Kezdőlap / Napi Ige (oldal 5)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. augusztus 20.

       “…a jók útján járj, és az igazak ösvényeit kövesd!” (Péld.2,20)            Az ember sokszor kerül válaszút elé az élete során. Nem egyszer történik meg, hogy döntést kell hozni, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt miként viszi véghez. Míg  gyermek vagy fiatal a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 18.

“Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn. 1,29) „Csak egy nap a világ…” szólt a régi dal, valami fekete-fehér filmben. Sokszor mi magunk is így gondolkodunk, mindent ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 15.

„Örülök Sztefanász, Fortunátusz és Akhaikosz megérkezésének, mert ők távollétetekben pótolnak majd benneteket” (1Kor 16,17) Olvasandó: 1Kor 16,13-24 Miközben a levél búcsúmondatai hangzanak el, az apostol örömét fejezi ki, hogy lesznek olyan személyek, akik pótolják azokat, akik eltávoznak a gyülekezetből bizonyos ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 14.

„Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, mint én.” (1Kor 16,10) Megható az, ahogyan Pál apostol gondoskodik az utódjáról, Timóteusról. Példamutató a ma élő idős pálok és fiatal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 11.

“És hogy megjelent Kéfásnak, azután a tizenkettőnek” (I.Kor. 15:5) A Szentírásnak ez a része olyan, mint egy himnusz, amely a halál feletti diadalt zengi. Amúgy nagyon múlandó ez a földi élet, esendő az ember, rá van utalva a vigaszra. Nemcsak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 9.

Ki készül vagy kikészül? „Mert ha a trombita bizonytalan hangot ad, ki készül a harcra?” (1 Kor. 14, 8) Napi ige: 1 Kor 14, 1-25 Aki nem készül a harcra, az kikészül. A sportolók hónapokon, sőt éveken át edzenek egy-egy ...

Olvassa tovább »

Visszatekintés és hálaadás Dabolcon

Forrás:  frissujsag.ro „Valamikor azt mondák, a dabolci gyülekezetnek nincs már jövője — de Isten szüntelenül kézen hordozza ezt a maroknyi gyülekezetet.” Szilágyi István Róbert lelkipásztori szolgálatának 15. évfordulóján a visszatekintés és hálaadás jegyében ünnepeltek. „Az Úr csodásan működik” – zengett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 6.

“Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 4.

“Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 3.

“Én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresve a magam hasznát, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek.” (1Kor 10,33) A megfelelési kényszer nagyon görcsössé tudja tenni krisztuskövetésünk. A mindenkinek kedvében való járás izzadságszagú, lebénít. Viszont az sem megoldás, amit manapság sokan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. augusztus 1.

„Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.” (1 Kor.9,24) Olvasandó  1Kor.9, 24-27  Azok számára íródott ez a levél, akik a versenypályán futnak, az örök élet versenypályáján. Akik hisznek az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 30.

“Ha mi nektek lelkieket vetettünk, nagy dolog az, ha testi javaitokat aratjuk?” (1Kor.9,11)       Az evangélium szolgáiról sokaknak lesújtó, degradáló a véleménye. Nem egyszer hallottam már a magukat egyébként komoly keresztyénnek tartók kijelentését, miszerint a lelkipásztor csak kétszer egy órát dolgozik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 27.

“Ezt pedig a ti hasznotokra mondom, nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy illendőképpen és állhatatosan ragaszkodjatok az Űrhoz háboritatlanul.” ( I.Kor.7:35) Minden szülő amit mond az ő gyermekének annak érdekében történik, hogy az élet minden területén a gyermek majd meg tudjon állani. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 25.

“Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 24.

„Egyáltalán már az is nagy gyarlóság, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem viselitek el inkább a kárt?” (1Kor 6,7) Szenvedjétek el egymást! – szól a figyelmeztetés Pál apostol részéről, ami teljesen eltér a megszokottól. ...

Olvassa tovább »