Velünk az Isten – 2024. július 2.

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem.” – (Mt 5, 17) Találóan fogalmazta meg valaki egy beszélgetés alkalmával, hogy olyan törvények uralják ezt a világot, amelyek mindig azoknak kedveznek, akik éppen a hatalmat gyakorolják. Valamennyien tapasztaltuk már a kettős mérce alkalmazását. Ha a törvény kiskapui […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 1.

“Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14a) Ez dicséret. Nagyon biztató. Pozitív visszajelzés, megerősítés. Jó igy kezdeni a hetet és az év második felét. Főleg a tegnapi boldogmondások után, ami közben emberileg okozott csalódást, mert mi nem ezeket gondoljuk a boldogságról. Pedig mivel ez a mondat a tegnapinak, azaz a Hegyi beszéd elejének a folytatása, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. június 30.

 „Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: Boldogok…” – (Máté 5, 1-3a) Jézus bejárta az egész Galileát, tanított a zsinagógákban, majd a szenvedők felé fordulva gyógyított minden betegséget. Nem csoda, hogy nagy sokaság szegődött a nyomába. Jézus észreveszi az őt követő sokaságot, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. június 29.

„Azután (Jézus) bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében” – (Máté 4,23) Kik azok, akiket én igazán szeretek? Kik azok, akik igazán szeretnek engem? Sorolhatjuk a családtagjaink, barátaink… vajon ennyi? Négy fejezettel arrébb arról ír Máté, hogy azért gyógyított mindenféle betegséget, hogy […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. június 28.

,,Mikor pedig Jézus a galileai tenger mellett ját, látott két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek; mert halászok voltak. És monda nékik: Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. És onnan tovább menve, látott más két testvért, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. június 27.

,,Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa”- (Máté 4,17) Mikor kezdte el Jézus  a tanítást? A választ a 12. vers adja meg: “Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett”… Velük együtt, Jánossal és Jézussal elkezdődött a nagy tanítás, akik nem úgy tanítottak, ahogy az írástudók. Nem […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. június 26.

„Akkor a Lélek Jézust a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse” – (Máté 4, 1) Gazdagság, elismerés és hatalom. E három adja gazdaság motorjának hajtóerejét. Többnyire ezek állnak a személyes célok dobogós pozícióin, mintha ettől lenne igazán boldog valakinek az élete. Jézusnak mindhármat felkínálta a Sátán, de nem fogadta el, mert tudta, hogy van, ami […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. június 24.

“Amikor pedig látta, hogy farizeusok és szadduceusok is sokan jönnek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, így szólt hozzájuk: Mérges kígyók fajzatai! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten eljövendő haragja elől?” (Mt 3,7) Bátor prédikátor volt ez a Keresztelő János. Nem tudom ma mit mondanának az ilyen stílusú megszólításra? Hát ahelyett, hogy örülne az emberek érkezésének, szidja, korholja […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. június 23.

„Amikor Heródes meghalt, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban és azt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját és menj haza Izráel földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek.” – (Máté 2,19-20) Néha nagyon nehéz kimondani, beismerni azt, hogy „nem tudom”, „nem megy”, „ebben nem vagyok biztos”. Nagyon nehéz bevallani, hogy egy […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. június 22.

,,Miután elmentek, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék […]

Bővebben