Köszönet

„Az Úr jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt…” (Zak.1, 13) Köszönetet mondunk azoknak, akik velünk együtt éreztek és imádkoztak id. Csűry István lelkipásztor koporsója mellett. Isten vigasztaló válasza volt számunkra a hirdetett Ige, az énekelt zsoltár, a részvét táviratai, a rengeteg ...

Olvassa tovább »

Közlemény – Tárgy: A magyarság képviseletének szükségessége a román parlamentben

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa felszólítja a Romániában tevékenykedő magyar politikai pártokat, hogy pártérdekek, pártküzdelmek és egyéb megosztást előidéző akciók félre tételével, mindenekelőtt az erdélyi magyarság érdekét tekintve, igyekezzenek minden erőt latba vetni annak érdekében, hogy legyen magyar képviselet a ...

Olvassa tovább »

2011. december 9.

“Kicsoda köztetek bölcs és okos?” (Jakab 3:13.) Olvasandó Jakab 3:13-18 ” Az igazi bölcsesség az Úrnak félelme”, vallja Bölcs Salamon. Jakab apostol ebben az Igében kétféle bölcsességet helyez középpontba: a földi és az égi bölcsességet. A földi bölcsességet követő ember ...

Olvassa tovább »

Fellép az Andante

Batiz és Erdőd református gyülekezetei karácsonyváró koncerteket szerveznek 2011. december 11-én, melyeknek meghívottja az Andante Ifjúsági Keresztyén Zenekar. Az együttes több zenekar tagjaiból állt össze. Céljuk az Ige hirdetése a zene eszközével. A zenekar állandó tagjainak száma 6 és néha vendégzenészeket is ...

Olvassa tovább »

2011 december 8.

„Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk. Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja.” Jakab 3,3-4 ...

Olvassa tovább »

Ébredésért, áldásért könyörögtek

Elek György Tegnap Kárpát–medencei imanapot tartottak a szatmárnémeti Szamos–negyedi református templomban. Az imanap idei programját a kárpátaljai nőszövetség állította össze. Mivel 2004–ben kudarcba fulladt a kettős állampolgárság megadásáért kiírt magyarországi népszavazás, 2006 decemberének első vasárnapjától kezdve, évente megrendezik a Kárpát-medencében ...

Olvassa tovább »

2011. december 6.

Szó és tett a szeretet asztalán Olvasandó: Jak 2, 1-13 „Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. (2Tim 1,5) Sokszor szavaink csak arra valók, hogy elrejtsük valódi gondolatainkat. Rosszul bánunk velük. Nemrégiben tapasztaltam saját bőrömön, ...

Olvassa tovább »

Hobo: Haláltánc ballada (Villon-Faludy)

Ott ült a Császár. Dús hajában hét csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták, barna köldökén a Göncöl forgott, válla balján lámpásnak állt a holdkorong: de a bohóc sírt trónja alján: “Mit sírsz” – rivallt reá – “bolond, nincs ...

Olvassa tovább »

„…egy virágszál nevekedik”

December 4-én, Advent közepén a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor kórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa hangszeres kísérőikkel (Balaskó Balázs-zongora, Luțai Alexandru-trombita, Székely Alpár-hegedű, Higyed János Bence, Szabó Tamás, Nagy Dániel trombita) Nagybánya Óváros Református Gyülekezete és az ott szolgáló ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás: Id. Csűry István

Őszinte részvétünket fejezzük ki Ft. Csűry István Püspök Úrnak  és családjának édesapja: Id. Csűry István elvesztése miatt. “Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az ...

Olvassa tovább »

2011. december 5.

“Tiszta és szeplõ nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya elõtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az õ nyomorúságukban, és szeplõ nélkül megtartani magát e világtól.” (Jakab 1, 27) Már Jakab apostol idejében voltak úgynevezett virtuális keresztyének, akik ...

Olvassa tovább »

2011. december 4.

„Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda ...

Olvassa tovább »