Velünk az Isten – 2019. szeptember 22.

„Mikor aztán nagy nyomorúságban volt, az ÚRhoz, az ő Istenéhez fohászkodott, és teljesen megalázta magát atyái Istene előtt. S ő, miután könyörgött hozzá, megkönyörült rajta, és meghallgatta könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Így tudta meg Manassé, hogy az ...

Olvassa tovább »

Középkori templomok útján és Tornyospálcán az erdődiek

Isten kegyelméből szeptember 21-én 21 gyülekezeti taggal kirándultak a középkori templomok útján erdődiek. – tudtuk meg Kaszaniczki Csongor lelkipásztortól és szervezőtől. Az úton meglátogatták Csarodát és Tákost. A tákosi templomnak festett fakazettás mennyezete, szószéke, karzata adja az igazi értékét. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 21.

“Ezékiás minden dolgában igen eredményes volt.” 2 Krónikák 32:30 Rövidke félmondat hangzik ma felénk:” És minden dolgában eredményes volt Ezékiás.” Vajon miből adódott ez szerencse fogalmazzak másként -Kérdezheti az ember. Egyszerűen szerencsés volt vagy honnan adatott ez neki? Ebben a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 19.

“A kegyes Úr tisztítsa meg azt. Mindenkit, aki szívét elkészítette, hogy keresse az Istent...” (2 Krón 30,18-b-19-a) Ünnepre hívja Ezékiás a választott nép minden nemzetségét a szent városba, Jeruzsálembe. A pászka ünnepét, a szabadulásért való hálaadás alkalmát méltóképpen meg kell ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 18.

 „Most azért elvégeztem magamban, hogy szövetséget kötök az Úrral” (2Krón 29, 10) Állunk rendelkezésére! A kereskedelem és a szolgáltatások világában gyakran találkozhatunk ezzel a kifejezéssel. Azt sugallja ez a vásárlónak vagy az ügyfélnek, hogy forduljon bizalommal az adott vállalkozás szakembereihez, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 17.

„Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezedett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatyja, Dávid, amit helyesnek lát az Úr…” (2Krón 28,1) A világ nem a húszéveseké, még akkor sem, ha úgy gondolhatja egy fiatal király, hogy ...

Olvassa tovább »

Lankadatlanul focikupa a közösségekért

A sportról és főleg a fociról tudjuk azt, hogy közösségépítő lehetőség rejlik benne. Elég gyakran gyülekezetek, lelkészek, presbiterek, ifjak meg is ragadják ezt, és ennek ürügyén alkalmakat szerveznek, ahol lehet beszélgetni és mégjobban megismerkedni egymással. Ezzel a céllal rendezte meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 16.

„… ő nem ment be az ÚR templomába.” (2Krón 27,2b) Otthon is tudok imádkozni. Isten mindenütt ott van. Nincs időm. Egy az Isten, nem?  Sok ott a képmutató. Egész héten dolgozom, tanulok, legalább vasárnap pihenjek. Inkább megyek a természetbe, ott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 14.

”Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. ” (2Krón 25,2) Olvasandó ige rész: 2 Krónikák 25 fejezete A mára kijelölt igeszakaszunkban egy újabb király trónra lépéséről olvasunk. Különleges ez a király egy szempontból, ahogy igénk első ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 13.

“Hét esztendős volt Joás, mikor uralkodni kezdett, és uralkodék Jeruzsálemben negyven esztendeig; … kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, Jójada papnak teljes életében. … Megvénhedék pedig Jójada, és megelégedvén életével, meghalt. Százharminc esztendős korában halt meg, és eltemették a Dávid ...

Olvassa tovább »

Irodalmi találkozó Erdődön

Forrás: frissujsag.ro Szombaton magyarországi és romániai irodalmárok és irodalom iránt érdeklődők találkoztak Erdődön. Az Erdődi Református Egyházközség Drágfi Gáspár Egyháztörténeti Központjának nagytermében Kaszaniczki Csongor lelkipásztor igei köszöntőjével nyílt meg a találkozó, majd Szakács Imre, az Erdődi Petőfi Kör elnöke köszöntötte ...

Olvassa tovább »

Test és lélek

„Mens sana in corpore sano.” Ép testben ép lélek – vallották a régi rómaiak, de Pál apostol többet lát és mond ennél a megállapításnál: „… a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma,…” (1Kor  5,19). azaz nem csak magatokért de ...

Olvassa tovább »