Velünk az Isten – 2020. augusztus 13.

“Most hát, édes lányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek néked.” (Rúth 3,11) Annak ellenére, hogy Rúth bevállalta, hogy Naómival Betlehembe megy, mégis szorongatta szívét a nyugtalanság érzése. Mi lesz vele? Hogyan fogadják idegenként? Be tud-e illeszkedni? Tud-e új szokásokat felvenni?… ...

Olvassa tovább »

Hála az ifjúsági táborokért

A HÁLA sorozatunk következő részében tekintsünk vissza a református ifjúsági táborokra! Ma van az ifjúság napja. Az egyház rengeteg ifjúsági programot szervez, mert érzi, hogy ők nemcsak a jövője, hanem a jelene is a közösségnek. Ám a programok megszervezése erősen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 11.

“Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Móáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elímelek volt, a feleségének Naomi, ...

Olvassa tovább »

Új segédlelkész szolgál Németiben

Új segédlelkipásztor szolgál a Németi Református Egyházközségben, meg is történt a bemutatkozása. Vasárnap a délelőtti istentisztelet Sipos Miklós keresztelői igehirdetésével kezdődött. Ezt követően Törő Attila Miklós segédlelkész a Mózes első könyve 32. részének 23-tól 31-ig terjedő versei alapján hirdette Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 10.

„Mert az ÚR felhője volt a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.” (2Móz 40,38) Az Exodus utolsó fejezetét olvassuk ezen a napon. Csodálatos események, mélységekkel és magasságokkal, csőddel és csodával jelemzik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 9.

„És megcsinálá Bésaléel a ládát sittim-fából; harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing.” (2Móz 37,1) Bésaléelre vár a feladat, hogy az Isten által kitervelt és megálmodott paraméterekhez hűen, elkészítse a ládát. A Mózes által hozott tervrajzok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 8.

„Elkészítette a rézmedencét meg rézből egy állványt is hozzá azoknak az asszonyoknak a fémtükreiből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak.” (2Móz 38,8) A réz mosdómedence az udvaron helyezkedett el.  A szentélyhez vezető útvonalon állt. Ebben a medencében fürdött meg a ...

Olvassa tovább »

Hála a Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőkért

2011 óta a magyar reformáció bölcsőjében, Erdődön, minden év áprilisának végén, vagy májusa elején egyháztörténeti vetélkedőt tartottak, melyre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület különböző részeiből érkeztek ifi-csapatok. Ebben az évben sajnos ez elmaradt, de mégis hálával tekinthetünk vissza az elmúlt kilenc ...

Olvassa tovább »

NYILATKOZAT – Bejrút

Egyházkerületünk Elnöksége mély megdöbbenéssel értesült a Libanon fővárosában, Bejrútban történt borzalmas robbanásról, amely rengeteg emberéletet követelt és ezreket sebesített meg, illetve tett földönfutóvá. A súlyos gazdasági válsággal és koronavírus-járvánnyal is sújtott országban másfél millió menekült tartózkodik, a lakosok közel fele ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 5.

Szívünk indíttatása „És eljött mindenki, akit szíve indított, és akit lelke hajtott, és felajánlásokat hoztak az Úrnak a gyülekezet hajlékának elkészítéséhez, minden ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz” (2 Mózes 35, 21) Mire indít a szívünk? Hova hajt a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 4.

“Azután lejött Mózes a Sínai-hegyről; a bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izráel fiai mind meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem ...

Olvassa tovább »

Ragyogó bölcsőde és óvoda Németiben

Átadták a Németi Református Egyházközséghez tartozó bölcsődét és óvodát. Az épületek csodásak, már csak arra várnak, hogy ragyogó szemű gyermekek töltsék meg. Kedden délelőtt 11 órától a Németi református templomban, hálaadó istentisztelet keretében Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke ...

Olvassa tovább »