Velünk az Isten! – 2014. december 21.

„Én veletek vagyok azt mondja az Úr” (Agg 1, 13)

Kell-e ennél nagyobb bátorítás advent negyedik vasárnapján, hogy  veletek vagyok ezt mondja az Úr. Kell-e nekünk ennél több?

Advent a várakozás ideje a készülés ideje. Kérdés, hogy mi hogyan készülünk. Gyülekezeti tagokkal beszélgetve az adventről, sok választ jött, hogy hogyan is készülünk. Sütünk, főzünk, takarítunk, bevásárolunk, stb. de a lelkünket kéne megtisztítani és kitakarítani, de nincs rá időnk és elfelejtkezünk róla. Milyen nagy igazság ez kedves Testvéreim. Elfeledkezünk a lényegről, mindennel foglalkozunk, és a lényeget hagyjuk ki az egész készülődésünkből. Tévedés ne essék szükséges igen bevásárolni, ünnepi vacsorával készülni az ünnepre persze, de mindez Jézus Krisztus nélkül üres lesz. Eljutsz az ünnepig, ki vagy fáradva, nincs kedved semmihez, kimerültél s csak pihenni vágysz. Valóban így, van tolongnak az autók,  mindenki siet türelmetlenek mindent el akarnak végezni az ünnepre és készülve és mire odajutnak nem tudnak örülni.

Isten ma elénk siet, újra mondja, veletek a vagyok hívlak benneteket. Engedjük, hogy az Isten betöltse a szíveinket és vezessen minket, hogy helyesen készüljünk, hogy szánjuk rá napi 5 percet; nem többet, napi 5 perc szánj arra, hogy elcsendesedsz, megállsz és meglátod, megváltozik az életed.

Csendesüljön el minden körülötted, ha csak egy kevés időre is a világ zaja hadd szűnjön meg, legyen a csendé a szó, a csendé, amely oly szükséges, hogy megállj és rácsodálkozz e szép világra, amelyet Isten teremtett. Jó ezen is eltűnődni, úgy gondolom, az adventben az ünnepre várva, hogy milyen ajándékot is készített az Úr számunkra a Krisztusban. Meglátjuk e a kisdedben a Krisztust, aki elhordozta a világ bűneit? Mert tudnunk kell, hogy Ő az alap más alapot senki sem vetett ama szegletkőn kívül, aki a Krisztus. Azt mondja, ma neked az Úr veled vagyok. Kell ennél több? Nekem elég, és neked?- a választ rád bízom.  Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Élesd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Gencsen forgatta karácsonyi műsorát a Világíts

A Világíts című TV-műsor karácsonyi műsorát Gencsen forgatta a tegnapi nap folyamán.

Gál Sándor igehirdetése után a gyerekek bizonyságtétele következett, majd az Emmausi beszélgetések rovatban a helyi lelkésszel készült interjú.

Kísérjék figyelemmel a műsort karácsony első napján, csütürtökön az ITV-n, a http://www.informatiatv.ro/live/oldalon, valamint később felvételről  a www.refszatmar.eu honlapon!

Kategória: Világíts  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Szebb karácsony

Karácsonyt várunk, havasat,

csillogósat, fényeset,

fenyőillattal teljeset,

gazdagot az ajándékban.

 

A hajlékban,

hol Isten Fia

megszületik,

a borús ég alatt,

a sötétben is

felragyog a csillag,

csillanó fénye a sárban

azt üzeni:

odafent

szebb lesz

a karácsonyunk,

szebb, amilyet mi várunk.

 

Kategória: vers  Szóljon hozzá

KÖRLEVÉL A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ VALAMENNYI GYÜLEKEZETÉNEK ÉS INTÉZMÉNYÉNEK

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. (Mal 3,20a)

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

A malakiási prófécia óta hozzávetőlegesen fél évezrednek kellett eltelnie, hogy bekövetkezzen Krisztus Urunk születése által. Ötszáz év nagyon hosszú idő. Nekünk, a Kárpát-medencei református magyarságnak több mint kétezer év távlatának homályában kell fürkésznünk a prófécia beteljesülését jelentő, évről évre felragyogó fény bizonyosságát, amellyel Isten teremtett világában bennünket is meglátogatott.

