Kezdőlap / Napi Ige (oldal 5)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. október 22.

“Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 21.

“Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart…” (Jak 1,12a) Ki az erős? Az, aki adja, vagy az, aki bírja? Mihez kell erő? A maradáshoz, vagy a haladáshoz? Nyilván, helyzete válogatja a választ, mind a kettőhöz erő kell. A kő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 18.

„Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!” (Mal 3,6) Olvasva a mai igét bevillant egy már nagyon-nagyon régen hallgatott Korál dal szövegfoszlánya, “minden változó minden megtörő” a dal címe: Ártatlan varázsló. Valamikor évtizedekkel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 17.

“Imé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat.” (Malakiás 3:1). A követ mindig a megbízó parancsát, tanácsát teljesíti, ugyanakkor képvisel egy vagy több álláspontot. Az országgyűlésben olyanok kellene hogy üljenek, akik megbízóik ( a nép) érdekeit képviselik, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 15.

“Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet.” (Mal. 2,5) A hűtlenné vált nép ellen Isten mindig kemény ítéletet mondott. A Teremtő Úr a népével kötött szövetségre hivatkozik újból, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 14.

“Hogyha vakot hoztok áldozatul: nem bűn-e az? Vagy ha sántát hoztok és betegest: nem bűn-e az? De vidd csak azt a fejedelmednek: vajon kedvesen fogad-e, vagy rád tekint-e? – ezt mondja a Seregek Ura.” (Mal 1,8) Malakiás próféta idejében a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 13.

“Jövendölés. Az ÚR szava Izráel ellen, Malakiás által. Szeretlek benneteket – ezt mondja az ÚR -, de ti azt kérditek: Miből látható, hogy szeretsz minket?” (Malakiás 1, 1-2a) Olyan döbbenetesen hangzik az, amit ebben az igében olvasunk: “Az Úr szava ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 12.

„Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége.” (Préd 12,13) A prédikátor könyvének az utolsó fejezetéhez érkeztünk el, ahol egy fontos dolog hangzik el: „a dolgoknak summája” Mit is jelent ez? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 11.

“Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!” (Préd.12,1) Örvendezz örülj, mindenkor, akár fiatal vagy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 10.

“Miképpen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak  a csontok a terhes asszony  méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik.” (Préd. 11,5) A Prédikátor  óta sokkal többet tudunk akár a szelek útjáról, akár a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 9.

„A szelídség nagy bűnöket is lecsöndesít” (Prédikátor 10,1b) Egyszer bevásárlás közben találkoztam ennek az igének az ellenpéldájával, amikor egy gyakorlaton lévő diák és az üzlet egy alkalmazottja összetűzésbe keveredett. Az történet, hogy az ötven év körüli nő rápirított a tanulóra, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 8.

“Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon rám nehezedett: Volt egy kicsiny város, kevés lakóval. Megtámadta azt egy nagy király, körülvette, és ostromműveket épített vele szemben. De akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 7.

“Mert mindenkinek van reménysége, aki az élők közé tartozik. Mert jobb az élő kutya, mint a döglött oroszlán.” (Préd 9,6) A remény hal meg utoljára. – szoktuk egymást biztatni, mert az ember, amíg él, remél. Aki él, remél. S ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 5.

“Aki a parancsolatot megtartja, nem ismer nyomorúságot,” (Préd 8,5a) A bölcsesség irodalom egyik gyöngyszeme a prédikátor könyve, hiszen az Ószövetségen, szinten már elénk tárja az út az igazság útját. Isten kegyelméből a bibliaolvasó kalauz szerint ezt olvashatjuk naponként keresve benne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 4.

„Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.” (Préd 7, 9) A harag nem jó tanácsadó: – mondogatják, s okosan. Az Írás szerint a harag néha elkerülhetetlen, de ne menjen le a nap a ...

Olvassa tovább »