Velünk az Isten – 2019. április 18.

“Kiméne azért Jézus töviskoronát és a bibor  köntöst viselve. És monda nékik Pilátus: Imhol az ember! ” (János 19:5) Az evangélisták Jézus életét belehelyezik a történelmi keretbe. Lukács evangélista Augusztus császár idejére teszi Jézus születését, a többi evangélium  Jézus halálát ...

Olvassa tovább »

Király Lajos esperes húsvéti üzenete

 „Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt.” (Mt 28,6) Napjainkban sokan hallunk a változás lehetőségéről. Amikor a világ legnagyobb csodája bekövetkezett, a közvetlen szemtanúk a katonák voltak, akik félholtan a városba siettek és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 17.

„Nálatok pedig az a szokás, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Erre mindnyájan kiáltoztak, és ismét azt mondták: Ne ezt, hanem Barabbást! Ez a Barabbás pedig rabló volt.” (János 18,39-40) Megszabadultunk. ...

Olvassa tovább »

Az idősek átélték Jézus szenvedéseit

Forrás: szatmar.ro  Keresztutat mutattak be a Caritas szatmárnémeti és nagykárolyi idősklubjába járó nyugdíjasok. Tegnap délelőtt tartotta meg hagyományos húsvéti ünnepségét a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet szatmárnémeti Reménység Idősközpontja. A nyugdíjasok, Luczás Lóránt, a szatmárnémeti Szent Család plébánia plébánosának vezetésével keresztutat ...

Olvassa tovább »

Király Lajos: “Ellobbant tűznek hideg az üszke.” (Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame)

Három találkozásom volt a Notre-Dame-mal. Először tizenkét esztendős koromban láttam a Mi Asszonyunk székesegyházat. Serdülőkoromban, – a mese és a valóság mezsgyéjén -, a filmben szereplő Sir Anthony Hopkins-szal, a harangokat megszólaltató púpos Quasimodóval asszociáltam az épületet, aki nemcsak a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 16.

“Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?” (János 18,29b) Minek a vád, ha már az ítélet korábban a zsidók részéről megszületett? Csak a gyávaság és felelősség áthárítása késztette a vezőtek arra, hogy Jézust meghurcolva valaki kimondja az ítéletet. Jézus ...

Olvassa tovább »

Győzött a Bárány – Virágvasárnapi SZIKE-istentisztelet Szigetlankán

„Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek…” – kezdték a jól ismert ifjúsági énekkel a virágvasárnapi délutáni SZIKE-istentiszteletet a Szegletkő keresztyén együttes vezetésével. Az alkalom jótékonykodásra és lelki feltöltődésre adott lehetőséget. Ünnepre hangoló ifjúsági istentiszteletet tartottak vasárnap délután Szigetlanka református ...

Olvassa tovább »

Jobb, Maurer – szeretetszolgálat

A Maurer Alapítvány közösségi oldalán olyan szeretetszolgálatról olvashatunk, melyen egyházmegyénk egyik lelkipásztora működött közre. „Az elmúlt héten alapítványunk újra egy nagyszabású akcióba kezdett. Jobb Domokos ombodi református lelkipásztor kezdeményezésével egy nehéz anyagi helyzetben lévő többgyermekes családot örvendeztettünk meg egy számítógéppel, több zsák ...

Olvassa tovább »

Más emberként – szigetlankai konfi-tábor és virágvasárnap

Nagytarnán töltötték a hétvégét a szigetlankai konfirmandusok, rágyúrva a június 2-án megtartandó konfirmációra. Pénteken és szombaton tartalmas programok várták őket a Nagytarnai Ecosunhomeban, vasárnap a délelőtti pedig Szigetlankán a délelőtti istentiszteleten énekkel szolgáltak. Tizenkét konfirmandus volt jelen a csapatépítő programon.  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 15.

“Péter ekkor ismét tagadott, és a kakas azonnal megszólalt.” (Jn 18,27) Péter nagyon magabiztos ember volt, legalábbis annak látszatát keltette. Többször kioktatta Jézust, helyreigazította, amit Jézus mondott. Általában meg volt győződve arról, hogy mindent jobban tud és tesz, mint tanítványtársai. ...

Olvassa tovább »

Virágvasárnapra hangoló diakóniai szolgálatok

Mozgékonyon, cselekvő szeretettel telt a Szatmári Református Egyházmegye diakóniai szolgálattevőinek a virágvasárnapot megelőző hét. Beteglátogatás, rászorult emberek megsegítése segített számukra is megtalálni az ünnep üzenetét.   A hét első részében, hétfőn és kedden kórházmisszióra került sor Nagy Erika egyházmegyei missziói ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 14.

   “A főpap azért kérdezé Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Felele néki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági céllal mutatják be a Láncos templomban a Mária Evangéliumát

Forrás: szatmar.ro Szatmárnémetibe érkezett pénteken délelőtt Petneházy Attila magyar–magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos, s arról az örömteli hírről számolt be a helyi sajtó képviselőinek, hogy virágvasárnap városunkba érkezik a Mária Evangéliuma című rockopera oratorikus változata. A sajtóeseményre a város ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 13.

„A szolgák és a templomőrök ott álltak, s mivel hűvös volt, tüzet raktak, és melegedtek. Velük együtt ott állt Péter is, és melegedett.” (János 18,18) A mai igeszakaszunk Jézus szenvedés történetéhez tartozik, ahol látjuk, Jézus útja elindul, és lesz ez ...

Olvassa tovább »