Velünk az Isten – 2020. január 28.

„Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő ...

Olvassa tovább »

Hitet erősítő imahét Németiben

Az elmúlt héten szervezték meg a Németi Református Egyházközségbe az imahetet, amit a egyházközség közösségi oldalán is végig lehetett követni. Az ott megtalálható információk alapján tekintünk vissza mi az alkalomsorozatra. 2020. január 19.-én, délelőtt 10 órától vette kezdetét az egyetemes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 26.

“Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétai beszédeit hallja: Ha valaki ezekhez hozzátesz, azt Isten e könyvben megírt csapásokkal sújtja;és ha valaki elvesz e prófétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 25.

“És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.” (Jel 22,7) Az idő közel ezért is hangzik a mai Igénkbe, hogy íme, hamar eljövök. Lassan csendesen a Jelenések könyvének tanulmányázásának a végéhez érkezünk. A  22 fejezet 7. verse ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 24.

“Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt; és a tenger nem volt többé. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, ...

Olvassa tovább »

Csiszér László koncertjével kezdődik az egyetemes imahét Szigetlankán

Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetében. 2020. január 26. és február 2. között, vasárnaptól vasárnapig  lesznek alkalmak. A vasárnapi kezdő és záró istentiszteletek 17 órától, a közöttük levők pedig 18 órától kezdődnek. Vasárnap 17 órától Csiszér László és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 23.

“Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel 21,7) El lehet játszani a szavakkal: látó, látás, láttatás, melyekhez az éles szem, vagy a belülről való  észlelés társul. Lehet folytatni: halló, meghalló, hallható-jó fül, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 21.

“És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében.  Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, és megkötözte ezer esztendőre,  levetette az alvilágba, bezárta, és ...

Olvassa tovább »