Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. január 21.

Velünk az Isten – 2021. január 21.

„Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.” (Jn 6,32-33)

Miután Jézus megszaporította a kenyeret, azok akik ezt megtapasztalták, jöttek hozzá azt gondolva: ez az ember minden gondunkat megoldja. Ezen a területen élő emberek komoly kenyérgonddal küszködtek, hiszen nehezen megművelhető földjeik voltak, rengeteg fáradtsággal tudtak csak gabonát termeszteni rajta. Nem bőségben éltek, és folyamatosan a napi betevő falatért fáradoztak. Talán arra is gondoltak miért beszél Jézus valami mennyei kenyérről, ha nekik épp a gyomruk korog!

Jézus többet akart adni a mindennapi kenyerük biztosításánál. Többet akart adni, mint amit Mózes adott a pusztában a mannával. Mert nincs megoldva az élet problémája, ha biztosított a mindennapi kenyér. Mert Ő az Isten kenyere, mely a mennyből száll le és életet ad a világnak. Mert amennyire szüksége van a testnek kenyérre, úgy a léleknek Jézusra. Nélküle létezni lehet, de élni nem, mert Ő adja az életet a világnak.  Hogyan adja az életet? Úgy, hogy egyszercsak az emberben megjelenik egyfajta lelki éhség és szomjúság, és vágyunk a bűnbocsánatra, a tisztaságra, a békességre, az örökkévalóságra, valamire ami szent, ami nem olyan törött és sebzett, mint a mi emberi életünk.

Épp erről van szó, hogy az élet kenyere a mi Urunk, aki örök életre táplál bennünket, halál felett győzedelmeskedővé tesz. Akik ismerik Jézus Krisztust úgy mint az élet kenyere, mint akiből az örök élet fakad, adjon ez nekünk erőt a hétköznapi harcokhoz, terhek elhordozásához. Mert olyan ígéretünk van, hogy aki Jézus Krisztusban hisz annak örök élete van.

Csatári Leila th.

Szóljon hozzá