Apák napja és tanévzárás Szárazberken

Június utolsó vasárnapja a tanév mérlegvonásáról illetve az édesapák köszöntéséről szól hagyományos módon a szárazberkiek életében, amikor a vallásórások versekkel, énekekkel és bibliai drámajelenetekkel adnak hálát Istennek a tanulásban elért eredményekért és azokért, akik a mindennapokban sokat dolgoznak érettük. Ők ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 28.

„És meghalt József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék. Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak és igen-igen hatalmasokká lettek úgy, hogy megtelt velük az ország. Azonközben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte.” (2Móz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 27.

„Az ÚR pedig azt mondta: Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 26.

,,Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette.” (2Móz 2,2) A filmekben általában a főszereplők ragadnak meg bennünket, az aki a cselekmények középpontjában áll. A filmes szakma azonban nemcsak a főszereplőket jutalmazza Oscar ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 25.

“Elvivék ugyanis őt az ő fiai Kánaán földére…. És megesketé József Izráel fiait mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel az én tetemeimet magatokkal.” (2Móz 50,13.25).  Jákób halálával bezáródik az ősatyák története. Az ősök emlékezete áldott. Leszármazottak, ha azokra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 24.

„Amikor befejezte Jákób a fiainak adott parancsokat, fölhúzta lábát az ágyra. Azután elhunyt, és népéhez takaríttatott.” (1Móz 49, 33)             Jákób meghalt. Közvetlenül a halála előtt tisztában volt vele, hogy élete végéhez érkezett, ezért szólította magához a fiait, akiket megáldott. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 23.

“Történt ezek után, hogy hírül vitték Józsefnek: Apád beteg! Ekkor elvitte hozzá két fiát, Manassét és Efraimot.” (1Móz 48,1) József családja mindenestől letelepszik Egyiptom leggazdagabb földjén, Gósenben. Minden szépnek és jónak tűnhet, a réglátott családtagok újra együtt lehettek. Ezt zavarja ...

Olvassa tovább »

Imádság a vizsgázó fiatalokért

Isten áldását kérjük az érettségizőkre! Sok sikert kívánunk nekik, imádkozunk értük! Az alábbi imádságot együtt mondjuk értük! Mindenható Istenem, kérlek hallgasd meg imádságomat, Midőn arra kérlek, hogy segítsd meg a vizsgázó fiatalokat, Azokat kik most remegő szívvel kulcsolják imára kezeiket, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 22.

“Miután elalszom az én atyáimmal, vigyél ki engem Egyiptomból, és temess el az ő sírjukba. József így felelt: Szavaid szerint fogok cselekedni.” (1Móz 46,30) Jákób mielőtt elalszik, rendelkezik. És ezt annyira természetesen teszi, hogy példája követendő. Nincs rémület benne, mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 21.

     „Isten így szólt Izráelhez éjjeli látomásban: Jákób, Jákób! Ő pedig felelte: Itt vagyok! És mondta: Én vagyok az Isten, a te atyád Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott téged. Lemegyek veled Egyiptomba, és bizonyosan fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 20.

„József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek már közelebb hozzám! Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem ...

Olvassa tovább »

Közzétették a beltéri misék és istentiszteletek járványügyi szabályait

Megjelent szerdán a Hivatalos Közlönyben az egészségügyi minisztérium és a belügyi tárca közös rendelete a templomokban tartott egyházi szertartások szabályairól. A templomokban az egyházi szertartások ideje alatt 4 négyzetméterenként legfeljebb egy személy tartózkodhat, a hívek közötti távolságnak legkevesebb 2 méternek ...

Olvassa tovább »

A bűnvallás a lélek gyógyítása

Felnevelő gyülekezetem (Biharfélegyháza) istentiszteletéből hiányzott az általunk Erdélyből megismert bűnvalló imádság. Lelkipásztor édesapám ennek hiányát azzal oldotta, hogy a prófétai imádságot a bűnbánati zsoltárok, vagy egyéb bűnbánatjellegű igerész üzenetein keresztül fogalmazta meg. Így kerített lehetőséget az istentiszteletre megérkezőknek, hogy a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 19.

„Ha tehát most vissza mennénk a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve, és meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, ...

Olvassa tovább »