Vigasztalás, szabadulás – Áldásos munktársképzés

Ez alkalommal is szép számban vettek részt lelkipásztorok, főgondnokok, gondnokok, presbiterek és diakónusok azon a munkatársképzőn, amelyet a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége másodízben is megszervezett a Szatmárnémeti Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Református Imaházban. Az alkalom alapgondolata: “Kiki amint kegyelmi ...

Olvassa tovább »

Nyílt nap leendő nulladikosoknak a Refiben

Nyílt napot rendezett a Szatmárnémeti Református Gimnázium mindazok számára, akik az oktatási intézményben szeretnék ősszel elkezdeni a nulladik osztályt. Megtelt a Refi egyik osztályterme szombaton délelőtt 11 órától, ahol az igazgatónők, az alsó tagozatos tanítónők, szülők és gyerekek voltak jelen. ...

Olvassa tovább »

Pályázati lehetőségekről Dabolcon

Dabolcon járt Magyar Lóránd parlamenti képviselő és Kovács Máté megyei tanácsos, Szilágyi István Róbert református lelkész meghívására. Incze Lajos, Halmi község polgármestere is jelen volt a találkozón, ahol vidékiek számára kiírt pályázati lehetőségekről beszéltek. “Köszönetet mondunk Magyar Lóránd képviselő úrnak ...

Olvassa tovább »

SZIKE-istentisztelet lesz Kültelken

Az ifjaknak is szükségük van Istenre, akár beismerik, akár nem. Az ifjúsági istentisztelet szervezői azt szeretnék, az alkalom mottójával kifejezve, hogy a fiatalok is „…keressék az Istent, hátha kitapinthatnák és megtalálhatnák, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Mert őbenne élünk, mozgunk ...

Olvassa tovább »

Nyílt nap lesz szombaton a Refiben

Nyílt napot rendez a Szatmárnémeti Református Gimnázium mindazok számára, akik ezen oktatási intézményben szeretnék ősszel elkezdeni az alsó tagozatot, azaz a nulladikat. Máthé Gabriella tanítónő szombaton 11 órára várja a kicsiket és szüleiket, akik fontolgatják, hogy a felekezeti iskola előkészítő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 24.

“Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé és nagy sokaság követé őt…”(Márk 3,7). A “sokaság” betegekből, főleg lelki betegségben szenvedőkből tevődik össze. Úgy jönnek Jézushoz, mint ahhoz az áldott orvoshoz, akinek hatalma van minden betegség felett. Hallották másoktól, főleg azoktól, ...

Olvassa tovább »

Nagy Halacskák jelmezbemutatója

Telik az idő, nagycsoportosok lettek a Szatmárnémeti Református Gimnázium tagóvodájának Halacskái. A Szatmárnémeti Református Gimnáziumhoz tartozó, régi nevén Kinizsi óvodában ezen a héten farsangi ünnepségeket tartanak a különböző csoportok. Szerdán a nagycsoport ovisai, a Halacskák farsangoltak. Ennek fényképes beszámolóját láthatják ...

Olvassa tovább »

Megújult a Romániai Református Egyház Zsinata

Forrás: reformatus.ro Új tagokkal kiegészülve folytatja munkáját a Romániai Református Egyház Zsinata, amely február 22-én ülésezett Kolozsváron. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2016. október 21-én tartottak tisztújító közgyűlést, amelyen az egyházkerületi tisztségviselők mellett a zsinati tagokat is megválasztották. Kató Béla erdélyi püspök ...

Olvassa tovább »

Betekintés Atya imaalkalmába

Atyában ezen a héten tartják az imahetet, azaz négy alkalom várja a falu római katolikus és református híveit, hogy közösen imádkozzanak a Krisztus-hívők egységéért. Szerdán Pálffy Anna-Mária az Északnyugat Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésznője szolgált Atya református templomában. Erről az alkalomról ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 22.

“Ekkor a farizeusok azzal álltak elő: Nézd! Miért tesznek olyat szombaton, amit nem szabad?” (Márk 2, 24)  Olvasandó: Márk 2, 23-28 Hat napon át teremtette Isten az eget és a földet, de a hetedik napon megpihent, és megszentelte azt. Teremtésbeli ...

Olvassa tovább »

Adománykérés ifjúsági teremre

Az ősszel alakuló SZIKE, azaz a Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Keresztyén Egyesülete immáron saját teremmel, klubbal rendelkezik. A Szatmárnémeti Református Gimnázium egyik pincetermét kapták meg az ifjak, melyet az Esperesi Hivatal fel is újíttatott, de még mindig sok van hátra ...

Olvassa tovább »

Biblia becsben

Egyik fiatalokkal foglalkozó lelkészismerősöm magyarázta, különös reakciókra lett figyelmes, amikor a lelkigondozásra, vagy éppen beszélgetésekre jelentkező ifjak használták a parókia mosdóját. Miután többször is azt látta, hogy falfehéren, vagy minimum zavart tekintettel jöttek ki az illemhelyről, megkérdezte az egyiktől, jó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. február 20.

„János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek azért, és így szóltak hozzá: Miért van az, hogy János és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus pedig így felelt: Böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük ...

Olvassa tovább »

GULÁG – Szamosszeg községből elhurcoltakra emlékeztek

Példás együttműködésről tett tanúbizonyságot a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és Szamosszeg Község Önkormányzata. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából 2017. február 17-én a Szamosszeg községből elhurcolt lakosok tiszteletére emléktábla állítására került sor. Az egybegyűlteket Gergely Lajos, Szamosszeg ...

Olvassa tovább »

Kölcsey Ferenc Szónokverseny az Esperesi Hivatalban

Király Lajos esperes, Muzsnay Árpád EMKE-alelnök és András Gyula színművész zsűrizésével szónoki beszéd versenyt tartottak a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácstermében. Két részből állt a verseny: egy már előre elkészített szónoklatot valamint egy olyan beszédet kellett elmondjanak, amit akkor, ...

Olvassa tovább »