Kezdőlap / Ünnep

Ünnep

Szentlélek örömével fogadott Ige

„… szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből való fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát…” (1Thessz1,3)    Szeretett ünnepelő Testvéreim!    Pál apostol írja ezeket az elismerő mondatokat a Thesszalonikában élő ...

Olvassa tovább »

Anyák napi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„A legnagyobb a szeretet!” (1Kor. 13,13) Kedves Testvéreim! Május első vasárnapján évről-évre megemlékezünk az édesanyákról. Templomi közösségben is ünnepélyeket szoktunk tartani, amikor énekkel, szavalatokkal, illatos virágcsokorral kedveskedünk az édesanyáknak, nagymamáknak, megköszönve azt az áldozatot, amit értünk vállaltak, míg felneveltek és ...

Olvassa tovább »

Hálaadás az édesanyákért

„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra” (1Thesszalonika 5,18) Fontosnak tartjuk a hálaadást. Ezért vannak ünnepeink, amikor kifejezzük a köszönetünket a mi Atyánknak a testi és lelki javakért. Anyák napján is arra indít az ige, hogy hálával ...

Olvassa tovább »

Édesanyák titkai közül

„Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor.” (2Móz3,2b) A Hóreb hegy közelében Mózes találkozik az égő és meg nem emésztődő csipkebokor emberileg megmagyarázhatatlan csodájával. A kíváncsian közelítő vízből menekített pásztor Isten hangját is meghallja ...

Olvassa tovább »

Fölfelé

“Az élet útja fölfelé vezet az értelmes ember számára, hogy elkerülje a Seolt, amely lent van.” (Péld 15,24) Kedves ünnepre készülő testvéreim! A feltámadás ünnepe közeledik. Akkor, amikor halálesetekről szólnak a hírek, az Ige beszél életről és feltámadásról, nem tagadva a halál ...

Olvassa tovább »

Ámde Ő valóban feltámadt

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor. 15,20) Kedves testvérek! Miért szeretjük annyira a Húsvét ünnepét? Talán a húsvéti nyuszi motívuma, a piros tojások és a locsolás miatt? Vagy azért, mert végre véget ért a böjti ...

Olvassa tovább »

Csűry István püspök: Karácsonyi üzenet három nyelven

„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.” (Luk.2,15) Szeretett Testvéreink Krisztus közösségében! Az első karácsony pásztorai sötétségben és félelemben képesek ...

Olvassa tovább »

Királyhágómellék püspökének és espereseinek adventi üzenetei

Az alábbiaknak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének és espereseinek egy csokorba szedett adventi üzeneteit hallgathatják és nézhetik meg, Közreműködtek: Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Bódis Ferenc a Temesvári Református Egyházmegye esperese Papp József az Aradi Református Egyházmegye megbízott ...

Olvassa tovább »

Változás lehetőség

Keresztyén Testvéreim! „Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt.” (Mt 28,6), – adják hírül az angyalok a VÁLTOZÁS tényét a csodálkozó asszonyoknak. A húsvét ugyanis a változások ünnepe: a halottból élő, a hitetlenekből hívők, ...

Olvassa tovább »