Karácsonyi esperesi üzenet

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: … Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,6) Kedves Testvéreim! A karácsony ünnepének egyik leglényegesebb emberi része az ajándékozás. A legtöbb gyermek ilyenkor lázasan és kíváncsian várja, hogy mit fog kapni az angyalkától vagy Jézuskától. És persze a felnőtteknek is jól esik […]

Bővebben

Féltő szeretete vitte véghez – Karácsonyi püspöki üzenet három nyelven

„Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.” (Ézs 6,9) Messiási uralkodásról szól az ószövetség evangélista prófétája. Jézus Krisztus születése után mi már nem jövőt álmodó reménykedéssel beszélünk a messiási korszakról, hanem úgy, mint megvalósult tényről. Megszületett a világ Megváltója, Isten […]

Bővebben

Pünkösdi pásztorlevél – 2022 – (HU-RO-EN)

Új rend Lélek által    „…megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a Lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében.” (Róm.7,6b) Kedves ünneplő Testvéreim! Sokan mondják szorongattatott helyzetünkben, hogy a világ menete gyökeresen megváltozik. Nem maradhat úgy az ember életének alakulása, az eddigiek folytatása, mert mindent átírt a világjárvány, mindent megsemmisített a testvérengzés a nagyhatalmak […]

Bővebben

Hozzánk lép Jézus – Húsvéti pásztorlevél

„Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett…” (Mt.28,17-18) Szeretett Testvéreim Krisztus Jézus által! Máté evangéliuma egyetlen eseményt jegyez fel a húsvéti feltámadást követő időből, amikor Jézus tanítványaival Galileában találkozik. Hegyre hívja azokat, akik a siralomvölgyében járnak, temetőben keseregnek, sírok szélén félnek. Az evangélium által rögzített történet tanúinak szenvedése, a […]

Bővebben

Húsvéti pásztori üzenet

Luk. 24,13-35 “Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az ÚR, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.” (Luk. 24,34-35) Minden bibliaolvasó embernek ismerős az emmausi tanítványok története. Jézus két olyan tanítványáról szól, akik a tágabb tanítványi körhöz tartoztak. A Jézus megfeszítése utáni napon a […]

Bővebben

Megalkuvás nélkül – Csűry István püspök köszöntője az új évre

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt.5,9) Tragédiákkal tele világunkban immár csalódás az ember és sorsa gyökeres jó irányú változásának reménye. Ateisták tolonganak a hatalom csúcsain, a sátán zsoldosai alkotnak törvényeket és ajánlásokat, sérült emberek szállnak szembe a teremtés örökérvényű igazságaival. Mindezt megtehetik, mert hamis eszméiket félreértelmezett türelemmel fogadja a maradék józanságát […]

Bővebben

A legnagyobb ajándék – karácsonyi gondolatok

„Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki… És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, […]

Bővebben

Szentlélek örömével fogadott Ige

„… szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből való fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát…” (1Thessz1,3)    Szeretett ünnepelő Testvéreim!    Pál apostol írja ezeket az elismerő mondatokat a Thesszalonikában élő keresztyén gyülekezetről. Messze terjedő jó hírük „sok zaklatás ellenére” keletkezett, mert befogadták Isten beszédét „Szentlélek […]

Bővebben

Anyák napi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„A legnagyobb a szeretet!” (1Kor. 13,13) Kedves Testvéreim! Május első vasárnapján évről-évre megemlékezünk az édesanyákról. Templomi közösségben is ünnepélyeket szoktunk tartani, amikor énekkel, szavalatokkal, illatos virágcsokorral kedveskedünk az édesanyáknak, nagymamáknak, megköszönve azt az áldozatot, amit értünk vállaltak, míg felneveltek és az önálló élet útjára terelték lépteinket. Míg a szeretet virágaival igyekszünk megörvendeztetni őket, nem feledkezünk […]

Bővebben

Hálaadás az édesanyákért

„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra” (1Thesszalonika 5,18) Fontosnak tartjuk a hálaadást. Ezért vannak ünnepeink, amikor kifejezzük a köszönetünket a mi Atyánknak a testi és lelki javakért. Anyák napján is arra indít az ige, hogy hálával gondoljunk az édesanyákra. Nem arról szól ez az ünnep, hogy egy nap erejéig lopunk egy […]

Bővebben