Ha van – Bepillantás Halmi imahetébe

Halmi ékszerdoboz középkori templomának értékét még jobban növeli az a tény, hogy az ökumenikus imahetek alkalmával szinte megtelnek a hajlék padjai, alkalmanként több mint százan érkeznek az istentiszteletekre. Lapunk a pénteki alkalomról tudósit, melyen a Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor hirdetetett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 9.

„Hazájába érve a zsinagógában tanította őket, úgy, hogy megdöbbentek, és azt mondták: Honnan veszi ez az ember ezt a bölcsességet és ezeket az erőket? Hát nem ez az ácsmester fia? Nem Máriának hívják az ő anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, ...

Olvassa tovább »

Betekintés Dobrácsapáti és Szamoskóród imahetébe

Dobrácsapátiban és Szamoskóródon is ezen a héten tartják az egyetemes imahetet, vendég lelkipásztorok szolgálatával.   Hétköznapokon Dobrácsapátiban koraeste fél 6-kor, Szamoskóródon pedig este 7 órakor kezdődnek az istentiszteletek. Az első alkalmon, hétfőn Bessenyődi Attila adorjáni-, majd kedden Genda Árpád-Szabolcs pettyéni-, ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – Ökumenikus Női Világimanap

Szeretettel meghívjuk a történelmi egyházak nőtagjait az Ökumenikus Női Világimanap alkalmára, amelyet 2018. március 2-án, pénteken du. 5 órakor tartunk a Szatmárnémeti Szamos-negyedi református templomban (Bethlen Gábor tér 1 szám). Az idei programot a Suriname keresztyén asszonyai készítették el. Igét hirdet: Ft. ifj. Pallai Béla görög ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 8.

“Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki. Megértettük, Uram.” (Máté 11,51) Családban vagy iskolában hangozhat el ez a kérdés: Megértettétek-e? A szülő vagy a tanító (tanár) meg akar győződni arról, hogy munkája eredménnyel járt-e. A gyermekek akár a családban, akár ...

Olvassa tovább »

Mindent Isten teremtett – elkezdődött az imahét Batizon

Vakáció van, talán ezért, több gyülekezet erre a hétre programozza imahetét. Batiz református gyülekezetében sincs ez másképp, a szünidőt lelki feltöltekezésre is használhatják, nemcsak a diákok és a pedagógusok, hanem az egész gyülekezet, ökumenikus kitekintéssel. Hétfőn, az imahétkezdő alkalomba tekintett ...

Olvassa tovább »

Hála. Halleluja! – Imanyolcad Szigetlankán

Lelket gazdagító és változatos hetet tudhat maga mögött Szatmárnémeti-Szigetlanka református gyülekezete. Vasárnaptól vasárnapig, nyolc napon át különböző felekezetű lelkészek által jött a megerősítés: az erős Isten jobbja velünk van, szabadító Istenünk nem hagy el. Minden istentiszteleti alkalom úgy kezdődött, hogy ...

Olvassa tovább »

Úrvacsorával zárult az imahét Szatmárgörbeden

Az elmúlt héten imahetet tartottak Szatmárgörbedi református templomában, vendéglelkipásztorok szolgálatával.   Az imahetet vasárnap Keresztúri Erzsébet, amaci református lelkipásztor nyitotta, majd pedig hétfőn Varga Botond szalárdi (egykori kisbábonyi) lelkipásztor, őt követi kedden Farkas Zsolt egyházkerületi előadótanácsos, toldinagyfalui ref. lelkipásztor. Szerdán Ilyés ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 5.

„Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratáskor majd azt mondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy elégessék, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe.” (Mt 13,30) Dobbal nem lehet verebet fogni. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 4.

         “Mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” (Máté 13, 12)       Első hallásra a józan ésszel ellenkezőnek látszik az, amit Jézus mond ebben az igében. Adni annak szoktunk, ...

Olvassa tovább »

Én, Károli Gáspár Szigetlanka imahetén

Az ökumenikus imahét záróakkordjaként Varga Sándor színművész előadásában kerül bemutatásra Tóth-Máthé Miklós kortárs drámaíró Én, Károli Gáspár című monodrámája. Az előadás az istentisztelet keretén belül tartatik meg, melyen Sipos Miklós volt esperes hirdet Igét, és amely vasárnap délután 5 órától ...

Olvassa tovább »

Egyetemes imahét kezdődik Batizon

Egyetemes Imahetet tartanak 2018. február 5-11. között, minden nap 18.00 órától Batiz református templomában. – tájékoztatott Király Lajos esperes, házigazda lelkipásztor. Mottó: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6) A következő vendég-igehirdetőket várják: Hétfő: Dr. Geréb Miklós, Iriny Kedd: Dohi Arnold, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 3.

„Íme, a magvető kiment vetni.” (Máté 13,3) Nagy Mesterünk mindig gondoskodik arról, hogy legyen vetőmag és az a jó földbe kerüljön, s igy sok és áldott gyümölcsöt teremjen az Úr dicsőségére. Az igének egy vetési módja van: szét kell szórni, ...

Olvassa tovább »