Kétszentséges advent Erdődön

Az Erdődi Református Egyházközség hármas ünnepet tartott vasárnap: advent első vasárnapján a keresztség és az úrvacsora sákramentumát is kiszolgáltatták. Mindenekelőtt Rácz Ervin beszolgáló lelkipásztor Normák Fanni Viktória újszülöttet részesíttette a keresztség szentségében, majd Vajas Petra Debrecenben tanuló teológus hirdette az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 5.

„Ahogyan a pásztor utánanéz nyájának , amikor ott áll elszéledt juhai között, úgy gondoskodom nyájamról, és kiszabadítom őket mindenhonnan, ahová szétszóródtak.” (Ez 34,12) Olvasandó: Ez, 34,11-31 A próféta korában számos társadalmi, vallási és etikai tényező hatására a gyülekezet közössége meg- és ...

Olvassa tovább »

Aki énekel, az kétszer imádkozik – Advent Kültelken

Forrás: frissujsag.ro Advent — a várakozás és a győzelem időszaka, amikor győzni kell a kísértés, az Isten és ember között akadályként álló dolgok fölött, s minden lehetőség adott, hogy forduljon örömre szívünk aggodalma. „Kettős állampolgárok vagyunk — a második állampolgárságunkat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 4.

„Embernek fia! Prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj, és mondd meg nekik, a pásztoroknak: „Így szól az én Uram, az ÚR: Jaj Izráel pásztorainak, akik önmagukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, ...

Olvassa tovább »

A tiszta forrásnál – Női Imanap Szamos-negyeden

Szatmár-Szamos-negyed református templomában tizenkettedik alkalommal tartották meg a Kárpát-medencei Női Imanapot. A program összeállítói és az alkalom szolgálattevői a Tiszáninneni Református Egyházkerület imádságos szívű tagjai voltak. A vasárnap délután 5 órakor kezdődő alkalmon Igét hirdet Dr. Börzsönyi Józsefné Marianna a Tiszáninneni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 3.

      “És eljönnek hozzád, ahogyan a nép szokott összejönni, és odaül eléd az én népem. Hallgatják beszédedet, de nem cselekszik, hanem mint szerelmes éneket veszik azt ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. Íme, te olyan vagy nekik, mint egy szerelmes ...

Olvassa tovább »

Emlékjelek avatása Nagykárolyban, a bibliafordító szülővárosában

Ünnepelt Károli Gáspár szülővárosa. A hideg ellenére sokan adtak hálát a reformáció ötszázadik évfordulójának vége felé közeledve a Szatmár megyei városban. December 2-án, szombaton a 11 órától kezdődő istentiszteleten Csűry István királyhágómelléki püspök hirdette az Igét. Az igehirdető Ezékiel példáján ...

Olvassa tovább »

Osztályok versenye a Refiben

Forrás: szatmar.ro Hagyomány már a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban, hogy az adventi időszakban versenyt hirdetnek a diákoknak. Az osztályok közötti megmérettetés lényege az, hogy a gyerekek a lehető legszebben díszítsék fel osztálytermeiket, természetesen a közeledő karácsonyi időszak jegyében. Az iskola tanári ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 2.

„Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról!” (Ezékiel 33,11b) Újra szól az Ige szava a próféta felé: Mostani alkalommal megtérésre hív. Felszólítja a népet, hogy forduljon felé és válassza az életet.  Az Úr nem gyönyörködik a pusztulásban, és nem ez a ...

Olvassa tovább »

Jubileumi adventi koncert

Ahogy a szatmáriak már megszokhatták, a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa és a Szatmárnémeti  Református Gimnázium Gyermekkórusa a Szatmárnémeti Székesegyházban tart adventi koncertet. A jubileumi 10. Alkalom december 10-én lesz koraeste 7 órától.

Olvassa tovább »

„KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAROK ZENÉJE” Szatmárnémetiben

Kedves Olvasók! Jó szívvel ajánljuk a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (KmMZ) 2017 koncertet a Partiumban mindazoknak, akik szeretik a színvonalas és tartalmas zenét, azon belül is elsősorban a népzenét, világzenét és a megzenésített verseket. Szatmárnémetiben a Karácsonyi Vásár keretén belül lesz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 1.

“Mert így szól az én Uram, az ÚR: „A babilóni király fegyvere jön rád. Földre terítem sokaságodat a vitézek fegyverei által, akik népük között a legkegyetlenebbek. Elpusztítják Egyiptom kevélységét, és elvész minden sokasága. Elveszítem minden állatát a nagy vizek mellől, ...

Olvassa tovább »