Velünk az Isten – 2019. április 5.

„Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” (Jn. 16.12) A „még” és a „most” áll szemben egymással. A még mind időtartam s a most mit pontszerű alkalom, ami pillanatokon belül elmúlik. Jézus készül a halálára, s ...

Olvassa tovább »

Templom épül Túrterebes-hegyen

Valahol rombolják, valahol újítják a templomokat, valahol pedig új hajlék épül Isten dicsőségére. Ez utóbbiak közzé tartozik Túrterebes-hegy református közössége, melynek lelkipásztorát, Kala Noémit Király Lajos esperes csütörtökön délelőtt látogatta meg, hogy megtekintse a kis gyülekezet törekvésének eddigi eredményét. Kala ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Ombodon

Ombodon járt legutóbb a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Jobb Domokos helyi lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa, aki egyben egyházmegyei tanácsos is, fogadta a bizottságot. Király Lajos esperes, Nagy Erika missziói-, Győrbíró Sándor katekétikai- és Rácz Ervin ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 4.

“És az mikor eljő, megfeddi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (János 16: 8). Az Isten Fia nemcsak saját halálát és feltámadását jövendöli meg tanítványainak, azt az időt is, amikor feltámadása után az Atyához megy. Az ő mennybemenetele sem ...

Olvassa tovább »

Köldökzsinór Program Szatmárnémetiben – a külhoni magyar családok támogatása

„Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint ...

Olvassa tovább »

A Tavasz illata – IDŐSEK OTTHONA, PANZIÓJA

Az Aroma de Primavara (A Tavasz illata) idősek otthona Szilágybagos község egy csöndes zugában épült Szilágy megyében, amely egy kifejezetten az idősek számára létrehozott központ a szilágybagosi termálfürdő közelében. Az otthon egyike azon romániai otthonoknak, amelyek egy gyógyfürdőhely közelében találhatóak. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 3.

„A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, úgy véli, hogy Istennek tesz szolgálatot vele. Mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem.” (János 16, 2-3) Jézusnak ismét igaza volt, hiszen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 2.

„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.” (Jn 15,18) Nagyon örülök azoknak a kezdeményezéseknek, melyeken azt látom, hogy elhívott emberek ki mernek állni egy vitára olyanokkal, akik még távol vannak a hittől: Szólj be ...

Olvassa tovább »

A Sárospataki Református Kollégium Kórusának jótékonysági koncertje Szatmárudvariban

Egy rendkívüli szombat estén zárhatta hetét mindenki, aki március 30-án este 19.00 órakor a Szatmárudvari Református Egyházközség templomába megérkezett. Simon Attila házigazda lelkipásztor lapunknak elmondta: „Népes gyülekezet töltötte meg az Isten házát. Helybeliek és a környező településekről érkezett vendégek hallhatták ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – Nőszövetségi Vezetőségi Találkozó

„…Monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket.” (János 20,21) Szeretettel meghívjuk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége Vezetőségének tagjait és az egyházmegyék nőszövetségi elnökségét (megyénként 4 – 5 tagot) a folyó év ...

Olvassa tovább »

Turulemlékmű a józsefházi református templom előtt

Őseink jelképrendszerében visszatérő motívumként jelenik meg a turulmadár, alakja egybeforrott a dicső magyar múlttal. Leleplezték Józsefházán a turulszobrot, mellyel a helyi közösség jelezte a nagyvilágnak: a magyarok évszázadok óta élnek ezen a vidéken és van magyar jövő is a községben. ...

Olvassa tovább »

Áldásos gondolatok Csengerbagos és Szamosdob imahetéből

Mészáros Mihály szamosdobi lelkipásztor számolt be lapunknak Csengerbagos és Szamosdob imaheti alkalmairól. Az alábbiakban az ő gondolatait olvashatják: Imahéten elhangzott áldásos gondolatok CSENGERBAGOSON és SZAMOSDOBON: Vezérgondolat: ’’Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”5Móz 16,18-20 Éljünk az elhívatáshoz méltó életet a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 1.

“Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket… Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.” (Jn 15, 12.17) Ovasandó: Jn.15,12-17               Mielőtt Jézus Krisztus elmondja parancsolatát tanítványaival komoly beszélgetéseket folytat. Mindezek húsvét előtt történtek, amikor tudatosan ...

Olvassa tovább »