Velünk az Isten – 2019. július 14.

      Sámson ezt felelte neki: Teljesen igazam lesz most a filiszteusokkal szemben, ha kárt okozok nekik.    (Bírák 15, 3)      Pál apostol sokat értekezik a római levélben a Krisztusban hívő emberben jelenlevő kétféle természetről, amelyet ő ó- illetve újembernek nevez. ...

Olvassa tovább »

Jön a 400. adás, csapás

2011 ősze óta minden szombaton 18 órakor hallható a Harangszó Rádió műsora a City Rádióban. Ebből az alkalomból a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának munkatársi közössége pénteken különleges tortát készíttetett az adás szerkesztőinek. Király Lajos esperes a következő szavakkal köszönte ...

Olvassa tovább »

Hitünk harcairól – BESZÉLGETÉS DR. BÉKEFY LAJOSSAL

Különleges vendége volt még május 16-án a Lankadatlanulnak, azaz a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaórájának. Hitünk a 21. század viharaiban címmel tartott előadást Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztor, szociáletikus, közíró, fordító, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 11.

“És ítélé ő utána az Izráelt Ibsán,…Élon,… és Abdon” ( Birák 12:8-15) Valamit és valamennyit rólunk is feljegyeznek, ahogy ezekről a Jefte után élő bírákról is. Lényegében e három bíróról annyit jegyez meg az Ige, hogy gyakorolták tisztségüket, gyermekeket nemzettek, ...

Olvassa tovább »

Tanuljunk és tanítsunk Dél-Erdélyben!

“Tanuljunk és tanítsunk Dél-Erdélyben!” – felhívás és egyben bíztatás volt a mottója annak az egy hetes néptánctábornak, amelynek közel száz személyt számláló tagjai Mikolából, Szárazberekről és Temesvárról érkeztek. – tudtuk meg Ilonczai Zsombor lelkipásztortól. Az esemény helyszíne a Hátszegtől és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 10.

„És fogadalmat tett Jefte az ÚRnak, ezt mondván: Ha mindenestül kezembe adod az ammóniakat, akkor bármi jön elém házam ajtaján, mikor békével visszatérek az ammóniaktól, legyen az az ÚRé, feláldozom azt egészen elégő áldozatul.” (Bírák 11, 30-31) Az Úrnak tett ...

Olvassa tovább »

Bocskai Nap és díjátadó ünnepség a Németi Református Egyházközségnél

Forrás: szatmar.ro  A Bocskai István Társaság és a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség 2019. augusztus 4-én, vasárnap, 10 órai kezdettel a Németi református templomban díjátadó ünnepséget rendez a Bocskai Szabadságharc emlékére. A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődik, melyen Lis Hainer Mortensen dán lelkésznő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 9.

“A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette. De azután a felesége is szült fiakat Gileádnak, és amikor feleségének a fiai felnőttek, elűzték Jeftét, és ezt mondták neki: Nem kapsz örökséget apánk házából, ...

Olvassa tovább »

Felemelő kiránduláson a szigetlankaiak

Dél-Erdélybe tett látogatást a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nagybusznyi csapata. Magas Déva vára volt az úticél, de addig is festői tájakon vezetett az út. Pénteken délelőtt indult a közel ötven főt számláló közösség, és még be se melegedett a motor, meg ...

Olvassa tovább »

Gyermekbibliahét Patóházán

Isten kegyelméből, Patóházán, július elsejétől hetedikéig tarthatták meg az idei vakációs bibliahetet. 16 gyermek vett részt alkalmakon. „Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik segítették munkámat. Köszönettel tartozunk az ifjaknak, Nagy Emőke óvónőnek, Popp Ivett tanítónőnek és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 8.

„Ti mégis elhagytatok engem…” (Bir 10,13a) Mégis… Kétféle „mégis”-sel találkozhatunk a Bírák könyvében és az életben: van egy emberi, és van egy isteni. Isten jó, az ember ezt gonoszsággal viszonozza. Az emberi mégis elképesztően gonosz tud lenni. Annyira, hogy megdöbbenésünkben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 4.

“És monda nékik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok . Az Úr uralkodik ti felettetek.” (Birák 8,23) Az ember eszköz Isten kezében. Egyesek vezetésre termettek, mások megelégszenek azzal, hogy vezetetettek legyenek, mert úgy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 3.

„Ekkor azt mondta az ÚR Gedeonnak: Több ez a nép, amely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midjánt. Mert Izráel még dicsekednék velem szemben, és azt mondaná: Az én kezem szabadított meg engem!” (Bírák 7, 2) A kettő több mint egy, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 2.

„Rombold le apád Baál-oltárát… Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erdőnek a tetején, a kőrakásból…”  (Bír 6,25-26) Olvasandó: Bír 6, 25-40 A Harangszó Rádió adása jővő szombaton a 400. alkalommal csendül fel és hirdeti a bátorító, bíztató és ...

Olvassa tovább »