Kezdőlap / Napi Ige (oldal 4)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. július 5.

“És legyetek nékem szentek, mert én az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.” ( 3.Mózes 20, 26). Aki Istenhez tartozik, az az ember megpróbál méltónak lenni Hozzá és az ő törvénye szerint élni, ez  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 4.

“Süketet ne szidalmazz, és vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az ÚR.” (3Móz 19,14) A parancsolatok sorában, melyeket ebben a részben olvasunk, ez szúrt szemet, s azon gondolkodtam, vajon van ilyen, aki meg tudná ezt tenni? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 1.

„Végezzen engesztelést a szentek szentjéért és a gyülekezet sátráért, és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért és az egész összegyülekezett népért is végezzen engesztelést. Örökkévaló rendelkezés legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izráel fiainak minden ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 28.

“És vigye fel a pap az égőáldozatot és az ételáldozatot az oltárra, így szerezzen néki engesztelést a pap, és tiszta lesz” (3. Mózes 14. 2O). Minden kornak megvolt és megvan a maga betegsége, amely szedte és szedi áldozatát ma is. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 26.

“Ha valamely ember testének bőrén daganat, vagy tarjagosság, vagy fehér folt támad, és az ő testének bőrén poklos fakadékká lehet: vigyétek el az ilyet Áronhoz, a paphoz, vagy egyvalamelyikhez az ő papfiai közül. És nézze meg a pap azt a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 25.

“A nyolcadik napon pedig metéljék körül a fiú férfitestének bőrét.”  (3 Móz 12,3) Isten Ábrahámmal kötött szövetségének a jele: a körülmetélés. Ez volt az a jel, ami megkülönböztette őket a hitetlenektől, a pogányoktól, a más népektől. Írjam így, Pál apostolnak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 24.

        “Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és ne tisztátalanítsátok meg magatokat …Mert én vagyok az ÚR, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy Istenetekké legyek. Legyetek tehát szentek, mert én szent vagyok.” (3Mózes 11, 44-45) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 22.

“Azután felemelé kezeit Áron a népre, és megáldá azt és leszálla, miután elvégezte a bűnért való áldozatot, az egészen égőáldozatot és a hálaáldozatot, és beméne Mózes és Áron a gyülekezetnek sátorába, azután kijövének és megáldák a népet, az Úrnak dicsősége ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 18.

“Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: Ha valaki hűtlenséget követ el, és tévedésből vétkesen elvesz az Úrnak szentelt dolgokból: vigyen az ő vétkéért való áldozatot az Úrnak, egy ép kost a nyájból, amint te becsülöd, ezüst siklusokban, a szent siklus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 16.

“Vigye a paphoz, és markolja ki abból a pap teli marokkal az áldozat emlékeztető részét, és füstölögtesse el az oltáron az ÚR tűzáldozataival. Bűnért való áldozat ez.Így szerezzen neki engesztelést a pap az elkövetett bűnéért, és bocsánatot nyer. A pap ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 15.

Szóla ismét az Úr… : Ha valaki tévedésből vétkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen, …: Ha a felkent pap vétkezik, …: hozzon az ő bűnéért, a melyet elkövetett, egy tulkot, fiatal ép marhát az Úrnak bűnáldozatul… Hogyha pedig az Izráel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 14.

“Hogyha hálaáldozattal áldozik valaki, ha tulokféléből…,juhféléből….,kecskével, örökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél” (3. Mózes 3: 1-17) Az Isten minden időben tiszteletet érdemel, mert megteremtette az embert, gondot visel rólunk, szeretetével átölel, értünk a legnagyobb áldozatot is kész volt meghozni egyszülött ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 12.

“Szólította Mózest az Úr, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha közületek valaki áldozatot akar bemutatni az Úrnak, akkor…” 3 Mózes 1:1-2a I sten a kijelentés sátrából közölte Mózessel utasításait, amelynek alapgondolata, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 10.

“Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. (Róm. 16, 1-16)          Bár Pál nem jutott még el Rómába, mégis nagyon sok embert megnevez, akik az ottani gyülekezethez tartoztak. Máshol találkozott velük, és most példaként állítja őket a római atyafiak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 9.

„Azt tartottam becsületes dolognak, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve már ismert volt, hogy ne mások rakta alapra építsek, hanem amint meg van írva: Meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik nem hallották, meg fogják ...

Olvassa tovább »