Kezdőlap / Napi Ige (oldal 4)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. október 1.

“Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy! Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek!” (Préd 4,17) Magyar Református Énekeskönyvünk, egyik legszebb kezdő éneke a 159-es számmal jelölt, melynek első versében ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 30.

“Jobb a szegény, de bölcs gyermek a vén és bolond királynál, aki már nem viseli el a figyelmeztetést.” (Préd 4,13) Lényeges ebben a mondatban, hogy egy király mondja, tehát felfoghatjuk önkritikának is. Salamon, aki sokmindent elért az életben, már nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 29.

“Mert annak az embernek, akit Ő (Isten) jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés.” (Préd 2,26)  Minden ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 28.

„Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik. Fölismertem, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendjen, és jót tegyen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 26.

“Ami volt ugyanaz, ami ezután is lesz , ami történt ugyanaz, ami ezután is történik,.és semmi nincs új dolog a nap alatt.” (Préd 1,9) Megtörténik, hogy megkérdezik tőlünk: “Mi újság?” s mi egykedvűen válaszoljuk:”Minden a régi, semmi különös”. Nem azért ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 25.

„Pedig az ÚR, atyáik Istene időben elküldte hozzájuk követeit, mert kedvezni akart népének és lakóhelyének. De ők kigúnyolták Isten követeit, beszédeit megvetették, és gúnyt űztek prófétáival, míg végül az ÚR haragja fölgerjedt népe ellen, és többé már nem volt segítség.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 24.

“Jósiás páskát is tartott az Úr tiszteletére Jeruzsálemben, és levágták a páskabárányt az első hónap tizennegyedik napján. Szolgálatba állította a papokat, és az Úr házának szolgálatára buzdította őket. A lévitáknak pedig, akik egész Izráel tanítói voltak, és az Úrnak voltak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 23.

„Amikor kihozták az ÚR házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkijjá pap az ÚR törvénykönyvét, amelyet Mózes által kaptak.” (2Krón 34,14) Edzést tartanak egy focicsapat stadionjában. Egyszer csak látogató jön és megkérdezi az edzőtől: hol a labda? Kikerekedett, csodálkozó szemekkel kérdezi az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 22.

„Mikor aztán nagy nyomorúságban volt, az ÚRhoz, az ő Istenéhez fohászkodott, és teljesen megalázta magát atyái Istene előtt. S ő, miután könyörgött hozzá, megkönyörült rajta, és meghallgatta könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Így tudta meg Manassé, hogy az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 21.

“Ezékiás minden dolgában igen eredményes volt.” 2 Krónikák 32:30 Rövidke félmondat hangzik ma felénk:” És minden dolgában eredményes volt Ezékiás.” Vajon miből adódott ez szerencse fogalmazzak másként -Kérdezheti az ember. Egyszerűen szerencsés volt vagy honnan adatott ez neki? Ebben a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 19.

“A kegyes Úr tisztítsa meg azt. Mindenkit, aki szívét elkészítette, hogy keresse az Istent...” (2 Krón 30,18-b-19-a) Ünnepre hívja Ezékiás a választott nép minden nemzetségét a szent városba, Jeruzsálembe. A pászka ünnepét, a szabadulásért való hálaadás alkalmát méltóképpen meg kell ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 18.

 „Most azért elvégeztem magamban, hogy szövetséget kötök az Úrral” (2Krón 29, 10) Állunk rendelkezésére! A kereskedelem és a szolgáltatások világában gyakran találkozhatunk ezzel a kifejezéssel. Azt sugallja ez a vásárlónak vagy az ügyfélnek, hogy forduljon bizalommal az adott vállalkozás szakembereihez, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 17.

„Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezedett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatyja, Dávid, amit helyesnek lát az Úr…” (2Krón 28,1) A világ nem a húszéveseké, még akkor sem, ha úgy gondolhatja egy fiatal király, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 16.

„… ő nem ment be az ÚR templomába.” (2Krón 27,2b) Otthon is tudok imádkozni. Isten mindenütt ott van. Nincs időm. Egy az Isten, nem?  Sok ott a képmutató. Egész héten dolgozom, tanulok, legalább vasárnap pihenjek. Inkább megyek a természetbe, ott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. szeptember 14.

”Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. ” (2Krón 25,2) Olvasandó ige rész: 2 Krónikák 25 fejezete A mára kijelölt igeszakaszunkban egy újabb király trónra lépéséről olvasunk. Különleges ez a király egy szempontból, ahogy igénk első ...

Olvassa tovább »