Kezdőlap / Napi Ige (oldal 5)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. november 28.

“Enyém a Nílus, én magam alkottam.” (Ez. 29,3b) Micsoda öntelt kijelentés ez egy világnagyhatalom vezetőjétől! Pedig az örökké Istent ismerő ember tudja, hogy ez a világmindenség az Alkotó keze által teremtetett és minden az Ő birtokában van. József idejében volt lehetősége ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 27.

„Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak. És laknak azon bátorsággal, és házakat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 25.

 „A tizenegyedik esztendőben, a hónap első napján így szólt hozzám az ÚR szava:Embernek fia! Mivel Tírusz ezt mondta Jeruzsálemről: „Hahaha!”, összetört a népek kapuja, fölnyílt előttem! Én megtelek, ő pedig elpusztul!Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Íme, ellened ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 24.

“Aztán így szólt az Úr szava: Embernek fia! vesd tekintetedet Ammón fiaira, és prófétálj ellenük. És mondjad…” (Ez. 25.1-2)  Ammón fiai, után Móáb, Edóm és a Filiszteusok felé is elhangzik néhány ítélet és pusztulást hirdető prófécia. De ki is ezek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 23.

“Azon a napon megnyílik szád ott a megmenekült előtt, és szólasz és tovább nem maradsz  néma.” (Ezékiel 24: 27) Aki volt már a halál torkában, vagy közvetlenül mellette történt tragédia, csak az tud igazán hálás lenni, amiért őt megmentette az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 22.

Így készülünk az ünnepre? „Embernek fia! Írd föl magadnak e neves napot, éppen a mai napot. Babilón királya éppen ezen a napon jött Jeruzsálem ellen. Mondj példabeszédet a pártütők házáról! Ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 20.

“Mert így szól az én Uram, az ÚR: Íme, azoknak a kezébe adlak, akiket gyűlölsz, azoknak a kezébe, akiktől megundorodott a lelked.” (Ez 23,28) Heves vitába keveredtem egyszer valakivel, pár évvel ezelőtt. A románok felé gyakorolt, vagy éppen nem gyakorolt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 19.

     “Azután így szólt hozzám az ÚR szava: Embernek fia! Volt két asszony, egy anyának a lányai.Ezek paráználkodtak…Az idősebbik neve Oholá volt, a húgáé Oholibá… Oholá Samária, Oholibá pedig Jeruzsálem volt.”  (Ezékiel 23, 1-4)       Ezékiel könyvében gyakori a képes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 18.

        A vezető rétegek bűnei És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! mondjad néki: Te vagy a föld, mely meg nem tisztult; esőt nem kapott a haragnak napján. Pártosok az ő prófétái ő közepette; olyanok, mint az ordító oroszlán, mely ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 17.

„És lett az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, ítélni akarsz? meg akarod-é ítélni a vérontó várost? add tudtára minden utálatosságait, És mondjad: Így szólt az Úr Isten.” (Ez. 22,1-3a) Sok minden megy rosszul, sok mindent másként kellene ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 16.

“De ez nékik hamis jövendőlésnek látszik….” (Ezékiel 21:23 ). Látszat és valóság- ez a két helyzet nem fedi egymást. A látszat csak a felszín. A jéghegyeknek csak egyharmada van a víz felszíne felett, ezért is mondjuk egy-egy eseményre, hogy ez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 15.

„Már megvolt a próbatétel. De hát, ha magát a királyi pálcát megvetették? Az sem lesz többé! – ezt mondja az én Uram, az ÚR.” Ezékiel 21,13 Olvasandó: Ezékiel 21 Isten népe életének egy időszakában a megpróbáltatás ideje lejárt. Fellélegezhetnek – ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 14.

“Hallgasd meg az Úr igéjét!” (Ezékiel 21,3) A fogságban lévő nép prófétája, Ezékiel egy utasítást kap, amely arra kényszeríti, hogy vesse tekintetét déli irányba és prófétáljon a vidék erdeje ellen. A Babilontól délre eső ország nem más, mint Izráel, amely ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 13.

„Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor beviszlek titeket Izráel földjére, arra a földre, amelyért esküre emeltem kezemet, hogy atyáitoknak adom.” (Ez 20,42) Kicsit fenyegetésnek hat a fenti igeszakasz, pedig korán sem erről van szó. Az ember ugyanis előbb-utóbb ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 11.

„Te pedig kezdj siratóéneket Izráel fejedelmeiről!” (Ezékiel 19,1) A prédikátorok könyvében mondja az Ige, hogy megvan mindennek az ideje az ég alatt. Valahogy Ezékiel 19 fejezetét olvasva, úgy érezheti az ember, hogy bizony ez egy gyászének, amely Izrael vezetői felé ...

Olvassa tovább »