Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vizitáció Pettyénben

Vizitáció Pettyénben

Zengett a hálaének a pettyéni vizitáción. A Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága a Pettyéni Református Egyházközséget látogatta meg.

Szerdán 15 órakor kezdték el a látogatást. 17 órától presbiterigyűlést, 18 órától pedig istentiszteletet tartottak. Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó, sárközújlaki lelkipásztor hirdette az Igét: „Azután, amikor asztalnál ültek, megjelent magának a tizenegynek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták őt. Azt mondta nekik: Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. (Mk 16,14-17) Az igehirdető a tanítványi bizonyságtétel és a feltámadásban való hit fontosságáról beszélt.

Király Lajos esperes és Puskás Csaba egyházmegyei főgondnok is szólt a gyülekezethez, jelen volt még a bizottságban Győrbíró Sándor katekétikai és Rácz Ervin ifjúsági előadó. Szilágyi István Róbert számvevő az előtte való napokban nézte át a könyvelést.

Genda Árpád-Szabolcs pettyéni lelkipásztor amellett, hogy serényen tevékenykedik az egyházközség lelki, szellemi és fizikai építkezéséért, az egyházmegye egyik legjobb orgonistája.  Ez abban is megmutatkozott, hogy a jelenlevő bizottsági tagok megfogalmazták: míg más alkalommal sokszor sokalták az elénekelendő versszakok számát, ezúttal vágytak volna még énekelni, annyira jó volt. Így kell éneket vezetni!

Szóljon hozzá