Velünk az Isten – 2020. március 19.

“Hát az Isten nem áll- e bosszút az ő választottaiért ?.…”(Lukács 18: 7) Hála  Istennek, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy mi azt gondoljuk vagy elképzeljük. Csődöt mond az emberi logika, amikor Isten rendelésével találkozunk. Isten dolgait nem megérteni ...

Olvassa tovább »

Szünetelnek az alkalmak

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeteinek és Lelkipásztorainak. Tekintettel a világjárványra, a belügyminisztérium rendelkezését tiszteletben tartva, egyházkerületünkben is átmenetileg, a további intézkedésig szüneteltetjük a templomi istentiszteletek megtartását és minden gyülekezeti alkalmat (bibliaórákat, kátéórákat stb.) és összejövetelt. Felhívjuk a híveink figyelmét, hogy a ...

Olvassa tovább »

Szerelem kolera idején

A vírus is Isten. Minden, ami részesül a létezésben, az Isten és magából Istenből részesül. Nincs semmi Istenen kívül, Isten tart létezésben mindent, ami létezik. A vírust is. Az univerzum pártatlan és nem ítélkezik. Van, aki megszületik erre a világra, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 17.

“Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és ...

Olvassa tovább »

Ima a nemzetért – Március idusa Erdődön

Szólt az Ige Erdőd református templomában március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából. A kormány által megengedett mennyiség alatt voltak jelen a templomban, de lelkesedésük annál nagyobb volt. Vasárnap délelőtt 11 órától Kaszaniczki Csongor erdődi lelkipásztor hirdette az Igét János evangéliuma 15. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 16.

“Az apostolok azt mondták az Úrnak: Növeld a hitünket!” (Lk 17,5) Több keresztyén embertől hallottam, láttam olyan megnyilvánulást a napokban, amelyben kicsit megfeddi a kételkedőket hitük kicsinysége miatt. Nem akarom én ezeket most megítélni, biztos vagyok abban, hogy legtöbbjük szeretettel ...

Olvassa tovább »

Online református istentiszteletek

Forrás: reformatus.ro A Királyhágómelléki Református Egyházkerület online közvetítései Biharszentjánosi Református Egyházközség  Istentisztelete vasárnap délelőtt 11 órától követhető a gyülekezet Facebook oldalán. Magyarkéci Református Egyházközség  Istentiszteletét a gyülekezet honlapján közvetítik vasárnap 11.00-kor. Zilah-Ligeti Református Egyházközség Istentiszteletét a gyülekezet Youtube csatornáján közvetítik 10 órától. Krasznai Református ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 15.

„Volt pedig egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és mindennap nagy lakomát szerzett. És volt egy Lázár nevű koldus, aki fekélyekkel tele ott feküdt a kapuja előtt, és szívesen jóllakott volna a gazdag asztaláról lehullott morzsákkal, de csak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 13.

“Kapálni nem tudok; koldulni szégyellek!” Lk.16,3 A „hamis” sáfár szavai ezek, aki próbál jól, előrelátóan dönteni mikor a gazdája ki akarja rúgni. Kapálni nem tudok, … gyermekként nem hittem volna, hogy van olyan, aki nem tud kapálni, de aztán láttam ...

Olvassa tovább »

Imafelhívás a koronavírus kapcsán

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,27) A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége a koronavírus kapcsán imafelhívásra buzdítja a tagegyházak híveit: Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, Őt hívjuk segítségül. Imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért; felelős vezetőinkért, ...

Olvassa tovább »

Körlevél a koronavírus tárgyában (KRE)

„Felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.” (Ésa 58,8) A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeteinek Székhelyükön Szeretett Testvéreink! Mindnyájan aggodalommal figyeljük a hazánkban is jelentkező koronavírus-járványt. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 12.

“És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam...” (Lukács 15:19). Megkésettnek nevezzük azt a vallomást, amelyet idöben kellett volna megtenni. Igy lehetnek ezzel a hajdani szerelmesek, akik elmulasztották idejében elmondani szívük választottjának, hogy mennyire szeretik. Később beismerik ezt, ...

Olvassa tovább »

Nőnapi szeretetkamatoztatás Szigetlankán

Hétről hétre, minden hétfőn lelkes nőszövetségi csapat gyűl össze a Szatmárnémeti-Református Egyházközség Emmaus Gyülekezeti Házában, nemcsak csigatészta készítés végett, hanem legfőképpen Istennel és egymással való közösségbe lépni. A Szigetlankai Református Egyházközség Károlyi Zsuzsanna Nőszövetségének tagjai hétfőn nőnapot tartottak, hálát adva ...

Olvassa tovább »