Mága Zoltán virágvasárnapi koncertje Németiben

Óriási tömeget mozgatott meg Mága Zoltán Szatmárnémetiben. A jótékonysági koncert megmutatta, egy jó cél érdekében rengetegen képesek összefogni környékünkön is. Vasárnap délután Mága Zoltán, a szeretet hegedűse jótékonysági hangversenyen a Németi református templomban gyönyörködtetett. Az adományokat a koncert helyszínén kihelyezett ...

Olvassa tovább »

Kátésok hétvégéje, virágvasárnapi profil Szigetlankán

Erdélyben, de megyénkben is pár helyen virágvasárnapon tartják a konfirmációt. Szatmárnémeti-Szigetlanka gyülekezetében még csak készülnek a nagy eseményre, mely remélhetőleg nemcsak lezárni fog egy szakaszt, hanem elkezdeni. Erre a nagy ünnepre csapatösszetartó hétvégével készültek a lankai konfirmandusok Nagytarnán, a kiskátésok ...

Olvassa tovább »

Márciusi Hit és gyógyítás

A megszokottól eltérő időpontban, de megtartották márciusi hónapban is a Hit és gyógyítás előadássorozat következő részét. Ez alkalommal nem a hónap utolsó péntekjén, mert akkor nagypéntek lesz, hanem tegnap előtt, virágvasárnapra hangolódva töltődtek az előadás résztvevői. Az esemény hit részére ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 25.

              “…egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát.”  (Máté 25, 14)                                                                                                                 A tálentumok példázata azzal kezdődik, hogy egy ember, mielőtt elutazna, egész vagyonát rabszolgáira bízza. Engem teljesen lenyűgöz ennek az embernek a magatartása. Bizalmat szavaz, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 24.

„Vigyázzatok azért, mert sem a napot sem az órát nem tudjátok” (Mt 25,13) Kedves Testvéreim! Mai Igénk egy felhívást tartalmaz, amikor a nagy Mesterünk arra szólít fel, hogy vigyázzunk, de mire is? Ez is kiderül az Igénkből, hogy sem az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 23.

„És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, és sír a föld minden nemzetsége, amikor meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt. 24, 30) A sírás az egyik leggyakoribb élettani jelenség. Már a anyaméhből előbukkanó egészséges ...

Olvassa tovább »

A református-evangélikus összetartozást erősítette a Lankadatlanul

A Lankadatlanul harmadik részében, azaz a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség nyílt bibliaóráján az evangélikus egyházzal ismerkedhettek meg tüzetesebben a jelenlevők. Szerdán koraeste 6 órakor közös énekléssel, Papp Krisztina kántor és Csorvási Mihály vezetésében kezdődött az alkalom. Rácz Ervin házigazda lelkipásztor köszöntötte ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 22.

“De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül” (Máté 24: 13). A templomban való tanítás után, a Mester tanítványaival kivonul az Isten házából. A tanítványokat a templom nagysága és szépsége ragadja meg. Mintha csak egy műemléket szemlélnének, amely a maga építészeti stílusával ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Apában

A Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága szerdán Apába látogatott. A helyi gyülekezet imahetébe is sikerült ezáltal becsatlakozni. Kiss Szabolcs apai lelkész szerdán délután 3 órakor fogadta a csapatot. Király Lajos esperes, Puskás Csaba főgondnok, Kiss József főjegyző, Nagy Erika missziói ...

Olvassa tovább »

Húsvét előtti bátoritás a kórházakban

Húsvét ünnep vigasztaló, bátoritó üzenetét vitték a kórházakba a missziósok, nőszövetségi tagok és szikések. Múlt héten az új kórházba, ezen a héten pedig a régi kórházba vitte az örömhírt a Szatmári Református Egyházmegye küldöttsége. Elmúlt héten a megyei kórházban a Szamos-negyediek ...

Olvassa tovább »

Lankadatlanul – az evangélikusokról

A Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség havonta nyílt bibliaórát tart Lankadatlanul néven. A márciusi alkalomra szerdán 18 órakor kerül sor, melyen Illyés Sándor a Szatmárnémeti Lutheránus-Evangélikus Egyházközség lelkipásztora tart előadást és ismertet meg az evangélikus egyház sajátosságaival a gyülekezetet. Mi a különbség ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való reménységben őszinte részvétünket fejezzük ki Higyed Gyöngyi egyházmegyei zenei előadónak édesanyja-, Higyed János Szatmár-kültelki lelkipásztornak anyósa elhunyta miatt érzett fájdalmában. „Erősségem és énekem az ÚR, szabadítómmá lett nekem. Ő az Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt ...

Olvassa tovább »

Nézz fel, református magyar! – SZIKE Apában

Kissé sajátosabb módon, de a SZIKE is megtartotta nemzeti ünnepét. A soron következő egyházmegyei ifialkalmon, az apai református templomban, az időjárásnak köszönhetőn kicsit adventi hangulatban, szólt a fiatalos dicsőítés és az igei buzdítás. Vasárnap két ifjúsági együttes is vezetett a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 19.

 „Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz: “Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket ...

Olvassa tovább »