Hívták a károlyiakat

A Szatmári Református Egyházmegye küldöttsége szerdán délelőtt, egy rövid ideig, a Nagykárolyi Református Egyházmegye vendége volt. Király Lajos esperes és Rácz Ervin ifjúsági előadó a károlyiak közigazgatási gyűlésén hívta meg a lelkipásztorokat a MEGÚJULÁS – Együtt az egyházmegye nevű rendezvényre, ...

Olvassa tovább »

Megújulás – Plakát

Megújulás mottó alatt egyházmegyei napot tartunk szeptember 2-án, ezzel is méltóképpen megünnepelve a reformáció 500 éves évfordulóját. Az esemény plakátját Kovács Adél SZIKE-alelnök készítette. Köszönjük!

Olvassa tovább »

Szombaton mutatják be a gyermek-bibliahét anyagát a Refiben

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET Nyári Gyermekmissziós Programjának idei anyagát a következők szerint mutatják be:   1. Június 7.-én Nagyváradon a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium dísztermében 17 órától. Szeretettel várjuk ide a Bihar, Érmellék, Arad és Temesvár Egyházmegyék gyülekezeteinek küldöttségeit.   2. Június 10.-én Szatmárnémetiben a Református Gimázium tornatermében 11 órától kezdődően.  ...

Olvassa tovább »

A-JÁND-ÉK TALÁLKOZÁS

Pünkösd szombatján került sor a Pro Europa Liga társszervezésében a hagyományos hármashatármenti találkozóra a magyarországi Jánd-on, ahol Mikolát ez alkalommal a Református Egyház vegyeskara valamint a Rákóczi Kulturális Egyesület énekkara és Mikola vezető személyiségei képviselték. A parlamenti, megyei valamint polgármesteri ...

Olvassa tovább »

„KÉT DIÓFA EGYMÁS MELLETT” – Nemzeti Összetartozás és Reformáció Szárazberken

Hatodik alkalommal gyűltek össze a hármas határ menti testvér-települések képviselői a szárazberki református templomban, hogy együtt kérjék Isten Szentlelkének kitöltetését és imádkozzanak népünk megmaradásáért. Először 2012-ben került sor erre az eseményre, amikor lelkes zajtai és szárazberki lakosok eldöntötték, hogy az együttműködés ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 5.

„Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy látta jónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, azt ne vegyék maguk mellé.” (ApCsel 15,37-38) Vannak konfliktusok még az egyházban ...

Olvassa tovább »

Beteltek Szentlélekkel – Ünnep Batizon

Pünkösd első napján a Szatmári Református Egyházmegye esperesének gyülekezetében nyolc konfirmandus élt először az úrvacsora lehetőségével és szólt a pünkösd örömhíre.  Király Lajos esperes az ünnepi istentiszteleten az Apostolok Cselekedetei 2. részének, első 14 verse alapján hirdette Isten Igéjét. Elmondta, ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi körlevél – Generális Konvent

„…add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet.” (ApCsel 4,29) Szeretett Testvéreink, Krisztus Jézusban! A Generális Konvent elnökségének pünkösdi üzenete abból az imádságból fakad, amelyet az ősgyülekezet fogalmazott meg Péter és János börtönből való szabadulása után. A beteg meggyógyítása miatt ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi imádság

Pünkösd ünnepén Uram ismét eléd állok, s mint egykor a tanítványok, a csodára várok hogy ígéreted szerint elküldd a Vigasztalót, Ki feledteti a rosszat és segít meglátni a jót. E kaotikus világban midőn minden recseg, ropog, Uram Istenem én csak ...

Olvassa tovább »

Együtt épültök – Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevele

“Krisztus Jézusban az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef.2,21-22) Kedves Testvéreim! Pünkösdi ünnepünk történelmi időben érkezik. Az anyaszentegyház születésnapján megemlékezünk a reformáció fél évezredes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 4.

 „Mert tetszett a Szentléleknek és nekünk…” (Ap.Csel. 15, 28a) Mindig ez a sorrend: a  Szentlélek és én. A hívő ember életében mindig így van, sohase fordítva. „Istennek kell inkább engedelmeskedni, hogynem az embereknek”- fogalmazta meg korábban Péter. Ha az egyház ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 3.

„Ekkor az egész gyűlés elcsendesedett, és meghallgatták Barnabást és Pált, amint elbeszélték, mennyi jelet és csodát tett Isten általuk a pogányok között. Miután elhallgattak, Jakab szólalt fel: Testvéreim, férfiak, hallgassatok meg engem!” (ApCsel 15, 12-13) Az Igei tudósítás alapján szemlélhetjük, ...

Olvassa tovább »