Kezdőlap / Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás – Özv. Illés Pálné sz. Nagy Rozália

Őszinte részvétünket fejezzük ki, a boldog feltámadás reménységében, Illés Jenőnek, a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége elnökének, édesanyja, Özv. Illés Pálné sz. Nagy Rozália 92 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten vigasztalja az egész családot! „De te, Uram, ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Puskás Zoltán

Megdöbbenve, megrendülve, de még mindig a feltámadott Jézus Krisztusban bízva értesültünk arról, hogy Puskás Zoltán (1928 – 2021) 92 évet élt testvérünk, felesége temetése napján, elköltözött az örök hazába. Isten minden értelmet felülhaladó békességét és Szentlelke vigaszát kérjük fia Dr. ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Puskás Zoltánné, sz. Domokos Mária

A feltámadott Jézus Krisztusban való hittel, őszinte részvétünket fejezzük ki Dr. Puskás Csabának, egyházmegyénk főgondnokának, édesanyja Puskás Zoltánné, sz. Domokos Mária (1936 – 2021) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten vigasztalja a családot! „Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Tarr Anna

Fájdalommal, együttérzéssel és a feltámadott Jézus Krisztusban való reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki Tarr Csongor és Tarr Szilárd vállalkozó testvéreink felé, édesanyjuk Tarr Lászlóné sz. Sándor Anna 68 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Isten vigasztalja özvegyen maradt testvérünket, ...

Olvassa tovább »

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS – Rácz Enikő Gyöngyvér

“Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én is titeket.” (Ézs 66,13) Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett Feleség, Édesanya, Gyermek, Meny és Testvér, RÁCZ ERVIN-LAJOSNÉ sz. DEMETER ENIKŐ-GYÖNGYVÉR, a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség tiszteletes asszonya életének ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Kajtár Gyula

Őszinte részvétünket fejezzük ki, a feltámadott Jézus Krisztusban való reménységben Kajtár Gyula 91 évet élt lelkipásztor testvérünk hozzátartozóinak, szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége “Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! (Zsolt 91,2) Lelkipásztor testvérünk Apában ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Igaz Gábor

Erőt, vigasztalódást kívánunk, őszinte részvéttel és a feltámadott Jézus Krisztusban való hitben, Igaz Árpád óvári református lelkipásztornak, édesapja, Igaz Gábor 85 évesen elhunyt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Virrasztója csütörtökön 18 órától, temetése pénteken 13 órától lesz a dobrácsapáti református ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Erőt és vigasztalást kívánunk, őszinte részvéttel és a feltámadott Jézus Krisztusban való hitben, Szilágyi Balázs szolgatársunknak édesapja Szilágyi István 78 esztendőt élt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Temetése július 21-én, kedden, 14 órától lesz a szilágypaniti ravatalozóból. “Tudja meg ezt ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségei és lelkészfeleségei őszinte együttérzésüket és részvétüket fejezik ki Balla Gábor vámfalui, egykori nagykolcsi lelkipásztor és kedves családja felé, felesége Balla Andrea elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Szolgálatkész lelkészfeleségnek ismertük, aki örömmel és alázattal élte meg Józsué ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Mély fájdalommal és együttérzéssel, a feltámadott Jézus Krisztusban való hittel, őszinte részvétünket fejezzük ki Balla Gábor szolgatársunknak, felesége: Balla Andrea ellhunyta miatt érzett fájdalmában. A vámfalui és avasfelsőfalui gyülekezetek tiszteletesasszonya, földi életének 40. esztendejében átadta lelkét Teremtő Istenének. Isten adjon ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki Elek György újságírónak és családjának, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás Bartos Erzsébet szeretteinek

A feltámadott Jézus Krisztusban és a feltámadásban való hittel, meggyőződéssel őszinte részvétünket fejezzük Bartos Erzsébet családjának, szeretteinek, 42. évesen elhunyt testvérünk miatt érzett fájdalmukban. “Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő ...

Olvassa tovább »

Elhunyt Mészáros Mihály lelkipásztor

Őszinte részvétünket fejezzük ki Mészáros Mihály 62 évet élt szamosdobi református lelkipásztor családjának, szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. „Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.” (Zsoltárok 62,8) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorainak közössége Temetésére június 17.-én ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki Szilágyi István-Róbert dabolci lelkipásztornak édesapja Szilágyi István elhunyta miatt érzett fájdalmában. A mi feltámadott, élő Urunk vigasztalja 65 évesen elhunyt atyánkfia egész családját! Virrasztása ma este 18 órától, temetése holnap, azaz szombaton 13 órától lesz a ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – OROSZ MÁRTA

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hitben, őszinte részvétünket fejezzük ki OROSZ MÁRTA hazaköltözött testvérünk szeretteinek, hozzátartozóinak. A Szatmári Református Egyházmegye tiszteletbeli zenei előadója, A Láncos templom kántora, karnagy, több lelkipásztor volt zenetanárnője, a szatmári egyházzenei élet elmúlt évtizedeinek meghatározó ...

Olvassa tovább »