Velünk az Isten – 2023. szeptember 28.

,,Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd őket. A gyülekezet összegyűjtésére és a táborok elindítására szolgáljanak. Ha hadba mentek földeteken a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót. És akkor megemlékezik rólatok az ÚR, a ti Istenetek, és megszabadultok az ellenségeitektől. Az öröm napján, az ünnepeiteken és a hónapok kezdetén is […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 27.

,,Amikor a hajlékot fölállították, felhő borította be a hajlékot, a bizonyság sátrát, estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig: felhő borította be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor fölemelkedett a felhő a sátorról, elindultak Izráel fiai. Ott ütöttek tábort Izráel fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 26.

„… és Izráel fiai tegyék kezüket a lévitákra.” – (4Móz 8, 10b) Minden bizonnyal életünk során már sokszor szóltak be nekünk. Lehet, hogy a mai napon is megtörtént veled. Ilyenkor, dühünkben mi is hangot adunk sértettségünknek, frusztráltságunknak, hiszen joggal érezhetjük, hogy sérelem, jogtalanság ért bennünket. Azonban ez csak újabb vitát és feszültséget generál és egy […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 22.

,,Mikor férfi vagy asszony külön fogadást tesz, nazireusi fogadást, hogy így az Úrnak szentelje magát: Bortól és részegítő italtól szakassza el magát; … szőlőt se egyék. Az ő nazireusságának egész idején át semmit a félét ne igyék, a mi a szőlőtőről kerül, a szőlő magvától fogva a szőlő héjáig. Az ő nazireusi fogadásának egész idején, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 21.

,,És szóla az Úr Mózesnek, mondván…” – (4 Mózes 5) A különböző törvényeket nem emberek adták a népnek, közvetett úton Mózes által került a nép elé. Az Úr szolgája hallotta Isten szavát, amelyet egy az egyben átadott a közösségnek, így méltóságossá vált maga a törvény és valaki azt áthágta, Isten ellen vétkezett.  Ma is jó […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 20.

„Az ÚR Mózesnek adott parancsa szerint vették számba őket, mindenkinek megvolt a maga tenni- és vinnivalója. Úgy vették számba őket, ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek.” – (4 Mózes 4, 49) Az Úr parancsol, Mózes cselekszik, s a nép engedelmeskedik. A léviták feladatait összesíti ez a fejezet. Nekik kellett a bizonyság sátra körüli feladatokat elvégezni. Költözéskor […]

Bővebben

Akadémiai évnyitó a Protestáns Teológiai Intézetben

2023. szeptember 17-én elkezdődött az új akadémiai év a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A diáklétszám 24 új elsőéves teológus hallgatóval gyarapodott. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 8 hallgatójából – 1 lány és 7 fiú – három a Szatmári Református Egyházmegyéből származik: Antal Mátyás, Ary Dávid József és Böszörményi Egon. Előbbi kettő a Láncos-, utóbbi a Dabolci […]

Bővebben

Kívül-belül megszépült az amaci templom

Hálaadó istentiszteletet tartottak az amaci református templomban szeptember 17-én, vasárnap 13 órakor. A gyülekezet a felújított templomért adott hálát, melyet a Magyar Kormány, a Román Kormány Vallásügyi Államtitkársága, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület valamint a gyülekezet jelentős hozzájárulásával valósult meg. Vasárnap délurán a zsúfolásig megtelt templomban, Bogdán Szabolcs János püspök hirdette Isten igéjét. Az igehirdetés után […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 17.

,,Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak…” – (4 Mózes 2,9a) Vannak olyan, az életünkhöz tartozó dolgok, amelyek eldöntendő kérdésekhez hasonlóan, igen-nem módon osztják meg az embereket: dohányzik vagy sem, sportol vagy sem, hitét gyakorló vagy sem stb.  Ilyen a statisztika is: van, aki szívesen foglalkozik vele, és van, aki „csak ezt ne” felkiáltással fordítja el a […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 16.

„Csak Lévi törzsét ne vedd számba, és ne sorold őket Izráel fiai közé, hanem rendeld őket a bizonyság hajlékának, minden edényének és minden ahhoz valónak őrzőivé.” – (4 Mózes 1:49,50) Látszólag az ember olvasva a mai igesorokat úgy tűnik számára, hogy ezek csak nemzetség táblázatok és unalmas részek. És csak ennyi lenne? Jó újra olvasni […]

Bővebben