Kezdőlap / Napi Ige (oldal 5)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2021. március 29.

“Péter ekkor ismét tagadott, és a kakas azonnal megszólalt.” (Jn 18,27) Ismét. Nem volt egy egyszeri eset a tagadás. Nem volt ez véletlen. Sorozatban háromszor mondja: nem vagyok. És ezt arról mondja, aki a Vagyok.  Péter csúszik a lejtőn. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 28.

“Jézus így válaszolt: Én nyilvánosan szóltam a világhoz…” (János 18,20a) Jézus nyíltan szólt. Háromszor is előrevetítette szenvedéseit, halálát, feltámadását. A tanítványok mit sem értettek ebből. Péter válasza egyértelműen elutasító: Mentsen Uram Istenem nem történhet meg ez veled. Virágvasárnap a tömeg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 27.

„A szolgák és a templomőrök ott álltak, s mivel hűvös volt, tüzet raktak, és melegedtek. Velük együtt ott állt Péter is, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. Jézus így válaszolt: Én nyilvánosan szóltam a világhoz.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 26.

,,…avagy nem kell-é kiinom a pohárt, a melyet az Atya adott nekem?” (Jn 18,11b) Bátorság, határozottság, szilárdság, erő ezek a szavak csengenek bennem miközben olvasom a Jézus elfogatásának történetét. Ezek a jelzők Jézusra vonatkoznak, aki mindvégig kitartott az Isten megváltó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 25.

“És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk…akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.” (Ján 17. 22,24) Jézus főpapi imája olyan, mint egy prózában megfogalmazott óda. Magasztosságát, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 24.

Igével megszentelt élet „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.” (János 17, 17) A mai nagybetűs élet valóságos szentségtörés, még a vallásos körökben is. Fontosnak tartjuk a templomok, egyházi épületek megszentelését, amelyek ürügyén általában nagy ünnepségeket szervezünk. Sokan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 23.

“Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 22.

„Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) Volt egyszer egy király, aki felajánlott egy díjat annak a művésznek, aki lefesti számára a legjobb képet a békéről. Sok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 21.

     „Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.” (Ján 16, 27) Előzőleg Jézus arra bíztatja a tanítványokat, hogy az ő nevében merjenek majd bátran kérni bármit az Atyától, mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 19.

“Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 18.

“De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, aki küldött engem” (Ján 15. 21) Jézus felkészíti tanítványait arra az időre, amikor már nem lesz velük. Szükség van erre, nehogy meglepődjenek majd azon, ami meg fog történni. Ő nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 16.

“Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 15.

“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15,5) Beolttattam magam. Egy fél „ZENEKAr” már bennem van. Gondoltam, egy áhítat elején én is eldicsekszem ezzel. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 14.

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen!” (János 14,27) A búcsú pillanatában összeszorul a szívünk, és hevesebben kezd dobogni, mert nem tudjuk, hogy viszontlátjuk-e ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 13.

,,Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.” (Jn 14,23) Ha valaki egyetemista lesz és bentlakásba költözik, akkor igyekszik jóba ...

Olvassa tovább »