Kórustalálkozó lesz Józsefházán

Józsefháza református hajléka ad otthont a soron következő kórustalálkozónak. Várják szeretettel, vasárnap 17 órára, az egyházmegye énekkarait az alkalomra,  melynek mottója: “Az Úrnak irgalmát örökké éneklem.”

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 25.

“Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.” (Róm.10,9) Sokan sokfélét mondnak, mi is a keresztyén ember dolga, hogy menybe jusson. Két dolog kell, csupán száj és ...

Olvassa tovább »

Szeretettel és imádsággal készült tarisznyák

A ballagás időszakának szeretetteljes, felemelő és megható jelenete az, amikor a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége tarisznyákat készit a Szatmárnémeti Református Gimnázium ballagóinak. Igy történik ez 1997 óta.   Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök, missziói előadó köszöntésében elmondta: “Fontos, hogy a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 24.

“Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő   Istené.” (Róma 9,16)      Ember és ember egymáshoz való viszonyában az igazság mindkét felet egyformán kötelező viszony. Bármelyik fél határozza el magát önhatalmú lépésre, vét az igazság ...

Olvassa tovább »

Vigasztaló Szentlélek a régi kórházban

Pünkösd örömhírét vitték a városi kórházba néhányan a lelkipásztorok és a nőszövetségi tagok közül. Szerdán 15 órától Nagy Erika missziói előadó, Balvinszki Sándor kórházlelkész és Szamos-negyed, Németi valamint Szigetlanka gyülekezeteinek nőszövetségi tagjai vitték a vigasztaló Szentlélek jelenlétét és áldását beteg, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 23.

Ígéret gyermekei „Nem a test szerinti gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak” ( Róma 9,8)  A minket ért sok csalódás miatt már maga az ígéret szó is rossz érzést vált ki belőlünk. Úgy értékelhetjük, hogy túl ...

Olvassa tovább »

Emlékkövek Kárpát-medencei Stonehenge-e

A reformáció 500. évfordulójának emléket állító, Kálvin téri kövek ikertestvérei szanaszét repültek a Kárpát-medencében, láthatatlan szálakkal kötve össze a közösségeket — a kövek elhelyezésének ünnepi alkalma Szatmár-Kültelken és Mikolában is jövőbe tekintés volt. – írja a frissujsag.ro Örökbe fogadott emlékkövek ...

Olvassa tovább »

Pünkösdrózsa — megyei népdaléneklési verseny

Forrás: frissujsag.ro Szatmár megye tizenkét iskolájának negyvenöt diákja vett részt a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban negyedik alkalommal megrendezett Pünkösdrózsa népdaléneklési verseny megyei szakaszán. A diákok az óvári, nagypeleskei, sándorhomoki, mezőfényi, kaplonyi, magyarcsaholyi iskolából, Szatmárnémetiből a házigazdák mellett a 10-es Számú Általános ...

Olvassa tovább »

Csűry István – PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL – Jöjj teremtő Lélek!

A régiekkel mondott pünkösdi fohászt sohasem szabad múlt időben ismételni. Egyéni és közösségi életünk egyaránt rászorul az állandó és folyamatos, valamint a jövendőre is biztosított Lélek-jelenlétre. Ha a Lélek-érkezést, csak valamikori első pünkösdként és az anyaszentegyház születésnapjaként emlegetnénk, két végzetes ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi parkmisszió Szigetlankán

Szabadtéri istentiszteletre várnak mindenkit pünkösd vasárnap délutánján a Szatmárnémeti-szigetlankai templom előtti Deák (Titulescu) térre. Délután 17 órakor Karikás Orsolya legátus fog Igét hirdetni, a dicsőítő zenét pedig a Bízz Band vezeti. 

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 19.

“Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8,14) Egy csodálatos igeszakasz áll előttünk ezen alkalommal  a Római levél 8 fejezetéből. Ezt olvashattuk, hogy akiket Isten Lelke vezérel Isten fiai! Vajon bennünket milyen lélek vezérel? Vajon Krisztus Lelke lakozik ...

Olvassa tovább »

Meghívó – nőszövetségi konferencia

 „Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.” (Józsué 24,15)                                                                    Szeretettel meghívjuk a Nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a Testvér-nőszövetségeket, a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XIX. Konferenciájára, amelyet 2018. július 14-én a Kisperegi Református Egyházközség templomában tartunk (Peregu Mic,Nr. 321, jud. Arad, Tel. 0788077471  ). A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 18.

“Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, ...

Olvassa tovább »