Kezdőlap / Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki Szilágyi István-Róbert dabolci lelkipásztornak édesapja Szilágyi István elhunyta miatt érzett fájdalmában. A mi feltámadott, élő Urunk vigasztalja 65 évesen elhunyt atyánkfia egész családját! Virrasztása ma este 18 órától, temetése holnap, azaz szombaton 13 órától lesz a ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – OROSZ MÁRTA

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hitben, őszinte részvétünket fejezzük ki OROSZ MÁRTA hazaköltözött testvérünk szeretteinek, hozzátartozóinak. A Szatmári Református Egyházmegye tiszteletbeli zenei előadója, A Láncos templom kántora, karnagy, több lelkipásztor volt zenetanárnője, a szatmári egyházzenei élet elmúlt évtizedeinek meghatározó ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusba vetett reménységben őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak Szilágyi Kálmán építészmérnök, – templomok, gyülekezeti házak és kápolnák tervezője, – elhunyta miatt érzett fájdalmában „Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt.” (Zsolt 66,10) A Szatmári Református ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val rem nys gben szinte r szv t nket fejezz k ki Higyed Gy ngyi egyh zmegyei zenei el ad nak desanyja-, Higyed J nos Szatm r-k ltelki lelkip sztornak any sa elhunyta miatt ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val t retlen hittel s rem nys ggel, szinte r szv t nket fejezz k ki Szil gyi Bal zs szolgat rsunknak, desanyja, Szil gyi Eszter elveszt se miatt rzett f jdalm ban. “Nem ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val rem nys ggel tudatjuk, hogy Ilonczai Zsombor sz razberki s pusztadar ci lelkip sztor testv re, Ilonczai R bert Imre 43 ves kor ban, hosszan tart , de t relemmel viselt betegs g ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val t retlen hittel s rem nys ggel, szinte r szv t nket fejezz k ki Gy rb r Balog Csill nak, reform tus vall s szaktanfel gyel testv r nknek, desanyja elveszt se ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val hittel, rem nys ggel, szinte r szv t nket fejezz k ki Korda Zolt n szolgat rsunknak s csal dj nak, 81 ves kor ban elhunyt desapja, Korda Mih ly elveszt se miatt ...

Olvassa tovább »

G szjelent s – Nagy Istv n

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val hitben tudatjuk, hogy Nagy Istv n, nyugalmazott lelkip sztor, 66 ves f ldi v ndor tja ut n elhunyt. Aty nkfia Sz razberken sz letett. Lelkip sztori szolg lat t seg dlelk szk ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val hittel szinte r szv t nket fejezz k ki Dr. Pusk s Csab nak a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye f gondnok nak ap sa Mike P l elveszt se miatt rzett ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt mad s dr ga rem nys g vel szinte r szv t nket fejezz k ki Balogh S ndor, nyugalmaztott esperes, 88 vet lt testv r nk csal dj nak, szerett k elveszt se miatt rzett f jdalm ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val hitben k v nunk er t, vigasztal st Kov cs Ferenc nyugalmazott lelk szt rsunknak s Kov cs J zsef szolgat rsunknak, valamint a csal dnak KOV CS FERENCN sz. ELCHLINGER IDA nyugalmazott ...

Olvassa tovább »

Gy szjelent s

[*~ alt *]

“Boldogok a halottak, akik az Asrban halnak meg mostant l fogva. Bizony, azt mondja a L lek, mert megnyugosznak az f rads gukt l, s az cselekedeteik k vetik ket.” (Jelen sek k nyve 14,13) Isten akarat ban megnyugodva tudatjuk ...

Olvassa tovább »