Velünk az Isten – 2018. október 9.

“Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az Úrral, hallotta a hangot, amely a bizonyság ládáján levő födélről beszélt hozzá, a két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.” (4 Mózes 7,89) Mózesnek többször volt lehetősége, hogy beszéljen az Úrral. Isten ...

Olvassa tovább »

Az úton – Gyülekezeti találkozó, nyolcadjára

Nyolcadik alkalommal került sor a gyülekezetek találkozójára Erdőd, Szatmárhegy, Magyargéres, Kismajtény és Dobra közösségei között. 2011-ben indult a találkozási lehetőség a reformáció bölcsőjében, Erdődön azokkal a gyülekezetekkel, ahova az őserdődiek kénytelenek voltak elmenekülni az ellenreformáció idején. Azonban nem a szomorú ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 8.

„Az ÚR elé vitték áldozatukat…:” (4Móz, 7,3) Izráel fejedelmei, a háznépek fejei és a törzsek fejedelmei Isten elé viszik áldozatukat, s habár fel van sorolva később a nevek, a hangsúlyos ebben az egészben az, hogy Isten látja. Isten látja a ...

Olvassa tovább »

Hollandok érdeklődése a helyi református oktatásról

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalban értékes találkozóra került sor, folyó év október 3-án. Az egyházmegye képviselői, esperese Király Lajos, főgondnoka Puskás Csaba a Szatmárnémeti Református Gimnázium vezetősége, valamint két holland alapítvány között. A Hulp Oust-Europa alapítványt Piet Booij és ...

Olvassa tovább »

Varga Szilárd imádsága október 6-án

Szatmárnémetiben a hagyományokhoz hűen a Gonzeczky János-emléktáblánál, előtte pedig az Iparosotthonban tartottak megemlékezést nemzeti gyásznapunkon, a tizenhárom aradi vértanú emléknapján. A Gonzeczky-emléktáblánál Szolomájer Sándor római katolikus pap és Varga Szilárd református lelkipásztor mondott imát, majd Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere, az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 7.

                                 „Áldjon meg téged az Úr…” (4Mózes 6, 24)       A nazírokról szóló törvény végén helyezkedik el ez az  áldásformula. Az Úr Mózesen keresztül parancsot ad Áronnak és fiainak, hogy tudniillik áldják meg  Izráelt.  Kik voltak a nazírok? „A nazírok ...

Olvassa tovább »

Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tisztség- és tisztviselői széles körű egyeztetést folytattak a közelgő népszavazás ügyében. Ennek rendjén a római katolikus, ortodox, görög katolikus, magyar- és románajkú baptista, valamint pünkösdista felekezetű egyházi elöljárókkal közös álláspontra jutottunk. Az egyházi álláspont érvényesítésére közösen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 6.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Amikor egy férfi vagy asszony külön is fogadalmat tesz, názírfogadalmat, hogy így az ÚRnak szentelje magát, szakassza el magát a bortól és a részegítő italtól. Borecetet és ...

Olvassa tovább »

Kitartott – Hitről, hatalomról, Visky Ferencről

Színes, programokban és üzenetben gazdag hétvégén vannak túl mindazok, akik Visky Ferenc születésének 100. évfordulóján Istenre figyeltek, emlékeztek és ünnepeltek. Tudományos konferencia, emléktábla-avatás, szabadtéri evangelizáció, hitet és hatalmat szentírási összefüggésekben taglaló CE Konferencia, úrvacsorai közösség és postmortem díszpolgári cím átadása. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 1.

„Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvényei alatt, háza népeik zászlai alatt táborozzanak; a bizonyság sátra körül táborozzanak, annak oldalai mentén… És Izráel fiai mind pontosan aszerint cselekedtek, amint az ÚR parancsolta Mózesnek; úgy táboroztak zászlaik szerint, és úgy indultak: mindegyik ...

Olvassa tovább »

Hit és gyógyítás, szeptember végén

Szeptember utolsó péntekén is megtartották a méltán népszerű és közkedvelt Hit és gyógyítást. Új évadához érkezett az előadássorozat, a szervezők pedig megújult energiával tértek vissza régi és új arcok társaságában. Péntek délután 17 órától a Maurer Alapítvány vércukor- és vérnyomásmérésre ...

Olvassa tovább »