Ha Isten velünk – Reformáció ünnepe Szamos-negyeden

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban” – hangzott a 46. zsoltár 2. verse a reformáció ünnepén Szamos-negyeden. Október 31-én reformáció ünnepe alkalmából már hagyományszerűen koszorúzással egybekötött istentiszteletet tartottak a Szatmárnémeti Szamos-negyedi református gyülekezetben. A Szatmárnémeti ...

Olvassa tovább »

REzsi – REformáció

Itt a reformáció ünnepe. Jön a hideg. Hosszú és egyre hosszabb az éjszaka. Megvan ennek a maga szépsége, ha van meleg otthon, fűtött helyiség, ha van hol meghúzódni, felmelegedni. Idén, talán többet is voltunk otthonainkban, mint ahogy akartuk. Ennek voltak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 1.

“Dávid idejében egyszer éhínség volt három egymás után következő évben. Megkérdezte Dávid emiatt az URat, és az ÚR ezt mondta: Saulért és az ő vérszopó háza népéért van ez, mivel megölte a gibeóniakat. Hívatta tehát a király a gibeóniakat, és ...

Olvassa tovább »

Hamarosan megvásárolható a 2021-es kalendárium

A tartalomból: Naptár – pollennaptár – horgásznaptár – mozgó ünnepek ::: Forró László: Változó világunk ::: EGYHÁZUNK ::: A temesvári Új Ezredév Református Központ::: A hegyközkovácsi templom felújítása ::: A képzett prebiter ::: 100 ÉVES EGYHÁZKERÜLETÜNK ::: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása ::: A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 30.

“És íme, Izráelnek minden férfiai eljövének a királyhoz és mondák a királynak: Miért loptak el téged a mi atyánkfiai, a Júda nemzetsége?” (2Sám 19,41) Absolon meghal, az általa indított trónkövetekés kifullad. Júda törzse úgy látja át kell menni a Jordánon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 29.

“Mikor pedig általkelt a Jordánon az egész nép, és a király is általment, megcsókolván a király  Barsillait, megáldá őt, ki visszatére az ő helyére.” (2Sám 19,39) Isten vigyázza és őrzi az ő hűséges szolgáit, nemcsak közvetlenül, de közvetett úton is. ...

Olvassa tovább »

Az 1956-os forradalomra emlékeztünk

Forrás: frissujsag.ro Az 1956-os magyar forradalom 64. évfordulóján az RMDSZ szatmárnémeti szervezete és a Szent István Kör ünnepi megemlékezést tartott tegnap délután a Szatmárnémeti Református Gimnázium udvarán. Az eseményen műsort adtak a felekezeti iskola diákjai. Az ünnepi eseményt dr. Szőcs ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 27.

„De megszólalt Abisaj, Cerújá fia, és ezt mondta: Nem ölöd-e meg Simeit azért, mert szidalmazta az ÚR fölkentjét? Dávid azonban azt mondta: Mi közöm hozzátok, Cerújá fiai, hogy ellenkezni akartok ma velem? Miért kellene ma embert ölni Izráelben? Mintha nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 26.

“Izráel tehát menekült, ki-ki a maga otthonába. És civakodás kezdődött Izráel népének törzsei között, és ezt mondták: A király mentett meg bennünket ellenségeink kezéből. Ő szabadított meg bennünket a filiszteusok kezéből is, és most el kellett menekülnie az országból Absolon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 24.

„Jóábnak, Abísajnak és Ittajnak megparancsolta a király: Az én kedvemért bánjatok kíméletesen azzal a fiúval, Absolonnal! Hallotta az egész hadinép is, hogy mit parancsolt a király Absolon felől minden vezérének.” (2Sám 18,5) Dávid király egy nehéz helyzetbe kerül az üldözése ...

Olvassa tovább »

Reformáció időszerűsítve

„…amikor vonultál a sivatagban, rengett a föld, csepegett az ég is…, bőven adtál esőt örökségedre, és fáradtat megerősítetted.” (Zsolt.68,8-10) Kedves Testvéreim! A zsoltáros a kiválasztottak pusztai vándorlásának eseményeit tárja elénk annyira élethűen, hogy inkább kívánkozunk a Sinai hegy árnyékába, Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 23.

“Elmentek azért ők ketten sietséggel, és egy ember házába Bahurim városában, kinek tornácában volt egy kút, és oda szállának alá. Az asszony pedig egy terítőt vőn és beteríté a kút száját, arra pedig darált árpát hintett; és nem vették észre ...

Olvassa tovább »

Kitüntetés egyházmegyénk presbiteri főjegyzőjének, Boga Ferenc nyugalmazott tanárnak

Póti Eduárd-János igazgató a Szatmárnémeti Református Gimnázium Hivatalos Oldalán az alábbi örömteli sorokat osztotta meg:  2020. október 21-én örömteli és megható eseményen vehettünk részt: megyénk hat pedagógusát tüntette ki az RMPSZ Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, köztük Boga Ferenc nyugalmazott kollégánkat, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 22.

“És monda Absolon: Hívják ide mégis az Arkeabeli Khúsait is és hallgassuk meg, mit szól ő is” (2Sám 17,1-14). Jó körültekintőnek lenni, alaposan megfontolni, minden oldalról körüljárni a kérdést mielőtt döntést hoznánk. Amikor nem tudunk önmagunkban dönteni, nem szégyen egy tapasztaltabb ...

Olvassa tovább »