Kezdőlap / Napi Ige (oldal 3)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. május 26.

 „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De kérdezem: Talán nem hallották?” (Róma 10: 17, 18a.) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Boldogok, akik meghallják a mindenidőkben a Krisztus evangéliumát! Az olvassuk, a mai Igénkben, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 25.

“Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.” (Róm.10,9) Sokan sokfélét mondnak, mi is a keresztyén ember dolga, hogy menybe jusson. Két dolog kell, csupán száj és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 24.

“Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő   Istené.” (Róma 9,16)      Ember és ember egymáshoz való viszonyában az igazság mindkét felet egyformán kötelező viszony. Bármelyik fél határozza el magát önhatalmú lépésre, vét az igazság ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 23.

Ígéret gyermekei „Nem a test szerinti gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak” ( Róma 9,8)  A minket ért sok csalódás miatt már maga az ígéret szó is rossz érzést vált ki belőlünk. Úgy értékelhetjük, hogy túl ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 19.

“Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8,14) Egy csodálatos igeszakasz áll előttünk ezen alkalommal  a Római levél 8 fejezetéből. Ezt olvashattuk, hogy akiket Isten Lelke vezérel Isten fiai! Vajon bennünket milyen lélek vezérel? Vajon Krisztus Lelke lakozik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 18.

“Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 17.

„Most azonban, miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a Lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában.” (Róma 7,6) A tiltott gyümölcs mindig édesebb. A törvény tiltásai arra buzdítanak, hogy még azért is tedd ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 16.

„nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok” (Róma 6,14) Szolga vagy és az is maradsz. Az alárendelt helyzeteden nem tudsz változtatni. Ledobhatod magadról a Krisztus terhét, széttörheted az Ő igáját, letépheted magadról a fehér a ruhát, akkor sem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 15.

“Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? 3 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? 4 A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 13.

“Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele!” (Róm 5, 10)     A Róm 5, 1-11-et tartva szem előtt emeljünk ki néhány kulcsszót az igéből, majd ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 12.

“Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenül, hanem megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek” (Róma 4,20)  Hinni, merni kell! Olyan csodálatos dolgot látunk a mai igeszakaszunkban, amikor Pál egy ószövetségi példát hozz fel Ábrahám személyében! Ő volt az az ember, aki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 11.

“Boldog ember az, akinek az Úr a bűnt nem számítja be.” (Róm. 4,8) „Boldog ember az, ki bűnt nem ismer, Kinek vétke már elfedeztetett, Néki az Úr bűnt már nem tulajdonít, Lelkében csalárdság nincsen.” A fenti sorok jutottak eszembe amik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 7.

[*~ alt *]

„mert Isten nem személyválogató.” (Róma 2,11) Ezt jó tudni. Míg mi emberek különböző kategóriákba soroljuk embertársainkat, addig az igazságos Isten nem válogat. Nincs olyan, hogy hulljon a hitvány, ő a rosszat is meg akarja menteni a benne levő rossztól. Erről ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 5.

[*~ alt *]

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívő üdvösségére, zsidónak először, de görögnek is.” (Róma 1,16) Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Vajon tényleg így van-e? – fel mered-e vállalni, hogy református keresztyén ember vagy és Krisztushoz tartozol, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 2.

[*~ alt *]

Elfogadod? „Mindent megkaptam, sőt feleslegem van.” (Fil. 4, 18) „Senki nem olyan szegény, hogy ígérni ne tudna” (Thomas Hardy). Ezt a kijelentés továbbgondolva azt mondom, senki sem olyan szegény, hogy valamit adni ne tudna. Amíg adni tudsz, addig fölösleged is ...

Olvassa tovább »