Kezdőlap / Napi Ige (oldal 6)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. június 28.

„És meghalt József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék. Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak és igen-igen hatalmasokká lettek úgy, hogy megtelt velük az ország. Azonközben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte.” (2Móz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 27.

„Az ÚR pedig azt mondta: Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 26.

,,Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette.” (2Móz 2,2) A filmekben általában a főszereplők ragadnak meg bennünket, az aki a cselekmények középpontjában áll. A filmes szakma azonban nemcsak a főszereplőket jutalmazza Oscar ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 25.

“Elvivék ugyanis őt az ő fiai Kánaán földére…. És megesketé József Izráel fiait mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel az én tetemeimet magatokkal.” (2Móz 50,13.25).  Jákób halálával bezáródik az ősatyák története. Az ősök emlékezete áldott. Leszármazottak, ha azokra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 24.

„Amikor befejezte Jákób a fiainak adott parancsokat, fölhúzta lábát az ágyra. Azután elhunyt, és népéhez takaríttatott.” (1Móz 49, 33)             Jákób meghalt. Közvetlenül a halála előtt tisztában volt vele, hogy élete végéhez érkezett, ezért szólította magához a fiait, akiket megáldott. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 23.

“Történt ezek után, hogy hírül vitték Józsefnek: Apád beteg! Ekkor elvitte hozzá két fiát, Manassét és Efraimot.” (1Móz 48,1) József családja mindenestől letelepszik Egyiptom leggazdagabb földjén, Gósenben. Minden szépnek és jónak tűnhet, a réglátott családtagok újra együtt lehettek. Ezt zavarja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 22.

“Miután elalszom az én atyáimmal, vigyél ki engem Egyiptomból, és temess el az ő sírjukba. József így felelt: Szavaid szerint fogok cselekedni.” (1Móz 46,30) Jákób mielőtt elalszik, rendelkezik. És ezt annyira természetesen teszi, hogy példája követendő. Nincs rémület benne, mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 21.

     „Isten így szólt Izráelhez éjjeli látomásban: Jákób, Jákób! Ő pedig felelte: Itt vagyok! És mondta: Én vagyok az Isten, a te atyád Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott téged. Lemegyek veled Egyiptomba, és bizonyosan fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 20.

„József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek már közelebb hozzám! Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 19.

„Ha tehát most vissza mennénk a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve, és meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 18.

“Öcséteket is vigyétek, keljetek fel és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz.” (1Móz 43,13) Nagy úr a szükség. Akik megjárták a poklok poklát, ők tettek bizonyságot erről vagy elhallgatták a nélkülözést, mert így hagyták meg nekik. A kiszabadultak életüket kockáztatták, ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 17.

„Akkor megrettent a szívük, és remegve mondták egymásnak: Micsoda ez, amit Isten cselekedett velünk?” (1Mózes 42, 28)             József és testvérei az úton hazafele megtudták, hogy a vásárolt gabona ára el volt rejtve a zsákjukban. Nem tudták mire vélni ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 16.

“Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének. A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes, bölcs ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 15.

“Íme, hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz egész Egyiptomban.” (1Móz 41,29) József nemcsak álmot fejt, hanem víziót láttat, a jövő felé úgy mutat, és felelős programkészítésre késztet. Helyesebben: Istennél van az álom fejtése, Ő pedig jövőt és reményt ad ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 13.

„De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, így aztán egyiptomi gazdájának a házába került.” (1Móz 39,2) Ha egy címet lehetne adni a mai áhítatnak, akkor az így hangzana, hogy: az Isten gondviselése. Az alábbi történet mindnyájunk számára jól ...

Olvassa tovább »