Elhunyt Nt. Sipos László lelkipásztor

A feltámadásba vetett töretlen hittel őszinte részvétünket fejezzük ki Nt. Sipos László 67 évet élt nyugalmazott lelkipásztor családjának és hozzátartozóinak, szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. „Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát!” (Zsolt 67,2) A ...

Olvassa tovább »

Imaheti gondolatok – 6. nap – Gáti Tibor

„Seregek Ura az ő neve!”  Jeremiás 10,16c Amikor számunkra ismeretlen emberekkel találkozunk, az első, amit teszünk, hogy bemutatkozunk egymásnak. Elmondjuk a saját nevünket és figyelünk a másik nevére. A nevünkkel azonban még semmi lényeges dolgot nem árultunk el magunkról, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 25.

„Abból a városból pedig sokan hittek Jézusban a Samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett,… És sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, ...

Olvassa tovább »

Valami véget ér, valami most kezdődik el – Szalagtűző a Refiben

Megtelt a Szatmárnémeti Református Gimnázium tornaterme, a végzős csapattagokat búcsúztatták, szalagot tűztek a mellkasukra, jelezvén: itt valami véget ér, itt valami most kezdődik el. Csütörtökön délután 17 órakor Kiss József a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője köszöntötte jelenlevőket az Apostolok cselekedetei ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 24.

“Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok ” (János 4,38) Senki sem dicsekedhet azzal, hogy minden az ő kezének munkája. Az természetes, hogy minden nemzedék elvégzi a maga dolgát ebben ...

Olvassa tovább »

Imaheti gondolatok – 5. nap – Kiss Szabolcs

Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek  (Lk 4,18) A 2019-es év Imahét programja magában foglalja Jézus programját is. A mai napon ezt a „kedves esztendő” meghirdetésében fedezhetjük fel. Mit jelent a „kedves esztendő”? A jubileumi év beköszöntését. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 23.

„Akkor az asszony otthagyta a vizeskorsóját, elment a városba, és azt mondta az embereknek: Gyertek, lássatok egy embert, aki mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Vajon nem ez a Krisztus?” (Jn 4, 28-29) Ragaszkodunk a tulajdonunkban lévő tárgyainkhoz, legyen az ház, ...

Olvassa tovább »

Januári Hit és gyógyítás

Lassan ismét itt a hónap vége, utolsó péntekje, így újabb „Hit és gyógyítás” előadást tartanak a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében. A mottó változatlan: a hívő beteg könnyebben gyógyul, a hívő orvos könnyebben gyógyít. Január 25.-én, este 18:00 órától szeretettel ...

Olvassa tovább »

Imaheti gondolatok – 4. nap – Rácz Ervin

„… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)  Sokszor méltónak, jogosnak gondoljuk panaszunkat akkor, amikor anyagi helyzetünkről jajgatunk. Valóban sok országhoz képest le vagyunk maradva, nyilván függ attól, melyikhez mérjük magunkat. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy soha ilyen jó helyzetben ...

Olvassa tovább »

Kölcsey Ferenc szobránál koszorúztak

A Magyar Kultúra Napját, a Himnuszt, 1823 január 22-én befejező Kölcsey Ferenc szatmárnémeti szobrának megkoszorúzásával ünnepelték a Szatmárnémeti Református Gimnázium tanárai és diákjai, valamint lelkipásztorok és politikusok. Kedden 11 órától a Láncos templom és a Szatmárnémeti Református Gimnázium előtt található ...

Olvassa tovább »

Hatalma van a kimondott szónak – Bepillantás Németi imahetébe

Elkezdődött az imaheti időszak, s mint azt már honlapunk olvasói megszokhatták, betekintés nyerhetünk egy-egy gyülekezet imaheti alkalmába. Hétfőn a Németi Református Egyházközség imaheti alkalmába pillanthattunk be, ahol Ferenczi Zoltán Kolozsvár-kerekdombi segédlelkipásztor hirdette az Igét: „Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 22.

“Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az ...

Olvassa tovább »

Imaheti gondolatok – 3. nap – Jobb Domokos

„Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.”  Jézus Krisztus származása. Mt.1,1-17. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres ...

Olvassa tovább »

Ok- és célkeresés az amaci SZIKÉN

Szép számban érkeztek el Amac református templomába 2019-es év első SZIKE-istentiszteletére. Az ifjúsági alkalmon érdekes témát dolgozott fel a meghívott előadó Illyés Tamás Zoltán, ugyanakkor hangosan és szívből szólt a dicséret a Lanka Duó vezetésével.    Vasárnap koraeste 18 órakor ...

Olvassa tovább »