Szavalóversenyt tartottak a Református Gimnáziumban

Forrás: szatmar.ro Csütörtök délután újra összemérték tudásukat a régió legtehetségesebb szavalói, ugyanis immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Református Gimnáziumban a Mihai Eminescu előtt tisztelgő szavalóversenyt. Hogy a verseny már rég átlépte a Refi, mi több, a municípium határait is, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 2.

“Akkor az írástudók és farizeusok közül némelyek újból megszólaltak: Mester, jelt akarunk látni tőled! Jézus pedig így válaszolt: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik más jel neki, csak a Jónás próféta jele.” (Mt. 12,38-39) Jézus ...

Olvassa tovább »

Diakóniai Munkatársképzés

2018. február 24., szombat Szatmárnémeti-Láncos templom Kálvin János imaterme „ Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn.13,34-35) ...

Olvassa tovább »

Imahét 2018 – Sárközújlak

A Sárközújlaki Református Egyházközség február 5-11 között tart imaheti istentiszteleteket. A következő lelkipásztorok  lesznek a gyülekezet vendégei: Hétfő: Fazakas Judit, Hosszúmező Kedd: Kürti Tamás,   Szatmárgörbed Szerda: Kiss Szabolcs, Apa Csütörtök: Orosz Márta, Érbogyoszló Péntek: Szilágyi Róbert István, Dabolc Szombat: Rácz ...

Olvassa tovább »

Mesehősök lepték el a Refit

Forrás: szatmar.ro  Ritka, hogy a tanulók unatkoznának a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban. Ma, február 1-jén sem maradtak program nélkül a diákok: farsangi karneváli hangulatot teremtettek az alsóbb osztályosok osztálytermeiben. A termeket feldíszítették, szalagokkal színesítették, egy-egy teremben óriás kivetítőt üzemeltek be, hogy ...

Olvassa tovább »

Miért a protestantizmus lett Európa újkori gazdasági felhajtó ereje?

Az előző részben Angus Maddison skót református gazdaságtörténész közgazdaságtani módszereivel és statisztikáival támasztotta alá az európai protestantizmus szellemiségének, lelkiségének felhajtó erejét a gazdaságban. Aztán másokkal együtt Cristobal Young fiatal angol közgazdásznak a stanfordi egyetemen folytatott kutatásai alapján járunk utána annak, milyen sokrétű összefüggés ismerhető fel vallás (elsősorban a protestantizmus) ...

Olvassa tovább »

Jövő héten imaalkalmak Dobrácsapátiban és Szamoskóródon

Dobrácsapátiban és Szamoskóródon is február 4. és 11. között tartják az imahetet. A vasárnapi kezdő- és záró alkalmakat Erdei-Árva István házigazda lelkipásztor tartja majd a megszokott istentiszteleti időpontokban. Hétköznapokon Dobrácsapátiban koraeste fél 6-kor, Szamoskóródon pedig este 7 órakor kezdődnek az ...

Olvassa tovább »

Vasárnap kezdődik az imahét Halmiban

Február 4. és 11. között tartja imahetét Halmi református közössége. A vasárnapi alkalmak 11-kor, a hétköznapiak 18 órakor kezdődnek. Vasárnap Seres János érkezik Kárpátaljáról, hétfőn  Higyed János Szatmárnémeti-Kültelekről, kedden pedig Máthé Loránd Árpád Dobráról. Szerdán Egeli Ferencz kökényesdi római katolikus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 1.

“Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot. Még az is részesül bocsánatban, aki az Emberfia ellen szól, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nincs bocsánat sem ezen, ...

Olvassa tovább »

Egyetemes imahét Mikolában

Az elmúlt héten Mikolában, az előbbi évekhez hasonló módon tartották az egyetemes imahét programját. A református templomban Antku István római katolikus plébános, a római katolikus templomban Higyed István református lelkipásztor tett bizonyságot alkalomról-alkalomra. Az ökumenikus gyülekezetnek most is lehetősége nyílt  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 29.

„Mondom nektek, hogy nagyobb van itt a templomnál.” (Mt 12,6) Nagyon szeretem templomainkat. Személy szerint egy-egy templomképen hosszú ideig is el tudok mélázni, csodálom őket. És valószínű sokan vannak így az olvasók közül: szeretettel emlékeznek arra a templomra, ahol megkeresztelték, ...

Olvassa tovább »

Megkezdődött az imanyolcad Szigetlankán

Kezdetét vette az imaalkalom-sorozat Szatmárnémeti-Szigetlanka református templomában. Az első imaheti istentiszteleten Erdős Csaba kaplonyi lelkipásztor prédikált. Mindenkit szeretettel várnak hétfőtől szombatig délután 6-kor, a záróalkalomra pedig vasárnap délután 5-re.  Vasárnap délután 17 órai kezdettel a Deák téri református templom harangja ...

Olvassa tovább »

Imahetet tartottak Kakszentmártonban

Megtartották az ökumenikus imahetet Kakszentmárton református templomában. A gyülekezet egész héten töltekezhetett igei üzenetekkel. Múlt vasárnap Kürti Tamás helyi református lelkész nyitotta meg az alkalomsorozatot. Hétfőn, Dobai Zoltán ákosi lelkész, kedden Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor, szerdán Király Lajos esperes, csütörtökön ...

Olvassa tovább »