Kezdőlap / Ünnep

Ünnep

Új esztendei eligazítás

“Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok; ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek ...

Olvassa tovább »

Betlehemi békeláng Nagykolcson

“Karácsony ünnepe mindig különleges alkalom gyülekezetünk számára. Idén, 2017-ben talán még különlegesebb számomra, mert kis templomunkban lehet a betlehemi békeláng.” – hangzottak Kocsis Barbara szavai karácsony szent estéjén a nagykolcsi református templomban. Az istentisztelet keretén belül a gyülekezet ifjai egy ...

Olvassa tovább »

Karácsony Szamos-negyeden

Forrás: frissujsag.ro Az igehirdető rávilágított: Isten nem tud nélkülünk élni, nem nyugszik bele, hogy tőle elszakadva éljünk, ezért jön közénk karácsonykor, be akar lépni a szívünkbe, családi hajlékunkba. Szenteste kicsinyek bizonyult a szatmár-szamosnegyedi református templom, amelyet megtöltöttek az örömhírre, lelki ...

Olvassa tovább »

Szeretet himnusza – Karácsony Apában

Megyénkben ritka helyen tartanak háromnapos ünnepet karácsonykor, ezek közé tartozik az Apai Református Egyházközség. Szentesek betlehemes játékkal színesítették az alkalmat, amit megelőzött Kiss Szabolcs lelkipásztor igehirdetése a szeretetről: A lelkipásztor a Korinthusi Első Levélben található szeretethimnuszt parafrazálva elmondta: Ha a ...

Olvassa tovább »

Értékes kincs vagy – Karácsony Szigetlankán

Mint minden református templomban, úgy a szigetlankaiban is az év legnagyobb érdeklődését hozta a karácsony szentestei istentisztelet. A karácsony ünnepi legátussal, az azt megelőző hét pedig több teológus szolgálatával gazdagított a gyülekezetben. December 24-én késődélután a karácsonyi bölcsekhez és a ...

Olvassa tovább »

Esperesi pásztori üzenet karácsonyra

Nagyon furcsa és igen különleges a karácsonyi történet, mert olyan emberekről ad híradást, akikről senki sem gondolta volna, hogy éppen őket választja ki az Isten arra, hogy első tanúbizonyságtevői legyenek Jézus születésének. Az „Úr dicsősége” a pásztoroknak jelenik meg elsőként, ...

Olvassa tovább »

Csűry István püspök: KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL 2017 (HU-ENG-RO)

Szeretett karácsonyi gyülekezet! Kedves Testvéreim! A reformáció 500. emlékévében karácsonyhoz érkezve kérdések halmazában találjuk magunkat. Kíváncsiak vagyunk a változásokra, keressük a megújulás eredményeit, mások kárörömmel nyugtázzák a vélt vagy valós váradalmak elmaradását. Valahol természetesek is ezek a viszonyulások, valahol az ...

Olvassa tovább »

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„…mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és magatartásban is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,6-8) Szeretett Testvéreink! Egy gyermek ...

Olvassa tovább »

Beteltek Szentlélekkel – Ünnep Batizon

Pünkösd első napján a Szatmári Református Egyházmegye esperesének gyülekezetében nyolc konfirmandus élt először az úrvacsora lehetőségével és szólt a pünkösd örömhíre.  Király Lajos esperes az ünnepi istentiszteleten az Apostolok Cselekedetei 2. részének, első 14 verse alapján hirdette Isten Igéjét. Elmondta, ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi körlevél – Generális Konvent

„…add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet.” (ApCsel 4,29) Szeretett Testvéreink, Krisztus Jézusban! A Generális Konvent elnökségének pünkösdi üzenete abból az imádságból fakad, amelyet az ősgyülekezet fogalmazott meg Péter és János börtönből való szabadulása után. A beteg meggyógyítása miatt ...

Olvassa tovább »

Együtt épültök – Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevele

“Krisztus Jézusban az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef.2,21-22) Kedves Testvéreim! Pünkösdi ünnepünk történelmi időben érkezik. Az anyaszentegyház születésnapján megemlékezünk a reformáció fél évezredes ...

Olvassa tovább »