Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. május 10.

Velünk az Isten – 2019. május 10.

“Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.” (Gal 6,1)

Pál a bűnösben is embert lát, gyermeket, férjet, feleséget, szülőt, rokont, barátot, testvért…, embert akit megkísértett, elcsábított a bűn s az elbukott. A bűn fogja, sokszor fogságban tartja az embert s nem akar lemondani róla. Nem csak az elvetemült, velejéig romlott egyént érinti a bűn, Pál szerint azt is előfoghatja aki már tud Krisztus megváltásáról, szabadításáról. Néha meglátni a bennünk lévő hiányosságot, gyengeséget túl nehéz ezért kell a „lélekben járók” segítsége. Az élő gyülekezet tagjai, az anyaszentegyház kötelessége, megbízása hogy a bűnnel szembe szálljon s a bűnöst, a szabadulás felé vonzza. Fontos, hogy nem ítélkezni kell, nem lenézni! Nem az: “Én megmondtam!”, szerű igazságok kimondása a lényeg, hanem a szeretetteljes és szelíd odafigyelő, féltő útmutatás és segítség.

Fontos látni, hogy nincs kollektív bűn, egyénileg kell kezelni minden esetet, nem csoportokat kell megmenteni, megtéríteni, hanem egy-egy embert, s erre van a gyülekezet, a “lelkiek közössége”, ami egy csapat közösség, család.

Érdekes, hogy a lelki emberekre bízza a bűnt elkövetőket az apostol, és itt Pál többes számot használ, ti lelkiek, de mikor a konkrét munkáról beszél s a veszélyekről csak rólad szól. Te vagy az akinek lépned kell. Neked kell szelíden, szeretettel vezetni, inteni… Igazából az egész feladatkör, a te dolgod, nem várhatsz arra, hogy majd a hivatalos egyház intézkedik, majd valaki más is észreveszi a bűnt és szól a bűnösnek, és változás lesz. Bele kell keveredned a történésekbe, nem maradhatsz külső szemlélő, nem maradhatsz távol, ha lelki ember vagy. Nekünk a dolgunk, de neked kell, hogy óvd a testvért, a felebarátodat aki elhasalt a bűn miatt és padlót fogott. Neked kell vigyáznod magadra is, hogy nehogy elbukj a bűnben magad is. Júdás apostol az életmentést így látja? Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. (Jud. 1,23)

Feladatunk az „életmentés”, ha nehéz is, ha veszélyes is, az én dolgom és a te dolgod, de tudnod kell nagy nyereség is nem csak munka és feladat. Jakab apostol erről a gondolatról így ír: Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez. (Jak. 5,19-20) Vigyázz másokra és magadra is. Légy VALAKI! Ámen.

 Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá