Velünk az Isten – 2023. november 25.

„Így szólt hozzám az ÚR szava: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, mielőtt kijöttél az anyaméhből, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a népek közé. Erre azt mondtam: Ó, Uram, Istenem! Íme, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok! Az ÚR pedig azt mondta nekem: Ne mondd ezt: „Ifjú vagyok”, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek, és […]

Bővebben

Meghívó – 20. Ugocsai Presbitertalálkozó Túrterebesen

Jubileimi szakaszához érkezett az ugocsai presbitertalálkozó, mely immár a 20. alkalommal kerül megrendezésre. Az idén a Túrterebesi Református Egyházközség vállalta a házigazda szerepet. Vasárnap délután 16 órára ide hívják a körzet gyülekezeteinek előljáróit: lelkipásztorokat és presbitereket – tudtuk meg Varga Tamás Sándor lelkipásztortól. A találkozó gondolata 20 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az akkori ugocsai református […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. november 23.

,,Mert én, az ÚR, nem változom meg, ti pedig, Jákób fiai, nem semmisültök meg! Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek! – ezt mondja a Seregek URa. De ti azt kérditek: Miből térjünk meg? Vajon becsaphatja-e az ember Istent? Ti mégis meg akartok engem csalni. […]

Bővebben

Együtt a Refiért

Több évnyi kihagyás után az idei esztendőben újra lehetőségünk adódott arra, hogy hagyományainkhoz hűen megszervezzük az Együtt a Refiért elnevezésű rendezvényünket. Sajnos, az oly sokat emlegetett világjárvány egy időre lehetetlenné tette a rendezvények szervezését és a személyes találkozásokat. Ezzel egyidőben pedig elkezdődtek, és mai napig nem fejeződtek be az iskolaépület felújítási munkálatai, amelyek áldásosak ugyan, de […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. november 22.

,,Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek: Mivel fárasztjuk? – Azzal, hogy ezt mondjátok: Minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük! Vagy amikor ezt kérdezitek: Hol van az igazságos Isten?” – (Mal 2,17) Augustinus a következőt írja: „Nem az a fontos, hogy valaki mit, hanem az, hogy miként szenved. Ugyanabban a tűzben az arany […]

Bővebben

Az ovisok meglátogatták szép korú barátaikat

Zöldséggel és gyümölccsel érkeztek, szeretetet kaptak, élményekkel gazdagodtak az óvodás gyermekek, a Szent Jakab Idősnapköziben tett látogatásuk alkalmával.  Az országos szinten zajló zöldség- és gyümölcsgyűjtési, illetve adományozási kampány (SNAC) keretében a szatmárnémeti Árva Bethlen Kata Református Óvoda Báránykák csoportja a Caritas Szent Jakab Idősnapközijébe járó szép korúak számára tartott gyűjtést. A gyermekek, Mészáros Melinda és […]

Bővebben

Kárpát-medencei imaéjjel Szamos-negyeden

A TIREKIFI által megtervezett imaéjjel programjának megszervezésére Szamos-negyeden is sor került az elmúlt héten. Az ifjúsági alkalmon lelkészek és fiatalok nyolc órát töltöttek együtt. Az este alatt játékra, ismerkedésre, kvízjátékra és dicsőítésre is sor került. Mindezt pedig a már előre elkészített imasétával zártunk, melyen mindenki egyénileg járhatott végig – tájékoztatta lapunkat Kocsis Norbert segédlelkipásztor A […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. november 21.

„…hiszen a Seregek Urának követe ő!” – (Mal 2,7) A mai napra kijelölt rész a papok bűneit ostorozza. Ha mások hibáiról hallunk, általában kétféleképpen viszonyulunk: hátrébb lépünk egy lépést és nem foglalkozunk vele, vagy mi is beállunk a megítélők sorába. Úgy viselkedünk, mint a farizeus és vámszedő példázatában, a vámszedő. Veregetjük saját vállunkat, hogy mi […]

Bővebben

Jubiláló házaspárok Batizon

Hét jubiláló házaspár részesült áldásban A Batizi Református Egyházközség templomában gyűltek össze vasárnap ünnepi istentiszteletre azok a házaspárok, akik 5, 15, 25 és 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. Dr. Király Lajos esperes Pál apostolnak a korintusbeliehez írott leveléből a 13. részt olvasta fel a szeretet himnuszát. Az elöljáró az igehirdetésben a házaspárok között a szeretet […]

Bővebben