Velünk az Isten – 2020. június 18.

“Öcséteket is vigyétek, keljetek fel és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz.” (1Móz 43,13) Nagy úr a szükség. Akik megjárták a poklok poklát, ők tettek bizonyságot erről vagy elhallgatták a nélkülözést, mert így hagyták meg nekik. A kiszabadultak életüket kockáztatták, ha ...

Olvassa tovább »

Egybeilleszkedve és összefogva

Pál apostol az egész gyülekezet szeretetben való épüléséről szól az efézusi levélben. Az egyház, mint a Krisztus teste kellő alapot és eligazítást nyert Istentől, hogy ez a nemes munka célba érkezzék. Ugyanakkor, a szeretetben építkező Krisztus-test nemcsak önmagára figyel, hanem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 17.

„Akkor megrettent a szívük, és remegve mondták egymásnak: Micsoda ez, amit Isten cselekedett velünk?” (1Mózes 42, 28)             József és testvérei az úton hazafele megtudták, hogy a vásárolt gabona ára el volt rejtve a zsákjukban. Nem tudták mire vélni ezt ...

Olvassa tovább »

Isten nélkül egy lépést se! – Karantén-záró videón a Hegyi beszéd az IGEszigeten

113 igehirdetést hallgattak eddig mindazok, akik március 16.-tól minden este 20 órától, de más időpontokban is, Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalára kattintottak. A negyedik igehirdetés-sorozat is befejeződött: Filippi Levél, Eszter könyve, Vagyok-János evangéliuma, Exodus. A negyedik sorozatot egy karantén-záró közös videó pecsételt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 16.

“Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének. A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes, bölcs ...

Olvassa tovább »

Közös(s)ég Batizon

Szabadtéri istentiszteletet tartottak Batiz református templomának udvarán, az alkalmon részt vettek a gyülekezeti tagok mellett orvosok, vállalkozók, presbiterek… Mintegy százan vettek részt az alkalmon. Vasárnap délelőtt az igehirdetésben Király Lajos batizi lelkipásztor a meglepődésről, a hat alapérezelem egyikéről szólt Mózes ...

Olvassa tovább »

Lázáriban, a vén diófák árnyékában

„Csak pár felvétel a mai napról. De ezek a fotók is mindent elmondanak arról, hogy mennyi áldott emberi szív és sors érzi úgy, hogy vasárnap az Úr napja és ezért neki Urával, Istenével a közösségi istentisztelet helyszínén találkoznia kell…” – ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 15.

“Íme, hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz egész Egyiptomban.” (1Móz 41,29) József nemcsak álmot fejt, hanem víziót láttat, a jövő felé úgy mutat, és felelős programkészítésre késztet. Helyesebben: Istennél van az álom fejtése, Ő pedig jövőt és reményt ad ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 13.

„De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, így aztán egyiptomi gazdájának a házába került.” (1Móz 39,2) Ha egy címet lehetne adni a mai áhítatnak, akkor az így hangzana, hogy: az Isten gondviselése. Az alábbi történet mindnyájunk számára jól ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 11.

“És visszatére Rúben a kúthoz, és íme József nem vala a kútban.” ( I.Mózes 37. 29). Ma ritkaság számba megy a nagycsalád, mégis megmaradt és mérgezi a testvérek közötti viszonyt az irígység, sok esetben a harag. Józsefnek a testvérei a rosszban ...

Olvassa tovább »

Zsúpfedeles önzés

Szeretettel ajánlom az önző világ kritikájaként, hogy mégse így legyen… Ma már csak kevesen emlékeznek azokra a szalma fedésű kicsi házakra, amelyek a falvak utcáin annyira elszaporodtak az elmúlt századokban, ha nem is a divat miatt, hanem a szegénység okán. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 10.

 „És vette Ézsau a feleségeit, fiait és leányait és minden házabeli lelket, minden juhát, állatát és minden jószágát, amelyet Kánaán földjén szerzett, és elment más országba testvére, Jákób színe elől.” (1Móz 36, 6)             A változások átformálnak. Ha Isten akarata ...

Olvassa tovább »

Vezess Jézusunk!

“Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4,17-18) Kedves Testvéreim Jézus Krisztusban! Gyakran tapasztaltuk már, ...

Olvassa tovább »