Imádság a vizsgázó fiatalokért

Isten áldását kérjük az érettségizőkre! Sok sikert kívánunk nekik, imádkozunk értük! Az alábbi imádságot együtt mondjuk értük! Mindenható Istenem, kérlek hallgasd meg imádságomat, Midőn arra kérlek, hogy segítsd meg a vizsgázó fiatalokat, Azokat kik most remegő szívvel kulcsolják imára kezeiket, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 22.

“Miután elalszom az én atyáimmal, vigyél ki engem Egyiptomból, és temess el az ő sírjukba. József így felelt: Szavaid szerint fogok cselekedni.” (1Móz 46,30) Jákób mielőtt elalszik, rendelkezik. És ezt annyira természetesen teszi, hogy példája követendő. Nincs rémület benne, mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 21.

     „Isten így szólt Izráelhez éjjeli látomásban: Jákób, Jákób! Ő pedig felelte: Itt vagyok! És mondta: Én vagyok az Isten, a te atyád Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott téged. Lemegyek veled Egyiptomba, és bizonyosan fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 20.

„József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek már közelebb hozzám! Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem ...

Olvassa tovább »

Közzétették a beltéri misék és istentiszteletek járványügyi szabályait

Megjelent szerdán a Hivatalos Közlönyben az egészségügyi minisztérium és a belügyi tárca közös rendelete a templomokban tartott egyházi szertartások szabályairól. A templomokban az egyházi szertartások ideje alatt 4 négyzetméterenként legfeljebb egy személy tartózkodhat, a hívek közötti távolságnak legkevesebb 2 méternek ...

Olvassa tovább »

A bűnvallás a lélek gyógyítása

Felnevelő gyülekezetem (Biharfélegyháza) istentiszteletéből hiányzott az általunk Erdélyből megismert bűnvalló imádság. Lelkipásztor édesapám ennek hiányát azzal oldotta, hogy a prófétai imádságot a bűnbánati zsoltárok, vagy egyéb bűnbánatjellegű igerész üzenetein keresztül fogalmazta meg. Így kerített lehetőséget az istentiszteletre megérkezőknek, hogy a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 19.

„Ha tehát most vissza mennénk a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve, és meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 18.

“Öcséteket is vigyétek, keljetek fel és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz.” (1Móz 43,13) Nagy úr a szükség. Akik megjárták a poklok poklát, ők tettek bizonyságot erről vagy elhallgatták a nélkülözést, mert így hagyták meg nekik. A kiszabadultak életüket kockáztatták, ha ...

Olvassa tovább »

Egybeilleszkedve és összefogva

Pál apostol az egész gyülekezet szeretetben való épüléséről szól az efézusi levélben. Az egyház, mint a Krisztus teste kellő alapot és eligazítást nyert Istentől, hogy ez a nemes munka célba érkezzék. Ugyanakkor, a szeretetben építkező Krisztus-test nemcsak önmagára figyel, hanem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 17.

„Akkor megrettent a szívük, és remegve mondták egymásnak: Micsoda ez, amit Isten cselekedett velünk?” (1Mózes 42, 28)             József és testvérei az úton hazafele megtudták, hogy a vásárolt gabona ára el volt rejtve a zsákjukban. Nem tudták mire vélni ezt ...

Olvassa tovább »

Isten nélkül egy lépést se! – Karantén-záró videón a Hegyi beszéd az IGEszigeten

113 igehirdetést hallgattak eddig mindazok, akik március 16.-tól minden este 20 órától, de más időpontokban is, Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalára kattintottak. A negyedik igehirdetés-sorozat is befejeződött: Filippi Levél, Eszter könyve, Vagyok-János evangéliuma, Exodus. A negyedik sorozatot egy karantén-záró közös videó pecsételt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 16.

“Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének. A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes, bölcs ...

Olvassa tovább »

Közös(s)ég Batizon

Szabadtéri istentiszteletet tartottak Batiz református templomának udvarán, az alkalmon részt vettek a gyülekezeti tagok mellett orvosok, vállalkozók, presbiterek… Mintegy százan vettek részt az alkalmon. Vasárnap délelőtt az igehirdetésben Király Lajos batizi lelkipásztor a meglepődésről, a hat alapérezelem egyikéről szólt Mózes ...

Olvassa tovább »