Kezdőlap / Napi Ige (oldal 3)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. december 13.

“Mert ez az a szövetség , melyet kötök az Izráel házával, ama napok múltán…” (Zsid.8: 10). A szövetségnek úgy van értelme, ha mindkét fél  betartja. Az ószövetségi nép ott vétkezett, hogy megszegte azt a szövetséget, amelyet kötött az Isten az atyákkal, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 12.

                             „És mivel hosszútűrő volt, megkapta az ígéretet.”  (Zsid. 6, 15)      Egy embernek nem elég csupán hitre jutnia, az elindult úton járnia is kell. A keresztyén élet útján bizony nagyon sok nehézségbe ütközik az ember. Nem véletlenül mondja a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 11.

“Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által – mert a nép ez alatt kapta a törvényt –, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap jöjjön el, aki nem Áron rendje szerint való? Amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 10.

“És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedszedő Lévi is tizedet adott, mert még az atyja ágyékában volt, amikor Melkisédek találkozott vele.” (Zsid 7,9-10) Jézus mindenek felett! Ez az egyik alapüzenete a Zsidókhoz Írott Levélnek. Még Ábrahám is Melkisédeknek adott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 7.

„Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 4.

“….ismét mának jelöl egy napot, amikor Dávid által annyi idő után így szólt, ahogyan előbb mondtuk: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!”  (Zsid. 4,7) Isten az ő népének tett ígéretei közül egyik legnagyobbja, a tejjel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 3.

“…ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában!” (Zsid 3,8) A megkeseredett szív kemény. Nem hajlandó befogadni semmi újat, nem tud örülni, nem akar hálát adni. Isten azonban hajlandó új szívet adni, nemcsak adventi időszakban, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 2.

“Azért, szent testvérek, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra…” (Zsid. 3,1) A szentíró két dolgot mond el Jézusról ebben az igeversben. Először apostolnak nevezi, ami nagyon idegenül hangzik számunkra, ugyanis a Bibliában sehol máshol nem olvasunk ilyet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 1.

“Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg… Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közösségében dicsérlek téged.” (Zsid.2,7.11-12) Olvasandó: Zsid.2,5-18 ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 29.

“Viszont, mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.” (Zsid. 1,6) Az ember sikares szeret lenni, győzni akar, nem szereti a reménytelenséget, sem a kudarcot. A hívő ember az Istent hívja segítségül ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 28.

Gondoltad volna? „Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 27.

 “Jóllehet Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő, a szeretetért azonban inkább csak kérlek – ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus foglya is. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimoszért, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 26.

“Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.” (Filem 1,7) Öröm, vigasz, felüdülés általad. Olyan jó ezeket a sorokat olvasni. Pál dicséri barátját, a jó emlékeket őrzi. Te mikor köszönted meg utoljára szerettednek egyáltalán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 24.

„Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak; engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.” (Titusz 3,1-2)             Mennyire fontos emlékeztetés, avagy a figyelmeztetés. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 23.

„Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek…” (Tit 2,11) Első olvasásra tudtam mit jelent a fenti ige de aztán második olvasásra, belegabalyodtam. Úgy tűnt a tapasztalataim alapján, hogy ellentmondás feszül a fenti ige s a valóság között. Mert ha ...

Olvassa tovább »