A szeretet nyelvén a Sárközújlaki SZIKÉN

Megtartotta adventi istentiszteletét a Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Szövetsége. Ez alkalommal Sárközújlak középkori istenhajlékában szólt a fiatalos ének, az igehirdetés és az előadás. Advent harmadik vasárnapján, koraeste 6 órától Nagy Erika házigazda lelkésznő az egyházmegye missziói előadója köszöntötte az ifjakat, ...

Olvassa tovább »

Adventi műsor és kettőskeresztelő Halmiban

Advent harmadik vasárnapján vendéglelkipásztor igei szolgálatával, adventi műsorral és duplakeresztelővel készültek az ünnepre a Halmi református templomban. Vasárnap délelőtt Tolnai János patóházai lelkipásztor hirdetett Igét a gyülekezetben, megköszönve a halmi gyülekezet támogatását a patóházai parókia felújítására. Incze Laura és diákjai ünnepi ...

Olvassa tovább »

Szamos-negyediek Szigetlankán

Híd épül a Szamos fölé. Legalábbis lelki értelemben. Két szatmári gyülekezet találkozott a Tisztviselő telepi templomban, ahol az Ige mellett szóltak bizonyságtevő énekek és versek. Advent harmadik vasárnapjának délelőttjén Szigetlanka református templomában Bogya Kis Mária Szamos-negyedi lelkésznő hirdette az Igét: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 17.

„Azután azt mondta nekem: Az északi és a déli kamrák, amelyek az elkülönített hely előtt vannak, azok a szent kamrák. Azokban fogyaszthatják el a papok, akik az Úrhoz közelednek, az igen szentséges áldozatokat. Ott rakják le az igen szentséges áldozatokat: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 16.

„Mondd a pártütőknek, Izráel házának: Így szól az én Uram, az ÚR: Most már elég legyen minden utálatosságatokból, Izráel háza!” (Ezékiel 44,6) Kedves Testvéreim! Az Úr szava újra szól, de ezen alkalommal egy kicsit másképp. Ezékiel által szólítja fel a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 15.

„Ezek az oltár mértékei könyökben kifejezve: egy könyök egyenlő egy közönséges könyökkel és egy tenyérrel. Alapja egy könyök magas, és egy könyök széles, szegélye pedig a szélén körös-körül egy arasz. Ez pedig az oltár magassága: a földön lévő alaptól az ...

Olvassa tovább »

Építészetről a Reformátusok Baráti Körén

A Szatmári Református Egyházmegye időnként sort kerít a Reformátusok Baráti Köre tanácskozására, ahol helyi református értelmiségiek csoportja különböző témákat dolgoz fel, beszél át. Így történt ez szerdán koraeste 5 órakor is, amikor Király Lajos esperes a Mózes Első Könyve 11. ...

Olvassa tovább »

L A U D Á C I Ó – Győrbíróné Balogh Csilla Emese vallástanár M. Nagy Ottó díjjal való kitüntetése ünnepi alkalmára

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! Engem ért az a megtiszteltetés, hogy az M. Nagy Ottó-díj idei kitüntetettjét méltassam. Ez számomra nemcsak megtiszteltetés, hanem öröm is. Hiszen Győrbíróné Balogh Csilla Emesét több mint húsz éve ismerem. Közösen koptattuk az egyetem padjait, és szívtuk ...

Olvassa tovább »

Napocskák a Lorántffy nőszövetségnél

A Szatmár-Láncos Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna nőszövetsége ünnepváró eseményének vendége volt a Szatmárnémeti Református Gimnázium tagóvodájának Napocska csoportja. Szerdán késő délután fél 5-kor Kaszaniczki Csongor beosztott lelkész rövid igeolvasása és imádsága után Kiss Beáta és Nagy Orsolya óvónénik vették át ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 14.

“A hegy tetején egész határa köröskörül igen szentséges Imé,ez a ház törvénye.” (Ezékiel 43.12) Ahol az isten megjelenik,ott megszentül a hely. Lehet ez a templom, de lehet bármely ház vagy hegytető is, Isten megszólal, üzen. Ahogy üzent Mózes által a ...

Olvassa tovább »