Velünk az Isten – 2018. augusztus 1.

„A Júda fiai törzsének sorsolás által nemzetségenként ez jutott: Edóm határa felé a Cin-puszta, délre, a határ legdélibb végén… A leány pedig ezt felelte: Adj áldást nekem! Mivel száraz vidéken adtál férjhez, adj nekem vízforrásokat is! És nekiadta a felső ...

Olvassa tovább »

Batiz: templom- és kerítés festése, térrendezés

Az elmúlt hónapokban sikerült Batizon a templomot kívülről felújítani, a közel 200 méter kerítést pedig lefesteni. – mondta el lapunknak Király Lajos esperes, batizi lelkipászto. A presbiterek és a gyülekezeti tagok segítségének és összefogásának köszönhetően a volt harangozói ház udvarát ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi konferencia és kirándulás

Idén a Kisperegi Egyházkerületi Nőszövetségi Találkozóval kötöttem egybe az Egyházmegyei Nőszövetségi Kirándulást, melyet évenként vagy kétévenként szoktunk szervezni. 50-en indultunk útnak a Konferencia előtti nap reggelén: 18-an a Szatmár-Szamosnegyedi Gyülekezetből Bogya Kis Mária lelkipásztor vezetésével , valamint 16-an Sárközújlakról, 7-en ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 27.

„Megverte azért Józsué az egész földet; a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket és mindazoknak királyait, menekülni valót sem hagyott; és megölt minden élőt, amint megparancsolta az Úr, az Izráelnek Istene. Megveré pedig őket Józsué Kádes Barneától ...

Olvassa tovább »

Koncertek és dicsőítők a táborban

A táborban, mint ahogy azt a fiatalok megszokhatták, különböző együttesek is fel fognak lépni. Egész héten a Bízz Band vezeti majd a dicsőítést. A Szegletkő csütörtök este érkezik, a záró estén pedig Csengersimából érkezik az Ifjú hírnök. A világi zenekarok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 24.

“Azután ezt mondta az Úr Józsuénak: Ne félj, és ne rettegj! Vedd magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Aj városa ellen! Meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Úgy bánj Aj városával és királyával, ahogyan ...

Olvassa tovább »

Boldog gyermekarcok Szamosdobon

Vakációs gyermek-bibliahetet tartottak Szamosdobon az elmúlt héten, 2018. július 17-21. között. A bibliahét alkalmain gyönyörű énekek, bibliai példák, tanítások, aranymondások, közösségi és ügyességi játékok által épültünk lelkiekben, és dicsértük Istent. Öröm volt átélni, a sok gyermekarc boldogságát, és lelkük gazdagodását. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 23.

“És kivitték azokat a sátor közepéről, elvitték Józsuéhoz és Izráel minden fiához, és lerakták az ÚR színe előtt.” (Józs 7,23) Igen, még a nyári időszakban is a bűn kérdését állítja az Úr elénk a napi Igében. És nem azért, hogy ...

Olvassa tovább »

Megsegített az Úr – Hazatérés napja Kakszentmártonban

Tárt karokkal várta hazatérőit Kakszentmárton református gyülekezete. A lelkes közösség szeretettel készült az alkalomra, melyre viszonylag sokan elérkeztek. Vasárnap délután 13 órakor Kürti Tamás házigazda lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet, majd a verses-énekes műsor első része következett. Rácz Ervin Szatmárnémeti-szigetlankai lelkipásztor ...

Olvassa tovább »