Velünk az Isten – 2021. január 13.

 „A zsidók azért azt mondták a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad a nyoszolyádat vinned! Erre azt felelte nekik: Aki meggyógyított engem, az mondta: „Vedd fel a nyoszolyádat, és járj!” Megkérdezték tőle: Ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 12.

“Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr ...

Olvassa tovább »

Ökumenikus imahét – 2021 – Igék

január 17–24. „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9) A Krisztus-hívők egységéért való 2021. évi imahét nyolc napjára a következő imafüzért javasoljuk: nap Isten hívása „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket” (Jn 15,16a) Móz/Ter ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 11.

„Ez már a második jel volt, amelyet Jézus tett, amint Júdeából Galileába jött.” (Jn 4,54) Én lelkipásztorként, szolgálattevőként, – gondolom, nem vagyok egyedül ezzel, – többször is szembesültem azzal az Igével, miszerint nincs prófétának nincs becsülete a maga hazájában. (44v) ...

Olvassa tovább »

Gyógyítsd be sebeit (száz év gyötrelmében elevenedő remény)

„Ó, Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! Megharagudtál ránk, állíts helyre minket! Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be sebeit… Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid!” (Zsolt. 60,3-7) Szeretett Testvéreim! Száz év árvaságában hasonló a mi nemzetünk élő lelkiismeretének vallomása ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 10.

„Két nap múlva pedig továbbment Galileába, jóllehet maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában. Amikor megérkezett Galileába, a galileaiak befogadták, mivel látták mindazt, amit Jeruzsálemben az ünnepen tett, mert ők is elmentek az ünnepre.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 10.

„Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” (János 4,42) A Samária asszony csodálatos változása utána, azt látjuk, ami felolvasott Igénkből, hogy ez kihatott egy közösségre. Így született meg ez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 7.

“Kimenének  azért  a városból, és hozzá menének” (Ján 4,30) A samáriai asszony és Jézus találkozásának záró mondata ez. Lezárult több fejezet ennek az asszonynak az életében és elkezdődött egy új: A Jézusnak szánt élet és a róla való bizonyság tevés, ...

Olvassa tovább »

Meggyógyítom

„Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.” (Jer.33,6) Szeretett testvéreim Krisztus Jézusban! Vannak tragikus korszakok, amikor Isten kegyelme és szeretete nélkül az ember tehetetlenné válik. Kiszolgáltatottságában csökken a helyzetismeret ...

Olvassa tovább »

Imádság falinaptárunkon

Irgalmas Isten, Krisztus által! Mindenható Teremtőnk! Szentlelkeddel érkeztünk esztendőnk végére, hogy máris elkezdjük az újat! Félelmünk és tehetetlenségünk megszégyenítettek bennünket, olyannyira, hogy még testvéreink előtt sem tudtuk elrejteni sérült érzéseinket. Pedig, nekünk jó példát kellett volna adnunk és bátorsággal haladnunk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 5.

“Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítőedényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? ...

Olvassa tovább »

Az év Igéje és a hónapok Igéi – 2021

Forrás: https://www.oeab.de/ Az év Igéje “Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36) Január “Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!” (Zsolt 4,7) Február “De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, ...

Olvassa tovább »

Elkezdte szolgálatatát Egriben Tolnai János lelkipásztor

Az év első napján megtartotta első szolgálatát egri lelkipásztorként Tolnai János lelkipásztor. Elődje Kovács Sándor nyugalmazott lelkipásztor, volt esperes Isten áldását kérte szolgálatára. Az újévi istentiszteleten Kovács Sándor a Timóteushoz írott levél 4. részének 2. verse alapján bátoritott: „Hirdesd az ...

Olvassa tovább »

Szemünk fénye – Petőfi Sándor születésnapját ünnepelték Erdődön

Az elmúlt évek során kialakult szokásnak megfelelően, 2021 első napján, az évkezdő  istentiszteletet követően, az erdődi reformátusok valamint a Petőfi Kör más felekezetű tagjai is megünnepelték Petőfi Sándor születésnapját. Ez történt költőnk születésének 198. évfordulóján is. Január 1-én, a délelőtti istentiszteleten, ...

Olvassa tovább »