Kezdőlap / Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való reménységben őszinte részvétünket fejezzük ki Higyed Gyöngyi egyházmegyei zenei előadónak édesanyja-, Higyed János Szatmár-kültelki lelkipásztornak anyósa elhunyta miatt érzett fájdalmában. „Erősségem és énekem az ÚR, szabadítómmá lett nekem. Ő az Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki Szilágyi Balázs szolgatársunknak, édesanyja, Szilágyi Eszter elvesztése miatt érzett fájdalmában. “Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” (Jn 14,18) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való reménységgel tudatjuk, hogy Ilonczai Zsombor szárazberki és pusztadaróci lelkipásztor testvére,  Ilonczai Róbert Imre 43 éves korában, hosszan tartó, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. Vigasztaló Szentlélek jelenléte és megerősítése legyen szolgatársunkkal és családjával! „Ne félj, ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki Győrbíró Balog Csillának, református vallás szaktanfelügyelő testvérünknek, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. “Kicsodám van az egekben? Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való hittel, reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki Korda Zoltán szolgatársunknak és családjának, 81 éves korában elhunyt édesapja, Korda Mihály elvesztése miatt érzett fájdalmában Isten vigasztalja az egész családot! „Levettem válláról a terhet, keze megmenekült a kosártól.Segítségül ...

Olvassa tovább »

Imádkozzunk a gyászoló, magyarországi testvéreinkért!

„Kegyelmezz Uram, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim!” (Zsolt 6,3) Mély megrendüléssel vesszük tudomásul a magyar nemzetünket ért szörnyű csapást, a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium jövő reménységeit ért szerencsétlenséget. Osztozunk a hozzátartozók mély gyászában és együtt érzünk ...

Olvassa tovább »

Gászjelentés – Nagy István

A feltámadott Jézus Krisztusban való hitben tudatjuk, hogy Nagy István, nyugalmazott lelkipásztor, 66 éves földi vándorútja után elhunyt. Atyánkfia Szárazberken született. Lelkipásztori szolgálatát segédlelkészként kezdte a Szatmánémeti-Németi gyülekezetben. Szolgált: Szamosdarán, Kusalyon, Borosjenőn és Magyarországon a Baranyai Református Egyházmegyébe kebelezett Kovácshida ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való hittel őszinte részvétünket fejezzük ki Dr. Puskás Csabának a Szatmári Református Egyházmegye főgondnokának apósa Mike Pál elvesztése miatt érzett fájdalmában Isten vígasztalja az egész családot! „Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, És az ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadás drága reménységével őszinte részvétünket fejezzük ki Balogh Sándor, nyugalmaztott esperes, 88 évet élt testvérünk családjának, szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmában. Elhunyt testvérünk Szatmári Református Egyházmegye esperes volt 1990 és 1994 között. Isten Igéje vigasztaljon mindannyiunkat: „Uram, szabadító Istenem! ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való hitben kívánunk erőt, vigasztalást Kovács Ferenc nyugalmazott lelkésztársunknak és Kovács József szolgatársunknak, valamint a családnak KOVÁCS FERENCNÉ sz. ELCHLINGER IDA nyugalmazott óvónő, református lelkipásztor-feleség. elvesztése miatt érzett fájdalmukban. „Megeleveníti lelkünket, és nem engedi, hogy lábunk ...

Olvassa tovább »

Gyászjelentés

“Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.” (Jelenések könyve 14,13) Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik rokonai, ismerősei, tisztelői, hogy rövid ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Részvétet nyilvánítunk a feltámadás reményében Mekker Melindának a Szatmárnémeti Református Gimnázium tanítónőjének és családjának, édesapja Zilahi Árpád János életévében elhunyt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában – Temetés: szerda 14.00 óra, a pettyéni ravatalozóból „Mert minden test olyan, mint a fű, ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Krisztusban bízva őszinte részvétünket fejezzük ki Bogya-Kis Ferenc szolgatársunknak édesanyja, Bogya-Kis Ferencné szül. Lukács Klára elvesztése miatt érzett fájdalmában “Ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő, pedig halott voltam, és íme, élek örökkön-örökké, és ...

Olvassa tovább »

Elhunyt Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária

harangszoujsag.wordpress.com “Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,7–8) ...

Olvassa tovább »

Elhunyt Tőkés István teológiai professzor

Forrás: szatmar.ro Életének századik évében, kolozsvári otthonában, gyermekei és unokái körében pénteken elhunyt Tőkés István református lelkész, egyházi író, teológiai professzor, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese, Tőkés László apja – tájékoztatta az MTI-t a család. Tőkés István 1916. augusztus ...

Olvassa tovább »