Velünk az Isten – 2023. április 8.

„Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat rendelkezéseikkel, mintha a világban élnétek” – (Kol 2,20)

Az Isten által elrendelt eseménysorozatba illeszkedik be a nagyszombat napja is, amely különös nap, mert Jézus ezen a napon, már meghalt, eltemették, de még nem támadt fel. Ennek ellenére ne gondoljuk, hogy ezen a napon nem történt semmi. Ne gondoljuk, hogy ezen a napon nem taníthat minket az ige, mert nagyszombaton a csöndben nyugvó, halott Jézus tanít minket.

Ha tehát Krisztussal meghaltatok…, az apostol jelzi, hogy egy csoport hűtlen lett a keresztyén alapokhoz. De ennek ellenére az apostol reménykedik is, hogy hallgatnak az okos szóra, hogy visszavezetheti őket újra a hithez.

Drága Testvéreim! A nagyszombat csendje pont erre sarkall bennünket, hogy tudjuk átértékelni eddigi életünket, és figyelni arra, hogy hamarosan új reménység támad új élet fakad. És ne forduljunk vissza, hanem ragaszkodjunk a hitünkhöz és ne engedjük mást beszüremleni életünkbe.

Uram, taníts hinni benned, várni új csodára;

Tedd életem hűségessé, s legyen szavam hála.

Így várjunk a csodára, amelyet elkészített az Úr Jézus Krisztus az Ő benne hívőknek!

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Vélemény, hozzászólás?