Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. április 14.

Velünk az Isten – 2019. április 14.

   “A főpap azért kérdezé Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Felele néki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem szólottam.  Mit kérdesz engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nékik: ímé ők tudják, amiket nékik szólottam.  Mikor pedig ő ezeket mondja vala, egy a poroszlók közül, aki ott áll vala, arcul üté Jézust, mondván: így felelsz-é a főpapnak? Felele néki Jézus: Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról; ha pedig jól, miért versz engem?“ (János 18,19-23)

     Jézus mindig nyíltan szólt és tanított, ezért az erőszakos és gonosz kihallgatáson nem akarja tanításait megismételni. Egy főpap kegyeit kereső túlbuzgó poroszló ebben sértést lát, ezért arcul üti Jézust.

     Miért történt ez a megalázó kihallgatás és arcul ütés? Egyrészt azért, mert irigyek voltak Jézusra. Másrészt azért, mert nem ismerték fel benne a testet öltött Isten Fiát.

Fájdalmasan teljesedik be az ézsaiási prófécia, mely századokkal előrelátva jövendöli meg az ember Istenéhez való viszonyát: Az ökör megismeri gazdáját, a szamár urának jászlát, Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel reá.

     Virágvasárnap áldott ünnepén azt kívánom a teremtés koronájának,- neked testvérem és önmagamnak- hogy irigységünk és szeretetlenségünk által ne döfjünk tőrt a szeretet Urába, tudatlan hitetlenségünk miatt ne üssük arcul az értünk, bűneinkért meghalt Isten Fiát. Tanuljunk az általunk oktalannak nevezett állatoktól és megismervén Jézusban az Isten Fiát, szenteljük neki életünket és köszönjük meg az önzetlenül bemutatott keresztáldozatát. Ámen!

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

Szóljon hozzá