Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vizitáció Patóházán

Vizitáció Patóházán

Patóházára látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága.

Tegnap Tolnai János lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes által vezetett csapatot. Szilágyi István Róbert számvevő előre megvizsgálta és rendben találta az egyházközség anyagi ügyeit, Győrbíró Sándor pedig az egyházközségről szóló katekétikai jelentést készítette el előre.

Délután 15 órakor érkezett meg a bizottság többi tagja. 17 órakor a presbitergyűlésen Nagy Erika missziói előadó áhítatával kezdődött a presbitergyűlés, melyen Rácz Ervin ifjúsági előadó megköszönte a lelkipásztornak az ifjúságért végzett tevékenységeit.

Király Lajos esperes a 18 órakor kezdődő istentiszteleten a Lukács evangéliuma 10. részének 38-tól 42-ig terjedő versei alapján hirdetett Igét a minőségi időre felhívva a figyelmet: „Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Puskás Csaba egyházmegyei főgondnok igei köszöntése után Tolnai Zelma kántornő a gyermekeket, az ifjakat és a felnőtteket is vezette az éneklésben és a szolgálatban. A vizitációs bizottság tagjainak jól esett, hogy hallhatta a bizonyságtevőket, és áldást kívántak az ott folyó további munkára, szolgálatra.

Szóljon hozzá