Kezdőlap / Napi Ige (oldal 6)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. október 11.

“Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!” (Préd.12,1) Örvendezz örülj, mindenkor, akár fiatal vagy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 10.

“Miképpen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak  a csontok a terhes asszony  méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik.” (Préd. 11,5) A Prédikátor  óta sokkal többet tudunk akár a szelek útjáról, akár a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 9.

„A szelídség nagy bűnöket is lecsöndesít” (Prédikátor 10,1b) Egyszer bevásárlás közben találkoztam ennek az igének az ellenpéldájával, amikor egy gyakorlaton lévő diák és az üzlet egy alkalmazottja összetűzésbe keveredett. Az történet, hogy az ötven év körüli nő rápirított a tanulóra, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 8.

“Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon rám nehezedett: Volt egy kicsiny város, kevés lakóval. Megtámadta azt egy nagy király, körülvette, és ostromműveket épített vele szemben. De akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 7.

“Mert mindenkinek van reménysége, aki az élők közé tartozik. Mert jobb az élő kutya, mint a döglött oroszlán.” (Préd 9,6) A remény hal meg utoljára. – szoktuk egymást biztatni, mert az ember, amíg él, remél. Aki él, remél. S ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 5.

“Aki a parancsolatot megtartja, nem ismer nyomorúságot,” (Préd 8,5a) A bölcsesség irodalom egyik gyöngyszeme a prédikátor könyve, hiszen az Ószövetségen, szinten már elénk tárja az út az igazság útját. Isten kegyelméből a bibliaolvasó kalauz szerint ezt olvashatjuk naponként keresve benne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 4.

„Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.” (Préd 7, 9) A harag nem jó tanácsadó: – mondogatják, s okosan. Az Írás szerint a harag néha elkerülhetetlen, de ne menjen le a nap a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 2.

„Mindnyájan pedig egymás iránt öltsétek magatokra az alázatosságot, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” (1 Péter 5, 5b-6) Az alázatosság nem túl vonzó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 1.

“Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy! Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek!” (Préd 4,17) Magyar Református Énekeskönyvünk, egyik legszebb kezdő éneke a 159-es számmal jelölt, melynek első versében ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 30.

“Jobb a szegény, de bölcs gyermek a vén és bolond királynál, aki már nem viseli el a figyelmeztetést.” (Préd 4,13) Lényeges ebben a mondatban, hogy egy király mondja, tehát felfoghatjuk önkritikának is. Salamon, aki sokmindent elért az életben, már nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 29.

“Mert annak az embernek, akit Ő (Isten) jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés.” (Préd 2,26)  Minden ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 28.

„Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik. Fölismertem, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendjen, és jót tegyen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 26.

“Ami volt ugyanaz, ami ezután is lesz , ami történt ugyanaz, ami ezután is történik,.és semmi nincs új dolog a nap alatt.” (Préd 1,9) Megtörténik, hogy megkérdezik tőlünk: “Mi újság?” s mi egykedvűen válaszoljuk:”Minden a régi, semmi különös”. Nem azért ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 25.

„Pedig az ÚR, atyáik Istene időben elküldte hozzájuk követeit, mert kedvezni akart népének és lakóhelyének. De ők kigúnyolták Isten követeit, beszédeit megvetették, és gúnyt űztek prófétáival, míg végül az ÚR haragja fölgerjedt népe ellen, és többé már nem volt segítség.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 24.

“Jósiás páskát is tartott az Úr tiszteletére Jeruzsálemben, és levágták a páskabárányt az első hónap tizennegyedik napján. Szolgálatba állította a papokat, és az Úr házának szolgálatára buzdította őket. A lévitáknak pedig, akik egész Izráel tanítói voltak, és az Úrnak voltak ...

Olvassa tovább »