Velünk az Isten – 2017. augusztus 11.

“És hogy megjelent Kéfásnak, azután a tizenkettőnek” (I.Kor. 15:5) A Szentírásnak ez a része olyan, mint egy himnusz, amely a halál feletti diadalt zengi. Amúgy nagyon múlandó ez a földi élet, esendő az ember, rá van utalva a vigaszra. Nemcsak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 9.

Ki készül vagy kikészül? „Mert ha a trombita bizonytalan hangot ad, ki készül a harcra?” (1 Kor. 14, 8) Napi ige: 1 Kor 14, 1-25 Aki nem készül a harcra, az kikészül. A sportolók hónapokon, sőt éveken át edzenek egy-egy ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való reménységgel tudatjuk, hogy Ilonczai Zsombor szárazberki és pusztadaróci lelkipásztor testvére,  Ilonczai Róbert Imre 43 éves korában, hosszan tartó, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. Vigasztaló Szentlélek jelenléte és megerősítése legyen szolgatársunkkal és családjával! „Ne félj, ...

Olvassa tovább »

Visszatekintés és hálaadás Dabolcon

Forrás:  frissujsag.ro „Valamikor azt mondák, a dabolci gyülekezetnek nincs már jövője — de Isten szüntelenül kézen hordozza ezt a maroknyi gyülekezetet.” Szilágyi István Róbert lelkipásztori szolgálatának 15. évfordulóján a visszatekintés és hálaadás jegyében ünnepeltek. „Az Úr csodásan működik” – zengett ...

Olvassa tovább »

Hálaadás Meggyesgombáson

Hálát adtak a felújított templomért a Meggyesgombási Református Egyházközség tagjai. Az alkalmon Bessenyődi Attila beszolgáló lelkipásztor köszöntöt. Igét hirdetett a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője: Kiss József.

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 6.

“Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, ...

Olvassa tovább »

Presbiteri konferencia az egyházmegye napon

“Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.”(Róma 8/28). – igei mottóval szeretettel hívják és várják a lelkipásztorokat, főgondnokokat, gondnokokat, presbitereket a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének 2017. szeptember 2-án a ...

Olvassa tovább »

Erdődi stand a “Megújuláson”

Megyénk bővölködik reformátorok, reformációért sokat tevékenykedő történelmi személyiségek, helységek emlékeivel. Azonban minden túlzás nélkül elmondható, hogy Erdőd mindezek közül a legfontosabb. A „Megújulás – Együtt az egyházmegye” nevű programban, szeptember 2-án, az új központban egy stand áll majd a járókelők ...

Olvassa tovább »

Póti Eduárd: A reformáció gyermekkora

A XIX. században élő Herbert Spencer angol filozófus, biológus és antropológus a szociológia tudományának egyik megalapozója volt. Kis túlzással állíthatjuk róla, hogy munkáiban úgy tekint az emberi társadalmakra, mint élő biológiai szervezetekre, és következetesen alkalmazza rájuk az evolúció fogalmait: a ...

Olvassa tovább »

BARA CSABA: A REFORMÁCIÓ KEZDETE, KIALAKULÁSA, MEGERŐSÖDÉSE A SZATMÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN

A Reformáció 500. éve jó alkalom arra, hogy felelevenítsük a kiváltó okokat, ismertetve a tényeket, hogy láthassuk mindazt ami elősegítette a reformáció nem csak gyors elterjedését,hanem megerősödését is. Jelen dolgozat elsősorban a Reformáció kialakulásának és megszilárdulásának a szatmári egyházmegye történeti ...

Olvassa tovább »