Megemlékeztek a doni hadműveletről Németiben

Az utóbbi évek hagyományainak megfelelően a Szatmár-Németi Református Egyházközség és a Szent István Kör szervezésében emlékeztek meg a doni hadműveletről. A vasárnap délelőtti istentisztelet keretében a Don-kanyar, a II. világégés áldozataira emlékeztek Szatmárnémetiben a Németi Református Templomban. A megemlékező istentiszteleten ...

Olvassa tovább »

Az Úr csodásan működik Dabolcon

Istennek legyen hála a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával megvalósítás szempontjából a 2020-as év egy sikeres év volt  a Dabolci Református Egyházközség életében. – tudtuk meg Szilágyi István Róbert dabolci lelkipásztortól. Az alig 120 lelket számláló gyülekezet minden évben igyekszik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 25.

“De vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt.” (Jn 6,64) Minden erdőben van száraz ág, szól a már-már megbocsátó közmondás arra vonatkozóan, hogy minden ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 24.

      “Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?” (János 6, 52)      A zsidók nem értik azt, amit Jézus mond. Furcsa, hiszen képletes beszédét meg is magyarázza, ahogy a példázatait ...

Olvassa tovább »

Aktívan vett részt egyházmegyénk a bibliamásolásban

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület által meghirdetett COVID-Biblia – Krízis-Biblia programhoz jó szívvel csatlakozott egyházmegyénk. Szép számban képviseltette magát a Szatmári Református Egyházmegye Nagy Erika missziói előadó biztatására. A másolók között voltak gyülekezeti-, nőszövetségi-, presbiteri-, ifjúsági tagok, vallásórások, diakónusok, egyházmegyei főgondnok és ...

Olvassa tovább »

Imaheti gondolatok – 7. nap – Növekedés az egységben

,,Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők” (Ján15,5a) A 2020-as év szokatlan esztendő volt mindannyiunk számára. Egyszercsak felborult az addigi életrendünk, és minden teljesen más lett. Szokva voltunk az együtt, közösen, egymásért irányvonallal, ma azonban éppen ellenkezőleg kell viselkednünk felebarátainkkal ...

Olvassa tovább »

Szigetlankai évkönyv 2021

Második alkalommal jeleník meg a szigetlankai református gyülekezetünk évkönyve, mely egybefogja a mögöttünk levő év szigetlankai történéseit és írásait. „Az elmúlt évben a szigetlanka.refszatmar.eu honlapunkon jegyzetek, áhítatok, beszámolók, cikkek és interjúk jelentek meg, melyeket ebben a könyvben egy csokorba szedtünk. ...

Olvassa tovább »

Imaheti gondolatok – 6. nap – Mások elfogadása

“Arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon.” (Ján 15,16b) Egyik kedves szabadidős tevékenységem a faültetés, a fák metszése, ápolása és permetezése. Hálás szívvel követem tavasszal a fák virágba borulását, a későbbi gyümölcsök kialakulását, a nyári és őszi ...

Olvassa tovább »

Őriznünk kell, ami a miénk

Forrás: Friss Újság „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható” — rendhagyó főhajtás a magyar kultúra napján Szatmárnémetiben. Több szempontból is rendhagyó módon ünnepelték a magyar kultúra napját tegnap Szatmárnémetiben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 21.

„Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.” (Jn 6,32-33) ...

Olvassa tovább »

A református parókia tetejének átfedése Nagykolcson

Az elmúlt időszak sok ember életét megnehezítette, sok egyházi közösség számára volt kihívás megmaradni és lelkileg “épülni”. 15 éves lelkipásztori szolgálattal a háta mögött, Apjok Artúr, nagykolcsi lelkipásztor az utóbbi évek legnagyobb kihívásaként élte meg ezt az időszakot. A lelkipásztor ...

Olvassa tovább »

Ökumenikus ima Szatmárnémetiért

Kereskényi Gábor polgármester Facebook oldaláról megtudtuk, hogy az az Iparosotthonban, Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa szervezésében megtartották az “Ökumenikus ima Szatmárnémetiért” rendezvényt, amelyen városunk vallási felekezeteinek a képviselői vettek részt nemzetiségtől függetlenül. „Segítsen bennünket a Jóisten abban, hogy politikai, ...

Olvassa tovább »