Kezdőlap / Napi Ige (oldal 5)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. augusztus 1.

„A Júda fiai törzsének sorsolás által nemzetségenként ez jutott: Edóm határa felé a Cin-puszta, délre, a határ legdélibb végén… A leány pedig ezt felelte: Adj áldást nekem! Mivel száraz vidéken adtál férjhez, adj nekem vízforrásokat is! És nekiadta a felső ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 27.

„Megverte azért Józsué az egész földet; a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket és mindazoknak királyait, menekülni valót sem hagyott; és megölt minden élőt, amint megparancsolta az Úr, az Izráelnek Istene. Megveré pedig őket Józsué Kádes Barneától ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 24.

“Azután ezt mondta az Úr Józsuénak: Ne félj, és ne rettegj! Vedd magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Aj városa ellen! Meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Úgy bánj Aj városával és királyával, ahogyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 23.

“És kivitték azokat a sátor közepéről, elvitték Józsuéhoz és Izráel minden fiához, és lerakták az ÚR színe előtt.” (Józs 7,23) Igen, még a nyári időszakban is a bűn kérdését állítja az Úr elénk a napi Igében. És nem azért, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 22.

“Jerikó pedig úgy be volt zárva Izráel fiai miatt, hogy senki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. Az ÚR azt mondta Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg harcosaival együtt.”   (Józsué 6, 1-2)           A Jordánon történő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 21.

„Abban az időben mondta az Úr Józsuénak: Készíts kőkéseket, és metéld körül újból Izráel fiait!” (Józsué 5,2)      Az Úr szava szól a mindenidőkben így szólt ott akkor Józsuénak. Abban az időben történet mindez, amikor az Úr ígéretét betartotta a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 20.

„Azt a tizenkét követ is, amelyet a Jordánból hoztak, Gilgálban állíttatta föl Józsué, és azt mondta Izráel fiainak: Ha fiaitok azt kérdezik majd atyáiktól, mire valók ezek a kövek, adjátok tudtára fiaitoknak: szárazon kelt át Izráel itt, a Jordánon.” (Józs. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 19

“Ekkor monda  Józsué Izráel fiainak:…És mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai ,…a Jordán vize ketté szakad, és a felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban.” (Józsué 3, 9.13) Az Isten soha nem hagyta és nem hagyja bizonytalanságban az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 16.

„A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az ÚR szent tulajdona.” (3Móz 27,30) Minden Istené, de a tized az Úrnak félretett, elkülönített, önként odaszánt tulajdona. Az ún. egyházadó meg sem közelíti ennek a lényegét. Habár ez is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 14.

„Ha rendelkezéseim szerint éltek, parancsolataimat megtartjátok, és teljesítitek azokat, akkor esőt adok nektek a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét.” (3 Móz: 26:3,4)      Egy nagyon fontos gondolat és egyben felhívás hangzik a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 13.

„Ha a felebarátod elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát, hanem féld Istenedet, hogy megélhessen melletted atyádfia. A pénzedet ne add neki kamatra, és eleséget ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 10.

“Aki az Úr nevét káromolja, halállal lakoljon: irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség! Akár jövevény, akár közületek való, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét.” (3Mózes 24,16) Isten neve Izráel népe számára a legszentebbet jelentette és jelenti. Mózes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 9.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Beszélj a papokkal, Áron fiaival, és mondd meg nekik…,” (3 Móz. 21,1 a) Szól Isten! Az Úr szólt Mózeshez akkor s most veled! Kapcsolatot tart fenn folyamatosan és szakaszosan beszél hozzá, kommunikál veled. Mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 8.

       “Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert az nem lesz kedves neki tőletek.” (3Mózes 22, 20)    Áldozat és élet szorosan egymáshoz tartoznak. Áldozat nélkül nincs igazi élet. Az ószövetségi választott nép életében az áldozatbemutatás az istentisztelet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 7.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy tisztelettel bánjanak Izráel fiainak szent adományaival, amelyeket nekem szentelnek, hogy meg ne gyalázzák szent nevemet. Én vagyok az ÚR.” (3 Mózes 22:1,2) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! ...

Olvassa tovább »