Kezdőlap / Napi Ige (oldal 5)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. június 8.

“Ézsaiás pedig így szól: Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és felkel, hogy uralkodjék a népeken; benne reménykednek a pogányok.“ (Róm.15,12) A fenti sorokat Pál írja, Ézsaiás prófétát idézve, a rómaiakhoz írt levélben. Ézsaiás meg több mint fél évezreddel korábban Jézusról beszél, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 6.

Élj az Úrnak! „Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk” (Róma 14,8) „Én képes lennék meghalni az Úrért” – hangzik néha a túlbuzgóságot mímelő keresztyénektől. Csakhogy a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 4.

 „Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte” (Róma 13,1) Egy újabb csodálatos gondolat rajzolódik ki a mai Igénkből a Római levél 13 fejezet első soraiból. Minden hatalom Istentől van! Ebből kell  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 1.

„a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek…. Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek.” (Róma 12,10.16) Olvasandó – Róma 12,9-21 A keresztyén élet alapfeltételeit, életszabályait fogalmazza meg Pál apostol a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 31.

“Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 30.

Nem rólad szól! „Mert tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen” (Róma 11,32) Az önérzetünk sérülékeny, törékeny és sokat dédelgetett kincsünk, pedig nem kellene annak lennie. Sokféle konfliktus, lelki üresség vagy fájó magány köszönhető ennek a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 29.

“….nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” (Róma 11:18b) Nem a nyúl viszi a puskát. – szoktuk mi is emlegetni olyankor, amikor a kisebb, a gyengébb, a gyermek úgymond „okoskodik” és olyan dolgokat tesz vagy mond, amihez tehetsége és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 28.

     „Kérdezem tehát: Elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen!…Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve kiválasztott.” (Róm 11, 1a-2a)      Gyakran előfordul velünk, hogy azt gondoljuk egy bizonyos ügy kapcsán, ismerjük a tényeket, és ebből kifolyólag helyes következtetést ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 26.

 „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De kérdezem: Talán nem hallották?” (Róma 10: 17, 18a.) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Boldogok, akik meghallják a mindenidőkben a Krisztus evangéliumát! Az olvassuk, a mai Igénkben, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 25.

“Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.” (Róm.10,9) Sokan sokfélét mondnak, mi is a keresztyén ember dolga, hogy menybe jusson. Két dolog kell, csupán száj és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 24.

“Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő   Istené.” (Róma 9,16)      Ember és ember egymáshoz való viszonyában az igazság mindkét felet egyformán kötelező viszony. Bármelyik fél határozza el magát önhatalmú lépésre, vét az igazság ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 23.

Ígéret gyermekei „Nem a test szerinti gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak” ( Róma 9,8)  A minket ért sok csalódás miatt már maga az ígéret szó is rossz érzést vált ki belőlünk. Úgy értékelhetjük, hogy túl ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 19.

“Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8,14) Egy csodálatos igeszakasz áll előttünk ezen alkalommal  a Római levél 8 fejezetéből. Ezt olvashattuk, hogy akiket Isten Lelke vezérel Isten fiai! Vajon bennünket milyen lélek vezérel? Vajon Krisztus Lelke lakozik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 18.

“Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 17.

„Most azonban, miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a Lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában.” (Róma 7,6) A tiltott gyümölcs mindig édesebb. A törvény tiltásai arra buzdítanak, hogy még azért is tedd ...

Olvassa tovább »