Kezdőlap / Napi Ige (oldal 5)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. május 27.

 „És vetett Izsák azon a földön, és termett neki száz annyija abban az esztendőben, mert megáldotta őt az ÚR. És gyarapodott ez az ember, és egyre gazdagodott, míg végül igen tehetőssé lett.” (1Móz 26, 12-13)             Izsák és felesége Gerárba ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 26.

„Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette. Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 24.

”Akkor a szolga elébe futott, és ezt mondta: Kérlek, adj inni nekem egy kis vizet a korsódból. Az pedig mondta: Igyál, uram! És sietve leeresztette a korsót a kezébe, és inni adott a szolgának.Miután pedig eleget adott neki inni, ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 22.

„Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 21.

“Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog , az ő fiaiért.”( I. Mózes 21: 11). Azt mondják, a gyermek legközelebb az  édesanyához áll, hiszen a megszületés előtt ő hordja a szíve  alatt kilenc hónapig. Meglepődtem az egyik árvaházi kislány merész ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 20.

 „Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről: A húgom ő. Ezért érte küldött Abímelek, Gerár királya, és elvitette Sárát. De Isten Abímelekhez jött éjjeli álomban, és azt mondta neki: Íme, meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férjnél van. Abímelek pedig nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 19.

„A két angyal estére Sodomába érkezett, Lót pedig éppen Sodoma kapujában ült. Amint meglátta őket Lót, fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult. Ezt mondta: Térjetek be, Uraim, szolgátok házába, töltsétek itt az éjszakát, mossátok meg a lábatokat! Reggel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 18.

“Ezt mondta: Jó Uram, ha kedves vagyok előtted, kérlek, ne kerüld el szolgádat.” (1Móz 18,3) A vendégszeretetet az Ószövetség népe különösen fontosnak tartotta. Ebben élen járt az ősatya Ábrahám. Ennek a ténynek az alátámasztása ez a fejezet a Szentírásban. Gyakoroljuk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 17.

„Szövetséget kötök veled és a te utódaiddal, örök szövetséget minden nemzedékükkel, hogy Istened legyek neked és utódaidnak.” (1Móz 17,7) Az Ige Isten szava, melyet elmond Ábrahámnak, aki nem először hallja az ígéreteket. Annak, aki Istennel jár, hinnie kell Benne, ami ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 16.

 ,,Száraj, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálóleánya, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak: Íme, az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgálóleányomhoz: talán az ő révén lesz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 14.

“Amint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolc próbált legényét és üldözve nyomula Dánig.” ( 1Móz 14.14). “Ma már  nincs távolság”-szoktuk mondani, a közlekedési eszközök fejlettségének köszönhetően időben lecsökkentek a távolságok, negyszülők ezer kilómétereket is repülőznek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 12.

„Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak: Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 11.

„Az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt.” (1Móz 11,1) Nem értjük egymást. Más nyelven beszélünk. Nemcsak nemzetek között probléma ez, de ezt látjuk országon, nemzeten, valláson, felekezeten, sőt gyülekezeten és családon belül és generáció között is. Jól ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 10.

“Kús nemzette Nimródot is, aki hatalmassá kezdett lenni a földön. Hatalmas vadász volt az ÚR előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród. Birodalma kezdetben Bábel, Erek, Akkád, Kalné volt Sineár földjén.” (1Mózes 10,8-10)       Ez a fejezet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 9.

„Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre:  szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be ...

Olvassa tovább »