Kezdőlap / Napi Ige (oldal 4)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2021. április 20.

“A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 19.

“Péter és János pedig így válaszolt nekik: Vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, mint Istenre? Ítéljétek meg!” (ApCsel 4,19) Kire hallgatunk? A falu szájára, a Facebook vagy Instagram… közönségére, vagy az Istenre? Kompakt közösségekben sokan kényesen odafigyelnek az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 18.

„Tudjátok meg ti mindnyájan és Izráel egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, őáltala áll ez előttetek egészségesen.” (Ap.Csel. 4,10) Kevéssel a pünkösdi események után a tanítványok hasonló helyzetbe kerülnek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 16.

„Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 15.

“Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek….Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet  az idvezülőkkel.” (ApCsel 2,41.47) A gyülekezet(ek) nem a miénk. Ha mi mindenestől Krisztus tulajdona vagyunk, akkor a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 14.

Hallgass Jézusra és kezd elölről! „Jézus akkor megkérdezte tőlük: Fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki: Nincsen. Ő pedig azt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 13.

“Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 12.

“Amikor eljött a pünkösd napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt,” (ApCsel 2,1) Együtt vannak a tanítványok, és a Lélek kiárad rájuk. A közösségre árad a Lélek. Az egyes emberre pedig a közösség tagjaként érkezik el a Szentlélek Isten. A Lélekhez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 11.

„… szükség volt betelni annak az írásnak…” (Ap.Csel. 1,16a) Ha valaminek híja van, az nem teljes. Isten munkájának nincs híja, az úgy tökéletes, ahogy van. Ő soha nem végez félmunkát, amit elkezd, azt be is fejezi. Nem úgy, mint sokszor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 10.

„akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él: negyven napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük.” (ApCsel 1,3) Húsvét utáni időszakban vagyunk hálaadással az Urban, hogy szívünkbe zárhattuk az örömüzentet, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 9.

„Monda néki Jézus: … Te kövess engem!” (Jn. 21, 22) Péter különlegesnek érzi magát, és az is. Kapcsolata a Megváltóval egyedi. Az utolsó vacsorán biztosítja Jézust hűségéről, vele is halna. Nem rajta múlik, hogy a Gecsemáné kertben Nagycsütörtök éjjelén elfogják ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 6.

“Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Ján 20,30-31) Jézus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 5.

„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus.” (Jn 20,24) Tamás alakja a pesszimizmus, az úgy sem fog sikerülni mintapéldánya. „Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.” (Jn 11,16) – ő ezekkel a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 1.

“Akkor kiment Jézus töviskoronát és bíborköntöst viselve, Pilátus pedig azt mondta nekik: Íme, az ember!… A húsvét előkészületi napja volt, mintegy hat óra. És azt mondta a zsidóknak: Íme, a ti királyotok!” (Jn. 19,5.14). Olvasandó: Jn.19,1-16a Isten Szentlelke csodálatosan tud ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 30.

“Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a páskavacsorát. Pilátus kiment hozzájuk, és megkérdezte: Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták: Ha ...

Olvassa tovább »