Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (60)

Mire lehetek képes Isten által? – erre keressük a választ az  Ébresztő!Gondolat következő részében. Micsoda az ember? és az Isten? – a 8. zsoltárt ismerteti Berkesi Sándár karnagy. Adásunk második felében a szatmári stúdió jóvoltából dr. Puskás Csaba segítségével megismerkedhetünk ...

Olvassa tovább »

2013. február 1.

„Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és monda néki: az Úr veled, erõs férfiú! Gedeon pedig monda néki: Kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? és hol vannak minden õ csoda dolgai, a melyekrõl beszéltek nékünk ...

Olvassa tovább »

Új lendülettel Hiripen

Keresztúri Sándor Zsolt, a Szatmári Református Egyházmegye katekétikai előadója ettől az évtől a Hiripi Református Egyházközség lelkipásztora. A lelkipásztor Nagyváradon született, a Nagyvárad-Olaszi Református Gyülekezetben nevelkedett, 1999-ben végzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Innen Szatmárgörbedre került, ahol közel tizenegy évig ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi zászlószentelés Szatmárgörbeden

Vasárnap a Szatmárgörbedi Református Gyülekezet ünnepséget szervez a nőszövetség zászlajának megáldása alkalmából. Délután 14 órától a Szatmári Református Egyházmegye nőszövetségének elnöke Nagy Erika sárközújlaki lelkipásztornő a 100. Zsoltár alapján fogja hirdetni az igét. Ezután Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református ...

Olvassa tovább »

2013. január 31.

„…akik téged szeretnek, tündököljenek mint a kelő nap az õ erejében!” (Bír 5,31) Akik Istent szeretik, minden javukra van, mondja Pál apostol. Ebben az Igében is azokról az emberekről van szó, akik szeretik az Istent. Akik szeretik az Istent, fénylenek ...

Olvassa tovább »

2013. január 30.

Bírák 4, 7 „És te ellened kihozom a Kison patakjához Siserát, Jábin hadvezérét, az ő szekereit és seregét, és kezedbe adom őt.” Olvasandó: Bírák 4 Jábin hadvezérének és seregének diadalmas legyőzése Debora idejében történt, aki prófétanő és bíró volt Izráelben. ...

Olvassa tovább »

Meg sem érdemeltük

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! (1Thessz 5,28) A keresztyén ember gyakran találkozik a „kegyelem” kifejezéssel. Halljuk az igehirdetésben, az imádságainkban is használjuk, és több énekünk szövegében is jelen van ez a szó. Na de mit jelent? Szépen ...

Olvassa tovább »

2013. január 29.

„Ekkor megint az Úrhoz kiáltottak Izrael fiai, és az Úr szabadítót támasztott nekik: Ehudot” (Bir 3) Zajos világunkban jó megkülönböztetni az Istenhez intézett segélykérő kiáltást az egymás irányába, másik orcájába „köpött” emberi hangoskodástól. Az utóbbi valahogy mindenhol ott hagyja bűnös ...

Olvassa tovább »

Az ifjúság, a természet és a szeretet otthona

bprojektbemutató Csengersimán tartott bemutatót a „A természet és a szeretet otthona ECOSUNHOME HURO 1101/027/1.3.1” projekt vezető partnere a Csengersimai Református Egyházközség. A gyülekezeti teremben az egybegyűltek a fiatal nemzedékért tevékenykedők terveit hallhatták és láthatták, Isten igéje is megszólalt, majd pedig ...

Olvassa tovább »

2013. január 28.

“És támasztott az Úr bírákat, a kik megszabadíták őket szorongatóiknak kezéből.” (Bir2,16) Az a jelenség, ami a Bírák könyvében sorozatosan megjelenik, minket, mai embereket is jellemez. Vétkezünk Isten ellen – szenvedjük a bűn következményeit – Isten kiszabadít minket. Ezt a ...

Olvassa tovább »

Az egység gondolata Krisztusé

Forrás: szatmar.ro Római- és görög katolikusok, reformátusok és baptisták imádkoztak együtt a szatmárnémeti Székesegyházban, az egységet kérve. Az egész világon megvalósult, Krisztus-hívők egységéért szervezett ökumenikus imanyolcad keretében, Szatmárnémetiben is találkoztak a keresztény egyházak képviselői. A Sant’Egidio Közösség által szervezett imaórán, ...

Olvassa tovább »

Elhunyt dr. Hegedűs Loránt Püspök

A Szatmári Református Egyházmegye őszinte részvétét tolmácsolja a püspök úr családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. Köszönjük, hogy hallgathattuk őt és közben nagyon jó volt református magyarnak lenni. Isten áldja emlékezetét! Életének 83. esztendéjében elhunyt dr. Hegedűs Loránt lelkipásztor, teológus. ...

Olvassa tovább »