Meghívó a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XVIII. Konferenciájára

Szeretettel meghívjuk a Nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a Testvér-nőszövetségeket, a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XVIII. Konferenciájára, amelyet 2017. július 15-én a Nagyvárad – Újvárosi református templomban tartunk (Nagyvárad – Oradea, str. Jean Calvin utca 1 szám, Tel. 0259431684). A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 2.

„Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én ...

Olvassa tovább »

Bűnbánó imádság

Uram Isten, ma bűnbánó szívvel színed elé állok, S a te kegyelmedben bízva hozzád fohászkodok. Te tudod, hogy én bűnben fogantattam és születtem, És azt is, hogy az eltelt évek során jobbá nem lettem. Sőt nap nap után vétek ellened ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. június 1.

„Amikor emiatt Pálnak és Barnabásnak nem kis ellentéte és vitája támadt velük, úgy határoztak, hogy ebben a kérdéses ügyben Pál és Barnabás és mások is közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután tehát a gyülekezet útjukra bocsátotta ...

Olvassa tovább »

Konfirmáció népviseletben Pusztadarócon

A megszokottól eltérően népviseletben konfirmáltak az ifjak Pusztadarócon. Ilonczai Zsombor beszolgáló lelkész igehirdetése után nyolc lány és nyolc fiú válaszolt a feltett kérdésekre és tett fogadalmat arra, hogy Jézus Krisztus engedelmes követője, egyházának holtig hűséges tagja lesz. A konfirmáltak számából ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. május 31.

„Miután pedig gyülekezetenként véneket választottak nekik, imádkozva és böjtölve az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.” (ApCsel 14,23) Miután az apostolok tanították és intették a gyülekezeteket, hogy maradjanak meg a hitben, gondoskodtak arról is, hogy ez ne szűnjön meg, hanem folyamatos ...

Olvassa tovább »

Hét konfirmáló, öt üzenet Mikolában

Akárcsak tavaly, idén is heten konfirmáltak a Mikolai Református Egyházközségben. Az ünnepségen, úgy ahogy az lenni szokott, a gyülekezeten kívül, hozzátartozók is meghallgatták övéiket. Az igehirdetést követően mind a heten bizonyságot tettek arról, hogy a Krisztus tudományában jártasok. Higyed István ...

Olvassa tovább »

Konfirmáló refisek, együtt

Már évek óta szokás, hogy a Szatmárnémeti Református Gimnázium hetedikesei a konfirmálást követő első iskolanapon együtt is hálát adnak azért, hogy hitükről vallást tehettek a maguk gyülekezeteiben. A gimnázium étkezdéjében gyűltek össze tanárok, szülők és diákok, ahol fel is csendült ...

Olvassa tovább »

Konfirmáció a magyar reformáció bölcsőjében

Egyetlen leányka konfirmált Erdődön, ahol 1545-ben Kárpát-medence első reformáció szellemiségében megrendezett magyar nyelvű zsinatát tartották. Vasárnap délelőtt a helyi gyülekezet tagjai, valamint a hozzátartozók várták a bizonyságtételt. Rácz Ervin erdődi lelkipásztor hirdette az Igét Sámuel Első Könyve 3. részének 10. ...

Olvassa tovább »

Mindannyiunk reformációja az evangélikusoknál

A Szatmárnémeti Evangélikus- Lutheránus Egyházközség vendége volt, Illyés Sándor lelkipásztor meghívását elfogadva, egyházmegyénk dicsőítő csapata a Bízz Band.   A Mindannyiunk reformációja nevű rendezvényen, melyet a Reformáció Emlékbizottsága is támogatott, Mike Pál magyarkéci református lelkész hirdetett Igét. A helyi gyülekezet ...

Olvassa tovább »

Áldásosztó ballagás a Refiben

Áldásoddal megyünk… hangzott a dicséret a Szatmárnémeti Református Gimnázium folyosóin az elmúlt napokban a ballagók ajkáról. Az áldás pedig úgy osztódott, hogy szorzódott, legalább 56 felé, hiszen ennyien vettek búcsút a gimnáziumi évektől. A Láncos templomban szombaton délelőtt 10 órakor ...

Olvassa tovább »

Májusi Hit és Gyógyítás

Május utolsó péntekén is megtartották a Hit és Gyógyítás nevű rendezvényt a Szent-Györgyi Albert Társaság és a Németi Református Egyházközség szervezésében, a Németi templom Wolfenbüttel utcai gyülekezeti termében. A hit rész meghívott előadója Orbán Mihály római katolikus jezsuita lelkipásztor volt. ...

Olvassa tovább »

Bízz Band lép fel a szatmári evangélikus templomban

A Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus Egyházközség (Wolfenbüttel utca, 36 szám) május 27-én a reformáció jubileuma 500-ik évfordulója alkalmából Mindannyiunk reformációja égisze alatt tavaszi reformációi ünnepséget szervez. A rendezvény 11 órakor úrvacsoraosztással összekötött istentisztelettel veszi kezdetét, amelyen Mike Pál magyarkéci református lelkipásztor hirdet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. május 25.

“Elhajózván pedig Páfusból Pál és kísérői, Pergába…János elválván tőlük, megtére Jeruzsálembe, ők pedig Pergából tovább menve, eljutának Antiókiába.” (Ap.csel.13: 13-14) Meg kell osztani a munkát, Pál Barnabással együtt Antiókiában tesz bizonyságot az evangéliumról, Jánosnak Jeruzsálemben akad tennivalója, egyelőre nem lehet ...

Olvassa tovább »