Évzáró a Református Napköziben

A szatmári Kinizsi Napközi (Református Óvoda) középső csoportos gyermekei, azaz a Pillangó csoport junius 13-án tartotta meg évzaró ünnepségét. Fáradtságos munka és lázas készülődés előzte meg e bemutatót, hogy kis műsorukkal elkápráztassák a  közönséget.  Elsőként az ,,Eleven képeskönyv” című színdarab ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2012 június 14.

“Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.” Józs. 14,3 Izrael fiai a honfoglaláskor megkapták a maguk örökségét. Azt a területet, ahol élhettek családjaikkal és ahol az állataikat legeltethették. ...

Olvassa tovább »

2012. június 13.

Józsué 20: „Szólj az Izráel fiainak, mondván: Válasszatok magatoknak menekülésre való városokat, a melyekről szóltam néktek Mózes által, hogy oda szaladjon a gyilkos, a ki megöl valakit tévedésből, nem szándékosan, és legyenek azok menedékül nékik a vérbosszuló elől. ” (2-3v) ...

Olvassa tovább »

Átvette a nyereményt Harangszó Rádió logopályázatának győztese

Adorjáni László pályaműve nyerte a Harangszó Rádió logopályázatát és mivel tegnap jelen volt Szatmáron a KRR (Kárpát-medencei Református Rádiótanács) gyűlésén, alkalmi nyílt átvennie a 100 lejt. Adorjáni László a Kolozsvár-Kétágú Református Templom lelkipásztora, az erdélyi református rádiózás elindítója. Több logopályázaton ...

Olvassa tovább »

Megmérettetés után

Forrás: Erdon.ro Az idei önkormányzati választások világosan jelezték, hogy csak önmagunkra számíthatunk! Ott, ahol kisebbségben vagyunk, alig számíthatunk a többségiek támogatására, akkor sem, ha a jelöltünk messze túlhaladja a többieket. Erre éppen Nagyvárad esete a leglátványosabb bizonyíték. Azon települések lakói ...

Olvassa tovább »

A Harangszó júniusi második számából

Reformátusok az Erdőháton címen indul a régió történelmével foglalkozó sorozat Nagy Árpád tollából. A lap vezércikkét ezúttal Somogyi Botond, az Üzenet főszerkesztője jegyzi: Testvéri köszöntés címen. Beszéded legyen a szeretet, a vigasztalás és a megértés beszéde – bíztat Balázsné Kiss ...

Olvassa tovább »

Szatmáron tanácskoztak Kárpát-medence református rádiósai

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácstermében ülésezett a Kárpát-medencei Református Rádiótanács. A negyedévente megszervezett eseménynek először volt helyszíne Szatmárnémeti. A házigazda Rácz Ervin, a Harangszó Rádió főszerkesztője meghívására érkeztek az egyházkerületek rádiós delegáltjai. Kovács Sándor szatmári esperes kedd délelőtt 11 ...

Olvassa tovább »

2012. június 12.

Alázatos harc utáni örökség “…akkor adának Izrael fiai örökséget Józsuénak….” Józsué 19,48 Olvasandó: Józsué 19 A pünkösdi úrvacsoraosztás után egy kisgyermek megkérdezte: „Tiszteletes úr, miért utoljára iszik a pohárból? Nem finnyás annyi ember után…? A másik templomban fordítva van, ott ...

Olvassa tovább »

Ifjúsági Csendesnap Szatmár-Németiben

Maradandó élménnyel gazdagodtak, akik az elmúlt hét szombatján részt vettek a Szatmárnémeti-Németi református gyülekezet ifjúsága által szervezett csendesnapon. Az összejövetel alaptémája a mai világ embere által sokat keresett, de igazából ritkán megtalált és átélt életérzés, a boldogság volt. Varga Botond ...

Olvassa tovább »

WALL.E megmozgatta a fantáziát az alkotókészséget az izmokat a várost és talán a lelkiismeretet is

2012 júniusának elején a -Környezetvédelmi világnap- kapcsán  6  városi iskola  csapata indult versenybe azért, hogy az iskolában kapott tej dobozait  elsődleges építőanyagként használva a környezetkímélésre hívják fel a figyelmet. Érdekes alkotások születtek. Formák, és idomok kapcsolódtak össze figyelemreméltó alakzatokba. Az ...

Olvassa tovább »

2012. június 11.

“Izráel fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezék Silóban és oda helyhezteték a gyülekezetnek sátorát, minekutána meghódola elõttök a föld.” (Józsué 18,1) A jóslat beteljesül. Silóban a gyülekezet sátora, Izráel fiai elfoglalják Kánaán földjét és osztják az örökséget. A Szentírás azt mondja, ...

Olvassa tovább »

2012. június 10.

„Mert hegyed lesz néked. Ha erdő az, úgy írtsd ki azt, és annak szélei is a tieid lesznek; mert kiűzöd a Kananeust, noha vas-szekere van néki, s noha erős az.” Józs 17,18 Józsué tovább osztja Manassé és Efraim között az ...

Olvassa tovább »