Kezdőlap / Napi Ige (oldal 7)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. április 15.

„Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.  Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe;  És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 14.

„Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 11.

„és hamarosan kezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint.” (Lk 23, 54b- ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 10.

“És hátra fordulván az Úr, Péterre tekintett. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter, keservesen síra. És azok a férfiak, akik fogva tarták Jézust, csúfolják, vervén őt. És ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 9.

“Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást.” (Lk 23,18) Barabbás a népítéletnek köszönheti életét. Annak ellenére, hogy sok bűn  tapad kezéhez, mégis szabadon bocsátják. Szabad, pedig halált érdemelne a törvény szerint. Vele szemben az Isten Fia, tiszta, ártatlan, bűn nélküli. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 7.

“Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind! Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 6.

“Dermesztő félelem lesz úrrá az embereken annak várása miatt, amik e földre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek.” (Lk 21,26) Egy 13. században épült templom kapujára Japánban ez van felírva: „Ide azok lépjenek be, akiket az élet és halál kérdései ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 5.

 „Azt mondta: Egy nemes ember messze földre indult, hogy királyságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Előszólította azért tíz szolgáját, adott nekik tíz minát, és azt mondta: Kereskedjetek vele, amíg megjövök! Alattvalói pedig gyűlölték őt. Követséget küldtek utána, és ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 4.

„Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket!” (Lk 21,8) Jézus a nagy megpróbáltatások idejéről, szól ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 1.

“Odament hozzá néhány szadduceus is, akik tagadják, hogy van feltámadás, és megkérdezték tőle:…  És többé semmit sem mertek kérdezni tőle.” (Lk. 20,27.40) Olvasandó: Lk.20,27-40        A Bibliaolvasó Kalauz mára kijelölt tanításaként egy húsvét közeli eseményt beszél el Lukács evangélista, amit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 31.

„Ezután szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust egy kérdéssel tőrbe csalják, és átadhassák a hatóságnak és a helytartói hatalomnak. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 29.

„…ő a népet tanítá a templomban, és az evangéliumot hirdeté…” (Lk 20, 1a)         Jézus a jeruzsálemi templomban van, ahol tanít és örömhírt mond a népnek. Nekünk mindig szükségünk van a tanulásra. Pedig sokan gondolják azt, hogy elvégeztem az iskolát, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 28.

„Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 27.

“És mikor közeledett, (Jézus) látván a várost, sírt azon.” (Lk 19,41) Jézus közeledett Jeruzsálem felé és siratta. Siratta, mert a város nem ismerte fel a lehetőséget, nem ismerte fel Isten fiát és nem tért meg. Annak idején Ninivébe csak Jónást küldi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. március 26.

“Az Úrnak szüksége van reá.” (Lukács 19,34) Ezekben a napokban, a krizís halállal fenyegető rohamos terjedésének idejében megsokasodtak az imádságok, az óvatossaág mellett az Isten segítségül hívása előtérbe került. A bajban, a megpróbáltatás idején szüksége van az embernek Istenre, elég ...

Olvassa tovább »