Kezdőlap / Napi Ige (oldal 4)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. december 16.

„Mondd a pártütőknek, Izráel házának: Így szól az én Uram, az ÚR: Most már elég legyen minden utálatosságatokból, Izráel háza!” (Ezékiel 44,6) Kedves Testvéreim! Az Úr szava újra szól, de ezen alkalommal egy kicsit másképp. Ezékiel által szólítja fel a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 15.

„Ezek az oltár mértékei könyökben kifejezve: egy könyök egyenlő egy közönséges könyökkel és egy tenyérrel. Alapja egy könyök magas, és egy könyök széles, szegélye pedig a szélén körös-körül egy arasz. Ez pedig az oltár magassága: a földön lévő alaptól az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 14.

“A hegy tetején egész határa köröskörül igen szentséges Imé,ez a ház törvénye.” (Ezékiel 43.12) Ahol az isten megjelenik,ott megszentül a hely. Lehet ez a templom, de lehet bármely ház vagy hegytető is, Isten megszólal, üzen. Ahogy üzent Mózes által a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 13.

Szent vagy közönséges advent? „Kőfal vette körül, amelynek hosszúsága ötszáz és szélessége is ötszáz könyök volt, és ez választotta el a szent helyet a közönségestől.” (Ezékiel 42,20) Az életünkben egyszerre van jelen a szent és a közönséges is, persze ez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 12.

Ez 40,48-41,26 “…. szélesek voltak a pillérek.” (41,1b) A templom minden részletében tökéletesen megtervezett épület. Olyan, ami nem ember, hanem Isten mennyei terve alapján készült el és amelyeknek pillér-minősége is jelzi, hogy az épület  méretei és teherhordozása igen nagy. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 11.

„Odavitt engem, és íme, egy férfi volt ott: olyan volt a látványa, mint az ércé, és lenzsinór volt a kezében és mérőpálca. A kapuban állt.” (Ez 40,3) Az új jeruzsálemi templom mérete jelenik meg a próféta előtt látomásban. Egy férfi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 9.

Azért prófétálj, embernek fia, és ezt mondd Gógnak: Így szól az én Uram, az ÚR: Abban az időben, amikor megtudod, hogy népem, Izráel biztonságban él, eljössz lakhelyedről, a messzi északról te és sok nép veled együtt, akik mind lovon vágtatnak; ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 8.

 „Így szól az én Uram, az ÚR: Íme, megnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izráel földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 5.

„Ahogyan a pásztor utánanéz nyájának , amikor ott áll elszéledt juhai között, úgy gondoskodom nyájamról, és kiszabadítom őket mindenhonnan, ahová szétszóródtak.” (Ez 34,12) Olvasandó: Ez, 34,11-31 A próféta korában számos társadalmi, vallási és etikai tényező hatására a gyülekezet közössége meg- és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 4.

„Embernek fia! Prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj, és mondd meg nekik, a pásztoroknak: „Így szól az én Uram, az ÚR: Jaj Izráel pásztorainak, akik önmagukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 3.

      “És eljönnek hozzád, ahogyan a nép szokott összejönni, és odaül eléd az én népem. Hallgatják beszédedet, de nem cselekszik, hanem mint szerelmes éneket veszik azt ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. Íme, te olyan vagy nekik, mint egy szerelmes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 2.

„Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról!” (Ezékiel 33,11b) Újra szól az Ige szava a próféta felé: Mostani alkalommal megtérésre hív. Felszólítja a népet, hogy forduljon felé és válassza az életet.  Az Úr nem gyönyörködik a pusztulásban, és nem ez a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 1.

“Mert így szól az én Uram, az ÚR: „A babilóni király fegyvere jön rád. Földre terítem sokaságodat a vitézek fegyverei által, akik népük között a legkegyetlenebbek. Elpusztítják Egyiptom kevélységét, és elvész minden sokasága. Elveszítem minden állatát a nagy vizek mellől, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 30.

“Mivelhogy magasra nevekedtél, és fölemelé tetejét a felhők közé, és szíve felfuvalkodott az ő magasságában, Azért adom őt a nemzetek urának kezébe…” (Ezékiel 31: 1O-11-a). Mindennek megvan a maga következménye. A bűnt ideiglenesen le lehet tagadni, de előbb-utóbb napvilágra kerül, mert ...

Olvassa tovább »