Az odafelvalókat keressétek

„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.” (Kolossé 3,1)

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A feltámadás ünnepén magasztaljuk Krisztust, mert legyőzte a halált és keresztáldozatával bűnbocsánatot és örök életet szerzett nekünk. Tekintsünk fel lélekben a mi Megváltónkra: elvette a szenvedés töviskoronáját, hogy megszabadítson, és áldozata árán bővölködjünk a kegyelemben! Adjunk hálát Jézusnak, aki az Atya jobbján ülve egyetlen közbenjárónk, és keressük az Ő országának el nem veszíthető javait!

Istentől gazdagon megáldott, örömteli, boldog húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Nagyvárad, 2023 húsvétján

Bogdán Szabolcs János püspök

Vélemény, hozzászólás?