Felszentelték megyénk legrégebbi ékességét

Vasárnap hálaadó istentisztelet keretében áldották meg felújítását követően Szatmár megye „öreg hölgyét”, Erdély legnagyobb s több mint nyolc és fél évszázados, Árpád-kori monostortemplomát Ákoson. – fogalmaz a Friss Újság napilap. Az ünnepségen egyházmegyénket Kiss József egyházmegyei főjegyző és Puskás Csaba ...

Olvassa tovább »

Pitypangos ovikezdés

Forrás: frissujsag.ro Hálával, reménységgel, felelősséggel az új tanévben — hangzott az útravaló vasárnap Szatmár-Kültelken, ahol hagyományaik szerint tanévnyitó istentiszteleten vettek részt az óvodások, iskolások, konfirmáló ifjak, szüleik és természetesen a pedagógusok. Nt. Higyed János lelkipásztor Mózes ötödik könyvéből olvasta fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 15.

“Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a hegy tetején, úgyhogy nagy volt a távolság köztük. Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnérnak, Nér fiának: Abnér, nem válaszolsz? Abnér így válaszolt: Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 14.

“Az ÚR óvjon engem attól, hogy kezemet az ÚR fölkentjére emeljem. Csak a feje mellett lévő dárdát és a vizeskorsót vedd el, és menjünk.” (1Sám 26,11) Nagyon szeretek focizni, nem mondom, hogy tudok is, de szeretek. Örülök, ha szép gólokat ...

Olvassa tovább »

Püspöki tanévköszöntő bátorítással

“Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 13.

“Erre Dávid azt mondta Abigailnak: Áldott legyen az ÚR, Izráel Istene, aki ma elém küldött téged! Áldott legyen a tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál abban, hogy gyilkosságba essem, és saját kezemmel szerezzek magamnak ...

Olvassa tovább »

Fontos tudnivalók tanévkezdés előtt – Szatmárnémeti Református Gimnázium

Békesség Istentől! A Szatmárnémeti Református Gimnázium vezetősége áldásokban és sikerekben gazdag új tanévet kíván diákjainak, szülőknek és munkaközösségének egyaránt! ● A Szatmárnémeti Református Gimnázium munkaközössége a jelenlegi járványügyi helyzetben is azon dolgozik, hogy minden diákja számára a legmegfelelőbb feltételeket biztosítsa ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 11.

“És monda Dávid: Vajon Saul kezébe adnak-é Kehilla lakosai engem és az én embereimet? És monda az Úr: Kezébe adnak. Felkelt azért Dávid és az ő emberei, mintegy hatszázan, és kimentek Kehillából, és ide s tova jártak, ahol csak járhattak. ...

Olvassa tovább »

Sipos Miklós jóhangulatú búcsúja a szolgatársaktól

Természetesen ez a búcsú nem végleges, továbbra is szolgálatkész marad Sipos Miklós. Fungens lelkipásztorként azonban letetette a lantot. Rendkívüli, szeretetteljes hangulatban, kis nosztalgiázással, élmények felelevenítésével telt el a Szatmári Református Egyházmegye szeptemberi közigazgatási gyűlése a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 10.

“Hadd jöjjön ide hozzátok az én atyám és anyám, míg megtudom, hogy mit fog cselekedni velem az Isten.” (1Sám 22,3) Az emberi természetből következik, hogy az ember az üldözés idején behatóan foglalkozik sorsával és jövendőjével. Miért nem szívlelik? Mit követett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 9.

 „És fölkelt Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gát királyához. Ákisnak azt mondták a szolgái: Vajon nem ő-e Dávid, annak az országnak a királya? Vajon nem róla énekeltek-e így a körtáncban: „Megverte Saul a maga ...

Olvassa tovább »

ZSANETT CIPŐI

A Szatmárhegyi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala ebben az esztendőben újból csatlakozott a HEKS Brot für die Welt „Vajon az ember van a templomért vagy a templom az emberért?” című  projektjéhez. Ez a kiírás gyülekezeti akadálymenetesítést takar. Gyülekezetünk mindig érzékeny volt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. szeptember 8.

“Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett levő Nájótból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak: Mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? Ő azt felelte neki: Dehogy fogsz meghalni! Hiszen nem tesz ...

Olvassa tovább »