2013. január 27.

Birák 1, 22 „És felméne a József háza is, Béthel ellen, és az Úr volt ő vele.” Sokszor vannak dolgok, vagy történések életünkben, amikor az Úrhoz fohászkodunk segítségért. Alábbi történetünkben azt olvassuk, hogy József háza is felvonult Béthel ellen. Az ...

Olvassa tovább »

Ökumenizmus

Az egyik nagynéném római katolikus apáca, angolkisasszony volt, anyai dédnagyapám pedig evangélikus, templomépítő lelkész. Gyakori a többfelekezetű család. Azt vallom, hogy csak akkor lesz valaki jobb keresztény, ha a saját meggyőződését bátran és nyugodt lelkiismerettel tudja képviselni, ugyanakkor tiszteletben tartja, ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (59)

Nem mutatom, de azért megsértődöm, ha valaki a hibáimra figyelmeztet? Ne mulasszam el a békesség kedvéért sem, hogy felhívjam hiányosságaira a másik ember figyelmét! – ezen való elmélkedésre késztet az  Ébresztő!Gondolat következő része. Január 22. a Magyar Kultúra Napja, idén ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (65)

A Harangszó Rádió 65. műsorában az Igét Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdeti a Lelkünk csendessége című rovatban. A Krisztus katonáiban régi vendégünk szólal meg ismét, dr Puskás Csaba az Új Remény Egyesület munkájáról, valamint az AWANA-klub történelméről ...

Olvassa tovább »

2013. január 25.

“Kivivé őket Bethániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldá őket” (Lukács 24: 50-53). A feltámadott Jézus földi életének utolsó tette. A tizenegy tanítvány hitben újra megerősödött, eltűnt a bizonytalanság és a félelem. A lélekben megújult tanítványi közösséget hívja magával, hogy ...

Olvassa tovább »

Evangélium a gyermekek nyelvén

Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy fontos a gyermekek nevelése szempontjából az, hogy megismerjék Istent. Így tartják ezt az AWANA-Club vezetői is. Céljuk a pozitív jellemformálás, csapatszellemre való nevelés. sportszerű játék, kitartás és küzdelem megtanulása és világos, következetes bemutatása az ...

Olvassa tovább »

2013. január 24.

Lukács 24: 28-35 „És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá. (30)” Igeversünk leírja, hogy Jézus, a két emmausi tanítvány számára itt még titokzatos idegen, aki melléjük szegődött az úton, az övéivel leül egy asztalhoz. ...

Olvassa tovább »

Ki miatt történt?

“Mert az Úr haragja miatt történt ez így Jeruzsálemmel és Júdával, míg csak el nem vetette őket az ő orcája elől.” 2Kir. 24,20 Akik nem igazán ismerik az Urat, vagy csak hallottak Róla egy két dolgot, azokban ennek az igeversnek a kapcsán, ...

Olvassa tovább »

2013. január 23.

A küszöbnél „… Ő úgy tőn, mintha tovább menne.” (Lk 24,28) Az emmausi tanitványok reménytelenségét és kétségbeesését hallgatta végig Jézus az úton. Azután Ő maga tanitott Őket az irásokról. Itt azonban egy fontos ponthoz érkeztek. Jézus úgy tesz, mintha tovább ...

Olvassa tovább »

Folytassunk kultúrateremtő életmódot!

Forrás: www.nagykaroly.szatmar.ro Nemzeti imánk költőjének szülőhelyén, Sződemeteren ünnepelt a magyar kultúra napja alkalmából egy-két maroknyi ember. Igaz, az istenházát ez a két-három tucatnyi magyar is megtöltötte, a templomot, ahol 223 éve megkeresztelték Kölcsey Ferencet, a Hymnus, a magyar nép zivataros ...

Olvassa tovább »

Kölcseyre emlékezett a Református Gimnázium iskolaközössége

Forrás: Szatmar.ro Hálaadó istentisztelet keretében emlékezett a Himnusz költőjére, Kölcsey Ferencre a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolaközössége a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Láncos templomban emlékeztek Kölcseyre diákok és tanárok. Ilonczai Zsombor iskolalelkész igehirdetése után ...

Olvassa tovább »