Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vizitáció Nagypeleskén és Kispeleskén

Vizitáció Nagypeleskén és Kispeleskén

Nagypeleskén és Kispeleskén járt a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Képíró Gyula beszolgáló lelkipásztor fogadta a csapatot.

Szerdán délután 14 óra előtt Nagypeleskére utazott egy rövid idei a bizottság néhány tagja, hogy az alig félszáz lelkes gyülekezet is érezze a törődést és a figyelmet.

Ezt követően a bizottság minden tagja Kispeleskén folytatta munkáját. A teljes csapat: Király Lajos esperes, Puskás Csaba főgondnok, Kiss József főjegyző, Nagy Erika missziói előadó, Győrbíró Sándor katekétikai előadó, Szilágy István Róbert számvevő és Rácz Ervin ifjúsági előadó.

A 17 órakor kezdődő presbitergyűlésen a missziói előadó biztatott, és meghallgatták a jelenlevő presbiterek gondolatait, vágyait.

18 órakor, az  istentiszteleten Rácz Ervin ifjúsági előadó hirdette Isten Igéjét: „Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.” (Kol 3,12-15) Ezt a krisztusi ruházatot nemcsak azért kell hordjuk, mert közeledik a tél, hanem azért, mert ebben leszünk igazi győztesek. Ez a viselet soha sem volt korszerű, de mindig időszerű. Jó lenne, ha erről ismernének ránk, hogy krisztusiak vagyunk.

A házigazda lelkipásztor köszöntő szavai után Király Lajos esperes meghatódottan szólt a 154 lelkes gyülekezet jelenlevő tagjaihoz, hiszen gyermekkorában sokat járt ebben a faluba, sőt első keresztelési szolgálatát is ott végezte. Puskás Csaba főgondok szokásának megfelelően az napi Ige alapján szólt a gyülekezethez, beszédében kiemelve az Ige hirdetésének, szórásának, vetésének fontos szolgálatát.

Szóljon hozzá