Velünk az Isten – 2020. október 21.

„Majd Absolon ezt mondta Ahitófelnek: Adjatok tanácsot, mit cselekedjünk! Ahitófel így felelt Absolonnak: Menj be apád másodfeleségeihez, akiket itthon hagyott, hogy őrizzék a házat, és egész Izráel megérti, hogy gyűlöltté tetted magadat apád előtt, és annál inkább megerősödik mindazoknak a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 20.

“Amikor Dávid király Bahúrím mellé ért, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Simí, Gérá fia, és amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt kővel hajigálta Dávidot és Dávid király embereit, bár jobbról és balról ott volt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 19.

“Amikor Dávid egy kissé lejjebb jutott a hegytetőről, eléje jött Cíbá, Mefibóset szolgája két megnyergelt szamárral: kétszáz kenyér, száz kötés aszalt szőlő, száz csomó füge és egy tömlő bor volt rajtuk.” (2Sám 16,1) Cibá Saul házából való szolga volt, de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 18.

„Ha kedves leszek az ÚR előtt, ismét hazahoz engem, és látnom engedi azt és az ő sátrát. Ha pedig ezt mondja: „Nem gyönyörködöm benned”, íme itt vagyok, cselekedjék velem úgy, ahogy neki tetszik.” (2Sám 15,25-26) Olvasandó: 2 Sámuel 15 Dávidnak ...

Olvassa tovább »

Mégis vannak bátrak közöttünk

Bagdy Emőke tudós és bölcs gondolatait ünnepelem, mert mégis vannak bátrak közöttünk! Senkit sem bántva, mégis határozottan kijelentem, hogy a halál völgyét nemzetemnek fel kell cserélnie az élet ösvényére! Alábbi írásommal csatlakozom az Istent még mindig parancsolatai szerint követők sokadalmához. ...

Olvassa tovább »

Beszámoló a Szatmárhegyi Református Egyházközség épületeinek akadálymentesítéséről

Új fejezetéhez érkezett a Szatmárhegyi Református Egyházközség épületeinek akadálymentesítése. A tavaly induló projekt azt a célt tűzte ki, hogy három legfontosabb épületünk – a templom, lelkészi hivatal és a gyülekezeti ház könnyebben megközelíthető legyen a mozgásukban korlátozottak, illetve a kisgyermekesek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 15.

“Mi szükség volt hazajönnöm Gessurból? Jobb volna most is nékem ott lennem. Most azért szeretném a király arcát látni…” ( 2Sám 14,32) Absolon hazaérkezett Gessurból, de a király nem engedte meg, hogy fia Jeruzsálemben tartózkodjék. Micsoda meghasonlás ez önmagával: Dávid ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Igaz Gábor

Erőt, vigasztalódást kívánunk, őszinte részvéttel és a feltámadott Jézus Krisztusban való hitben, Igaz Árpád óvári református lelkipásztornak, édesapja, Igaz Gábor 85 évesen elhunyt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Virrasztója csütörtökön 18 órától, temetése pénteken 13 órától lesz a dobrácsapáti református ...

Olvassa tovább »

Parókia-átépítés Pettyénben

Igazi lelkes összefogással átépült a Pettyéni Református Egyházközség parókiája. „Az álmok akkor valósulhatnak meg, ha összefog a Közösség! Némi huzavona után a közösség úgy döntött, hogy a szinte omladozó konyhát elbontva épít egy esztétikus, modern konyhát és fürdőszobát. Egyházközségünk nevében ...

Olvassa tovább »

Megjelent a 2021-es falinaptár

Esperesi hivatalunkban már kapható a következő év falinaptára. Idén a talán legtöbbször fényképezett lugosi református templom látható a naptáron, aminek ára 5 lej. Hamarosan a gyülekezeteinkben is megvásárolhatjuk.

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 14.

,,Mert bizonyára meg kell halnunk, és olyanok vagyunk, mint a víz, amely a földre kiöntve nem szedhető föl, de Isten egy lelket sem akar elveszíteni, hanem azt gondolja magában, hogy ne legyen számkivetve őelőtte az eltaszított sem.” (2Sám 14,10) Fájdalom, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 13.

“Akkor a bátyja, Absolon ezt mondta neki: Talán Amnón bátyád volt veled? Légy csendben most, húgom, mert a testvéred ő! Ne vedd a szívedre ezt a dolgot! Ezután Támár magára hagyatva lakott testvérének, Absolonnak a házában. Dávid király azonban meghallotta ...

Olvassa tovább »