr, a Seregek Istene vele volt.” (2Sám 5,10) Folyamatos fejlődés, állandó növekedés. Milyen jó ezt olvasni, és milyen jó ezt meg is élni. Egyszer egy Istenben hívő embertől, akit sorozatos csapások értek ...

Olvassa tovább »

Szeresd ki a pokolból a jövendőt – Lélekben együtt a nőszövetség

„Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek.” (1Kor 7,14) Kedves Nőszövetségi tagok! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségeinek nyári konferenciái a maga látványosságaival ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 26.

„De megfizet az Úr a gonosztevőnek a maga gonoszsága szerint.” (2 Sám 3,39) Az alábbi rész olvasása kapcsán, egy nagy igazságra lettem figyelmes, mégpedig arra, hogy a bűn nem marad büntetés nélkül, Mózes negyedik könyvében 32,23 versben ezt olvassuk, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 25.

“Fiai születének Dávidnak Hebronban, kik között elsőszülött Ammon volt, a Jezréelből való Ahinoámtól; a második pedig Kileáb, a Kármelbeli Nábál feleségétől, Abigailtól való, és a harmadik Absolon, a Máákha fia, aki a Gessurbeli Thalmai király leánya volt; és a negyedik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 24.

“És kiálta Ábner Joábnak  és monda: Vajon szüntelenül öldökölnie kell-e a fegyvernek? Nem tudod-e, hogy siralmas lesz ennek a vége? És meddig nem mondod a népnek, hogy térjenek vissza testvéreiknek hátukról?” ( 2Sám 2,26). Saul meghal, a harc és az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 23.

 „Ezek után Dávid megkérdezte az URat: Fölmenjek-e Júda valamelyik városába? Így felelt neki az ÚR: Menj föl. Dávid azt kérdezte: Hova menjek? Ő így felelt: Hebrónba.” (2Sám 2,1) De jó volna a fontos kérdésekben megkérdezni az Urat. De jó volna, ...

Olvassa tovább »

Rendhagyó Bocskai Nap Szárazberken

Forrás: frissujsag.ro „Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük” — a magyarok Mózeseként is emlegetett Bocskai István erdélyi fejedelem gondolatának jegyében ünnepeltek Szárazberken, rendhagyón és látványosan. Vasárnap tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Szárazberki Református Egyházközség és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 22.

 “Dávid ezzel a siratóénekkel siratta el Sault és fiát, Jónátánt, és meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is erre az íj-dalra, amely meg van írva a Jásár könyvében: Izráel ékessége elesett halmaidon! Jaj, hogy elhullottak a hősök! Ne mondjátok el ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 21.

“Dávid azt mondta neki: Vére szálljon a fejedre, mert saját szád vallott ellened, mikor azt mondtad: Én öltem meg az ÚR fölkentjét.” (2Sám 1,16) Hírvivő érkezik Dávidhoz, ráadásul azt hiszi, jó hírt oszt meg, pedig halálhírrel jön. Saul király meghal, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 20.

„Amikor meglátták az izráeli férfiak, akik a völgyön túl és a Jordánon túl laktak, hogy az izráeli férfiak megfutamodtak, és hogy Saul és fiai meghaltak, elhagyták a városokat, és elmenekültek. A filiszteusok pedig odajöttek, és letelepedtek azokban.” (1Sámuel 31,7) Olvasandó: ...

Olvassa tovább »