Bár a két említett történelmi szakasz népei között jelentős a földrajzi és időbeli távolság, a két korszak állapota tekintetében meglepően nagy az azonosság.

Míg Izráel népe a próféciában bízva várta, mi már tudjuk, hogy Jézusban Isten világossága jelent meg azoknak, akik – az éjszakában, a sötétségben ülve – régóta reménykedtek a hajnal, a fény eljövetelében. De az éjszaka hosszúra nyúlt a választott nép számára. Isten régóta nem üzent a próféták által, és az isteni ígéretek szerinti szabad és független Izráel dicsősége csupán az emlékezetben élt, és Istent nem ismerő pogányok uralkodtak az országban.

Sajátos körülményeiből eredően a régiekkel együtt a mi népünk ajkán is felfakad időnként az emberileg érthető fájdalmas kérdés: Vajon Isten megfelejtkezett rólunk? Mivel újra beborult egünk sötétsége állandósulni látszik, úgy tűnik, hogy a gyógyító sugarú nap igazságot hozó fényében való hit is csak ábránd, amely arra való, hogy valahogyan kibírjuk az éjszakát.

Ha Isten Krisztus megszületésével elpecsételt ígéretei esztendőről esztendőre fakulnak, ha az ő jelenléte ebben a zűrzavaros világban bár valóságos, de csalóka világi fények vakító hatására nem egyértelmű – reménységünket sokszor idegen népek és nemzetek politikusaiba vetjük –, menthetetlenül elvesztünk.

Kedves Testvéreink, amikor az éjszaka a legsötétebb, akkor van legközelebb a hajnal! Bízzunk töretlenül abban, hogy Isten hű marad ígéreteihez, így 2014 karácsonyán is felragyog az ő igazsága életünkben. Jézusban eljött és jelen van közöttünk Urunk, aki nem fordult el ettől a világtól, amely hatalmas erővel tesz ki bennünket is a sötétségben való sodródás veszélyének. A Világ Világossága igazságának gyógyító melege ebben az ünnepben is szétárad bennünk, maradandóan oszlatván csalódásaink, félelmeink hideg sötétségét. Lehullnak rémképeink, aggodalmaink, jogtalan vagy jogos szorongásaink, jogfosztottságaink hitünket bénító bilincsei. Benne és általa megszabadulunk a halálfélelemtől is. Mindennemű rettegéseinkből felszabadult emberekként, az ő nevét félve bátran és örömmel szánjuk el magunkat, életünket megváltó Atyánk szolgálatára. Bár fizikailag még nem teljesen – ám a Szentlélek által már valóság megígért gyógyulásunk: „Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.” (Ez 36,28)

„Jöjjön el a te országod!” (Mt 6,10a)

2014 karácsonyán

Testvéri szeretettel:

a Generális Konvent Elnöksége

Műsoron a lelkészkórus karácsonyi koncertje

Elmúlt vasárnap a Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa és a Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkórusa ünnepi, adventi-karácsonyi kóruskoncertet tartott a Székesegyházban.

A Világíts legújabb adásában megtekinthetik a koncertet, közben pedig meghallgathatják Ft. Csűry István püspök karácsonyi pásztori üzenetét is.

Kísérjék figyelemmel a műsort vasárnap 16 órától az ITV-n, a http://www.informatiatv.ro/live/oldalon, valamint később felvételről  a www.refszatmar.eu honlapon!

Kategória: Világíts  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Betlehemig

Voltál-e már Betlehemben,

a kenyér városában,

Jézus születése helyén?

