Mikolának “nem” nyolc – XII. Bibliaismereti Vetélkedő

Sola scriptura – Egyedül a Szentírás – üzeni a reformáció egyik alapelve, melyet néhány gyülekezet ifjúsági közössége komolyan is vett, hiszen nem keveset kellett forgassák a Bibliát azért, hogy felkészülve érkezzenek az egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőre. Tizenkettedik alkalommal szervezték meg a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 2.

“Azért, szent testvérek, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra…” (Zsid. 3,1) A szentíró két dolgot mond el Jézusról ebben az igeversben. Először apostolnak nevezi, ami nagyon idegenül hangzik számunkra, ugyanis a Bibliában sehol máshol nem olvasunk ilyet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 1.

“Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg… Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közösségében dicsérlek téged.” (Zsid.2,7.11-12) Olvasandó: Zsid.2,5-18 ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 29.

“Viszont, mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.” (Zsid. 1,6) Az ember sikares szeret lenni, győzni akar, nem szereti a reménytelenséget, sem a kudarcot. A hívő ember az Istent hívja segítségül ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 28.

Gondoltad volna? „Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma ...

Olvassa tovább »

Adventi vásár a Láncos templom gyülekezetében

Életünknek egyik alapvető tartozéka a szüntelen újrakezdés, a gyökereinkhez való visszatérés gondolata, amely elhanyagolhatatlan tény, felelősségvállalásra kötelez mindannyiunkat. Az életünk ,Isten kegyelméből, minden nap az újrakezdés páratlan és felbecsülhetetlen lehetősége, amelyet Isten végtelen szeretete kínál fel számunkra. – osztotta meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 27.

 “Jóllehet Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő, a szeretetért azonban inkább csak kérlek – ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus foglya is. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimoszért, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 26.

“Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.” (Filem 1,7) Öröm, vigasz, felüdülés általad. Olyan jó ezeket a sorokat olvasni. Pál dicséri barátját, a jó emlékeket őrzi. Te mikor köszönted meg utoljára szerettednek egyáltalán ...

Olvassa tovább »

Meghívó – XIII. Kárpát-medencei Imanap

Szeretettel meghívjuk a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségeit és minden érdeklődőt a 2018. december 2-án du. 5 órakor kezdődő imanapi alkalmunkra a Szamos – negyedi református templomba. Az idei imanapi programot az Erdélyi Református Nőszövetség állította össze. Igét hirdet: Nt. Lukács Margit lkp. az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 24.

„Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak; engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.” (Titusz 3,1-2)             Mennyire fontos emlékeztetés, avagy a figyelmeztetés. ...

Olvassa tovább »

Bemutatkoztak a gólyák: bálkirály és királynő választás is volt a Református Gimnáziumban

Forrás: szatmar.ro Csütörtök délután tartották az immár hagyománynak számító Gólyabált a Refiben. A tizenegyedikesek számára éppoly fontos esemény volt ez, mint a kilencedikes diákoknak. Együtt ünnepelt az egész iskola. A tornaterem a Trónok Harca könyv- és televíziósorozat fantáziavilágává változott. Ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 23.

„Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek…” (Tit 2,11) Első olvasásra tudtam mit jelent a fenti ige de aztán második olvasásra, belegabalyodtam. Úgy tűnt a tapasztalataim alapján, hogy ellentmondás feszül a fenti ige s a valóság között. Mert ha ...

Olvassa tovább »