Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. április 10.

Velünk az Isten – 2019. április 10.

 „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”  (János 17,15)

Itt kell élnünk, ebben a világban. Mi itt sírunk és nevetünk, itt rohanunk fejvesztve, mert nem érjük utol a vágyaink, máskor pedig támolyogva ballagunk, amikor úgy érezzük végleg elveszítettünk valami igazán fontosat, talán éppen önmagunk. Mi itt szenvedünk, kínlódunk, bánkódunk, aggódunk, félünk, bosszankodunk, tévedünk, de ugyanitt vigadozunk, örülünk, bízunk, remélünk és szeretünk. Olykor a földi létünk olyannak tűnik, mint egykor az Éden kertje, máskor viszont olyan lelki mélységekben sanyargunk, hogy a kopár puszta is enyhe hasonlatnak tűnik. Különös, sokszínű és nagyon gyorsan változó ez a földi lét, amelyben az öröm és a bánat között gyakran csak egy pillanat a határ.

Meglehet, jobb lenne egy tökéletes világban, ahol nincs csalódás, harag, bosszú, önzés, háborúskodás, csak a felboríthatatlan harmónia, mégis nekünk itt a helyünk. Jézus sem akarja, hogy máshol legyünk, pedig ő nagyon is tudatában volt annak, hogy „az ember szívének gondolata ifjúságától fogva gonosz” (1Mózes 8,21), ráadásul azt is előre tudta, hogy az övéinek ebben a világban nyomorúságuk lesz (János 16,33).

Itt van ránk szükség, ahol a kísértés gyönyörűségbe öltözik, és naponta ostromolja a hitünk. Vannak hibáink, nem is kevés, ennek ellenére mégis Jézus Krisztus megváltottai lehetünk, ez pedig egy egész életre szóló gondoskodást is jelent. Hát nem csodás, hogy ő már akkor könyörgött értünk, amikor mi még nem is voltunk? Lám nem kell egymagunk megvívni a gonosszal, sőt nem is szabad egyedül szembe szállni vele, mert úgyis alulmaradunk, de Istennel már készen áll a győzelem. Ne féljünk tehát e világ sötétségétől, hanem hallgassunk Jézus szavára és engedjünk a Szentlélek vezetésének. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá