Jöjjetek énhozzám!

Közel 40.000 családi otthon fontos és hasznos dísze lesz az előttünk álló hónapokban a 2024-es református falinaptár. Túl azon, hogy használhatjuk a jövő évünk megtervezéséhez, valamint a névnapok vonatkozásában is tájékozottak lehetünk, naponként erőt meríthetünk a rajta olvasható fő igéből: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Máté 11,28). Itt […]

Bővebben

Karácsonyi pásztorlevél (HU-EN-RO)

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (János 8,12). Egyre több helyen, egyre nagyobb mennyiségben világítanak esténként azok a mesterséges fények, izzófüzérek, amelyeknek – emberi elgondolás szerint – az lenne a küldetésük, hogy az adventet, majd a karácsonyt szebbé, hangulatosabbá tegyék. Hogy ez mennyire sikerül?… […]

Bővebben

Pünkösdi pásztorlevél

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” – (Gal 5,22-23) Mindenki, aki dolgozik gyümölcs(ök)ről álmodozik. A földműves, amikor felszántja a földet és elveti a magot, már a termésre gondol. A szülő, amikor gyermekét neveli és áldozatokat hoz érte, már maga elé képzeli azt az […]

Bővebben

Az odafelvalókat keressétek

„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.” (Kolossé 3,1) Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A feltámadás ünnepén magasztaljuk Krisztust, mert legyőzte a halált és keresztáldozatával bűnbocsánatot és örök életet szerzett nekünk. Tekintsünk fel lélekben a mi Megváltónkra: elvette a szenvedés töviskoronáját, hogy megszabadítson, és […]

Bővebben

Húsvéti körlevél

a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” (Jn 17,9.15.20) Kedves Testvéreink! […]

Bővebben

A feltámadás reménysége

“Azért, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, amely biztos és erős horgonya lelkünknek, és beljebb hatol a kárpitnál.” (Zsid 6,18-19) A feltámadásba vetett hit nem hiszékenység, amit le lehet sajnálni, hanem valóság. Amibe bátran bele lehet kapaszkodni. Ez […]

Bővebben

A békesség, mint botránykő

„Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek.”– (Zsolt 120,6-7) A babiloni fogság utáni kor testileg, lelkileg megpróbált embere esélyt kap a megújulásra, és lehetőséget az anyaország újjáépítésére. Lélegzethez jut az ember, a teremtett világ sóvárgása enyhülni látszik. Ebben a viszonylagos nyugalmi állapotban elrettentő a tragikus […]

Bővebben

Karácsonyi esperesi üzenet

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: … Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,6) Kedves Testvéreim! A karácsony ünnepének egyik leglényegesebb emberi része az ajándékozás. A legtöbb gyermek ilyenkor lázasan és kíváncsian várja, hogy mit fog kapni az angyalkától vagy Jézuskától. És persze a felnőtteknek is jól esik […]

Bővebben

Féltő szeretete vitte véghez – Karácsonyi püspöki üzenet három nyelven

„Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.” (Ézs 6,9) Messiási uralkodásról szól az ószövetség evangélista prófétája. Jézus Krisztus születése után mi már nem jövőt álmodó reménykedéssel beszélünk a messiási korszakról, hanem úgy, mint megvalósult tényről. Megszületett a világ Megváltója, Isten […]

Bővebben

Pünkösdi pásztorlevél – 2022 – (HU-RO-EN)

Új rend Lélek által    „…megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a Lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében.” (Róm.7,6b) Kedves ünneplő Testvéreim! Sokan mondják szorongattatott helyzetünkben, hogy a világ menete gyökeresen megváltozik. Nem maradhat úgy az ember életének alakulása, az eddigiek folytatása, mert mindent átírt a világjárvány, mindent megsemmisített a testvérengzés a nagyhatalmak […]

Bővebben