Velünk az Isten – 2020. március 29.

„…ő a népet tanítá a templomban, és az evangéliumot hirdeté…” (Lk 20, 1a)         Jézus a jeruzsálemi templomban van, ahol tanít és örömhírt mond a népnek. Nekünk mindig szükségünk van a tanulásra. Pedig sokan gondolják azt, hogy elvégeztem az iskolát, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 28.

„Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 27.

“És mikor közeledett, (Jézus) látván a várost, sírt azon.” (Lk 19,41) Jézus közeledett Jeruzsálem felé és siratta. Siratta, mert a város nem ismerte fel a lehetőséget, nem ismerte fel Isten fiát és nem tért meg. Annak idején Ninivébe csak Jónást küldi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 26.

“Az Úrnak szüksége van reá.” (Lukács 19,34) Ezekben a napokban, a krizís halállal fenyegető rohamos terjedésének idejében megsokasodtak az imádságok, az óvatossaág mellett az Isten segítségül hívása előtérbe került. A bajban, a megpróbáltatás idején szüksége van az embernek Istenre, elég ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 25.

 „Azt mondta: Egy nemes ember messze földre indult, hogy királyságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Előszólította azért tíz szolgáját, adott nekik tíz minát, és azt mondta: Kereskedjetek vele, amíg megjövök! Alattvalói pedig gyűlölték őt. Követséget küldtek utána, és ezt ...

Olvassa tovább »

Az Úr harcol értetek – Interjú Rácz Ervinnel

Forrás: szatmar.ro Nem megszokott időket élünk, fenekestül felforgatta legtöbbek életét a világszerte tomboló koronavírus-járvány. Lassan a leghétköznapibb megszokottabb, legszeretettebb és leghétköznapibb dolgainkról is le kell mondanunk, mára már a templomba való járás sem opció. A közös imádkozás egyre inkább kivitelezhetetlen, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 24.

“Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy ...

Olvassa tovább »

Körlevél lelkipásztoroknak

Az elszomorítóan nagy emberáldozatot követelő világjárvány idején különösen fontos, hogy erőt merítsünk hitünkből. Ezért nyomatékosan felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy az állami intézkedések nem a szabad vallásgyakorlást tiltották be. A járvány megelőzése érdekében azonban rendkívül fontos, hogy lehetőleg minél kevesebb ember ...

Olvassa tovább »

LASSÍTANI KELLENE!

„Az Úr Isten sem tudná elsüllyeszteni…” Steward Collett neve bizonyára ismeretlenül cseng mindannyiunk számára. Ahhoz, hogy megtudjuk, kicsoda is volt ez az úriember, az időben kell képzeletben visszautaznunk. 1912. április 10-én déli 12.00 órakor az 50 000 lóerős és 46 ...

Olvassa tovább »

Elrejt sátra mélyén

„Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában és éneket zengek az Úrnak.” (Zsoltárok 27, 5-6) Kedves Testvérek! Talán sokan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 22.

„Péter ekkor azt mondta: Íme, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged! Ő pedig azt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy senki nincs, aki elhagyta házát vagy szüleit vagy testvéreit vagy feleségét vagy gyermekeit az Isten országáért, és ne kapna sokszorta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 21.

„És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?  Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.  A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 20.

“Két ember ment fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.” (Lk 18,10) Nem szeretném viccesre venni, de ezt a magas labdát le kell, hogy üssem. Vészterhes időket élünk „világjárvány” van s ha így megy tovább s ...

Olvassa tovább »