Engedjük szárnyalni őket: elballagtak a Refi nyolcadikosai

Forrás: szatmar.ro  Péntek délelőtt 10 órakor vette kezdetét a Református Gimnázium barátságos, mégis emelkedett hangulatú ballagása, mely során a nyolcadikosok végleg búcsút intettek az általános iskolás éveknek. A jeles alkalomból tartott istentisztelet Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből, a 15. rész ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 8.

“Ézsaiás pedig így szól: Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és felkel, hogy uralkodjék a népeken; benne reménykednek a pogányok.“ (Róm.15,12) A fenti sorokat Pál írja, Ézsaiás prófétát idézve, a rómaiakhoz írt levélben. Ézsaiás meg több mint fél évezreddel korábban Jézusról beszél, ...

Olvassa tovább »

Felekezetközi gyermeknapi rendezvény Batizon

A Batizi Református Egyházközség és a Római Katolikus Plébánia közös gyermeknapi rendezvényére került sor június 3- án. A két egyházközség már évek óta közösen tartja nemcsak az édesanyák napját, hanem a gyermeknapot is. Az idén vasárnap délután a római katolikus ...

Olvassa tovább »

Interaktív történelemórák a Magyar Szent Korona „társaságában”

A Magyar Szent Korona hiteles másolatát tekinthették meg június 5-én, kedden,  a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban található Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácstermében. Dr. Ajtay Zénó kaposvári szívsebész, címzetes egyetemi docens és Kánya Zsolt-Attila kémeri lelkész, egyházkerületi főjegyző jóvoltából érkezett a pécsi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 6.

Élj az Úrnak! „Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk” (Róma 14,8) „Én képes lennék meghalni az Úrért” – hangzik néha a túlbuzgóságot mímelő keresztyénektől. Csakhogy a ...

Olvassa tovább »

Kreáció vagy (és) evolúció vita a lelkészértekezleten

Megyénkhez kötődő teológiai professzor érkezett előadást tartani a Szatmári Református Egyházmegye soron következő lelkészértekezletére. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben rendszeres teológiát tanitó, teológiai szakíró, műfordító, költő dr. Visky S. Béla vitára indító témával érkezett. Kedden délelőtt 11 órától Máthé Róbert ...

Olvassa tovább »

Felhőcskék szeretethídja

A májusi hónap folyamán a Szatmárnémeti Református Gimnázium tagóvodájának Felhőcske csoportja részt vett a Szeretet híd elnevezésű programban. – tudtuk meg Veres Hajnalka óvónőtől. A program az önkéntességen alapul, felújítani, rendbe tenni területeket, együtt dolgozni a közös cél érdekében. Ennek keretében ...

Olvassa tovább »

Megtekinthető a Szent Korona hitelesített másolata

A Magyar Szent Korona hitelesített másolata tekinthető meg, holnap, azaz június 5-én, kedden,  a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácstermében, 9:00 – 14:00 óra között! Dr. Ajtay Zénó kaposvári szívsebész, címzetes egyetemi docens és Kánya Zsolt-Attila kémeri lelkész jóvoltából érkezik a ...

Olvassa tovább »

Jézus az ÚT – Hitélménygazdag kiránduláson a szigetlankaiak

Kalandos, változatos, sokszínű, hitélménygazdag kirándulás áll mintegy félszáz szigetlankai mögött. A hit megélésének egyik legszélesebb oktávján tapasztalhatták meg Isten vezetését az előre meggondolt és a nembetervezett utakon: Nagygéc, Szeged, Kübekháza, Ópusztaszer, Budapest (Ez az a nap, Hazatérés temploma, Budai vár…) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 4.

 „Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte” (Róma 13,1) Egy újabb csodálatos gondolat rajzolódik ki a mai Igénkből a Római levél 13 fejezet első soraiból. Minden hatalom Istentől van! Ebből kell  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 1.

„a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek…. Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek.” (Róma 12,10.16) Olvasandó – Róma 12,9-21 A keresztyén élet alapfeltételeit, életszabályait fogalmazza meg Pál apostol a ...

Olvassa tovább »

Az öt percről, nőkről és férfiakról a Lankadatlanulon

Gyakorlatias, érdekes és érzékletes előadással folytatódott a Lankadatlanul, azaz a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaórája. Király Lajos nőkről és férfiakról a szólt hallgatóságnak. Az ebben az évben elinduló, havonként jelentkező előadássorozat májusi epizódján, csütörtökön koraeste 6 órakor Rácz Ervin házigazda ...

Olvassa tovább »

Ballagtak a “Napocskák”

Óvodások ballagtak, táncoltak, verset mondtak a Szatmárnémeti Református Gimnázium disztermében. A Kinizsi utcáról érkezett a vidám gyermekcsapat, azaz a gimnázium tagóvodájából, hogy megörvendeztessék a szülőket, jelenlevőket, akik megtöltötték a disztermet. Az “Napocskák” Kiss Beáta és Nagy Orsolya óvónők, valamint Kása ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 31.

“Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves ...

Olvassa tovább »