Biztonság, cél, megoldás – Anyák napja Szigetlankán

Szatmár-Szigetlanka református templomában is hálát adtak Istennek az édesanyákért, nagymamákért, dédnagymamákért. A délelőtti istentiszteleten boldog gyermekek csaltak mosolyt az ünnepeltek ajkára. Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor a 127. zsoltár 3. verse alapján hirdetett Igét: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 6.

“Azért, testvéreim, nem a szolgáló, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.” (Gal 4,31) „A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad” – fogalmazza meg egyik énekünk, a kérdés ma is az: rabok legyünk vagy szabadok. Amig a másoknak való megfelelés ...

Olvassa tovább »

Pető Intézet – Ingyenes szűrővizsgálat

A Pető Intézet (új neve: Semmelweis Egyetem, Pető András Kar) a Magyar Kormánnyal, Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével, A Pető-módszer, a Kárpát-medencei, határon túli magyar területeken címmel szervezi a Kárpát-medencében a mozgássérült gyermekek és felnőttek konduktív ...

Olvassa tovább »

Anyák napja hitben, imádságban, Kisbábonyban

Vasárnap délután népes gyülekezeti közösségben ünnepelték, köszöntötték az édesanyának, nagymamkat, dédnagymamákat Kisbábony református templomában. Kala Noémi túrterebesi lelkipásztor, Anna történetét (1Sám 1,9-20) hozta a gyülekezet elé, aki 3000 évvel ezelőtt élt, de ugyanolyan gondokkal, problémákkal küzdött, mint a ma embere. ...

Olvassa tovább »

Anyák napja Szatmárgörbeden és Kakszentmártonban

Énekszó, szavalat, vidámság, könnyek, ajándék. Ez jellemezte a Szatmárgörbedi- és Kakszentmártoni Református Egyházközségek szervezésében megrendezett anyák napi ünnepséget. Kürti Tamás lelkipásztor mindkét gyülekezetben a Bibliaolvasó Kalauz aznapi igeszakasza alapján prédikált alapján prédikált: „Szép dolog pedig buzgólkodni a jóban mindenkor és ...

Olvassa tovább »

Anyák napja Németiben

A Németi Református Egyházközség közösségi oldaláról megtudtuk, anyák napi ünnepséget tartottak a vasárnap délelőtti istentiszteleten a Németi templomban. Ahogy az oldal szerkesztői fogalmaznak: hogy még hitelesebb legyen az igehirdetés, egy lelkésznő édesanya, Bogya Kis Mária, a Szatmár-Szamos-negyedi református gyülekezet lelkipásztornője ...

Olvassa tovább »

Anyák napja Erdődön

Hálát adtak az édesanyákért és nagymamákért Erdőd református templomában. A vasárnap délelőtti istentiszteleten Kaszaniczki Csongor erdődi lelkipásztor Pál apostol efézusbeliekhez írt levele 6. részének első 3 verse alapján hirdetett Igét: “Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. “Tiszteld ...

Olvassa tovább »

Anyák napja együtt Batizon

Vasárnap kétszer is köszöntötték a református édesanyákat Batizon. Először a délelőtti istentisztelet keretén belül két csokrot adtak át a legfiatalabb és a legidősebb édesanyának, majd a templomból távozó valamennyi édesanya kapott egy szál virágot. Délután a római katolikus templomban folytatódott ...

Olvassa tovább »

Anyák napjának missziós üzenete

Anyák napja alkalmából olvassuk szeretettel Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó és nőszövetségi elnök biztató és szeretetteljes üzenetét! Anyák napjának missziós üzenete 2019 Május 5-én: Ma még Istenre bízhatjuk édesanyánkat, szüleinket, gyermekeinket. Ma még könyöröghetünk érettük. Ma még szerethetjük őket. Tegyük ...

Olvassa tovább »

Kilencedik Kopácsi-vetélkedő szombaton, Erdődön

Ebben az évben is megtartják a Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőt és ifjúsági találkozót. Kilencedik alkalommal hívjak az ifjakat a megmérettetésre és a találkozási alkalomra. Szombaton 10 órától várnak minden jelentkezőt Erdőd város rendezvénytermébe. Az előzetes jelentkezések alapján Arad, Bihar, Szilágy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 5.

                  “Szép dolog pedig buzgólkodni a jóban mindenkor…” (Gal 4, 18a) Azt hiszem, a keresztyén élet lényege nyer megfogalmazást ebben a rövid Igében. Mi más tehetné értelmessé, teljessé és boldoggá az ember életét, ha nem ez? Károli a buzgólkodni helyett ...

Olvassa tovább »

Emmaus bemutató a reformáció bölcsőjében Erdődön

Isten kegyelméből az Erdődi Református Egyházközségben bemutatásra került az Emmaus kurzus. – mondta lapunknak Kaszanicski Csongor erdődi lelkipásztor, a kurzus vezetője. A Lukács evangéliumában olvashatunk emmausi tanítványokról, akik az úton a feltámadott Jézus Krisztustól tanulhattak. Hozzájuk hasonlóan ezen túl több alkalommal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 3.

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha ...

Olvassa tovább »

A Pető intézet felhívása

Kedves olvasók! Szeretettel felhívjuk mindazok figyelmét, akik az elmúlt évben részt vettek a Pető intézet állapotfelmérésében, jelentkezzenek a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában, az alábbiakban megadott időpont szerint! Azért értesítünk mindenkit ezen az úton is, mert nincs meg minden páciens ...

Olvassa tovább »