Kezdőlap / Napi Ige (oldal 4)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. február 26.

“A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 25.

“Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük.” (Jn 9,16) Beteg a világ, kétezer évvel ezelőtt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 24.

         “Jézus így válaszolt: Sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája.” (János 9,3)    Saját népének a képviselői Jézus életére törnek, ennek ellenére már a következő pillanatban azon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 23.

„Bizony, bizony, mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha.” (János 8, 51) Olvasandó igerész: Jn 8,48-54 A felolvasott igeszakaszunkat teljes egészében tekintve el kell, hogy mondjuk, hogy Jézus minden támadások, rágalmazások és a rosszindulatok ellenére ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 22.

„Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 21.

“A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.”  (János 8,35) Azokat tanítja Jézus az igazság által megszerzett szabadságra, akik a zsidók közül elfogadták őt. Azt akarja az Isten Fia, hogy megmaradjanak mellette, vagyis tanítványai legyenek, amelynek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 20.

Majd nehogy késő legyen „Így szólt azért hozzájuk Jézus: Amikor fölemelitek az Emberfiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok, és hogy magamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem.” (János 8,28) Aki nem akar hinni, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 18.

“De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.” (Jn 8,7) Írj róla véleményt. Hozzászólásodat az alábbiakban leírhatod. Hozzászólnál? Kattints ide és írd meg véleményed a facebookon! – szólnak a bátoritó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 17.

“Megosztottság támadt azért miatta a sokaságban.” (János 7, 43)     Különböző vélemények fogalmazódnak meg Jézusról. Egyesek “ama Prófétának”, mások Krisztusnak tartják, de vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy Galileából nem származhat a Krisztus. A Jézus személye megosztja az embereket. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 16.

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” (János 7, 37 b) A felolvasott igeszakaszunkban Jézus egy csodálatos ajándékot kínál,  a lélek élő vizét. Ezért hangzik az igeszakaszunkban: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám.  Jézus hív magához és kínálja a felüdülést, de nemcsak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 14.

“…ő tőle vagyok, és ő küldött engem “(János 7,29b) Amikor ismeretlenekkel találkozunk, elvárjuk tőlük, hogy bemutatkozzanak. A cégképviselők kitűzőt viselnek, amelyen szerepel a vállalatnak a jelképe, megnevezése, és a küldöttnek a neve. Amennyiben lakásunkon felkeresnek valamilyen ügyben, kötelességük tájékoztatni arról, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 13.

„Ha pedig körülmetélhető az ember szombaton, hogy meg ne sértsék Mózes törvényét, ti most azért haragszotok rám, mert én egy embert teljes egészében meggyógyítottam szombaton? Ne csak látszatra ítéljetek, hanem mondjatok igazságos ítéletet!” (János 7, 23-24) Haragudni könnyű. Nincs szükségünk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 12.

„Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni.” (János 7,1) Jézus szolgálata nem illik abba a világi rendbe, amely ma sem érti meg, inkább elfordul tőle vagy határozottan megtagadja. Jézus egész életében érezhető ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 11.

“Ettől fogva sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele.” (Jn 6,66) Nemcsak az igehely tűnik sátáninak, de a jelenet is azt sejteti, hogy az ördög nyert. Látszólag sikertelen Jézus evangelizációja, a kemény beszédet nem tudják befogadni, és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 7.

“Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában.” (János 6, 15)       Olyan hihetetlennek tűnik az, ami ebben a történetben végbemegy. Jézus valahányszor csodát tesz egyetlen célja van, éspedig az, hogy egyértelművé  tegye mindenki ...

Olvassa tovább »