Szatmári Református Egyházmegye Honlapja | Békesség Istentől! | Oldal 5

Szatmáriak a Református Zenei Fesztiválon

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa és A Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa  a XVII. Refomárus Zenei Fesztivál Koncertjén vett részt. – tájékoztatta lapunkat Higyed János lelkipásztor. 2018. július 7-én a Budapesti Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében (MÜPA) megrendezett Református ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 9.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Beszélj a papokkal, Áron fiaival, és mondd meg nekik…,” (3 Móz. 21,1 a) Szól Isten! Az Úr szólt Mózeshez akkor s most veled! Kapcsolatot tart fenn folyamatosan és szakaszosan beszél hozzá, kommunikál veled. Mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 8.

       “Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert az nem lesz kedves neki tőletek.” (3Mózes 22, 20)    Áldozat és élet szorosan egymáshoz tartoznak. Áldozat nélkül nincs igazi élet. Az ószövetségi választott nép életében az áldozatbemutatás az istentisztelet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 7.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy tisztelettel bánjanak Izráel fiainak szent adományaival, amelyeket nekem szentelnek, hogy meg ne gyalázzák szent nevemet. Én vagyok az ÚR.” (3 Mózes 22:1,2) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! ...

Olvassa tovább »

Nagykaposon a Szamos-negyediek

Felvidéken kirándultak és szolgáltak a Szamos-negyedi Református Egyházközség jelenlevő tagjai és lelkipásztorai. Nagykapos református gyülekezetével testvérgyülekezeti kapcsolatot ápolva indultak útnak a Szamos-negyediek, a felvidékiek előző évben látogattak Szatmárnémetibe. A kirándulók részt vettek a csicseri családi napon, sétáltak Kassán, meglátogatva annak ...

Olvassa tovább »

Batiziak meglepetése

A gyermekek szeretik a meglepetéseket (ezért is kedvenc játék a bújócska), és ez a pozitív meglepettség utáni vágy mélyen ott dobog a felnőtt ember életében is. Tuulia Ortner, a Salzburgi Egyetem pszichológia tanszékének a professzora is azt tanácsolja, hogy „engedjünk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 5.

“És legyetek nékem szentek, mert én az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.” ( 3.Mózes 20, 26). Aki Istenhez tartozik, az az ember megpróbál méltónak lenni Hozzá és az ő törvénye szerint élni, ez  ...

Olvassa tovább »

Jelentkezz a tarnai táborra!

Az alábbiakban lehet jelentkezni a nagytarnai SZIKE-táborra, ami ez év július 29 és augusztus 4 között lesz megtartva. Jelentkezni lehet legkésőbb július 23-ig. Ugyancsak eddig az időpontig kell behozni a regisztrációs díjat, ami idén mindössze 120 lej.

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 4.

“Süketet ne szidalmazz, és vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az ÚR.” (3Móz 19,14) A parancsolatok sorában, melyeket ebben a részben olvasunk, ez szúrt szemet, s azon gondolkodtam, vajon van ilyen, aki meg tudná ezt tenni? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 1.

„Végezzen engesztelést a szentek szentjéért és a gyülekezet sátráért, és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért és az egész összegyülekezett népért is végezzen engesztelést. Örökkévaló rendelkezés legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izráel fiainak minden ...

Olvassa tovább »