Velünk az Isten – 2017. szeptember 23.

„Sok ember mondja magáról, hogy ő jó, de megbízható embert ki találhat?” (Péld 20,6) Kedves Testvéreim! Gondolom mindanyájunknak ismerős ez a rövid kis szó, hogy Bizalom. Mi is a bizalom? Mit is jelent ez a fogalom egy rövid meghatározást találtam ...

Olvassa tovább »

Lesz még

Vedlenek a fák, gyümölcstől az ág szabadul, pőrére vetkőzőn a kinti világ szenderül.     Kikelet lesz még, új nyár is eszmél a kéreg alatt, alant a mélyben, a gyökérben új élet támad, -az Isten örömére. Fodor Lajos

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. szeptember 22.

„Nem illik a bolondhoz a fényűzés, még kevésbé illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken.” (Péld. 19.10) Őszintén és bűnbánó szívvel kell megvallanom, hogy a Példabeszédek könyve nem áll közel hozzám, nem a szívem csücske, nem szeretem és azért írom ilyen ...

Olvassa tovább »

FELHÍVÁS – Templomainkat romjaiból fölépíti

“Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan.” (Ámós 9, 11). Kedves Testvéreink! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület területén az elmúlt napok  viszontagságos időjárásának következtében nagyon súlyos károk  keletkeztek családi házak, gyülekezeti központok, templomok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. szeptember 21.

“Utálatos az ÚR előtt mind, aki szívében fölfuvalkodott; kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. Könyörület és hűség törli el a bűnt, és az ÚR félelme távol tart a gonosztól.” (Péld. 16,5-6)             Az Úr utálja a felfuvalkodott szívű embert, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. szeptember 19.

“Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.” (Péld 18,10) Erkölcsi világunkban sokszor az igaznak is menekülnie kell, az igaz embernek is szüksége van egy biztos pontra, ahol védelmet talál. Pedig elképzelésünk szerint világunk akkor lenne ...

Olvassa tovább »

Kántort keres a szigetlankai gyülekezet

A Szatmárnémeti-szigetlankai Református Egyházközség pályázatot hirdet kántori állás betöltésére. A gyülekezet presbitériuma elsősorban azokat az énekvezetőket várja, akik készek hűségesen, szeretettel és odaadással szolgálni a Református Anyaszentegyházukat. Olyan kántorra lenne szükség, aki nyitott egy énekkar és akár egy ifjúsági zenekar ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. szeptember 18.

 „a vidám szív jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek azonban kiszárítja a csontokat” (Péld 17. 22) A bibliában is kiemelkedő helyen áll az öröm a boldogság hirdetése. Az ószövetségi ember Isten áldásainak örül, az Újszövetségben Jézus külön fejezetet szentel a ...

Olvassa tovább »