 

Sokba kerül, messze van,

elzarándokolni  oda,

ahol Jézus megszületett.

 

Engedd be házadba

a karácsonyt köszöntőket,

ők Betlehemig repítenek.

 

Isten szent hajlékában

ülj fel az Ige vonatára,

engedd vezettetni magad,

máris Betlehemben lehetsz,

és találkozhatsz az Isten Fiával.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Menjünk el Betlehemig! – Betlehemes találkozó és rajzverseny a Refiben

Tizenhárom iskola és egy gyülekezet képviseletében tartottak ünnepi előadást a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban dísztermében a harmadjára megrendezett betlehemes találkozón, amivel párhuzamosan rajzversenyre is sor került.

A péntek délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a következő intézmények küldtek csapatokat az egyre színvonalasabb találkozóra: Egri Csűry Bálint Gimnáziumi Iskola, Tasnádi Gimnáziumi Iskola, Szamoskrassói Bem József Gimnáziumi Iskola, Szilágyszéri Gimnáziumi Iskola, Sárközújlaki Petődi Sándor Gimnáziumi Iskola, Gherghe Dragos Szakközépiskola, Piskolti Gimnáziumi Iskola, Aurel Pop Képzőművészeti Liceum,Tasnádi Szakközépiskola, Avram Iancu Gimnáziumi Iskola,, Szatmár-Láncos Református Egyházközség, Ombodi Soltész János Gimnáziumi Iskola, 10-es számú Gimnáziumi Iskola és Szatmárnémeti Református Gimnázium.

Az esemény megnyitásaként Győrbíró Csilla főszervező, Nt. Kovács Sándor esperes, Szász Piroska főtanfelügyelő-helyettes és Miclaus Judit menedzsmentér felelős tanfelügyelő-asszony köszöntötte az egybegyűlteket.

A betlehemes találkozó a Székely Kapuk – Zöld Kapuk nevet viselő vetélkedőre összeállított, pásztorjátékot bemutató csapatok találkozója is volt, de a rendezvény nem titkolt célja az is, hogy életben tartsa a szép hagyományt. Ez nem verseny volt és nem adtak ki díjakat sem, Győrbíró Csilla szerint innen mindenki győztesként távozott, aki a betlehemi csillag hírét hirdeti, hogy Isten fia eljött közénk. Legyen iránytűnk a csillag, mely a bölcs szíveket Krisztushoz vezeti! – mondta.

A rendezvénnyel párhuzamosan a díszteremmel szomszédos osztályban minden felnőtt látogató 230 kisiskolások által készített rajzot értékelhetett úgy, hogy szavazatát egy dobozba helyezte el. Hogy melyik volt a legszebb és legtartalmasabb rajz, azt csak a jövő héten a doboz felnyitásakor tudhatják meg.

Ez az ünnepi alkalom egy lehetőség volt arra, hogy hétköznapi terheket félretéve együtt induljanak Betlehemig. Köszönet illeti érte szervezőket és a támogatókat.

Fodor Lajos: Mária gondja

A jászolbölcső mellett,

ahogy Mária fiára tekintett,

Igazán átérezhette,

ő a kegyelemben részesített.

 

Amikor fiát ölébe vette,

az is világossá vált előtte,

ez a gyermek csak félig az övé,

az Atya rendelkezik felette,

mégis Benne

lehetünk teljesen

önmagunk.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Kántálás az esperesnél és mézeskalács a Refiben

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Örömszerzés

Eltervezed,

hogyan töltöd

az ünnepet,

amikor megváltód

megszületetett.

Inkább az érdekel,

milyen ajándékkal

lepnek meg.

A karácsonyok

arról regélnek

a csodák ma is

időszerűek.

Csoda-váró,

arra gondolsz-e,

hogy csoda-tévő is lehetsz,

a jászolbölcső mellett,

az örömmel,

melyet másoknak

szerzel?

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare