Kezdőlap / Napi Ige (oldal 5)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. február 2.

„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot.” (János 5,39) Az alábbi igeszakasz Jézus bizonyságtevéséről szól. A Mester elmondja, hogy Őt az Atya küldötte és mégsem fogadták be. E ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 30.

„Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát sem, aki elküldte őt.” (János 5,23) Sokat változott az évszázadok alatt az Istenhez való viszonyulásunk. Az ószövetség idején rettegtek tőle az emberek, bár volt, amikor oda sem figyeltek rá. Az újszövetség ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 28.

„A beteg így felelt: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem.” (Jn 5,8) Jó-e az, ha a víz felzavarodik, felkavarodik az életünkben? Nem igazán vágyunk rá, szeretjük ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 25.

„Abból a városból pedig sokan hittek Jézusban a Samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett,… És sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 24.

“Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok ” (János 4,38) Senki sem dicsekedhet azzal, hogy minden az ő kezének munkája. Az természetes, hogy minden nemzedék elvégzi a maga dolgát ebben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 23.

„Akkor az asszony otthagyta a vizeskorsóját, elment a városba, és azt mondta az embereknek: Gyertek, lássatok egy embert, aki mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Vajon nem ez a Krisztus?” (Jn 4, 28-29) Ragaszkodunk a tulajdonunkban lévő tárgyainkhoz, legyen az ház, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 22.

“Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 21.

“Mire az asszony azt mondta neki: Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne járjak ide meríteni!” (Jn 4,15) A víz tiszta, átlátszó és tisztít. Nem véletlen az, hogy ez a jegye a keresztségünknek, mert amiképpen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 20.

“Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: „Adj innom!”, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.” (János 4, 10)      A jól ismert történetet olvasva eszembe jut ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 18.

„Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.” (Jn 3,29) A fenti igében Keresztelő János szólal meg, s úgy gondolom helytálló a kijelentése: Az ember semmit sem vehet, semmit sem szerezhet, semmit sem érhet el, csakis ha ...

Olvassa tovább »

Áhítatoskönyv – Nyolcadik kötet

Megjelent a Velünk az Isten című áhítatoskönyv nyolcadik kötete. A refszatmar.eu honlapon 2018-ban szinte naponként megjelenő áhítatokból válogatott írásokat tarthatják kézben a kedves olvasók. „Az idő az egyik legnagyobb csaló – gyakran elfeledteti veled, hogy nem tőle függ életed, hiszen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 17.

“Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk és amit látunk, arról teszünk bizonyságot.” ( János 3: 11) Sokan azért nem járnak templomba, mert azt mondják, hogy nem értik, amit ott hirdetnek, vagy az Irást olvasva,  hasonlóak a szerecsenországi komornyikhoz, akinek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 16.

Téged is ismer „Amikor húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 15.

“És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.  És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.  Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 14.

“Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: Megtaláltuk a Messiást (amely azt jelenti: Krisztus)” (Jn 1,41) Egy csodálatos élmény, vagyis egy vágy beteljesedésével találkozunk a fenti igerészlet által. András, Simon testvére találkozik a Messiással. El is mondja ezt a testvérének, ...

Olvassa tovább »