Kezdőlap / Napi Ige (oldal 3)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. december 9.

“Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze!” (2Tim 2,3) Különös kérése van Pál apostolnak Timóteus felé. A jó vitéz a szenvedést is vállalja, nem a szenvedésért magáért, hanem azért mert elkötelezett Krisztus iránt. Krisztus  előtt  néhány  évszázaddal  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 4.

Mennyi az elég? „De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 3.

“Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait; A idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.” (1Tim 5,1-2) Timótheusnak a lelki munka végzése közben úgy kell tekintenie a gyülekezetre, mint egy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 2.

„… képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált.” (1Tim 4,2) Pál apostol az ifjú Timóteusnak egy olyan embercsoportról, mondhatjuk generációról beszél, melynek az érzelmi fejlődése, intelligenciája a legalja, érzéketlenné válnak, mert megölték lelkiismeretüket, vagy ki sem hagyták bontakozni. És ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 1.

„Mert nyilvánvalóan nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, megigazult lélekben, látták az angyalok, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” (1 Tim.3,16) Olvasandó 1 Tim. 3 A Bibliában aligha találunk még egy olyan helyet, amely olyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 28.

“A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet” ( 1.Tim.1,5) A levelet az idősebb apostol írja a fiatal tanítványnak, őt bízza meg, hogy Efézusban vigyázza fel a híveket, mert tévtanítók vezetik félre a híveket. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 27.

„Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2 Thessz 3, 10) Az első keresztyén gyülekezetekben a tagok gondoskodtak egymásról minden tekintetben. Ezt a jóindulatot néhányan kihasználták a munkakerülésre és a lustaságukat azzal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 26.

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hog terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is….” (2 Thessz. 3,1) A keresztyén élet döntő meghatározója az evangélium terjesztése, amit feladatként kaptak az apostolok Jézustól (Máté evangéliuma 24:14) és kaptuk mi elhivatásunk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 25.

„Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre…” (2Thesz 2,13) A Thesszalonikaiakhoz írott második levél fő tanítása, hogy a keresztyén embernek ellen kell állnia mindenféle világkatasztrófával kapcsolatos zavarkeltésnek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 24.

“…ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja.” (2Thessz. 2, 2) Thesszalonokában a gyülekezet tagjai tévedés áldozatai voltak. Erőteljes üldöztetésnek voltak kitéve, nehéz időket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 20.

“Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.” (I.Thessz.5,8) A világos látás és az igazság felismerése a legfontosabb a nemzedékek életében. Nem ijeszgetés, nem is réműlet-keltés Jézus Krisztus visszajöveteléről ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 19.

„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre…” (1Thessz. 4,9a) A Thesszalonikában élőket maga Isten tanította a szeretetre azáltal, hogy megismerték Jézus Krisztust, akiben mindanyian testvérekké lettek. Pál nem tartja fontosnak, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 18.

“Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten.” (1Thesz 4,7) Teológus koromban szórványmisszióban gyakoroltuk a szolgálatot nyaranként, amit nagyon szerettem, mert legalább egy hétig mienk volt egy gyülekezet, és gyakorolhattunk. Egy-egy ilyen héten mindent tartottunk, amit csak lehetett: családlátogatás, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 17.

„Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amelylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 14.

“…ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól” (1Tessz. 2,14) Pál apostol korában keresztyénnek lenni kockázatot jelentett, különösen azokban a közösségekben, ahol több féle irányzat is megpróbált teret hódítani. Minden csoportosulás a maga igazát védte és ...

Olvassa tovább »