Kezdőlap / Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

Erőt és vigasztalást kívánunk, őszinte részvéttel és a feltámadott Jézus Krisztusban való hitben, Szilágyi Balázs szolgatársunknak édesapja Szilágyi István 78 esztendőt élt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Temetése július 21-én, kedden, 14 órától lesz a szilágypaniti ravatalozóból. “Tudja meg ezt ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségei és lelkészfeleségei őszinte együttérzésüket és részvétüket fejezik ki Balla Gábor vámfalui, egykori nagykolcsi lelkipásztor és kedves családja felé, felesége Balla Andrea elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Szolgálatkész lelkészfeleségnek ismertük, aki örömmel és alázattal élte meg Józsué ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Mély fájdalommal és együttérzéssel, a feltámadott Jézus Krisztusban való hittel, őszinte részvétünket fejezzük ki Balla Gábor szolgatársunknak, felesége: Balla Andrea ellhunyta miatt érzett fájdalmában. A vámfalui és avasfelsőfalui gyülekezetek tiszteletesasszonya, földi életének 40. esztendejében átadta lelkét Teremtő Istenének. Isten adjon ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki Elek György újságírónak és családjának, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás Bartos Erzsébet szeretteinek

A feltámadott Jézus Krisztusban és a feltámadásban való hittel, meggyőződéssel őszinte részvétünket fejezzük Bartos Erzsébet családjának, szeretteinek, 42. évesen elhunyt testvérünk miatt érzett fájdalmukban. “Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő ...

Olvassa tovább »

Elhunyt Mészáros Mihály lelkipásztor

Őszinte részvétünket fejezzük ki Mészáros Mihály 62 évet élt szamosdobi református lelkipásztor családjának, szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. „Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.” (Zsoltárok 62,8) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorainak közössége Temetésére június 17.-én ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki Szilágyi István-Róbert dabolci lelkipásztornak édesapja Szilágyi István elhunyta miatt érzett fájdalmában. A mi feltámadott, élő Urunk vigasztalja 65 évesen elhunyt atyánkfia egész családját! Virrasztása ma este 18 órától, temetése holnap, azaz szombaton 13 órától lesz a ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – OROSZ MÁRTA

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hitben, őszinte részvétünket fejezzük ki OROSZ MÁRTA hazaköltözött testvérünk szeretteinek, hozzátartozóinak. A Szatmári Református Egyházmegye tiszteletbeli zenei előadója, A Láncos templom kántora, karnagy, több lelkipásztor volt zenetanárnője, a szatmári egyházzenei élet elmúlt évtizedeinek meghatározó ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusba vetett reménységben őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak Szilágyi Kálmán építészmérnök, – templomok, gyülekezeti házak és kápolnák tervezője, – elhunyta miatt érzett fájdalmában „Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt.” (Zsolt 66,10) A Szatmári Református ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val rem nys gben szinte r szv t nket fejezz k ki Higyed Gy ngyi egyh zmegyei zenei el ad nak desanyja-, Higyed J nos Szatm r-k ltelki lelkip sztornak any sa elhunyta miatt ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val t retlen hittel s rem nys ggel, szinte r szv t nket fejezz k ki Szil gyi Bal zs szolgat rsunknak, desanyja, Szil gyi Eszter elveszt se miatt rzett f jdalm ban. “Nem ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val rem nys ggel tudatjuk, hogy Ilonczai Zsombor sz razberki s pusztadar ci lelkip sztor testv re, Ilonczai R bert Imre 43 ves kor ban, hosszan tart , de t relemmel viselt betegs g ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val t retlen hittel s rem nys ggel, szinte r szv t nket fejezz k ki Gy rb r Balog Csill nak, reform tus vall s szaktanfel gyel testv r nknek, desanyja elveszt se ...

Olvassa tovább »

R szv tnyilv n t s

[*~ alt *]

A felt madott J zus Krisztusban val hittel, rem nys ggel, szinte r szv t nket fejezz k ki Korda Zolt n szolgat rsunknak s csal dj nak, 81 ves kor ban elhunyt desapja, Korda Mih ly elveszt se miatt ...

Olvassa tovább »