Szatmári Református Egyházmegye Honlapja | Békesség Istentől! | Oldal 10

Az Úrnak irgalmát énekelték Józsefházán

Kilenc énekkar dicsérte Istenét a Szatmári Református Egyházmegye soron következő kórustalálkozóján, melynek ez alkalommal Józsefháza református temploma adott otthont. Vasárnap késődélután 5 órakor tele templomban hirdette Isten szavát Király Lajos esperes a 149. zsoltár 1. verse alapján: „Dicsérjétek az Urat! ...

Olvassa tovább »

Szívemet átadom én – Kiskonfirmáció Szigetlankán

Kiskonfirmációt tartottak a Deák téri református templomban. A kicsi tanítványok rövid bizonyságtétele azt sejtette, hogy félúton jóúton járnak. Vasárnap délelőtt 10 órakor Szigetlankán Rácz Ervin házigazda lelkipásztor igehirdetését követően egy lány és kilenc fiú kapta meg az oklevelét arról, hogy ...

Olvassa tovább »

Május végi Hit és gyógyítás: Tévhitek az allergiáról

Megtartották a májusi Hit és gyógyítást is a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében, elmúlt pénteken. Az esemény hit részének meghívottja ezúttal Ágoston Ferenc krasznabélteki római katolikus plébános, az orvosi rész vendégelőadója pedig dr. Tallian Katalin allergológus főorvos volt. A doktornő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 28.

     „Kérdezem tehát: Elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen!…Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve kiválasztott.” (Róm 11, 1a-2a)      Gyakran előfordul velünk, hogy azt gondoljuk egy bizonyos ügy kapcsán, ismerjük a tényeket, és ebből kifolyólag helyes következtetést ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 26.

 „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De kérdezem: Talán nem hallották?” (Róma 10: 17, 18a.) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Boldogok, akik meghallják a mindenidőkben a Krisztus evangéliumát! Az olvassuk, a mai Igénkben, hogy ...

Olvassa tovább »

Átlépve a küszöböt – ballagtak a refisek

A jó szokásoknak megfelelően a Láncos templomban megtartott istentisztelet keretén belül ballagtak a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai, így Isten áldásával léphették át a nagybetűs Élet küszöbét. Szombaton délelőtt 10 órakor Gellén Sándor a Nagybányai Református Egyházmegye esperese hirdette Isten szavát: ...

Olvassa tovább »

Legyen meg a te akaratod!

Szerető Istenem! Könnyű a jó időkben hálát adni a földi örömökért. Hálát adni a szeretetért, egy kedves társért, a gyönyörű, szemeid láttára növekvő gyermekeidért. A jó időkben ez olyan magától értetődő, olyan megnyugtatóan hétköznapi. Olyan, mintha ez alanyi jogon járna. ...

Olvassa tovább »

Egyházmegyei zenei előadó jelentése – 2017.

A gyülekezeti beszámolók alapján a következő statisztikai adatokkal rendelkezünk: Az Egyázmegye 45 Gyülekezetében:                             26-ban van valamilyen formában kántori szolgálat:                              6-ban lelkipásztor végzi                               2-ben felsőfokú végzettséggel                               3-ban középfokú vézettséggel                             15-ben alapfokú végzettséggel ...

Olvassa tovább »

Kórustalálkozó lesz Józsefházán

Józsefháza református hajléka ad otthont a soron következő kórustalálkozónak. Várják szeretettel, vasárnap 17 órára, az egyházmegye énekkarait az alkalomra,  melynek mottója: “Az Úrnak irgalmát örökké éneklem.”

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 25.

“Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.” (Róm.10,9) Sokan sokfélét mondnak, mi is a keresztyén ember dolga, hogy menybe jusson. Két dolog kell, csupán száj és ...

Olvassa tovább »

Szeretettel és imádsággal készült tarisznyák

A ballagás időszakának szeretetteljes, felemelő és megható jelenete az, amikor a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége tarisznyákat készit a Szatmárnémeti Református Gimnázium ballagóinak. Igy történik ez 1997 óta.   Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök, missziói előadó köszöntésében elmondta: “Fontos, hogy a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 24.

“Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő   Istené.” (Róma 9,16)      Ember és ember egymáshoz való viszonyában az igazság mindkét felet egyformán kötelező viszony. Bármelyik fél határozza el magát önhatalmú lépésre, vét az igazság ...

Olvassa tovább »

Vigasztaló Szentlélek a régi kórházban

Pünkösd örömhírét vitték a városi kórházba néhányan a lelkipásztorok és a nőszövetségi tagok közül. Szerdán 15 órától Nagy Erika missziói előadó, Balvinszki Sándor kórházlelkész és Szamos-negyed, Németi valamint Szigetlanka gyülekezeteinek nőszövetségi tagjai vitték a vigasztaló Szentlélek jelenlétét és áldását beteg, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 23.

Ígéret gyermekei „Nem a test szerinti gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak” ( Róma 9,8)  A minket ért sok csalódás miatt már maga az ígéret szó is rossz érzést vált ki belőlünk. Úgy értékelhetjük, hogy túl ...

Olvassa tovább »