Velünk az Isten – 2021. július 13.

“Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak egész életében. Salamon udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként: harminc kór finomlisztre és hatvan kór kenyérlisztre, tíz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 12.

“Isten akkora bölcsességet, olyan nagy értelmet és annyi kimeríthetetlen gondolatot adott Salamon szívébe, mint a homok a tenger partján.” (1Kir 4,29) Mit kérnél Istentől, ha akármit kérhetnél? Komolyan vennéd e a kérésedet? Kérésedben szem előtt tartanád e embertársaid érdekeit, vagy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 11.

„Adj azért szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja igazgatni népedet, és választást tudjon tenni a jó és a gonosz között. Mert ki tudná kormányozni ezt a te nagy népedet?” (1Kir 3,9) Olvasandó: 1Királyok 3 Mit kérnél Istentől, ha most azt mondaná: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 9.

“Az Úr beszéde, melyet ő szólott nekem: Ha meg őrzik a te fiaid az ő útjokat, én előttem tökéletességgel járnak, teljes szívük és teljes lelkük szerint; ezt mondom: Soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izráelnek királyi székiből.” ...

Olvassa tovább »

Videósorozat Kolozsvár műemlékorgonáiról, szatmáriak közreműködésével

Mini-sorozat indul Kolozsvár csodálatos műemlékorgonáinak bemutatásával és szatmári egyetemisták közreműködésével. A projekt vezetője Vajas Gréta másodéves egyetemi hallgató a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti karán, ezelőtt pedig az Aurel Popp Művészeti líceumban tanult zongora szakon, Balaskó Balázs tanárúrnál, akinek örökké ...

Olvassa tovább »

Hármasünnep Szárazberken

Július első vasárnapján hármas ünnepre gyűlt egybe Szárazberek református lakossága. Tíz esztendővel ezelőtt alakult úgy, hogy az addig csak alkalmanként összegyűlt kórustagok eldöntötték, hogy a próbákat folyamattá változtatják, és azóta hetente gyakorolnak, egyházi- és világi ünnepek, illetve kórustalálkozók alkalmával énekszóval ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 6.

“Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk: Férfiak, testvéreim, bár semmit sem vétkeztem e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, ...

Olvassa tovább »

„Isten dicsőségére és a jövő számára” – Falvak mécsesei díjjal tüntették ki Kovács József szatmárhegyi lelkipásztort

Forrás: Friss Újság A Szatmár Megyei Hagyományőrző Forrásközpont a Falvak mécsesei díjjal tüntette ki Kovács József szatmárhegyi lelkipásztort. Ennek apropóján beszélgettünk munkásságáról, eredményekről, tervekről. — Beszéljen egy kicsit a szatmárhegyi gyerekkoráráról, kötődései forrásairól! — Isten úgy alakította az életemet, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 5.

“Az ottani testvérek pedig, amikor hallottak jövetelünkről, elénk jöttek Appiusz fórumáig és a Tres Tabernaeig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és bizakodó lett.” (ApCsel 28,15) Vannak emberek, akiket ha meglátunk, összeszorul a gyomrunk, idegesek leszünk tőlük, elbizonytalanodunk. Pál, ...

Olvassa tovább »

Németiek biciklitúrája Vetésbe

A Németi Református Egyházközség ifjúsági csoportja, illetve gyülekezeti tagok biciklitúrán vettek részt, melynek kiindulási pontja a Németi református templom parókiája, úti célja pedig a vetési református templom volt. – tudtuk meg Kiss József lelkipásztortól, az esemény szervezőjétől. Elmúlt héten a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 4.

      „ Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő kezére ragada.  Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez ...

Olvassa tovább »

Paintball szigetlankai ifisekkel

Paintballozással egybekötött csapatépítő tevékenységen vettek részt a szigetlankai ifjak. A legaktívabb ifisekkel indult útnak Rácz Ervin lelkipásztor és az esemény támogatója Szabó Lajos vállalkozó.   Mindazok a szigetlankai ifjak, aki az elmúlt hónapokban aktívan vettek részt istentiszteleteken, bibliaórakon és szolgálatkészek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 3.

Maradjunk bolondok! „Amikor pedig ezeket mondta a maga mentségére, Fesztusz hangosan így szólt: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz.” (Ap Csel 26,24) Maradjunk bolondok! Az ige fényében ez a felhívás nem is olyan nagy őrültség, mint ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 2.

„Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállt ő közöttük, monda: Jóllehet szükséges lett volna, rám hallgatnotok, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt: Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 1.

“Beszálltunk tehát egy adramittiumi hajóba, amely az ázsiai partvidéket akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a thesszalonikai macedón Arisztarkhosz is. Másnap megérkeztünk Szidónba. Juliusz emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen a barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla.” (Ap.Csel 27,2-3) Olvasandó: ApCsel.27,1-8 ...

Olvassa tovább »