Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Virágvasárnapra hangoló diakóniai szolgálatok

Virágvasárnapra hangoló diakóniai szolgálatok

Mozgékonyon, cselekvő szeretettel telt a Szatmári Református Egyházmegye diakóniai szolgálattevőinek a virágvasárnapot megelőző hét. Beteglátogatás, rászorult emberek megsegítése segített számukra is megtalálni az ünnep üzenetét.  

A hét első részében, hétfőn és kedden kórházmisszióra került sor Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó és Balvinszki Sándor kórházlelkész irányításával, Kürti Boglárka és Székely Bernadett diakónusok, valamint néhány nőszövetségi tag közreműködésével. Hétfőn a megyei, kedden pedig az városi kórházban hirdették húsvét vigasztaló és bátoritó evangéliumát.

Szerdán és csütörtökön a ruha- és ételosztásra került sor. A diakónusok Nevezi László segítségével felmérték a szociális helyzetet, majd elindultak a szeret tettével szolgálni az Istent az emberek felé. Szerdán az IPL-blokkoknál segített a szolgálatban néhány presbiter és szikés (ifjú). A missziói előadó imádkozott az ételosztást megelőzően, hogy a lelki táplálékra is figyeljenek oda a jelenlevők. A MeHoRo hollandiai alapítvány támogatásával ruhát és az abból származó bejövetelből elkészített töltött káposztát vittek a rászorultaknak. Csütörtökön a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség diakónus csapata vitte ugyancsak a fenn említett módon a segítséget a Petei úton található Gosztát-blokkokhoz.  Ott Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor hirdetett Igét: „Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.” (Kol 3.1-4)

Virágvasárnap hetében a szolgálók azt ismerték fel, hogy Krisztus a Golgota felé vezető úton, a Jeruzsálembe való bevonulása előtt és után nem magára figyelt, nem a saját problémáira gondolt, pedig tudta, hogy a keresztút felé megy, hanem a betegekre, vakokra, lelki vakokra elesettekre, kicsikre figyelt oda, s példát adott nekünk, embereknek abban, hogy cselekedjük a szeretetet.

Szóljon hozzá