Velünk az Isten – 2020. december 7.

„Íme, az Úr félelme a bölcsesség…” (Jób 28,28a) A bölcsesség kapcsolat Istennek, és tőle kapott ajándék. Hogyan szerezhetsz bölcsességet? Egyszerűen eldöntöd egy nap, hogy összeszedsz minden bölcsességet, amire szükséged van? Egyszercsak eldöntöd, hogy bölcs leszel? Nem! A tudás tanulásból ered, ...

Olvassa tovább »

Kiskolcson, nagy odaadással

Tizenegy éve szolgál a Kiskolcsi Református Egyházközségben Győrbíró Sándor, aki jelenleg a Szatmári Református Egyházmegye katekétikai előadója is. Feleségével Győrbíró Csilla M. Nagy Ottó díjas vallástanárnővel együtt tevékenyen szolgálják Istent a Szamos-menti gyülekezetben. Pénteken Király Lajos esperes és Rácz Ervin ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Kajtár Gyula

Őszinte részvétünket fejezzük ki, a feltámadott Jézus Krisztusban való reménységben Kajtár Gyula 91 évet élt lelkipásztor testvérünk hozzátartozóinak, szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége “Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! (Zsolt 91,2) Lelkipásztor testvérünk Apában ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 4.

„Felele pedig a Sukhból való Bildád, és monda: „Hatalom és fenség az övé, aki békességet szerez az ő magasságaiban. Van-é száma az ő sereginek, és kire nem kél fel az ő világossága? Hogy-hogy lehetne igaz a halandó Isten előtt, hogyan ...

Olvassa tovább »

Jóra erősített kezekkel – Csűry István püspök gondolatai a választásokról

Isten kiválasztott népének sorsfordulói döbbenetesen hasonlítanak a magyar nemzet történelmi eseményeihez. Mindkét nemzet akkor járt jól, ha hallgatott Isten szavára. A babiloni birodalom bukása lehetőséget adott a hazatérésre, az új honfoglalásra. A perzsák engedékenysége együtt járt új árulók jelentkezésével sajnos ...

Olvassa tovább »

Furcsa, de mégis meghitt karácsonyvárás Szárazberken

Adventben számtalan közösség szervez különböző tevékenységeket, hogy a karácsonyi várakozás lelkiségét és az ünnep jelentőségét mindinkább elhintsék a készülődők szívébe. Ilyenkor a résztvevők díszeket, jelképeket készítenek, kántálnak, verselnek, betlehemeznek és még ki tudja mi mindent alkotnak, hogy a hagyományok, – ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 2.

“Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: Használhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának használ az okos. Mi öröme telik a Mindenhatónak abban, hogy te igaz vagy? Van-e haszna abból, hogy te feddhetetlenül élsz? Talán azért fenyít téged, mert féled ...

Olvassa tovább »

Királyhágómellék püspökének és espereseinek adventi üzenetei

Az alábbiaknak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének és espereseinek egy csokorba szedett adventi üzeneteit hallgathatják és nézhetik meg, Közreműködtek: Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Bódis Ferenc a Temesvári Református Egyházmegye esperese Papp József az Aradi Református Egyházmegye megbízott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 1.

„Bízd magadat Istenre, és légy vele békességben, mert jó származik rád ebből. Fogadd el szájából az oktatást, és szívleld meg beszédeit!… Bizony, akkor a Mindenhatóban gyönyörködsz, és arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és ő meghallgat téged; te pedig megadod neki ...

Olvassa tovább »

Fényhozó feszültség – Advent Szigetlankán, konfirmandusok szolgálatával

Az egyházi év kezdetén véget ért a szinte teljes évet felölelő vasárnap délelőtti igehirdetéssorozat Szigetlankán, amely Jézus példázatairól szólt. Az IgeszIGEten (Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalán) a hetedik igehirdetéssorozat is lassan befejeződik, ez a zsoltárok világát hozta közelebb. Advent ünnepe, mint ahogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 29.

„Tudod-e azt, hogy eleitől fogva, az embernek e földre helyezése óta az istentelenek vigassága rövid ideig tart, és az elvetemültek öröme egy röpke pillanat?” (Jób 20,4) Az idő relatív. Einstein óta ez tudományosan is bizonyított. A tudós a következő szemléletes ...

Olvassa tovább »