Kezdőlap / Ünnep

Ünnep

Beteltek Szentlélekkel – Ünnep Batizon

Pünkösd első napján a Szatmári Református Egyházmegye esperesének gyülekezetében nyolc konfirmandus élt először az úrvacsora lehetőségével és szólt a pünkösd örömhíre.  Király Lajos esperes az ünnepi istentiszteleten az Apostolok Cselekedetei 2. részének, első 14 verse alapján hirdette Isten Igéjét. Elmondta, ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi körlevél – Generális Konvent

„…add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet.” (ApCsel 4,29) Szeretett Testvéreink, Krisztus Jézusban! A Generális Konvent elnökségének pünkösdi üzenete abból az imádságból fakad, amelyet az ősgyülekezet fogalmazott meg Péter és János börtönből való szabadulása után. A beteg meggyógyítása miatt ...

Olvassa tovább »

Együtt épültök – Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevele

“Krisztus Jézusban az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef.2,21-22) Kedves Testvéreim! Pünkösdi ünnepünk történelmi időben érkezik. Az anyaszentegyház születésnapján megemlékezünk a reformáció fél évezredes ...

Olvassa tovább »

Vajon ki hengeríti el a követ? – Húsvét Németiben

Forrás: frissujsag.ro Megtöltötték a templomot a Szatmár-Németi Református Egyházközség hívei vasárnap délelőtt, hogy együtt hallgassák meg húsvét örömüzenetét. A csordultig telt Németi-templomban vasárnap délelőtt Sipos Miklós lelkipásztor hirdette az igét, majd Gáti Tibor segédlelkésszel közösen osztották ki a húsvéti úrvacsorát. A ...

Olvassa tovább »

Húsvéti imádság

Ó feltámadott drága Messiásom, Húsvét ünnepén most hozzád fohászkodom! Köszönöm hogy általad új életet élhetek, Köszönöm, hogy általad semmitől sem félhetek! Azáltal hogy örökre legyőzted a halált, Az én bűnös lelkem is örök váltságot talált. Emmausi utaimon sokszor nem ismertelek ...

Olvassa tovább »

Húsvéti pásztorlevél 2017 – Három nyelven

“Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat.” (Jób14,14) Ünneplő Gyülekezet! Szeretett Testvéreim!   Az ószövetségben többnyire óvatos utalásokat olvashatunk a feltámadással kapcsolatban. Ennek ellenére nagy lelki ...

Olvassa tovább »

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Feltámadott!” (Lukács 24,34) Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredő tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is ...

Olvassa tovább »

Feltámadást hirdető fehérlovas – A Krisztus-trilógiájáról Szamos-negyeden

Szemmel is látható volt nagypénteki eseménysorozat a Bethlen Gábor téri református templomban. D. Dr. Gaál Botond, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora tartott igehirdetési szolgálatot, valamint Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájáról szóló, vetítéssel egybekötött tudományos előadást. A Szatmár-Szamos-negyed református templomában a nagypéntek ...

Olvassa tovább »

Nagypénteki fohász

Nagypénteknek délutánján a Golgotára visz utam, A kersztnek árnyékában hozzád esdek jó Uram! Látom szelíd tekinteted mit szenvedésed torzít el, Tudom hogy a keresztre én szögezlek bűnömmel. Drága véred porba hullva életforrás lesz nekem, Add Uram hogy azzal élve megváltozzon ...

Olvassa tovább »

A Gecsemáné kertjében

Ahogy a nappalt lassan felváltja az éj, Kis csapat halad a Getsemáné kertje felé. Elől szelíd tekintetű szép termetű férfi megy, Őt követi lassan csendben még tizenegy. Távolról hallgatom ahogy azt mondja az első, „Imádkozzatok barátaim, ameddig nem késő”, Majd ...

Olvassa tovább »

Virágvasárnapi ima

Virágvasárnapnak gyönyörű hajnalán, Uram hozzád száll hálaadó imám! Köszönöm, hogy Te jönni akarsz újra, Felemelve tekintetem a golgotai útra, Hogy megértsem, mindezt értem teszed, Súlyos keresztedet vállaidra értem veszed, S én aki ma örvendezve kiáltok hozsannát, Holnap már bűneimmel szögezlek ...

Olvassa tovább »