Velünk az Isten – 2020. április 23.

“És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Ef 4. 24) Vannak vidékek, ahol a frissen nősült férfit “új embernek”, feleségét pedi “új asszonynak” nevezik. Mintha a házasság megújítaná mindkét felet. Valóban új helyzet teremtődik  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 22.

„…ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által. Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban.” (Ef 4,14-15) A növekedés alapvető emberi ...

Olvassa tovább »

Filippi levél együtt az IGEszigeten

Március 16-a óta minden nap 20 órától, vasárnaponként 10 órától is, bátoritó igei üzenettel jelentkezik Rácz Ervin lelkipásztor Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalán. Ennek sok gyümölcse van, a legutóbbi egy közösen elkészített videó. IGEszigetnek nevezte el a lelkipásztor azokat a különleges alkalmakat, ...

Olvassa tovább »

Naponkénti igei üzenetek Ombodról

Szól az Ige a járvány idején is az Ombodi Református Egyházközségben. Jobb Domokos lelkipásztor saját oldalán, valamint a Wmboth-Ombod és a KRISZ – Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség oldalon teszi közzé naponta üzeneteit, ezzel erősítve mindazokat, akik hallgatják, követik.  Minden vasárnap ...

Olvassa tovább »

Online református istentiszteletek – frissítve

Forrás: kiralyhagomellek.ro A Királyhágómelléki Református Egyházkerület online közvetítései – frissített lista Ha szeretné, hogy az Ön gyülekezete is felkerüljön erre a listára, jelezze a press@krek.ro címen! Bihari Református Egyházközség https://www.youtube.com/channel/UCbLp7O-DDPzCtB90iFxnPvw Borsi Református Egyházközség https://www.facebook.com/Borsi-Reform%C3%A1tus-Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g-112380347066323/ Élesdi Református Egyházközség https://www.facebook.com/%C3%89lesdi-Reform%C3%A1tus-Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g-780333275390906/ Fugyi Református Egyházközség https://www.facebook.com/fugyiref/ Fugyivásárhelyi Református ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 21.

“Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 20.

„Őbenne van a mi bátorságunk…” (Ef 3,12a) Eszembe jut a kissebbségi kereskedő kifogása, mely szerint, amikor egy vak lovat adott el a vevőnek, s az panaszkodva jött vissza, mert az mindennek neki ment: nem vak ez a ló, csak bátor. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 19.

„Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, s reménységetek sem volt, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 18.

,,Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék.” (Ef 2, 8-9) Életünk áldásteli időszakaiban teljes örömmel és hálaadással mondjuk: kegyelemből van üdvösségünk. Ilyenkor érezzük is, hogy kegyelmében ...

Olvassa tovább »

Vesztegzári tünetek

Vesztegzárkor felerősödnek az álhírek, az álpróféták, elszaporodnak a bűncselekmények és az oktalan tettek zabolátlanul. Vannak, akik elismerik tehetetlenségüket és mélyen hallgatnak, mások hangosan okoskodnak olyan ügyben is, amelyet néhány órával azelőtt másként tudtak és híreszteltek. Vannak túltájékozottak és pletykára éhesek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 17.

„Nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben.” (Ef 1,16) Az imádság sokszor kívánságlistává silányul. Odaborulunk a Teremtő élé, vagy inkább csak oda állunk és kezdődik…  Az ember vége-hossza nélkül sorolja, hogy mire van neki szüksége. ...

Olvassa tovább »

A tettleges szeretet fénye Szigetlankán

Az igazi fényt Isten a szívünkben gyújtja meg. Ez pedig úgy nyilvánul meg, ha a szeretetet gyakoroljuk. A Segíts te is! Ajuta si tu! Egyesület és a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség ez év eleje óta számos közös akciót hajtott már végre. ...

Olvassa tovább »

Meglátod Isten dicsőségét

A címbeli kijelentés (Jn.11,40) Lázár sírjánál hangzott el Krisztus Jézus ajkáról. A halál már négy nappal azelőtt beállt. Előbb hosszabb betegség utalt a végzetes eseményre. A család vesztesége elkerülhetetlenné lett, a testvérek hármas egysége megbomlott. Betánia közössége megfogyatkozott, és Jézus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. április 16.

“…legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban” (Ef 1,12). Mi végre rendelt bennünket az Isten? Egy nagyon jól meghatározott céllal: eszköz lehetünk az ő kezében. A hangszer csak a hozzáértő kezében adja ki magából a megfelelő ...

Olvassa tovább »