Kezdőlap / Napi Ige (oldal 3)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. március 21.

“Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az ? Felele Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom...” (János 13, 25-26) Emberileg nem kellemes dolog együtt lenni azzal, akiről tudom, hogy nem szeret engem, valamiért a pokolra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 19.

“…felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 18.

“Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélőbírája: az a beszéd, amelyet szóltam, az ítéli el majd az utolsó napon.” (Jn 12,48) Nem akarlak felidegesíteni, vagy nyugtalanságba kergetni, nem menekülni, hanem szabadulni hívlak. Békességed legyen! ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 15.

“Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától.”  (Jn.12,27) Mindig szeretnék nyugodt maradni, és enyhe fölénnyel felülemelkedve a világ apró-csepprő gondjain, békésen szemlélném a világot: mit nekem konfliktusok… Szeretnék mint aki hegy tetejéről bölcsen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 14.

“Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen….Aki nékem szolgál, engem kövessen.” (János 12:20, 26) Amikor megtisztelünk valakit, sorsot vállalunk vele. Nem adjuk fel önmagunkat, sem szokásainkról nem mondunk le, ha elfogadjuk a másikat, mi is elvárjuk, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 11.

“A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.” (Jn 11, 57) Mi ez a lincshangulat? Kit várnak a papok, kit akarnak elfogni? Azt, aki életet adott, aki feltámasztotta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 10.

„Akkor a főpapok és a farizeusok összehívták a nagytanácsot, és így szóltak: Mit tegyünk? Ez az ember sok csodajelet tesz. Ha tovább hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind e helyet, mind ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 8.

„Elmenvén azért Jézus, és úgy találta, hogy az már négy napja volt sírban.” (Jn.11,17)  A fenti igében Lázár az aki négy napja sírban volt. Jézus korában Izrael területén a halál beállta után hamar eltemetik a holtesteket, mert a meleg miatt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 7.

“Ekkor azért nyílván monda nékik Jézus: Lázár megholt” (János 11:14). Amennyiben beteg közülünk egy családtag, igyekszünk meglátogatni, hogy baja felől érdeklődjünk, vigasztaljuk fájdalmában, segítsünk ha szükség van rá. Betegjeinkért  egy egész közösség is imádkozik, a gyülekezetek szívükön hordozzák a bajban ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 6.

 „Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus pedig azt mondta nekik: Sok jó cselekedetet mutattam nektek az én Atyámtól, azok közül melyik tettemért köveztek meg engem? A zsidók így feleltek: Nem jó tettekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 5.

“Elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! Jézus így válaszolt nekik: Megmondtam ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 4.

„Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én hangomra, és lesz egy nyáj és egy pásztor.” (Jn 10,16) Vannak olyanok, akik savanyú szájízzel mondják ezt, de én ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 2.

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál.” (János 10,9) Jézus előszeretettel szól önmagáról képekben és hasonlatokban. „Ezt látjuk most is. Jézus „én-mondásai” az Isten és ember kapcsolatáról szólnak. Minden ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 28.

“Hiszek, Uram. És imádá őt” (János 9, 38) Sokszor meg akarunk felelni környezetünknek, azoknak, akikkel együtt élünk, ezért szájuk íze szerint beszélünk. Az egyik lelkipásztorról mondották hívei “Tiszteletes úr, ön mindig szájunk íze szerint szól hozzánk, azt is tudja mit kell ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. február 27.

 „Másodszor is szólították azért a nemrég még vak embert, és azt mondták neki: Adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Az pedig így felelt: Azt nem tudom, hogy bűnös-e, én csak egyet tudok, hogy noha vak ...

Olvassa tovább »