Az özvegy árbóc

Ezerszer is igent mondanék…, de most nemet kellett mondjak. Házasság hetében özvegy lettem. Van ebben valami sorsszerű. Fájdalmas, még kívülről nézve is, látom az engem körülvevő emberek arcán is, félelmetes. Mégis, valami megmagyarázhatatlan erőt is érzek, ami nem tőlem van. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 16.

“Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.  Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 15.

“Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik; bejár és kijár majd, és legelőt talál.” (Jn 10,9) Egy ajtó legalább három funkcióval bír két tér, két valóság között: feltár azaz megnyit előttünk valamit; összeköt, azaz kapcsolatot teremt; ...

Olvassa tovább »

Szeress gyengédséggel!

„A testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (Róma 12, 10) A gyengédség nem gyengeség, sokkal inkább olyan erő, amely akkor is tud szeretni, simogatni, építeni, támaszt nyújtani, amikor minden érv a bántás, a rombolás, a harag ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 14.

„Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját.” (János 10,4-5) Isten az igehirdetés szolgálatát, annak minden formájával ránk bízta. ...

Olvassa tovább »

Kellett ez nekem? Naná! – Visky István tartott előadást Kültelken

A Házasság hete programsorozat keretén belül a Szatmár-Kültelek Református Egyházközség gyülekezeti termében tanulságos és a humor elemeit nem nélkülöző előadást hallhatott a gyülekezet, melyet Visky István fugyivásárhelyi lelkipásztor tartott. Pénteken 18 órától Higyed János házigazda lelkipásztor a Jeremiás próféta könyve ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 13.

„Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk?  Jézus ezt mondta nekik: Ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 12.

“Hiszel-é te az Isten Fiában?… Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Láttad is őt, és a ki beszél veled, az az. Hiszek, Uram. – És imádta őt.” (Jn. 9,35-38) Rövidke párbeszéd, Jézus és az általa meggyógyított vak között, miután az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 11.

“Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt.” (János 9: 33-34) Már Jézus korában létezett vallási (egyházi) nyomozás. A farizeusok árgus szemmel figyelték az Isten Fiát, azokat is, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 10.

Ilyen lenne az egyház? „A szülei pedig így válaszoltak: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de azt nem tudjuk, hogyan lát most, és nem tudjuk, hogy ki nyitotta meg a szemét. Elég idős már, őt kérdezzétek, ...

Olvassa tovább »

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS – Rácz Enikő Gyöngyvér

“Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én is titeket.” (Ézs 66,13) Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett Feleség, Édesanya, Gyermek, Meny és Testvér, RÁCZ ERVIN-LAJOSNÉ sz. DEMETER ENIKŐ-GYÖNGYVÉR, a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség tiszteletes asszonya életének ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 9.

“Ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemét. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 7.

   “Erre köveket ragadtak, hogy rádobálják, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.” (Ján 8, 59) Jézus és a farizeusok sajnos szemben állnak egymással. Kevés kivétel van az evangéliumokban, amikor egy farizeus vagy egy írástudó nem Jézus ellen nyilvánul meg, ...

Olvassa tovább »